Kniha o UFO

Jacques Vallée


Tato kniha je věnována památce J. Allena Hyneka, který jako vědec byl první, kdo pochopil význam tohoto problému. Jako vědec poznal jeho vztah k dalším hlubokým záhadám, které nás obklopují a jako pedagog sdílel svobodně své údaje a postřehy. Jako člověk se tomu všemu divil.


Obsah:


Část první: Historie mimozemšťanů

1. Starověká setkání

2. Létající disky a křupavé palačinky

3. Tajné společenství


Část druhá: Druhá realita

4. Emoční složka: Kosmická svádění

5. Nebeská složka: Znamení na nebi

6. Psychická složka: Metalogická

7. Duchovní složka: Morfologie zázraků


Část třetí: Výzva k výzkumu

8. Boj s trojím ukrytím

9. Námitky proti mimozemšťanům

10. Řídicí systém


Závěr: Výzkum dalších dimenzíPředmluva od Whitley Striebera


Kontroverzní objekty UFO představují dvě věci, díky nimž jsou jedinečně zajímavé. První je, že je to pravděpodobně nejhlubší tajemství, s jakým se kdy lidstvo potkalo. Druhá je, že je to předmět neustálého popírání, přestože to určitě je skutečný jev. Přinejmenším to je sociální problém, který je nanejvýš důležitý, protože má veškerý potenciál skutečně mocného podnětu, vstoupit do nevědomé mytologie a tam vyvolávat přesvědčení tak široké ve svém rozsahu a hluboké ve svém dopadu, že se jeví s náboženskými důsledky pro okolní kulturu.

Jediné, co nyní nepotřebujeme je, aby se UFO stalo mýtem, novým náboženstvím pozoruhodného rozsahu a síly, jako jediné nepopiratelné jevy. Takové pozorování může trvat jen několik minut - stačí jen tak dlouho, aby bylo důkladně zdokumentováno. Okamžitě to aktivuje mimozemské kanály, víru ve „vesmírné bratry“ a kultovní UFO spolky, jako důkaz zjevné pravdy.


Tento nešťastný stav nastal jen z jednoho důvodu a pouze z jednoho. Naši nejlepší intelektuálové problematiku UFO metodicky ignorují již půl století, a tak nechali veřejnost bez pomoci, ve smyslu neuvěřitelně jemných a složitých zkušeností s jejich pozorováním a interakcí s jejich posádkami.

Existují dva důvody, proč vědecká komunita nebyla schopna tuto otázku rozumně vyřešit. První je, že tento jev je tak nepolapitelný, že jej není snadné prokázat. Posádky UFO - pokud existují - nemohou být studovány nebo dokonce zapojeny do dialogu a jejich stroje jsou jen zřídka viděny školenými pozorovateli, kteří jsou také ochotni sdělit svá pozorování svým kolegům. Druhým důvodem je prostě strach. Jakékoli vysvětlení fenoménu, který je zcela prozaický, musí nevyhnutelně vést k hluboké výzvě k podstatným teoriím o povaze vědomí ve vesmíru a postavení člověka v něm.


Pokud se dostaneme ke správnému pochopení jevu UFO, můžeme při tomto procesu zničit celou naši současnou víru v realitu. Vědci, kteří to vnímají téměř instinktivně, se schovávají za snadnou orientace podobných odhalovačů tajemství, u nichž lze počítat s narušením nebo potlačením znepokojujících údajů, aby naše současné mínění zůstalo nedotčeno. Veřejnost je ponechána čelem k návštěvníkům uprostřed noci, aniž by věděla, co jsou, odkud přišli nebo jak budou jednat v jejich přítomnosti. Chybí-li jakékoli objektivní chápání tohoto jevu, je člověk nucen uznat, že to je právě tak, jak to vypadá. Jak zdůrazňuje Dr. Vallée v této mistrovské a průlomové analýze, přesně to bychom však neměli dělat.

Tento současný zážitek s UFO pevně vkládáme do historického kontextu jevu, jako nejnovější projev toho, co sahá daleko do zaznamenané historie. Tím pádem ji znovu definuje jako součást základní mytologie dle lidské zkušenosti a umožňuje nám poprvé klást otázky o dostatečné hloubce a rezonanci, aby byly smysluplné. V tomto procesu nás bere na velkou cestu, skrze žertovné, podivné a neobvyklé lidské zkušenosti. Odhaluje děsivou pravdu: tento jev byl s námi v celé historii lidstva a nikdy, po celou historii1, jsme nebyli schopni se s ním rozumně vyrovnat. Ať je to cokoli, mění to naše schopnosti vnímat ho. Patnácté století vidělo návštěvníky jako víly nebo anděly. Desáté století je považovalo za sylfy.1) Římané je viděli jako nymfy a skřítky. A tak to jde dále zpět v čase.


Jeden z tisíců lidí, kteří mě napsali o mé knize Communion, (společenství) měl tento fascinující vhled: „Ať už to byla jakákoli kosmologie nebo mytologie, do které jsem byl ponořen, zdálo se, že je faktorem utváření kontextu a doprovodných snímků mých zkušeností, o nichž se domnívám, že jsou v zásadě jen abstraktní příroda.“

A přesto jsem sám čelil fyzickým bytostem. Z kontextu mé vlastní zkušenosti a s mnohým svědectvím ostatních, je zřejmé, že tento jev se může objevit jako zcela skutečná, fyzická přítomnost entit, které jsou schopné manipulovat s prostředím. V příštím okamžiku se však mohou vypařit do vzduchu a nezanechat stopu toho, co bylo před okamžikem ohromující a drtivou skutečností.

Jak je to možné? Není divu, že jsme nikdy nebyli schopni klást uspokojivé otázky o tomto jevu. Dokonce jsem si myslel, že to může být prostě to, jak působí evoluční síla na vědomé bytosti. Konec konců, celá naše pěti tisíciletá historie je jen okamžikem v životě našeho lidského druhu, a méně než okamžikem ve vývoji vesmíru. Je možné, že naše historie je jako celek jednou z těch velkolepých explozí evoluční síly, která najednou změní všechno, co je ve skutečnosti ekvivalentní „momentu“, kdy na scénu vstoupil Kromaňonec, nebo mnohem delšímu „okamžiku“, kdy zmizeli dinosauři.


Mimozemšťané – temný, ale vysoce aktivní prvek, který podle všeho obývá mezery v bezvědomí, v časoprostoru a v historii - jsou někde blízko podstaty toho, co se děje. Dr. Vallée objasňuje základ toho, co se musí bezpochyby stát novou vizí jevu UFO, takovou, která smete různé úrovně iluzí, za kterou se jev skrývá. Dr. Vallée tvrdí, že síla, která se nyní objevuje ve formě UFO a jejich doprovodných projevů, se již mnohokrát objevila v historii, fungujíce jako druh kontrolního mechanismu, který často měnil a formoval lidské záležitosti.

Ukazuje například, že zázrak z Fatimy byl jakýmsi hybridem, který se objevil částečně jako náboženský jev a částečně jako klasické setkání s UFO. Je ponecháno na naší mysli, jestli za zázraky a zjeveními, která by mohla udělat tolik, aby ovlivnila vývoj našich kultur, nemohla existovat velmi reálná technologie. Při pohledu z této perspektivy lze skutečně důrazně tvrdit, že většina hlavních náboženství se vynořila z vizionářských zkušeností, které jsou ve skutečnosti pochopitelné v prostředí setkání s UFO. Fenomén se tak stává nejen jedním ze skupiny jevů, které ovlivňují vývoj kultury, ale je spíše primárním motorem. Mohl by mít velmi důležitý vliv na naši historii. A v současné době je patrně aktivnější v globálním měřítku, než tomu bylo dosud.

To by nám mělo říci něco o důležitosti této chvíle v historii a mělo by nám naznačovat, že nyní je čas na jasné a správné pochopení tohoto jevu. Čím déle o tom nebudeme vědět, tím více zaručujeme, že si nad námi zachová svoji moc. Je na čase tento fenomén posoudit se zcela jasnou myslí, kterou si zaslouží. Zdá se mi, že Dr. Vallée učinil v tomto směru dramatický, důležitý krok.Úvod:


Uzavřená mysl, otevřené otázky


Záhada, která po mnoho let přetrvávala v lidské fantazii, tajemství neidentifikovaných létajících objektů a jejich posádek, se vrací na přední stránky našich novin, s přehlídkou nových tvrzení: nejen, že tyto objekty jsou vidět na obloze i na zemi, ale prý byly v kontaktu s lidmi a v některých případech je unesly. Veřejnost na tyto příběhy reaguje směsicí skepticismu, úcty a strachu. Nedostatek spolehlivých údajů a absence seriózního výzkumu tuto obavu jen prohlubují.

Nastal tedy čas, znovu přehodnotit fenomén UFO a znovu otevřít archivy, které se zabývají starodávným snem naší civilizace - kontaktem s mimozemskými bytostmi. Každá kultura se snažila vyřešit tuto hádanku svým vlastním způsobem a každá kultura přispěla k velkému množství legend, folklóru a tradicím, které spojují lidskou fantazii s nebem.

Rychlé tempo růstu technologie dnes přináší nové povědomí o důležitosti problému. Současný čtenář potřebuje novou perspektivu, nové paradigma, ve kterém může být odložen strach a převládají znalosti. Především potřebuje více faktů. Ve snaze pomoci odpovědět na tuto potřebu, představuje tato kniha výsledky asi dvaceti pěti let výzkumu. Shromažďuje a aktualizuje některé dříve publikované materiály do nové, lépe zvládnutelné sbírky nejvýznamnějších událostí, které poznamenaly bohatou historii fenoménu UFO. To vede k novému závěru, i když jsem mezi těmi, kdo věří, že UFO jsou skutečné fyzické objekty, nemyslím si, že jsou mimozemské v běžném slova smyslu. Podle mého názoru představují vzrušující výzvu pro náš samotný koncept reality.

Je smutné, že jak se dvacáté století blíží ke konci a jak se objevují nové objevy, mysl mnoha vědců zůstává k tomuto problému uzavřená. V čísle z června 1987, populární časopis o astro-nomii Sky & Telescope poznamenal s úšklebkem a módním skepticismem, že:

Neidentifikované létající objekty ztratily v posledních letech popularitu, možná když si zpravodajská média uvědomila, jak málo je faktů za každým příběhem UFO, který byl kdy dobře prozkoumán.“

Je ironií, že během stejného měsíce se dvě knihy vyšplhaly na žebříčku popularity na vrchol seznamu bestsellerů v New York Times:Společenství“ a „Vetřelci“ obsahovaly senzační zázna-my o střetech s UFO a konfrontacích, nebo mentálním kontaktu s jejich údajnými posádkami. Tato shoda mezi vědeckou arogancí a novým společenským trendem ilustruje důležitý fakt v naší společnosti - zatímco věda soustavně odmítá brát na vědomí jevy, které leží mimo bezpečnou oblast jejího současného vnímání, veřejnost dychtivě hledá vysvětlení, která odpovídají její zkušenosti.

Zatímco naši vědci si neuvědomují důležitá data, která by mohla stimulovat nové teorie vesmíru, nám ostatním chybí příležitost učinit vážný pokrok v tom, co by mělo být důležitým duchovním úkolem. Tato kniha je pokusem o uzavření této mezery, zkoumáním důkazů o existenci UFO, a to nejen v naší době, ale také v dřívějších dobách.


Takováto historická perspektiva, která je shrnuta v první části knihy pod názvem „The Alien Chronicles,“ je zábavná a často podmanivá. A co je důležitější, je naprosto zásadní pro plné pochopení problému. Pokud tyto objekty byly viděny od nepaměti, jak ukážu, a pokud jejich posádky vždy prováděli podobné akce podle podobných vzorců chování, není rozumné předpokládat, že se jedná jen o prosté mimozemské návštěvníky. Může to být něco víc. Možná tu na Zemi byli vždy s námi!

Podle mého názoru je rozšířená víra mezi vědci v oboru, týkající se „únosů“, pouze velmi hrubým přiblížením mnohem složitější záležitosti. Je zde zahrnuta další realita, charakterizovaná kosmickým vábením, podivnými znameními na nebi a paranormálními událostmi, které představují bohatou škálu psychických jevů. Druhá část knihy je věnována analýze, která připravuje cestu pro třetí část, kterou jsem nazval „Výzva k výzkumu“, protože se již nemůžeme vyhýbat vážnému studiu jevů UFO.


Americká armáda tento problém dlouhodobě zamítala, protože „nevykazoval nepřátelský záměr a neohrožoval národní bezpečnost“. Tento argument již není udržitelný. V době, kdy naše vláda navrhuje zavést ve vesmíru Strategickou obranou iniciativu, která se obvykle nazývá systém „Star Wars“, jak dlouho můžeme tolerovat nevysvětlitelný jev v horních vrstvách atmosféry? UFO, ať už jsou cokoli, zůstávají pouhým okem někdy viditelné, také detekovatelné průzkumnými satelity, elektronickými senzory a radarem. Budoucí vlna neidentifikovaných objektů podobných těm, které byly zaznamenány v letech 1952, 1954, 1966 nebo 1973, by mohla spustit síť SDI a zvýšit riziko náhodného zahájení další světové války. Mohly by dokonce maskovat skutečný útok. Tato možnost není přijatelná z hlediska naší národní bezpečnosti, i když tyto objekty nejsou nepřátelské. Stejně tak je to nepřijatelné pro všechny vyspělé země.

Lze tvrdit, že jevy UFO jsou tak složité a tak daleko za naší schopností je klasifikovat, že po dlouhou dobu nelze očekávat žádné řešení. To je dobrý počáteční bod, ale nemělo by nás to odrazovat od provádění aktivního výzkumu. I když nikdy nepochopíme celý fenomén, může být stále užitečné se poučit z jeho detailů. Byl bych například velmi rád, kdybych jednoduše pochopil, jak tyto objekty manipulují s elektromagnetickými vlnami, aby vytvořily zatahovací světelné paprsky s gravitačními efekty, schopné přitahovat objekty, lidi a zvířata vzduchem nebo pochopit, jak paralyzují svědky, kteří se k nim přibližují.

Představte si primitivního křováka pozorujícího na zemi Boeing 747. Při této jediné možnosti nemá šanci pochopit složitou technologii, která řídí let letadla. Ale pozorný pohled na podvozek by mohl inspirovat chytrého divocha, aby vymyslel kolo! Taková je naše pozice, pokud jde o UFO. Jsou skutečná? Proč se zdá, že porušují principy fyziky? A proč s námi posádky komunikují? Zatímco mysl mnoha vědců je uzavřena neznámu, několik z nás věří, že tyto otázky jsou velmi otevřené. Poskytují jednu z nejzajímavějších výzev, jaké kdy věda představila naší společné představivosti - lidskému rozumu.


Nemám odpověď na celé tajemství, ale mám velké množství relevantních údajů. V posledních několika letech bylo dosaženo velkého pokroku a ve své vlastní práci jsem vzpomněl na problém UFO z hlediska tří různých úrovní.

První úroveň je fyzická. Nyní víme, že se UFO chová jako oblast prostoru malých rozměrů (asi deset metrů), v níž je uloženo velmi velké množství energie. Tato energie se projevuje pulzujícím světelným polem intenzivních barev a dalšími formami elektromagnetického záření.

Druhá úroveň je biologická. Zprávy UFO ukazují na všechny vlivy psychofyziologických účinků na svědky. Expozice tímto jevem způsobuje vize, halucinace, prostorovou a časovou dezorientaci, fyziologické reakce (včetně dočasné slepoty, ochrnutí, změn spánkového cyklu) a dlouhodobé změny osobnosti.

Třetí úroveň je sociální. Víra v realitu UFO se rychle šíří na všech úrovních společnosti po celém světě. Knihy na toto téma se nadále hromadí. Dokumenty a významné filmy natáčejí muži a ženy, kteří vyrůstali s příběhy o létajících talířích. Očekávání ohledně života ve vesmíru byla převratná. Mnoho moderních témat v naší kultuře lze vysledovat až po „zprávy z vesmíru“, přicházející od kontaktérů UFO ze čtyřicátých a padesátých let. Zkušenost s blízkým setkáním s UFO je zničující pro fyzické a duševní utrpení. Trauma má účinky, které jdou daleko nad rámec toho, na co si pamětníci vědomě vzpomínají. Nové typy chování jsou podmíněny a podporovány novým typem víry. Kromě jakéhokoli vědeckého zvážení, jsou sociální, politické a náboženské důsledky takové zkušenosti obrovské, pokud se o nich uvažuje v časovém horizontu jedné generace.


Tváří v tvář nové vlně zkušeností s kontakty s UFO, které jsou popsány v knihách jako jsou Communion a Intruders (Společenství a Vetřelci) a ve filmech jako Close Encounters of Third Kind, (Blízká setkání třetího druhu), se naše náboženství zdají být zastaralá. Naše představa církve jako sociální entity pracující v racionálních strukturách, je zjevně zpochybněna nárokem na přímou komunikaci v současné době s viditelnými bytostmi, které se zdají být nadpřirozené.

Tato myšlenka může otřást naší společností, samotnými kořeny její kultury. Svědci se již nebojí předkládat osobní příběhy únosů, výměny informací s mimozemšťany a dokonce i sexuálních styků s nimi. Takové zprávy působí jako folklór. Zjistil jsem, že tvoří pozoruhodnou paralelu

s příběhy o setkáních s elfy a vílami ve středověku, s obyvateli „Magonie“ - země v pozadí starověkých kronik, ale jsou také něčím jiným - předzvěstí důležitých věcí, které přijdou.

Dnes existuje mnoho důvodů pro očekávání změn v postojích k mimozemské inteligenci. Naše národní vědecké úsilí dočasně vyčerpalo cíle, které mohou zachytit představivost a nadšení veřejnosti. Netrpělivé očekávání setkání s jinými inteligentními bytostmi by pomohlo překonat místní konflikty na této Zemi a dosáhnout v rámci jediné generace změny chování lidstva, které by jinak mohly trvat stovky let. Pokud je to příspěvek fenoménu UFO, jedná se ve skutečnosti o jednu z hlavních změn v historii.PRVÁ ČÁST: Kronika mimozemšťanů


Dle poslední analýzy - magie, náboženství a věda nejsou nic jiného než teorie myšlení a jak věda nahradila své předchůdce, může být sama o sobě nahrazena dokonalejší hypotézou, možná nějakým úplně odlišným způsobem pohledu na jevy, jako detekce stínů na obrazovce, které si v této generaci nemůžeme ani představit.

Sir James Frazer v knize Zlatá ratolest


Je nemožné poslouchat rádio nebo sledovat televizi, aniž bychom nebyli vystaveni svědectví o střetu s podivnými vzdušnými objekty a jejich údajnými piloty. Zatímco mnoho z těchto tvrzení se zdá absurdní a některé se snadno hodí do kategorie psychopatologie, z většiny příběhů vyzařuje skutečná upřímnost. Pokud člověk nepředpokládá, že svět je navždy omezen na běžné jevy, které jsou již vědě známé, je obtížné popřít, že svědci byli vystaveni hluboké, neobvyklé a dokonce děsivé události, která zahrnuje určitou formu inteligence, kterou dosud neuznáváme.

V tomto bodě máme velké pokušení přiklonit se k prvním závěrům, které přicházejí na mysl. Je nepříjemné být konfrontován s něčím nevysvětlitelným, zejména když to ohrožuje a zpo-chybňuje vše, co jsme se dosud naučili o povaze vesmíru. Takže jsme se chopili stébla pokušení. Možná fantazírujeme, že nás navštěvují bytosti z jiné planety. Možná naše vláda brzy odhalí, že někteří z našich vědců o nich „vědí“ a mohou vysvětlit jejich motivaci. Možná bude vše v pořádku.

Ti z nás, kteří tento jev zkoumali již dlouhou dobu (v mém případě, od intenzivní vlny pozorování v padesátých letech v Evropě), se naučili odolat pokušení a vzdorovat předčasným závěrům. Pokud by někdy ve vědě byla situace, která by vyžadovala pečlivé prosévání a třídění dat, dotazování a testování každé hypotézy, jedná se o typickou situaci, představovanou fenoménem UFO.

Čtenáři mých předchozích knih vědí, že za posledních dvacet pět let obhajuji seriózní dlouhodobé šetření tohoto jevu. Bohaté zkušenosti, které svědci předkládají, považuji za příležitost udělat něco dobrého pro vědu a co je ještě důležitější, spojit úsilí několika věd o prozkoumání oblasti přírody, která je stále tajemstvím. Pečlivě se držím odstupu od velmi hlasitých skupin vědců, kteří tvrdí, že UFO jsou mimozemskými návštěvníky, neboť takový závěr není jen předčasný, ale je v rozporu s několika základními fakty, které se projeví až tehdy, když člověk uvažuje historickou perspektivu oboru, spíše než studuje jediný případ a snaží se zobecnit jev podle izolovaných událostí.

První část této knihy vytváří takovou perspektivu pro čtenáře, který mohl být seznámen pouze s nedávnými případy a není si vědom toho, že tento jev se u nás vyskytoval v celé zazna-menané historii - nejen ve formě jevů na obloze, ale také je zde rozsáhlá řada zpráv o kontaktech s podivnými bytostmi na Zemi a dokonce o únosech lidí do UFO.

Začínáme nyní spojovat moderní pozorování UFO s některými případy, které formovaly náš folklór, naše náboženství a naši filozofii. Bude trvat mnoho let, než se obnoví vazby v řetězci osobních zkušeností a spekulací, které spojují vize Ezechiela v biblických dobách, se záhadnými, dojemnými a často děsivými zprávami našich současníků. Ještě není příliš pozdě na počátek.


1. Starověká setkání


Začněme jednoduchou skutečností - člověk si vždy uvědomoval, že není sám. Všechny tradice lidstva pečlivě uchovávají záznamy o kontaktu s jinými formami života a inteligence mimo sféru zvířat. A co je ještě důležitější, tvrdí se, že jsme obklopeni duchovními entitami, které se mohou fyzicky projevovat způsoby, kterým nerozumíme. Tato kapitola shrnuje některé z těchto tradic a přibližuje úzkou paralelu mezi starými příběhy a moderními případy kontaktu s podobnými entitami.

Na této knize jsem začal pracovat během služební cesty do Paříže. Několik hodin volného času mezi dvěma setkáními mi dalo příležitost navštívit jeden z nejneobyčejnějších uměleckých pokladů všech dob - Saint Chapelle, která se nachází uvnitř Justičního paláce, jeden blok od Notre Dame. Je to neuvěřitelný pocit, který lze přirovnat pouze k výletu ke šperku nebo spíše k celé pokladnici šperků. V samotné kapli není téměř nic - několik soch, malované dřevo. Stěny jsou však vyrobeny z barevného skla a různá světla z Paříže sem prosvítají a vytvářejí náladu, tyto vjemy jsou naprosto cizí zbytku lidské zkušenosti.

Jedna z vitráží v Saint Chapelle ukazuje únos proroka Ezechiela objektem, který přiletěl jako vítr. Viděl kola v kolech a čtyři podivná stvoření. Byl odvezen na odlehlý vrchol hory, kde se ocitl ve stavu úžasu a zmatku.

Během svých mnohaletých vyšetřování případů UFO jsem mluvil s mnoha svědky - lidmi, které jsem mohl slyšet, dotýkal se jich a dívat se jim přímo do očí, kteří mi řekli, že byli zachyceni ve víru, viděli podivná stvoření a byli zvědaví a zmatení. Dívali se na mě, aby rozptýlili svůj zmatek. Vše, co jsem jim mohl nabídnout, bylo ujištění, že nebyli sami, že mnoho dalších osob sdílelo stejnou zkušenost, a že věřím, že budoucí věda to nakonec přijme a pochopí jako důležitý zdroj nových znalostí.

Lidé, s nimiž jsem hovořil, kdysi mohli být zachyceni jako postavy z barevného skla v kaplích, kde králové a královny ohýbají kolena a sklání hlavy v úctě. Byli to obyčejní lidé se všemi nadějemi a slabostmi lidských bytostí. Jejich příběhy však stojí za to poslouchat.


Zážitek z únosu


Moje první setkání se ženou, kterou nazývám Helen. (Z důvodu ochrany soukromí svědků uvedených v této knize jsem jejich jména změnil, pokud již nebyla zveřejněna v médiích.) Schůzka se konala poté, co mi zavolala, aby mi řekla o konkrétní události, kterou zažila. Byla to vysoká, moderně oblečená žena, mohla být modelkou nebo výkonnou sekretářkou za velkým stolem. Místo toho mi řekla, že se zaměřuje na řešení energetické krize a konstrukcí nového typu motoru. Během našeho rozhovoru se Helen přiznala, že nápad na konstrukci byl vyvolán únosem na palubu UFO. Zdá se, že viděla UFO se skupinou hudebníků, kteří se v létě 1968 vraceli z londýnského Lompocu do Los Angeles.

Odjeli jsme po posledním představení o tomto víkendu,“ řekla mi. „Pravděpodobně jsme rychle balili naši výbavu až do 2:15 ráno. Museli jsme být na cestě asi půl hodiny až čtyřicet pět minut, možná to mohla být dokonce hodina. V tom okamžiku jsme byli na rovném úseku silnice. Napravo byly kopce, a my jsme jeli směrem na jih. Z těchto kopců vyletělo bílé světlo, které se pohybovalo nahoru a zamířilo naším směrem. Letadlo by se nemohlo otočit tak prudce, jak to udělalo to světlo, takže jsme usoudili, že to bude vrtulník. Pak začalo dělat velmi nevyzpytatelné věci a obraty, letělo velmi daleko a pak se velmi rychle přiblížilo.“

Přerušil jsem ji, aby zpomalila vzrušené vyprávění této epizody. Chtěl jsem získat podrobný popis jejích vjemů. „Jak jste na to všichni reagovali?“ zeptal jsem se. „Co viděli ostatní?“ Její odpověď byla důrazná: „Všichni čtyři jsme si toho byli vědomi,“ řekla okamžitě. „Mluvili jsme o tom hodně, ale nikdo neřekl - skryjme se nebo něco podobného. George a Barbara seděli vpředu, George řídil, já jsem byla vzadu za ním a Dave byl po mé pravici. Dave a Barbara se toho báli. George a já jsme celou věc komentovali a užívali jsme si to.“

Dobře, takže vás mohl sledovat vrtulník. Co ten objekt dělal?“

Letělo to přes auto a před nás, asi 100 až 200 stop nad zemí a byl vzdálen, tak řekněme, asi šest pruhů dálnice na šířku. Byl bílý a vyzařoval velmi krásný druh světla. Zdá se mi, že si pamatuji nějaký druh oken, ale opravdu si nemohu být jistá. Nedělalo to žádný hluk. Ta věc byla veliká. Měla čtyři bílá světla, co svítila ve tvaru kužele, dolů kolem každého z našich těl a vyčnívala po obvodu objektu.“ Vzhlédla a otřásla se, jako by se UFO ještě vznášelo přímo nad námi.

Jaký jsi tehdy měla pocit?“

Pamatuji si, že jsem zanechala své tělo na sedadle automobilu a moje vědomí bylo asi tři nebo čtyři stopy od auta,“ řekla věcně. „Všichni čtyři jsme udělali to samé; odešli jsme z těla ven! V tu chvíli si už nepamatuji na nic jiného a až donedávna jsem si nemyslela, že existuje něco jiného. Pak jsem si začala uvědomovat, že se něco muselo stát, protože další věc, na kterou si vzpomínám byla, že jsem se vracela zpět do auta. Rozhlédla jsem se kolem a uviděla mihotavý svit kolem Barbary a Davea, jak se pomalu vraceli zpět do svých těl.“


Měl jsem potíže představit si tuto scénu. Astrální cestování není nic nového. Takto údajně čarodějnice létaly na sabat a světci do nebeského společenství. Americký podnikatel a psychický experimentátor Robert Monroe zřídil výuková střediska s výcvikovými programy, které pomáhají lidem opustit jejich těla. Psychedelická kultura v šedesátých letech nadšeně přijala stejný koncept. Možná může jakákoli živá bytost přenést své vědomí mimo své tělo. Automo-bily však nemají žádné vědomí a nejsou schopné astrálního cestování.

Co se stalo s autem?“, zeptal jsem se jí.

Auto v té době s námi zůstalo a pak se začalo v dálce pohybovat a vůz jel svou vlastní rychlostí. To byl náš první zážitek.“ Na její žádost jsem zařídil, aby Helen podstoupila velmi mírnou formu hypnotické regrese. Během této relace si vzpomněla na palubu „talíře“ a jak pozorovala jeho mechanismus pohonu. Potkala muže oblečeného v bílém, který jí ukázal úžasný motor, jaký je nyní odhodlána postavit.

Začal jsem kontrolovat její příběh. Nejdříve jsem zdlouhavě telefonoval s Georgem, který Helenu neviděl už několik let, ale událost si pamatuje jako „zlom ve svém životě“. Dave se přestěhoval do jiného města, kde jsem ho vystopoval. Můj přítel psychiatr se s ním spojil a získal jeho prohlášení. Stejně jako George si živě vzpomíná na celou událost a popisuje ji podobným způsobem.

Od té doby, co se zaměřila na své pozorování, cítila Helen nutnost postavit stroj, jehož princip jí odhalil jeden z pilotů talíře. Stalo se to pro ni ústředním bodem - cílem celého jejího života. Přesto by motor, který chce postavit, nemohl prakticky běžet, alespoň tak, jak to vysvětluje. Tato událost s UFO má čtyři svědky a zdá se, že vše ukazuje na realitu jejich zkušenosti. To je přesně ten bod, kde mám na mysli mnoho otázek. Zvažte tento příběh z hlediska teorie těchto kosmických lodí. Měli bychom souhlasit s většinou lidí věřících v UFO, že to, co Helen viděla, bylo vozidlo z jiné planety, přicházející sem za průzkumem? Na první pohled se zdá, že tato interpretace odpovídá skutečnosti.

Ale co paranormální účinky? Můžeme ignorovat Helenino svědectví, že byla „teleportována“ do UFO? Můžeme ignorovat „absurditu“, která charakterizovala celou epizodu? Jak to zapadá do představy kosmické lodi?


Setkání na palubě plavidla nedává smysl, pokud předpokládáme, že muž v bílém byl návštěvníkem ze vzdálené planety. Proč by tito návštěvníci měli vypadat jako my? Proč by nám ukazovali motor, který má objektivně funkci, jakou nemůžeme postavit? To jsou některé z otázek, na které se v průběhu této knihy vracíme znovu a znovu.

Některé zprávy o únosu jsou ještě výjimečnější. V roce 1985 řekla žena jménem Kathy výzkumníkovi Buddu Hopkinsovi, že se ocitla uvnitř objektu v místnosti, která byla zcela bílá, s malými šedými bytostmi, které vypadaly humanoidně. V hypnóze si Kathy vzpomněla na něco jako lékařské vyšetření. Ve své knize Vetřelci Hopkins navrhuje scénář, ve kterém obyvatelé UFO načasovali svou návštěvu na vhodný den v měsíci, aby odstranili vajíčko z vaječníků Kathy a udrželi ji během této procedury pod narkózou. Kathy zjistila, že byla těhotná na začátku roku 1978; tehdy jí bylo devatenáct let. Datum její svatby, které bylo naplánováno na pozdní jaro, bylo posunuto do dubna. Těhotenství potvrdili její lékaři. Přesto měla v březnu normální menses. Když nové testy potvrdily, že už není těhotná, plakala a opakovala: „Vzali mi moje dítě.“

V hypnóze, v roce 1985 si podle Hopkinse vzpomněla na bytosti, které se jí dotýkaly, znehybňovaly ji a prováděly na ní nějakou operaci. V jiných případech popisovali unesení obou pohlaví pohlavní styk s mimozemšťany. Mnoho vědců spekuluje, že takové případy dokazují, že vetřelci z vesmíru experimentují s lidskou genetikou, ale nedokážou poukázat na to, že tyto moderní příběhy jsou v souladu s matoucími příběhy, které jsme obdrželi z dřívějších dob z nej-starších záznamů, které máme o podobných událostech.


Věk bohů


Právě v náboženské literatuře jsou nejčastěji popisovány létající objekty z nebeských výšin, spolu s organizací, povahou a filozofií jejích obyvatel. Několik spisovatelů skutečně zdůrazňuje, že základní texty každého náboženství odkazují na kontakt lidské společnosti s „nadřazenou rasou“ bytostí z nebe. Tato terminologie se používá zejména v Bibli, kde se říká: Pocházejí z daleké země, z nebeských výšin, dokonce od Pána a jeho rozhořčení, že chce zničit celou zemi.

Návštěvníci mají schopnost létat vzduchem pomocí zářících plavidel, někdy nazývaných „nebeské vozy“. S těmito projevy jsou spojeny působivé fyzikální a meteorologické jevy, které starověcí autoři nazývají „vichr“, „sloup ohně“ atd. Posádky těchto lodí, kterým populární obrázky později připisují křídla a záři, jsou podobní člověku a komunikují s ním. Jsou organizovány přísným vojenským systémem.

Vozů Božích je dvacet tisíc, dokonce je i tisíce andělů: Pán je mezi nimi…


Tyto tradice se neomezují pouze na Egypt, Izrael a Mezopotámii. Během období rané historie Japonska končící asi 3000 let před naším letopočtem s názvem Jomon éra, byla důležitou uměleckou činností výroba hliněných soch. Zpočátku byly tyto sochy malé a velmi jednoduché. Byly vyrobeny, aby představovaly lidské bytosti. Ale v polovině období začali umělci vyrábět větší sochy ukazující standardní rysy drasticky odlišného designu - mohutná těla, nohy do oblouku, velmi krátké paže a velké hlavy, zřejmě celé pokryté přilbami.

Zdá se, že tyto sochy zobrazují přesně stejné bytosti, podobné těm, které viděli na palubách UFO současní svědci. S povahou přileb archeologové nesouhlasí. V roce 1924 si mysleli, že jejich tvar vypadá jako dřevěné masky vyrobené v Africe, jak navrhl Dr. Gento Hasebe, tak pokrývka hlavy je ve skutečnosti smuteční maskou používanou při pohřbech. V oblasti Tohoku v severním Japonsku však některé z nejkomplikovanějších soch tohoto druhu mají něco jako sluneční brýle - obrovské oči s horizontální štěrbinou podobné hmyzu - skutečně pozoruhodný design.

Pravděpodobně byly sochy pozdní Jomon éry nejprve vyráběny z hlíny, pak přeneseny na skály nebo vyryty do měkkého kamene. Ty, které se nacházejí v Lomoukai v provincii Nambu, jsou vytesány do skály a mají přilby. Jedna z nich, Jomon Dogu z roku 4300 př. n. l. vykopaná na zřícenině Amadaki v prefektuře Iwate, ukazuje detaily přední části přilby s kulatým otvorem v dolní části nosu, pod tím, co se jeví jako velká perforovaná deska.

Důležitým faktorem je zde podobnost sošek Dogu s mnoha popisy posádek UFO. To přimělo některé studenty Jomon éry spekulovat, že sochy by mohly naznačovat dávnou památku na návštěvníky z vesmíru. Pokrývky hlavy s filtrem, velké brýle, krky se širokými límci a obleky z jednoho kusu (kombinézy), jsou určitě zajímavé.


Čarodějové z oblaků


Je zřejmé, že termín „létající talíř“ byl vymyšlen v Americe. Byl vytvořen americkým podnikatelem v roce 1947? Nebylo první oficiální vyšetřování UFO vojenskými úřady zahájeno ve Spojených státech o několik týdnů později?

Dobře tedy. Jeden farmář z Texasu však popsal tmavý létající objekt jako „velký talíř“ již v lednu 1878 a starověké japonské záznamy nás informují, že 27. října 1180, neobvyklý světelný objekt, popsaný jako „hliněná nádoba“, letěl o půlnoci z hory v provincii Kii, severovýchodním směrem k hoře Fukuhara. Po chvíli objekt změnil směr a byl spatřen na jižním obzoru, kde zanechal světelnou stopu.

S ohledem na čas, který uplynul od pozorování“, jak dnes říkají vyšetřovatelé amerických leteckých sil, by dnes bylo obtížné získat další údaje. Je však zajímavé najít záznamy středověkých japonských kronikářů, mluvící o létající hliněné nádobě. Japonci musí také získat uznání za to, že uspořádali první oficiální výzkum. Příběh je tak zábavný a paralelní s takovými současnými činnostmi letectva USA, že zde nemůžu odolat jeho zveřejnění:

Datum události bylo 24. září 1235, sedm století před naší dobou, když generál Yoritsume kempoval se svou armádou. Najednou byl pozorován podivný jev - na jihozápadě se houpaly a kroužily záhadné zdroje světla, které se pohybovaly ve smyčkách až do časného rána. Generál Yoritsume nařídil to, co bychom nyní nazvali „vědeckým výzkumem v plném rozsahu“, a jeho konzultanti začali pracovat. Brzy podali zprávu: „Celá věc je zcela přirozená, generále,“ řekli v podstatě. „Je to jen vítr, který způsobuje houpání hvězd.“ Můj zdroj informací pro tuto zprávu, pan Yusuke J. Matsumura z Jokohamy, bohužel dodává: „Učenci s platem od vlády, vždycky dělají matoucí prohlášení!“

Zdá se, že nebeské jevy byly na japonském nebi během středověku tak běžné, že přímo ovlivňovaly lidskou psychiku. Panika, nepokoje a ničivá sociální hnutí byla často spojována s nebeskými zjeveními. Japonští rolníci měli nespornou tendenci interpretovat jakékoli „jevy na nebi“ jako silné náznaky toho, že jejich vzpoury a požadavky na feudální systém nebo na cizí útočníky byly spravedlivé a jako ujištění, že jejich vzpoury budou korunovány úspěchem. Lze uvést četné příklady takových situací. Například 12. září 1271 slavný kněz Nichiren chystal popravu v Tatsunokuchi v prefektuře Kamakura, když se na obloze objevil objekt jako úplněk, lesklý a jasný. Úředníci zpanikařili a poprava nebyla provedena.

Dne 3. srpna roku 989, v období velkých společenských nepokojů, byly pozorovány tři kulaté objekty neobvyklého jasu, které se později spojily. V roce 1361 se z vnitrozemského moře u západního Japonska objevil létající objekt popisovaný jako „buben o průměru asi dvacet stop“.

Dne 2. ledna 1458 byl na obloze spatřen jasný objekt připomínající úplněk a po tomto zjevení následovala „různá znamení“ na nebi i na zemi. Lidé byli ohromeni.

O dva měsíce později, 17. března 1458, se objevilo pět hvězd kroužících kolem Měsíce. Třikrát změnily barvu a najednou zmizely. Panovníci byli zoufalí a věřili, že znamení oznamuje velké nepokoje po celé zemi. Všichni lidé v Kjótu očekávali následné katastrofy a císař sám byl velmi rozrušený. O deset let později, 8. března 1468, vyletěl z hory Kasuga tmavý předmět, který vydával „zvuk jako setrvačník“, směřující o půlnoci na západ. Kombinaci zvuku tmy u létajícího objektu je přirozeně obtížné vysvětlit.

Dne 3. ledna 1569 se večer na obloze objevila planoucí hvězda. Bylo to považováno za znamení závažných změn, které oznamovalo pád dynastie Chu. Takové jevy pokračovaly během celého sedmnáctého a osmnáctého století. Například v květnu 1606 byly v Kjótu nepřetržitě hlášeny ohnivé koule a jednu noc vířící ohnivá koule připomínající červené kolo, se vznášela poblíž hradu Nijo a pozorovalo ji mnoho samurajů. Příští ráno bylo město plné pověstí a lidé si znovu mumlali: „To musí být předzvěst.“

Počínaje polednem, v září roku 1702 mělo Slunce několik dní za sebou krvavou barvu a vysílalo paprsky podobné bavlně, které zjevně vycházely ze samotného slunce - jev připomí-nající „zázračné“ pozorování z roku 1917 ve Fatimě v Portugalsku.

Po celém Japonsku se rozšířil chaos 2. ledna 1749, když se objevily tři kulaté předměty „jako měsíc“ a byly vidět po čtyři dny. Rozvinul se takový stav sociálních nepokojů, spojený zřejmě s tajemnými „nebeskými objekty“, že se vláda rozhodla jednat. Účastníci nepokojů byli popraveni. Zmatek se stal dokonalým, když lidé pozorovali tři „měsíce“ zarovnané na obloze a o několik dní později dvě „slunce“.


Japonci mohli nepochybně zažít některé přírodní jevy podobné zázrakům a nesprávně je interpretovat v kontextu sociální vzpoury. Z této časové dálky však nelze spolehlivě pozorování oddělit od emocionální interpretace. Důležitá je zde souvislost mezi určitými pozorovanými neobvyklými jevy nebo jejich představou a chováním svědků. Tyto případy ukazují, že je možné ovlivnit životy mnoha lidí tím, že se jim ukážou jevy, které jsou mimo jejich chápání.

Krátké prozkoumání legendárních jevů v západní Evropě ve středověku ukáže, že se zde šířila podobná zvěst o podivných létajících objektech a nadpřirozených jevech. Pierre Boaistuau v roce 1575 poznamenal:

Tvář nebes byla tak často znetvořena vousatými, chlupatými kometami, pochodněmi, plameny, sloupy, oštěpy, štíty, draky, duplicitními měsíci, slunci a dalšími podobnými jevy, že by někdo chtěl říci, že je to běžné těm, kteří to neviděli. Stalo se to mockrát od narození Ježíše Krista a na zjišťování příčin původu těchto jevů, by život jednoho člověka nestačil.

Podle vydání knihy z roku 1594 se toto stalo pár kilometrů od německého Tübingenu, dne

5. prosince 1577 v 7 hodin ráno:

Na slunci se objevilo mnoho temných mraků, jaké jsme ani při velkých bouřích nikdy neviděli a brzy poté vyšly ze slunce další mraky, všechny ohnivé a krvavé a další, žluté jako šafrán. Z těchto mraků vyšly objekty připomínající velké, vysoké a široké klobouky, Země vypadala žlutá a krvavá a zdálo se, že je pokryta klobouky, vysokými a širokými, které se objevovaly v různých barvách, jako je červená, modrá, zelená a většina z nich byla černá.“

Obzvláště zajímavá pro nás bude skutečnost, že tyto zprávy o nebeských objektech jsou spojeny se zprávami o styku s podivnými bytostmi, což je situace podobná situaci u současných přistání UFO. Vzhledem k tomu, že tyto pověsti byly v římskokatolické církvi matoucí, možná je vhodné začít citátem ze života sv. Antonína, zakladatele křesťanského mnišství, narozeného v Egyptě, který žil asi v roce 30 na poušti. Svatý Antonín se setkal s podivnou bytostí malého vzrůstu, která však uprchla po krátkém rozhovoru s ním: „Setkal jsem se v malém skalnatém údolí, zavřeném ze všech stran, s malou postavou s čenichem a kapucí, rohem na čele a konče-tinami jako kozí nohy.“

Když ho uviděl, tak Antonín, jako dobrý voják, se zaštítil vírou a přilbou naděje. Bytost mu přesto začala nabízet ovoce palmy, aby ho posílila na jeho cestě a slibem míru. Antonín to vnímal, zastavil se a zeptal se, kdo je. Odpověď, kterou od bytosti obdržel, byla tato:

Jsem smrtelná bytost a jeden z obyvatel pouště, kterého pohané oklamali různými formami uctívání pod jmény Faunů, Satyrů a Inkubů. Jsem vyslán, abych zastupoval můj kmen, laskavostí vašeho i našeho Pána, kteří jsme se učili, že kdysi zachránil svět a svůj hlas vyslal na celou Zemi.“

Když vyslovil tato slova, stékaly mu po jeho staré tváři slzy, známky jeho hlubokého citu, které prolil v naplnění své radosti. Sv. Antonín se radoval z Kristovy slávy a zničení Satana a celou dobu žasl nad tím, že rozuměl satyrovu jazyku, pak udeřil holí do země a zvolal:

Běda tobě Alexandrie! Zvíře mluví o Kristu a vy místo Boha uctíváte monstra.“

Nedokončil svou řeč, když divoká bytost, jako by na křídlech, utekla. Ať se nikdo nepokouší nevěřit tomuto incidentu; jeho pravdivost je podporována tím, co se stalo, když byl na trůnu Konstantin, což byla událost, které byl svědkem celý svět. Bytost tohoto druhu byla přivedena živá do Alexandrie a ukázala svůj nádherný vztah k lidem. Poté bylo jeho neživé tělo, aby se zabránilo jeho rozkladu letním vedrem, uchováno v soli a přivezeno do Antiochie, aby je mohl vidět i císař.

V tomto příběhu se opět setkáváme s úctou k pravdivosti, ve které by bylo zbytečné zpochybňovat, že životy dávných svatých jsou plné zázraků, které by měly být považovány spíše za literární nadsázky, než za vědecká pozorování. Důležitým bodem je to, že základní náboženské texty obsahují takový materiál a dávají, řekněme - šlechetný význam kategorii bytostí, o nichž se obecně věří, že jsou nadpřirozeného původu.

Taková pozorování, jaké bylo to svatého Antonína, se ukázala jako zásadní, když se náboženské autority potýkají s problémem vyhodnocování středověkých pozorování bytostí z nebe, zprávami o evokaci démonů okultními prostředky a současnými zázraky.

Podrobnosti a terminologie pozorování pro nás nejsou důležité. Stačí si povšimnout, že podivná bytost je libovolně nazývána satyrem a figurínou, zatímco sám svatý tvrdí, že pohané také používají jména faun a inkubus.22) Svatý Jeroným hovoří o „člověku tohoto druhu“. Během studia těchto legend nacházíme stejný zmatek. Na výše uvedeném příkladu je však sv. Antonínovi alespoň jasné, že toto stvoření není ani anděl, ani démon. Kdyby jím bylo, okamžitě by to poznal!


V indické knize primitivní astronomie Surya Siddhanta dvacet století staré se říká, že:

Pod měsícem a nad mraky se točí Siddhové (dokonalí muži) a Vidyaháři (majitelé poznání).“ Podle australského spisovatele Andrewa Tomase indická tradice tvrdí, že Siddhové by se mohli stát „velmi těžkými nebo lehkými jako peří, cestovat vesmírem a mizet z dohledu“.

Pozorování bytostí, které létaly po obloze a přistály, lze také nalézt ve spisech Agobarda, arcibiskupa z Lyonu ve Francii. Agobard, který se narodil ve Španělsku v roce 779, ve třiceti sedmi letech přišel do Francie, kde se stal arcibiskupem. Když zemřel v roce 840, jako jeden z nejslavnějších a nejznámějších prelátů devátého století, zanechal zajímavý popis zvláštní významné události:

Viděli jsme a slyšeli muže, kteří upadli do tak velké hlouposti, že věřili, že existuje určitá země, kterou nazývají Magonie (kurziva v citacích označuje můj důraz), odkud lodě plují v oblacích, aby do této oblasti přenesly ty plody země, které zde byly zničeny krupobitím a bouřkami. Námořníci platili odměny kouzelníkům za bouře a sami dostávali kukuřici a další produkty. Z počtu těch, jejichž slepá pošetilost byla dostatečně hluboká, aby jim umožnila uvěřit těmto věcem, jsem uviděl několik ukázek z určitého množství lidí - čtyři osoby v poutech, tři muže a ženu, kteří podle nich byli zajati z jedné lodi; poté je několik dní drželi v zajetí, pak je přivedli před shromážděný dav, a jak jsme řekli, aby v naší přítomnosti byli ukamenováni. Pravda však zvítězila.“

Uvidíme, že okultisté zahrnou stejný incident do jiné interpretace.


Sedm návštěvníků Faciuse Cardana


Během středověku existoval hlavní myšlenkový proud odlišný od oficiálního náboženství, který vyvrcholil alchymisty a hermetiky. Mezi takovými skupinami byli někteří dávní vědci a muži s pozoruhodnou silou svého nezávislého myšlení a jejich dobrodružným životem, jako byl Paracelsus. Povaha tajemných bytostí, oblečených v lesklých šatech nebo pokrytých tmavou srstí, tyto muže intenzivně zajímala. Byli první, kdo spojil tyto podivné bytosti s bytostmi popsanými v Bibli a ve spisech raných kabalistů. Podle biblických spisovatelů zahrnuje nebeská hierarchie bytosti lidské podoby zvané cherubové, toto jméno v hebrejštině znamená „plné poznání“. Ezechiel je popisuje následovně: Jejich vzhled byl jako hořící uhlí a jako lampa: stoupali a klesali mezi živými tvory a oheň jejich byl jasný a z toho ohně vyšel blesk.

Jsou tajemná stvoření, která létají vzduchem a přistávají ve svých „mračnech“ - podle Agobardovy autority stejná rasa jako andělé? - ptali se staří filozofové. Ne, protože jsou smrtel-né. Kniha s názvem Entretiens sur les sekretien sciences obsahuje tyto poznámky:

Židé nazývali tyto bytosti, které jsou něco mezi anděly a člověkem Sadaim, Řekové transponovali pravopis a přidávali jednu slabiku, nazývali je Daimonas. Mezi starými filosofy byli tito démoni považováni za létající rasu, vládnoucí nad živly a smrtelníky, vzbuzující v tomto století neznámo u těch, kteří jen zřídka hledali pravdu v jejich starém příbytku, tedy v kabale a v teologii Hebrejců, kteří ovládali zvláštní umění udržovat společenství s těmito létajícími bytostmi a konverzovat se všemi těmito obyvateli vzduchu.

Plutarchos dokonce měl celou teorii o povaze těchto bytostí. Podle A. H. Clougha:

Domnívám se, že je absurdní, že mezi dvěma extrémy - nesmrtelnými a smrtelnými bytostmi by nemohla být žádná průměrná bytost, že v přírodě nemůže být tak velký rozdíl mezi dvěma bytostmi, bez nějakého prostředního druhu, který by se také zúčastnil. Z tohoto důvodu nalézáme spojení mezi duší a tělem, které mají tvořit zvířecí duchové, takže mezi božstvím a lidstvím je tento druh démonů.

Není proto překvapivé, když „filozofové“ nesouhlasili s biskupem Agobardem ohledně povahy tří mužů a ženy, které byli zajati davem v Lyonu:

Slavný kabalista Zedechias, za vlády vašeho Pepina, si vzal do hlavy přesvědčit svět, že přírodní živly jsou obývány těmito bytostmi, jejichž povahu jsem právě popsal. Za tímto účelem, o kterém se zmínil, bylo poradit Sylfům, aby se ve vzduchu všem ukazovali. Udělali to rychle. Tyto bytosti byly viděny ve vzduchu v lidské podobě, někdy na bitevním poli, pochodující v dobrém uspořádání, zastavující se pod rukama, nebo se vyskytovaly pod velkolepými stany, někdy na nádherně zkonstruovaných leteckých aparátech, jejichž stroje se pohybovaly podle vůle Zephyrů.

Co se to stalo? Domníváte se, že věk nevědomosti byl stejným důvodem k povaze těchto úžasných představení? Lidé hned uvěřili, že čarodějové se zmocnili vzduchu za účelem rozpoutání bouře a přivolání krupobití na jejich úrodu. Učení teologové a právníci měli brzy stejný názor jako masy. Císař tomu také věřil a tato směšná chiméra zašla tak daleko, že moudrý Karel Veliký a po něm Louis Debonair, uvalili na všechny tyto údajné tyrany ze vzduchu tresty.


Nyní přichází popis přímého kontaktu, který cituji ze stejné knihy, Entretiens sur les sciences secretes: Sylfové, které vidělo obyvatelstvo, rolníci a dokonce i korunované hlavy, které poplašili, se rozhodli rozptýlit špatný názor, který měli lidé na jejich nevinnou flotilu tím způsobem, že odnášeli muže ze všech lokalit a ukazovali jim své krásné ženy, svou vlast a způsob jejich vlády a poté je znovu umístili na zemi v různých částech světa. Realizovali tak svůj plán. Lidé, kteří viděli tyto muže, jak sestupovali, se rozběhli do všech směrů, předem přesvědčeni, že to jsou čarodějové, kteří se oddělili od svých společníků, aby přišli na zemi a rozptýlili jedy na ovoce a do pramenů. Zmateni šílenstvím, ke kterému je takové fantazie inspirovaly, tak tyto nevinné bytosti zajali a mučili. Počet těch, co byli po celém království usmrceni ohněm a vodou, je neuvěřitelný.


Nejneobvyklejší případ zahrnoval únos čtyř lidí a jejich návrat na Zemi:

Jednoho dne bylo, mimo jiné, v Lyonu zjištěno, že z těchto vzdušných lodí sestoupili tři muži a jedna žena. Celé město se shromáždilo u nich a volalo, že jsou to kouzelníci a poslali je ke Grimaldovi, vévodovi Beneventum, nepříteli Karla Velikého, aby zničili francouzskou úrodu. Čtyři nevinní se marně snažili obhájit tím, když řekli, že jsou z jejich vlastní země, a že byli krátce před tím uneseni zázračnými muži, kteří jim ukázali neslýchané zázraky a chtěli sdělit, co tam viděli.

Šílený lid však nevěnoval pozornost jejich obhajobě a na místě je požadoval vhodit do ohně, když tam přibyl zvučný Agobard, biskup z Lyonu, který byl mnichem v tomto městě se značnou autoritou a poté, co uslyšel obvinění lidu a obhajobu obžalovaných, vážně prohlásil, že všechna svědectví lidí jsou nepravdivá. Že není pravda, že tito muži spadli z nebe, a že to, co říkali, že viděli, je nemožné.

Lidé uvěřili, že jejich dobrý otec Agobard řekl více, než viděli jejich vlastní oči, stali se mírumilovní a dali svobodu těmto čtyřem vyslancům Sylfů. S údivem obdrželi spis, který Agobard napsal, aby potvrdil rozsudek, který vyhlásil. Svědectví těchto čtyř svědků se tak stalo zbytečné.


Takové příběhy byly během středověku natolik osvědčené, že problém komunikace s elementály3) se stal hlavní starostí hermetických adeptů a důležitou součástí jejich filosofie. Paracelsus napsal celou knihu o povaze těchto bytostí, ale velmi bolestně upozornil čtenáře na nebezpečí kontaktů s nimi:

Nechci zde říkat, že kvůli nemocem, které by mohly postihnout ty, kdo by se je pokusili kontaktovat, skrze ty, kteří se s těmito bytostmi spojují a díky kterým se nám zjevují a mluví k nám.

Ve svém pojednání s názvem „Proč se nám tyto bytosti zjevují,“ uvedl následující geniální teorii:

Všechno, co Bůh stvoří, se dříve či později projeví lidem. Bůh je někdy konfrontuje s ďáblem nebo Elementály3), aby je přesvědčil o jejich existenci. Z vrcholu nebes posílá také anděly, své služebníky. Tyto bytosti se nám tedy zjevují ne proto, aby zůstali mezi námi nebo se s námi spojili, ale abychom jim mohli porozumět. Tato zjevení jsou vzácná, abych tak řekl pravdu. Ale proč by to mělo být jinak? Nestačí, aby jeden z nás viděl anděla, aby pak všichni ostatní věřili také v anděly?

Paracelsus se pravděpodobně narodil v roce 1493, a jen o dva roky dříve zaznamenal Facius Cardan své pozorování sedmi podivných návštěvníků, kteří se přímo věnovali tvoření objektů, které vzbuzovaly záhady u velkého filozofa. Tento incident je dochován ve spisech jeho syna Jerome Cardana (1501-1576), který je dnes dobře známý jako matematik.

Jerome Cardan žil v Miláně a nebyl to pouze matematik, ale také okultista a lékař. Ve své knize

De Subtilitate Cardan vysvětluje, že často slyšel, jak jeho otec vyprávěl konkrétní příběh, a nakonec vyhledal jeho záznam události, který zněl následovně:

Stalo se to 13. srpna 1491. Když jsem dokončil obvyklé obřady, asi ve 20 hodin se mi zjevilo sedm mužů, řádně oblečených do hedvábných oděvů, připomínajících řecké tógy a na sobě měli, jak to vypadalo, zářící boty. Pod jejich lesknoucím se oděvem bylo prádlo, které vypadalo, že je vyrobeno z karmínové látky a bylo mimořádně honosné a krásné.

Přesto nebyli oblečeni všichni tímto způsobem, ale pouze dva z nich, kteří se zdáli být vznešenější než ostatní. Dva vyšší měli rudou pleť, další dva byli jejich společníci, poslední tři byli menší a tlustší. Všech bylo celkem sedm. Nezanechal jsem žádný záznam o tom, zda byly jejich hlavy pokryté. Bylo jim asi čtyřicet let, ale zdálo se mi, že jim není více jak třicet.

Když jsem se zeptal, kdo jsou, řekli, že jsou smrtelníci, kteří přiletěli vzduchem. Je pravda, že jejich životy jsou mnohem delší než naše, a mohly by dokonce dosáhnout délky až tří set let. Dotázáni na nesmrtelnost naší duše potvrdili, že nic nepřetrvává věčně, což je pro jednotlivce typické ... Když se můj otec zeptal, proč neodhalili své poklady lidem, pokud poznali kdo jsou, odpověděli, že jim je zakázáno zvláštním zákonem, pod těmi nejtěžšími tresty, aby kdokoli sdělil tyto znalosti lidem.

Zůstali s mým otcem déle než tři hodiny. Když se jich však ptal na původ vesmíru, neshodli se na odpovědi. Nejvyšší z nich popřel, že Bůh stvořil svět jako věčný. Naopak, druhý dodal, že ho Bůh tvoří od okamžiku k okamžiku, takže kdyby na okamžik skončil, svět by zanikl .... Buď je to fakt nebo bajka, ale tak to je.


Téměř o tři století později, v září 1768, šestnáctiletý mladý muž cestoval na univerzitu do Lipska, se dvěma spolucestujícími z Frankfurtu. Většinu cesty pršelo a vozka měl někdy potíže s jízdou do kopce. Když jednou cestující opustili svá sedadla, aby šli za vozem a pomáhali, všiml si mladý muž v úrovni terénu zvláštní světelný objekt:

Najednou jsem v rokli na pravé straně cesty viděl jakýsi amfiteátr, úžasně osvětlený. V prostoru ve tvaru trychtýře zářilo nesčetné množství malých světel, rozprostírajících se vedle sebe a zářili tak skvěle, až bylo oko oslněno. Co je však ještě více matoucí, bylo to, že světla nestála, ale pohybovala se sem a tam, stejně jako nahoru a dolů, nebo všemi směry. Větší z nich však zůstávala nehybná a jen zářila. Pouze s největší neochotou jsem odešel, když jsem byl odvolán z této podívané, kterou jsem chtěl podrobněji prozkoumat ... Jestli to bylo shromáždění nějakých bludiček nebo spolek světelných tvorů, nyní nemohu posoudit.

Dotyčným mladým pozorovatelem byl sám Goethe. Toto pozorování najdete v šestém dílu jeho autobiografie, podle režiséra filmu a okultního učence Kennetha Angera, kterému jsem za tento velmi zajímavý objev zavázán. Měl by německý básník a vědec příležitost dozvědět se něco více o „světelných tvorech“, kdyby žil ve dvacátém století? Kdyby se Paracelsus vrátil, našel by pro své teorie nový materiál o povaze podivných a prchavých ras bytostí z nebe? Můžeme jistě předpokládat, že by jeho pozornost byla okamžitě přitahována k moderním souborům příběhů o UFO a zprávách o únosech.


Návrat humanoidů


Jednou v lednu 1958 jela žena, jejíž jméno nemohu zveřejnit, podél New Yorkské státní dálnice, poblíž vodopádů Niagara Falls, uprostřed prudké sněhové bouře. Přesný čas události byl v 1:30 hodin v noci. Navštívila zde svého syna, který byl v armádě, řídila velmi opatrně a snažila se najít výjezd z dálnice, protože tušila, že dálnice před ní bude uzavřena. Viditelnost byla velmi špatná. Neměla šanci o tom přemýšlet, když najednou uviděla něco, co vypadalo jako vrak letounu uprostřed dálnice:

Byl vidět velký osvětlený objekt jako tenká tyč, o výšce nejméně padesáti stop, která se zužovala, jako by klesala do země. Když jsem se blížila, motor zhasl, až se auto úplně zastavilo. Zpanikařila jsem a zoufale se snažila nastartovat motor, ani světla nesvítila. Moje první myšlenka byla dostat se ven z auta a podívat se, co se děje, ale najednou jsem viděla, jak se kolem tenkého sloupu zvedají dva objekty, které se stále zmenšovaly. Stály zpříma a pohybovaly se kolem. Vypadaly jako zvířata se čtyřmi nohama a ocasem, ale dvě přední končetiny vypadaly jako paže. Potom, než jsem mohla konečně zalapat po dechu, bytosti zmizely, objekt se zvedl a já jsem si uvědomila, že to byl talíř, točil se a přibližoval asi deset stop nad zemí vzduchem a já jsem mohla vidět, kam odletěl.

Moje světla se náhle rozsvítila. Nastartovala jsem auto a vše bylo v pořádku. Vystoupila jsem a šla na to místo kde talíř přistál a vytáhla jsem baterku. Asi jednu stopu v průměru zde roztál sníh a ve sněhu se objevila velká díra, v níž se objevovala tráva. Tráva byla teplá, ale nic tam nebylo vykopáno.

Žena, se setkala s nedůvěrou, když vyprávěla svůj příběh rodině, ohlásila tento případ v dopise korespondentovi novin Otto Binderovi, když se řada jeho článků na téma „Náš vesmírný věk“ začala objevovat v tisku.

Nejzábavnějším prvkem v tomto případu není to, co je popsáno, ale skutečnost, že tyto příběhy se od roku 1946 staly běžnými ve všech částech světa. Fyzikovi se samozřejmě jeví neuvěřitelně, stejně jako podivná bytost, se kterou se setkal Svatý Antonín, se zdá neuvěřitelná biologovi. Přesto existuje několik případů, kdy jsou podobné příhody spojené se stopami přistání, které lze jen stěží zpochybnit.

Při slavném incidentu v Socorru v Novém Mexiku, to byl policista Lonnie Zamora, který hlásil, že vidí dvě malé bytosti oblečené v bílém, v blízkosti lesklého objektu ve tvaru vejce, který spočíval na čtyřech opěrách, než vzlétl s hromovým hlukem, aby se poté stal naprosto tichým, když odletěl. K incidentu došlo 24. dubna 1964 a byla zde příležitostí k několika zajímavým měřením stop zanechaných objektem (místními policejními úředníky a agentem FBI). Znovu zde pozorujeme emocionální vzor, který podivně připomíná již sledovanou středověkou scénu: svědek v případě Socorro, když měl být vyslýchán vyšetřovateli letectva, byl téměř přesvědčen, že pozoroval zařízení zhotovené lidmi a požádal, aby ho navštívil kněz, než sdělí svou zprávu úřadům.

Dalším těžko stravitelným případem je zpráva rodiny z Kentucky, která tvrdila, že ji obklíčilo několik „malých mužů“, jejichž vzhled byl naprosto fantastický. K incidentu došlo v noci

21. dubna 1955 a byl příležitostí k mnoha dalším podivným pozorováním chování „návště-vníků“. Bylo vidět, jak se jeden z tvorů přibližuje k farmě se zvednutými rukama. Když byl asi dvacet kroků vzdálen, dva svědci na vetřelce vystřelili. Otočil se a ztratil se ve tmě. Pak se objevil u okna, když se muž vrátil dovnitř domu a znovu na něho vystřelil. Další stvoření, které bylo vidět na střeše, bylo zasaženo střelou, ale místo toho, aby spadl, snášel se pomalu k zemi.

Bytosti měly velké hlavy, téměř dokonale kulaté a velmi dlouhé paže, končící obrovskými dlaněmi vyzbrojenými drápy. Měli na sobě jakýsi zářící kovový oblek, který připomínal sylfy z roku 1491. Jejich oči byly velmi velké a očividně velmi citlivé. Vždy se blížili k domu z nejtem-nějšího rohu. Oči neměly zorničky ani víčka. Byli mnohem větší než lidské oči a byly umístěné po straně hlavy. Tvorové obvykle chodili vzpřímeně, ale když na ně vystřelili, běželi po všech čtyřech mimořádnou rychlostí a zdálo se, že jejich paže poskytovaly většinu sílu pro pohyb.


Dne 10. září 1954, v Quarouble, malé francouzské vesnici poblíž belgických hranic, vyšel asi v 10:30 večer Marius Dewilde ven z domu a okamžitě ho zaujala temná hmota na blízké železniční trati. Dewilde pak zaslechl kroky. Když si na to posvítil, zjistil, že stojí před dvěma bytostmi, které měly velmi velké přilby a něco, co vypadalo jako těžký potápěčský skafandr. Měly široká ramena, ale Dewilde neviděl jejich paže. Byly vysoké nejméně čtyři stopy. Dewilde k nim přistoupil s úmyslem je chytit, ale na boku temného objektu na kolejích se objevilo světlo a on zjistil, že se nemůže pohybovat. Když znovu získal kontrolu nad svým tělem, vstoupili již oba návštěvníci do předpokládaného stroje, který odletěl pryč.

Toto klasické pozorování mělo zvláštní pokračování, nikdy předtím nezveřejněné. Francouzští civilní vyšetřovatelé, kteří případ studovali, úzce spolupracovali s místními policejními úředníky, ale na místě byli i další lidé, zejména zástupci letecké inspekce z Paříže. Když bylo provedeno šetření týkající se nějakých nalezených kamenů, spálených do bílého žáru v místě, kde Dewilde viděl talíř, bylo konstatováno, že ani policie nezískala informace o výsledcích analýz kamenů.

Podle slov náčelníka místní policie, tak oficiální orgán spolupracující s Leteckou policií patřil Ministerstvu národní obrany. Samotný název tohoto ministerstva vylučuje myšlenku jakékoli komunikace. Dne 19. listopadu 1954 policie potvrdila, že Dewilde podal druhou zprávu, týkající se pozorování objektu v blízkosti jeho domu. Policie však řekla, že Dewilde a jeho rodina se ze strachu z nepříznivé publicity rozhodli nikomu nedůvěřovat, ohledně tohoto druhého setkání. Proto o něm nenajdete žádnou zmínku v místním tisku.

Kromě toho bylo civilním vyšetřovatelům sděleno - zdvořile, ale důrazně, že jakékoli další informace o takových incidentech bude policie považovat za důvěrné. Zprávy však pokračovaly a některé z nich by potěšily i Paracelsa. Dne 14. října 1954 horník jménem Starovski prohlásil, že na venkovské silnici poblíž Erchinu (také na severu Francie) se setkal s podivnou malou bytostí, objemné postavy, s velkýma šikmýma očima a srstí pokrytým tělem. Trpaslík, méně než čtyři stopy vysoký, měl velkou hlavu a hnědou lebku, která měla obrubu několik centimetrů nad očima. Oči byly s velmi malými duhovkami, nos měl plochý, rty byly silné a rudé. Drobný detail - svědek netvrdil, že viděl, jak se stvoření vynořilo z létajícího talíře a do něj znovu nastoupilo. Jen náhodou potkal tuto podivnou bytost, která neměla žádný dýchací přístroj. Než stačil domyslet, že ho zastaví, stvoření zmizelo.


O šest dní později, 20. října 1954, ve vesnici Parravici d'Erba, poblíž Como v Itálii, jeden muž právě zajel s autem do garáže, když uviděl podivnou bytost se zářivým overalem, asi čtyři stopy vysokou, stojící poblíž stromu. Když uviděla řidiče, stvoření na něj namířilo paprsek nějakého světla a ochromilo tak svědka až do okamžiku, kdy sevřel pěst, ve které držel klíče od garáže, a mohl se pohnout. Chystal se k útoku na vetřelce, který se však zvedl od země a odletěl s jemným vrčivým zvukem. Autor tohoto neuvěřitelného příběhu měl 37 let a byl známý jako důvěryhodný muž. Přišel domů ve stavu velkého šoku a šel spát s vysokou horečkou. Podrobnosti o případu byly získány z vyšetřování italské policie.

O jedenáct let později začal nový příval zpráv. Dne 1. července 1965, Maurice Masse, francouzský farmář, který žil ve Valensole, dorazil na své pole v 6 hodin ráno a chystal se nastartovat traktor, když uslyšel neobvyklý hluk. Šel do volného prostoru a viděl, že na levandulovém poli přistál nějaký stroj. Myslel si, že to musí být nějaký prototyp letadla a šel směrem k němu s myšlenkou, že řekne důrazně pilotům, aby si našli jiné přistávací místo pro jejich letoun. Teprve když se ocitl ve vzdálenosti asi dvaceti stop od stroje a uviděl podrobnosti na scéně, uvědomil si svou chybu.

Objekt byl ve tvaru vejce, měl kulatý kokpit, stál na šesti tenkých podpěrách a středovém čepu a nebyl větší než auto. Před ním se objevili dva piloti a zdálo se mu, že zkoumají rostliny. Byli oblečeni v jednodílných šedozelených kombinézách. Na levé straně opasku měli malou schránku, větší byla na pravé straně. Byli vysocí necelé čtyři stopy, měli lidské oči, ale jejich hlavy byly velmi velké v poměru k tělu. Neměli lidská ústa, jen velmi malý otvor, bez rtů. Neměli žádný dýchací přístroj, žádné pokrývky hlavy ani rukavice. Měli malé normální ruce.

Když k nim Masse přišel, zdálo se, že si náhle uvědomili jeho existenci, ale přesto se chovali bez náznaku strachu nebo překvapení, pak jeden z „pilotů“ vytáhl z brašny malou trubičku a ukázal jí na Masseho s tím výsledkem, že ten se stal neschopným pohybu.

Obě bytosti se podívaly na Masseho a zdálo se, že si jakýmsi „klokotem“ vokálně vyměňovaly své dojmy. Tyto zvuky vycházely z jejich hrdla, svědek trval na tom, ale jejich ústa se nepohybovala. Jejich oči měly přívětivý lidský vzhled. V soukromí mi Masse řekl, že se jejich chování nebál, že bylo spíše přátelsky zvědavé, než nepřátelské vůči němu.

Po nějaké době, odhadnuté Massem asi na jednu minutu, bytosti vstoupily do plavidla. Vstup se zavřel, asi jako zasouvací předek dřevěné kartotéky, ale Masse je stále viděl v kabině objektu, který stál před ním. Objekt pak vzlétl opačným směrem, nejprve se vznášel několik stop nad zemí a pak šikmo stoupal rychlostí tryskového letadla. Když byl asi šedesát metrů vzdálen, tak zcela zmizel.

V tomto posledním bodě jsem svědka důkladně vyslýchal, ale Masse trval na tom, že nedokáže říct, zda objekt odletěl tak rychle, že ho oko nemohlo sledovat, nebo zda skutečně na místě zmizel. Vysvětlil však zcela jasně, že „v jednu chvíli tam ta věc byla a v další chvíli tam už nebyla“. Masse zůstal na svém poli sám, stále ochrnutý.

Slovo paralýza není správně použito v souvislosti s incidenty tohoto typu. Masse řekl, že byl během celého pozorování při vědomí. Jeho fyziologické funkce (dýchání, srdeční rytmus) nebyly nijak omezeny. Ale nemohl se pohnout. Pak se opravdu velmi vyděsil. Byl sám na svém poli, neschopný ani volat o pomoc, takže si Masse myslel, že zemře. Teprve po asi dvaceti minutách postupně znovu získal kontrolu nad svými svaly a mohl se vrátit domů. Jeho zážitek měl ještě pokračování.


Několik týdnů po incidentu byl Masse překonáván ospalostí a všichni jeho příbuzní - stejně jako vyšetřovatelé pozorovali, že potřebuje tolik spánku, že je pro něho obtížné zůstat vzhůru jen čtyři hodiny vcelku. To je další málo známá charakteristika případů setkání blízkého druhu. Pro Masseho, který byl zvyklý pracovat „od slunce do slunce“, to byl velmi působivý a znepokojivý důsledek jeho zkušenosti. Dalším důsledkem publicity, kterou tento případ přitahoval, byla velká škoda na Massově poli, když se zde shromáždily davy turistů, aby viděly stopy zanechané lodí.

V této chvíli bych měl říci, že Masse je člověk, který je ve společnosti respektován. Bývalý bojovník za mír, svědomitý a úspěšný zemědělec, je považován policejními orgány, které vyšetřovaly tento případ, pod vedením kapitána Valneta z Digne, za absolutně důvěryhodného člověka. Přesto nám tento muž vyprávěl příběh, který se prostě nezdá vymyšlený a je naprosto neuvěřitelný. Jaký měl Masse dojem z návštěvníků? Z nějakého důvodu říká, že ví, že mu neubližovali. Nebyli vůči němu nepřátelští, pouze lhostejní. Když stál před nimi, během dlouhých minut, nabyl najednou jistotu, že jsou dobří. Svoji víru nedokáže racionálně vysvětlit, protože v žádném okamžiku nerozuměl jejich podivnému jazyku.


Tento příběh je fantastický. Přesto nám to připomíná případ, který vyprávěli Barney a Betty Hillovi pod hypnózou, o svém údajném únosu v New Hampshire. Cestou zpět z dovolené v Kanadě, v září 1961, viděli nad White Mountains podivné světlo. Přiblížilo se to k silnici a oni si uvědomili, že jsou v autě, až asi o šedesát mil jižněji, aniž by si vzpomněli na průběh cesty. Pod hypnózou si vzpomněli na dlouhou sekvenci událostí, které se týkaly únosu malými bytostmi a na své lékařské vyšetření.

Případ zahrnoval i popis cizího jazyka entit, jejichž vzhled byl téměř lidský, na jejich drtivý pocit sebedůvěry a přinejmenším náznak, že incident měl smysluplný účel nebo sledoval inteligentní cíl. U psychologa vzbudila značný zájem skutečnost, že bytosti byly obdařeny stejnou prchlivostí a chovaly se z neznalosti logických nebo fyzických zákonů jako ve snu, kde jsme se setkali s příšerami našich nočních můr a neskutečnými čarodějnicemi v našem dětství. Přesto jejich lodě zanechaly hluboké stopy v zemi, podle svědků, kteří byli v době pozorování při smyslech a absolutně soustředění. Takové stopy byly vyfotografovány a změřeny ve stovkách případů.


Co to všechno znamená? Jak je možné sladit tato zdánlivě protichůdná fakta? Někteří v chvályhodném pokusu zpochybňují klasické hledání vysvětlení: „Je to skutečně pravda,“ ptají se, „že bychom odhalili smysluplné chování návštěvníků, ve smyslu naší vlastní inteligenční úrovně a chování nadřazené rasy? Není příliš pravděpodobné, že bychom v našich příbězích našli pouze náhodná data a nesoudržné obrázky, stejně jako kdyby byl pes konfrontován s matematikou napsanou na tabuli?

Pokud ano, tak teprve poté, co by se v našem vlastním vědomí objevily nové koncepce, jsme mohli objevit význam jejich přítomnosti v našem světě. A pokud nadřazená rasa ve skutečnosti vytvořila to, co nyní pozorujeme jako jev UFO, možná je to právě s cílem změnit průběh lidského osudu, když nám představí důkazy o naší omezenosti v technické i duševní oblasti.

Bytosti z neznáma - pokud nejsou skutečné, bychom měli vidět jako znamení toho, že se něco v lidské fantazii změnilo a přivedlo nás do nového světla, nezmapované oblasti našeho kolektivního nevědomí? Mohou to být jen plody naší fantazie a náš zájem o ně odpovídá naší lásce k Batmanovi a Popelce. Ale mohou být skutečné! Moderní věda vládne nad omezeným vesmírem, jedné konkrétní variací na nekonečné téma. V každém případě je důležité pochopit, co tyto příběhy naplňují a proč je tato znalost pro nás tak vzrušující a zneklidňující. To je předmětem této knihy.2. Okřídlené disky a křupavé palačinky


Právě jsme zjistili, že mezi moderními příběhy o kontaktu s UFO a starými tradicemi, které se týkají mimozemských duchovních entit, existuje úzká paralela. Jak ale tyto příběhy úzce souvisejí? Můžeme si být jisti, že jsme skutečně svědky pokračování stejného proudu a zno-vuzrození stejného podzemního proudu?

V této kapitole půjdeme pod povrch příběhů a vykreslíme přesné paralely mezi fyzickými pozorováními z dřívějších dob a těmi, která charakterizují moderní „blízká setkání 3. druhu“. Tyto fyzické projevy zahrnují tvar létajících objektů, jejich prezentaci jako „okřídlené disky“, bytosti s nimi spojené, paprsky, kterými mohou manipulovat s hmotou, změny toku času, který vytvářejí, a zvláštní vlastnosti interakcí mezi lidskými svědky a cizími entitami.

Dialog má často absurdní kvalitu, která nevyvolává skutečná fakta, ale vyšší symbolickou pravdu. Tato absurdita se přenáší na předměty vyměněné s posádkami a dokonce i na fyzické stopy, které zanechávají - kruhy polehlé trávy, spálené půdy, oblasti s extrémními vlastnostmi. Dokud jsme si nevytvářeli porozumění těmto příznakům a neuznali, že již byly nalezeny v popisech příhod ze starověku a středověku, nemůžeme doufat, že budeme mít pochopení pro jev UFO.


Univerzální fakta


Problém, který máme před sebou je tento: pokud realita v pozadí fenoménu UFO je jak fyzického, tak psychického charakteru a pokud manipuluje s časem způsobem, který naše vědecké teorie nedokážou popsat, existuje nějaký důvod, aby jejich působení bylo omezené v naší kultuře nebo naší generaci? Již jsme prokázali, že žádná země nemá zvláštní výsadu na tyto projevy. Musíme však argumentovat dále - pokud není fenomén UFO vázán na sociální podmínky specifické pro naši dobu nebo na konkrétní technologické úspěchy, může to představovat univerzální fakt. Mohlo to být zde s námi, v té či oné formě po celou dobu, co lidská rasa existuje na této planetě.

V dávných dobách se stalo něco, co je historickými teoriemi nedostatečně vysvětleno. Předpoklad, že by se to samé mohlo opakovat, by nás měl velmi zajímat, abychom na tento problém použili veškeré možné objasnění. Začínajíc ve druhém století před naším letopočtem

a pokračujíce až do pádu Římské říše, intelektuální elity středomořského světa, vychovávané

v duchu vědeckého racionalismu, byly konfrontovány a nakonec poraženy iracionálním prvkem podobným tomu, který je obsažen v moderních objasněních nevysvětlitelných jevů, prvek, který je umocněn jejich souhrnným odmítnutím naší současnou vědou. Doprovázelo to kolaps starověkých civilizací.


Francouzský vědecký spisovatel Aimé Michel komentuje tuto paralelu a navrhuje následující scénu. Vezměme si jednoho z alexandrijských myslitelů, muže jako byl Ptolemaios, astronom druhého století, důkladně vyškolený v racionálních metodách Archimedem, Euclidem a Ari-stotelem. Představte si, jak čte Apokalypsu a různé spisy o Armagedonu. Jak by na takovou zkušenost reagoval? Jen by pokrčil rameny, říká Aimé Michel: „Nikdy by ho nenapadlo, i kdyby takovým zkazkám věřil, že to musí být považováno za šílené.

Taková scéna musela nastat tisíckrát na konci klasického starověku. A víme, že pokaždé, když tam bylo stejné odmítnutí, stejně by pokrčil rameny, protože nemáme žádný záznam o jakémkoliv kritickém zkoumání doktrín, nápadů a nároků jejich kultury, který se projevil skrze Apokalypsu. To bylo pro tuto kulturu příliš absurdní, aby byla zachována pozornost čtenářů Platona. Uběhla krátká doba - velmi krátká, protichůdná kultura triumfovala a Platon byl zapomenut na tisíc let. Mohlo by se to stát znovu?

Pouze důkladné prozkoumání starých záznamů nás může zachránit od účinků takové kulturní krátkozrakosti. Mezi další zajímavé doklady patří některé z artefaktů, které se k nám dostaly od Féničanů, jako vhled do vzpomínek na kontakty ve starověku.


Amulety Féničanů


Historické knihy nám říkají, že fénická civilizace vznikla dlouho před hebrejskou migrací, když několik semitských kmenů založilo na středomořském přímořském pobřeží řadu měst. Ty hlavní byly známé jako Tire, Sidon, Tripolis a Byblos, a každé bylo řízeno oligarchií nebo králem. Na vrcholu svého vývoje se Fénicie rozprostírala v té částí Sýrie, která vede od Nahr-al-Kabir (Eleutherus) na severu až k Mount Carmel na jihu.

Sir E. A. Wallis Budge, jeden z nejvýznamnějších egyptských a mezopotámských vědců tohoto století, uvádí, že Féničané nebyli humanisté. Na rozdíl od většiny semitských národů milovali moře. Využívali své bohaté lesy na dodávku dřeva na své lodě. Jejich výrobky byly výjimečně kvalitní a prodávali je obchodníci po celém starověkém světě, v Evropě, Asii, Africe i Indii. Od Babyloňanů se naučili barvení, z Egypta řemeslo foukání skla a používali přesné systémy vážení. O jejich náboženské víře je známo jen málo, ačkoli je z lingvistických důvodů často zdůrazněno, že jména jejich bohů ukazovala na přímé babylonské, egyptské a řecké vlivy.


O jejich rituálních praktikách nám bylo řečeno, že v době potíží obětovali své prvorozené děti, že zabíjeli válečné zajatce na oltářích svých bohů, a že se jejich ženy vzdávaly panenství ve svatyních bohyně Astarté. Zdá se, že pro svou osobní magickou ochranu si Féničané vybrali typ amuletů používaných v Babylonii a Asýrii, v Britském muzeu se dochovala řada válečkových pečetí. Některé z těchto artefaktů, které jsou zobrazeny v knize Amulety a pověry od Wallise Budgeho, mohou pocházet z doby několika století před naším letopočtem, pravděpodobně asi 400 – 300 let před Kristem. Pět z těchto pečetí zobrazuje okřídlený disk, často s příslušenstvím. Bytosti, které jsou v literatuře označovány jako „božské bytosti“, jsou vidět u těchto disků ve čtyřech případech. Všechny zobrazené lidské postavy v slavnostních šatech se účastní rituálů, které obsahují Asyrské rysy.

První válečková pečeť ukazuje hrdinu, který v každé ruce drží předek okřídlené bestie. Jedna z těchto dvou bestií má na hlavě rohy a ocas. Nad lidskou bytostí je vidět okřídlený disk, z něhož se vynořuje bůh. („Ahuramazda nebo nějaký jiný asyrský bůh,“ píše sir Wallis Budge.)

Výklad druhého amuletu obsahuje štíra a sexuální symboly. Je zřejmé, že dvě podivná stvoření, zjevně mužská, jsou nesena okřídleným diskem nad posvátným stromem. Napravo je uctívač, zatímco jiná osoba přináší nějaké zvíře jako oběť. Zde je vidět i dvě božské postavy vycházející z disku.

Na třetím amuletu jsou dvě velké okřídlené postavy - klasicky interpretované jako „kněží v róbách s křídly“, před velkým diskem s přistávacími podpěrami. Přímo pod diskem je symbol blesku nebo blesk, před kterým se zdá, že ho uctívá nějaký člověk. Nahoře na disku něco je. Další artefakt: Sfinga a koza stojí po obou stranách posvátného stromu, nad kterým letí okřídlený disk. Dva muži provádějí rituál v souvislosti s touto scénou.

Na posledním amuletu jsou dvě podivné postavy trpaslíků, které badatelé nazývají štíry (i přes jejich velkou hruď na této zvláštní pečeti), nese je „okřídlený disk, ze kterého vyčnívají hlavy tří božských bytostí“. Před diskem je uctívají dva muži, pod nimi je vidět určitý druh klenuté brány. Vlevo je velmi podivná postava, interpretovaná jako „bůh, který drží gazelu nebo kozu pod každou paží“.


Interpretace této sbírky artefaktů vyvolává řadu otázek, protože klasické tvrzení, že létající disk je jednoduše primitivním znázorněním slunce nebo duše, zůstává jen hodně žádanou interpretací. Je běžné, že okřídlený disk (častý symbol ve starověku) zobrazuje i několik bytostí vycházejících z jeho horní části? V jakém kontextu se s takovými zobrazeními setkáváme? Pokud je disk interpretován jako nějaký mytologický symbol, spojený s kosmem (jak je naznačeno množstvím astronomických symbolů na pečeti - hvězdy, půlměsíce), měli bychom spekulovat, že zobrazení disku s prodlouženými podpěrami, se může ve skutečnosti snažit uchovat vzpomínku na spatření nebo pozorování létajícího plavidla schopného přistát?

Tato spekulace neodpovídá na všechny naše otázky, ale poskytuje stimulující cestu pro výzkum starověké symboliky. Je jistě zajímavé číst nejlepší možný výklad pro symbol blesku. Proč by měl být blesk spojen s okřídleným diskem a proč by ho měli tři lidé před ním, v honosných magických oděvech, uctívat? Scéna představuje spíše návod a účel, než náhodný výskyt čistě přírodního jevu. To naznačuje zjevný kontakt s létajícím plavidlem.


Stejně fascinující pro badatele těchto případů blízkého setkání, jsou také scény, ve kterých jsou zvířata přenášena na vznášející se disk. V jednom případě je vidět, že bůh drží rohaté zvíře za rohy - scéna určitě připomíná mnoho tvrzení o únosu zvířat posádkami UFO. Tři z válcových pečetí ukazují přibližně to samé - disk nad nějakou složitou pozemskou scénou, uctívající člověk a někdo, kdo nese rohaté zvíře do středu scény.

Samotné bytosti spadají do následujících kategorií:

1. Lidské bytosti, které asyrologové nazývají věřícími, kněžími, králi atd. Někdy nosí oděvy s křídly.

2. Bohové, jsou zobrazeni buď vycházející z disku a na sobě mají v některých případech složité čelenky nebo jsou mimo disk, jak je zobrazeno na jednom amuletu, kde se zdá, že entita má vlasy ve třech dlouhých kadeřích po obou stranách hlavy.

3. Štírci, kteří mají velké falické symboly na své postavě, ale v jiném případě by bylo vhodnější nazývat je štířími ženami. Jsou vidět jen s přítomností disků. Bylo by zajímavé zjistit, odkud v souvislosti s těmito postavami pochází slovo škorpión. Škorpioni jsou stále velikosti zhruba dvou třetin velikosti lidí, kteří jsou zase menší než bohové. (Profesor Douglas Price-Williams z UCLA poukazuje na to, že v eposu „Gilgameš“ byli stvoření štíří strážci hory Slunce. Škorpión v babylonském eposu Enuma Elish byl monstrum, vytvořené chaosem na začátku existence světa. Price-Williams dodává: „Tato stvoření by tedy byla telurickými bytostmi, „chthonic “,4 jak by řekl Jung.“

4. Různé příšery, jako jsou například rohatá stvoření nebo sfingy.


Proč by mělo být pozorování létajícího disku prezentováno v kontextu očividně magického obřadu, který, jak se zdá, nemá žádnou tradiční charakteristiku fénického náboženství? Říká se nám například, že Féničané zastávali stejný názor jako Židé, pokud jde o nesmrtelnost duše, proto pohřbívali své mrtvé s velkou péčí, a jejich pohřební obřady zahrnovaly i obětování lidí a posvátnou prostituci. Proč tedy je to tak, že pokud jsou pečeti spojeny s duchovními nebo náboženskými hodnotami, nic z toho nezobrazují, ale místo toho ukazují okřídlené disky, které vypadají, že pocházejí z hvězd, posádky jsou podivné bytosti, které odnášejí pozemská zvířata, a vysílají blesky?

Proč mají lidští svědkové zvláštní roucha s křídly? Výskyt létajících disků v náboženství nekončí u Féničanů. Tento symbol je základní i v rané křesťanské církvi a je důsledně spojován s anděly. Křesťanská teologie nemá o andělech co říct, stejně jako oficiální muslimská teologie zůstává diskrétní ohledně džinů. Některé vzácné dokumenty však uvádějí podrobnosti týkající se povahy těchto bytostí. Podle japonského badatele Y. Matsumury, popisujícího proces komu-nikace mezi Bohem a anděly, nebo náboženská kniha Sofie, písemný dokument komentující dogmata řecké pravoslavné církve, která se uchovává v Leningradské národní knihovně, říká:

Jak Pán vede svého anděla, když anděl nevidí tvář svého Pána? Anděl má zobrazení nad horní částí jeho očí, kde spočívá posvátný mrak. Má také něco na hlavě, co má přijímat zvuky. Tato věc vydává zvuky, když anděl dostává rozkazy od svého Pána, kam má jít. Pak se rychle podívá do zrcadla v ruce a dostane do něho příkaz, který je dán od Boha.“


Nebyl jsem schopen přímo ověřit existenci tohoto dokumentu a správnost překladu, ale je to v souladu s řadou obrazů, ikon a nástěnných maleb, které zobrazují kontakt mezi „Bohem“ a jeho posly (anděly) a kontakt mezi posly a lidmi. Komunikace po dlouhou dobu probíhala spíše prostřednictvím obrazového znázornění, než slov a není překvapivé najít několik popisů takové-ho kontaktu v písemném dokladu.

Přikláním se k doslovnému, spíše než čistě symbolickému výkladu scén, zobrazených na fénických amuletech a jsem také v pokušení přijmout jako pracovní hypotézu, že v těchto časech došlo ke vzdálenému kontaktu mezi lidským a jiným vědomím, různě označovaným jako démonické, andělské nebo jednoduše cizí. To by vysvětlovalo velkou část symbolické síly, kterou si v naší době zachoval koncept „znamení na obloze“. To by odpovídalo skutečnosti, jak se zdá, že současná UFO představují archaické i futuristické předlohy (jak je znázorněno u arabského astrologického znamení Venuše na objektu, viděném v Socorru v Novém Mexiku, policistou Lonnie Zamorou), a to by také vysvětlovalo fascinaci, kterou lidé všech zemí a ras vždy měli skrze podivné bytosti z nebe.

Jak stálá tato pozorování a vize zůstanou, uvidíme z porovnání fénického pečetního příběhu s následujícím dopisem ženy, která viděla škorpiona ... v naší době!


Případ Oxfordského muže-škorpiona


Dopis britské ženy začíná takto:

Na přednášce Jacquese Valléeho na Londýnské schůzi AA (Svaz architektů), dne 12. prosince jsem byla překvapena tím, jak jeden z diapozitivů ukazuje na fénické pečeti okřídlenou kouli, nesenou dvěma bytostmi, které Valée popsal jako „muže-škorpiony“. Možná jsem takového muže viděla sama.

(Pozn. překl.: Nejednalo se o Reptiliány?)

V dopise dále píše: Bylo léto 1968, kolem 16 hodiny. Odjížděla jsem z Londýna na místo poblíž Stratfordu, abych navštívila během víkendu přátele. V autě jsem měla s sebou společníka. Hned za Oxfordem jsme viděli na obloze zářící disk. Zpomalili jsme a pak se zastavili, abychom se podívali, jak objekt startoval a letěl. Další auto zastavilo za námi, aby to také pozorovalo. Nakonec se objekt schoval za stromy. Pokračovali jsme v cestě, ale ke skutečně překvapujícím událostem došlo poté, co disk zmizel.

Během jízdy mezi Burfordem a Stratfordem mě čekalo několik překvapení a nový pohled na to, co mohu označit za reálný jev. Byli jsme nějakým způsobem spojeni s tímto zářícím diskem a mělo to na mě hluboký účinek, což způsobovalo to, co se obecně nazývá změna osobnosti. Nebudu se snažit vysvětlit, jaké tyto pocity byly, protože téměř všechna náboženství světa se to pokoušela udělat a selhalya (Odpoledne jsem se změnila z agnostika na gnostika, pokud to vůbec něco znamená.) Tyto vhledy mě však zasáhly jako modré z nebe, jako by přišly zvenčí, jeden po druhém. Od té doby jsem nikdy neměla podobnou zkušenost.


Dopis pokračuje popisem toho, co žena viděla ten večer po večeři, popis vypadá, jako by vyšel přímo z románu Johna Fowlese: hosté seděli v obývacím pokoji, který měl otevřená francouzská okna vedoucí na trávník před domem, žena přešla k oknu, aby se nadechla se čerstvého vzduchu. Počasí, napsala, bylo „velmi horké a bylo pod mrakem“:

Světlo z místnosti zářilo v oblouku ven, asi deset stop od okna. V té oblasti jsem viděla, jakmile jsem přišla k oknu, zvláštní postavu. Vnímala jsem to ve stavu ztuhlosti, kterou ve mně vyvolala. Byl to dle mých pocitů bezpochyby démon nebo ďábel, kvůli mému západně orientovanému výkladu (mých představ) vize, toto stvoření bylo jako zvíře či člověk, nebo cokoli jiného, co jsem viděla.

Stejně jako „muž-škorpion“ nebo stejně jako Bůh Pan, měl beraní nebo kozí nohy. Byl pokryt hedvábnou, tmavou, ve světle se lesknoucí srstí. Měl nezaměnitelně humanoidní vzhled a podle mého názoru byl zlověstný. Krčil se a beze mrknutí na mě zíral světlýma, hroznově zelenýma očima, které se zvedaly vzhůru a neměly zorničky. Oči zářily a byly na něm zdaleka nejděsivější věcí. Snažil se, jak si zpětně myslím, se mnou komunikovat, ale moje panika ovlivňovala jakoukoli zprávu, kterou jsem mohla dostat. Když stála bytost v celé výšce, byla vysoká asi čtyři až pět stop. Měla špičaté uši a dlouhý čenich. Vyvolávala dojem vyzáblosti, jeho ruce a prsty byly tenké jako hůlky.

Nakonec jsem byla přesvědčena, že to byla jen halucinace, na chvíli jsem se posadila, až panika přešla. Pak jsem šla podívat, jestli tam stále ještě je. Byla, až na to, že se posunula dále do stínu na okraji světelného oblouku z okna. Zajistila jsem, abych zůstala po zbytek večera dále od těch dveří a další den tam už bytost nebyla. Nikomu jsem to neřekla. Že to mohlo být spojeno s tím zářícím diskem, jsem si uvědomila, až když jsem viděla ten obrázek bytosti na přednášce.

Ve svých spisech mám další zprávy o zapomenutých pozorováních, na které si pamětníci vzpomněli, pouze když jejich paměť oživil obrázek, přebal knihy nebo moje přednáška.


Paprsek světla


Hlavním rysem všech náboženských tradic je tajemný paprsek světla, vycházející z bodu na obloze nebo z oblaku zvláštního tvaru, zaměřený na lidskou bytost. Tento paprsek je obvykle interpretován jako znamení božího požehnání, které předává informace z božského zdroje. Tento koncept mě zaujal, protože v moderních případech kontaktů se opakuje. Psychický badatel Robert Monroe popsal podobný jev ve svých vlastních vyšetřováních mimotělesných zážitků.

V noci z 9. září 1960, když ležel na posteli, Monroe říká (ve své knize Out of the Body):

Najednou jsem byl zasažen a osvícen velmi silným paprskem, který vypadal, že přichází od severu, z místa asi 30° nad obzorem. Byl jsem naprosto bezmocný, bez vlastní vůle a cítil jsem, jako bych byl v moci velmi silné síly, v osobním kontaktu s ní. Měla inteligenci v podobě mimo mé chápání a přicházela přímo v paprsku do mé hlavy a zdálo se, že prohledává celou paměť v mé mysli. Byl jsem opravdu vystrašený, protože jsem byl bezmocný dělat cokoli s tímto vniknutím.

Dne 16. září v noci, znovu z doslovných poznámek Roberta Monroe uvádím:

Stejné neosobní sondování, stejná síla, ze stejného úhlu. Tentokrát jsem však získal pevný dojem, že jsem neoddělitelně a loajálně spoután k této inteligentní síle, vždy jsem byl spojen s prací, kterou jsem měl vykonávat tady na Zemi .... Měl jsem dojem obrovských rour, tak starých, že byly pokryty patinou a rzí. Něco jako ropa procházelo skrz ně, ale mělo to mnohem vyšší energii než ropa a bylo to životně potřebné a cenné. (Předpokládám, že ne na této planetě).

Dne 30. září stejné působení:

Zdálo se mi, že stoupají na oblohu, zatímco jsem na ně volal a prosil je. Pak jsem si byl jistý, že jejich mentalita a inteligence je daleko za mým porozuměním. Je to neosobní, chladná inteligence, bez emocí lásky nebo soucitu, které tolik respektujeme, přesto to může být nejvyšší moc, kterou my nazýváme Bohem. Návštěvy, jako jsou tyto, mohly být v minulosti lidstva základem všech našich náboženských přesvědčení a naše znalosti dnes, by nemohly poskytnout lepší odpověď, než jsme mohli dát před tisíci lety.

V tu dobu začalo být venku světlo, já jsem se posadil a plakal, hluboce vzlykal, jak jsem nikdy předtím neplakal, protože pak jsem bez jakéhokoli ocenění budoucí naděje na změnu řekl, že Bůh mého dětství, všech církví a náboženství na celém světě není tím, jak jsme ho uctívali a po zbytek mého života jsem trpěl ztrátou této iluze.


Případ uklidňujícího světla


Případ, který se odehrál v březnu 1958 a který byl později popsán na stránkách časopisu The Flying Saucer Review, francouzským vyšetřovatelem Joelem Mesnardem, poskytuje příležitost znovu si ověřit podivné vlastnosti světel, spojených s fenoménem UFO v moderních i ve staro-věkých případech. Svědkem je zde osmadvacetiletý francouzský legionář, který byl ve strážní službě v alžírském táboře Bouahmama, v poušti jižně od Konstantina. Krátce po poledni, ve 12:30 slyšel tento muž hvízdavý zvuk, který vypadal, že přichází z oblohy a když vzhlédl, uviděl velmi velký objekt o průměru asi 1 000 stop, který k němu sestupoval do výšky asi 150 stop. Nejvýznamnější věcí na tomto objektu však nebyla jeho obrovská velikost, ale intenzivní kuželovitý paprsek smaragdově zeleného světla, který vystupoval z jeho spodní strany.

Vzpomínky legionáře za tímto okamžikem jsou jen vágní a podle jeho vlastního názoru nemusí odpovídat skutečnosti. Namísto toho, aby vystřelil z pistole a varoval tak ostatní nebo zvedl polní telefon, aby zavolal svým nadřízeným, zůstal na objekt zírat nehnutě déle než tři čtvrtě hodiny. Podle tohoto muže, v rozhovoru s Joelem Mesnardem, uvádí: „Bledě zelená a smaragdová barvy byly ty nejkrásnější, uklidňující a fascinující barvy, jaké jsem kdy viděl.“


Objekt odletěl tradičním způsobem: nejprve hvízdavý zvuk, poté stoupání do výšky asi tři sta stop a nakonec odlet „obrovskou rychlostí“ směrem na severozápad. Když objekt odletěl a muž se vrátil k plnému vědomí, jeho šťastný, extatický pocit, který prožil, byl nahrazen smutkem. Zvedl telefon a oznámil to, co viděl, svým nadřízeným. Zpočátku si mysleli, že jeho zážitek byla halucinace ze stresu, ale je na zásluze francouzské armády, že bylo provedeno důkladné vyšetřování události.

Místo zametání případu pod koberec (francouzská legie v Alžírsku měla v té době naléhavější problémy než vyšetřování přistání UFO), šli důstojníci na místo události, pečlivě ho prozkoumali, nenašli žádné fyzické důkazy, tak tedy pokračovali ve výslechu svědka a protože trval na pravdivosti události a neměli důvod pochybovat o jeho pravdivosti, poslali ho do Paříže k podrobnějšímu zkoumání. V Paříži byl týden sledován ve vojenské nemocnici Val-de-Grace. kde elektroencefalogram neodhalil nic neobvyklého. Zdravotnický personál dospěl tedy k závěru, že byl ve stavu dobrého duševního a fyzického zdraví a neutrpěl pod válečným napětím nijak neobvyklým způsobem.

Pan Mesnard se se svědkem setkal v květnu 1970. Legionář se vrátil k civilnímu životu a působil na vyšetřovatele svým praktickým smyslem života. Nehledal vůbec žádnou publicitu a dokonce se zdráhal diskutovat o své zkušenosti. Když to přeci udělal, odpovídal na otázky přímým a věcným způsobem. Od dne pozorování neměl žádnou nemoc, žádné nové zkušenosti neobvyklého typu a vzpomíná si na nesmírně pokojný stav vyvolaný přítomností objektu. Řekl: „Zdálo se, jako by čas běžel velmi pomalu ... bylo to jako být v jiném světě.“


Je tedy mechanismus objevení UFO podobný ve všech kulturách? Čelíme zde další realitě, která překračuje naše omezené představy o prostoru a čase? Nevidím lepší hypotézu v tomto stavu našich znalostí o jevech UFO. Hypotéza vesmírných návštěvníků jistě nedokáže adekvátně vysvětlit starodávnou symboliku. Nemáme prostou sérii incidentů, které by bylo možné vysvětlit jako setkání s vesmírnými cestovateli, kteří mohli spatřit Zemi a náhodně ji chtěli prozkoumat na cestě do jiného cíle v kosmu. Místo toho máme vzor projevů, otevírajících brány k duchovní úrovni, směřující na cestu k jinému vědomí a produkující v jejich důsledku iracionální, absurdní události.

Zdá se, že fénické amulety, blízká setkání s „návštěvníky“ v naší době, starodávný paprsek z nebe a soustředěné světlo z UFO naznačují technologii, schopnou jak fyzických projevů, tak psychických účinků, technologii, která zasahuje hluboko do kolektivního vědomí, matoucí nás a formující nás stejně, jako to mátlo formovalo lidské civilizace ve starověku.


Podívejte se, ale nedotýkejte se


Byl to velký zázrak, opravdové znamení na nebi, úžasná vzducholoď, která letěla nad Spojenými státy na jaře roku 1897. Znovuobjevení pozoruhodné vlny zpráv, jaké to generovalo, poskytla zásadní chybějící spojení mezi zjevením ze starších dnů a moderním věkem talířů, díky vědcům, jako byli Donald Hanlon, Jerome Clark a Lucius Farish. Výsledek jejich vyšetřování je ohromující.

V Kalifornii v listopadu 1896 stovky obyvatel oblasti San Francisca viděly velký protáhlý tmavý předmět, který měl zářící světlomety a byl schopen létat proti větru. Mezi lednem a březnem 1897 to však zmizelo. Na středozápadě USA se najednou objevilo ohromující množství pozorování stejného objektu. Svědek jménem Alexander Hamilton to popsal takto: plavidlo s turbínovými koly a skleněnou sekci, s podivnými bytostmi na palubě dívajícími se dolů. Popis se tedy nepodobal popisu UFO od Barneyho a Betty Hillových.

V březnu viděl objekt ještě podivnějšího vzhledu Robert Hibbard, zemědělec, žijící patnáct mil severně od města Sioux City v Iowě. Hibbard nejenže viděl „vzducholoď,“ ale i kotevní lana visící dolů se záhadné lodě, která se zachytila o jeho šaty a táhla ho několik desítek stop, dokud nespadl na zem. Řádná prezentace popisující všechny případy za toto období, by sama o sobě zaplnila knihu. Naším cílem je pouze přezkoumat co nejpodrobněji chování posádky vzdu-cholodi na zemi.

Nejprve však, jak se objekt choval? Manévrovalo to velmi podobným způsobem, jakým manévruje UFO, kromě toho, že vzducholodě nikdy neviděli létat ve formaci nebo provádět leteckou akrobacii. Vzducholoď obvykle letěla poměrně pomalu a majestátně - samozřejmě, že takový objekt v roce 1897 neočekával, že bude stíhán, s výjimkou několika případů letu v těsné blízkosti, kdy bylo ohlášeno, že odletěl „jako výstřel ze zbraně“.

Další rozdíl od moderních UFO spočívá v tom, že jeho neklidná trajektorie často probíhala nad velkými městskými oblastmi. Byly tak navštíveny Omaha, Milwaukee, Chicago a další města, kde se pokaždé shromáždily velké davy, aby sledovaly objekt. Jinak vzducholoď prováděla všechny typické činnosti UFO - vznášela se a vysílala „sondy“. Například v Newtonu, v Iowě, 10. dubna 1897 náhle měnila kurz a výšku velkou rychlostí, kroužila, přistávala a vzlétala a osvětlovala krajinu výkonnými reflektory.


Posádky vzducholodí byli popsáni různě, stejně jako posádky UFO. Několik zpráv lze interpretovat tak, že mezi nimi byli i trpaslíci, ale svědci to podrobně nepopsali. Alexander Hamilton říká, že bytosti byly ty nejpodivnější, jaké kdy viděl, a že by je nechtěl znovu vidět. Posádky UFO, kteří se zúčastnili diskuse s lidmi, byli nerozeznatelní od průměrné americké populace té doby. To je například zkušenost spojená s kapitánem Jamesem Hootonem (popsaným v Arkansas Gazette jako „dobře známý strojvůdce na horské železnici“) Viz popis události:

Jel jsem do Texarkany, abych dovezl zpět zvláštní vlak, a protože jsem věděl, že bych měl asi osm až deset hodin strávit v Texarkaně, šel jsem do Homanu (v Arkansasu) na malý lov. Byly 3 hodiny odpoledne, když jsem dorazil na místo lovu. Místo to bylo dobré, ale než jsem se nadál, bylo po šesté hodině, tak jsem se vydal zpět k železniční stanici. Když jsem procházel křovím, přitahoval moji pozornost zvuk známý po celém světě, jako je činnost vzduchového čerpadla na lokomotivě.

Okamžitě jsem šel ve směru zvuku, a tam na otevřeném prostoru velikosti asi pěti nebo šesti hektarů jsem uviděl objekt, který vydával tento zvuk. Kdybych řekl, že jsem byl ohromen, tak bych jen slabě vyjádřil mé pocity. Okamžitě jsem se rozhodl, že to je ta slavná vzducholoď, kterou v naší zemi vidělo již tolik lidí.

Na palubě byl člověk střední velikosti a já jsem si všiml, že má tmavé brýle. Dělal cosi kolem toho, co vypadalo jako zadní konec lodi, a když jsem se blížil, byl jsem příliš ohromený, abych promluvil. Překvapeně se na mě podíval a řekl: „Dobrý den, pane, dobrý den.“ Zeptal jsem se ho: „Je tohle vzducholoď?“ A on odpověděl: „Ano, pane,“ načež tři nebo čtyři další muži vyšli z toho, co bylo zřejmě kýlem lodi. Bližší zkoumání ukázalo, že kýl byl rozdělen na dvě části a končil vpředu jako ostrý okraj nože, zatímco zadní strana lodi se vyboulila postupně směrem ke středu a pak se zužovala.

Na každé straně objektu byla tři velká kola vyrobená z nějakého ohebného kovu a uspořádaná tak, že při pohybu vpřed vypadala konkávní. „Prosím, promiňte pane," řekl jsem, „ten zvuk zní jako vzduchová brzda Westinghouse."

"Možná, že ano, příteli, používáme stlačený vzduch u letadla, ale o tom se více dozvíte později."

Všechno je připraveno, pane,“ zavolal někdo, a všichni zmizeli dospod lodi. Všiml jsem si, že těsně před každým kolem začal proudit vzduch na kola z dvoupalcové trubice a kola se začala otáčet. Loď postupně vydávala syčící zvuk, náhle poskočila dopředu a otočila svůj špičatý konec k obloze, pak se kormidla na konci lodi začala otáčet na jednu stranu a kola se točila tak rychle, že člověk sotva viděl loukotě. Za méně času, než vám to řeknu, loď zmizela.“

Kapitán Hooton dodává, že u lodi neviděl žádný zvon ani lodní lano, a byl tímto velmi šokován, protože si myslel, že „každá dobře vybavená loď by měla mít aspoň jeden“. Zanechal nám i detailní nákres stroje.


Dále se podíváme na svědectví konstábla Sumptera a zástupce šerifa McLemorea z Hot Springs, v Arkansasu:

Při jízdě na severozápad od tohoto města, v noci 6. května 1897 jsme si všimli zářícího světla vysoko na nebi. Najednou zmizelo a my jsme o tom nemluvili, protože jsme hledali cestu a nechtěli vydávat žádný hluk. Po projetí čtyř nebo pěti mil kolem kopců jsme znovu spatřili světlo, které se nyní zdálo být mnohem blíže k zemi. Zastavili jsme naše koně a pozorovali, jak se hýbe, až najednou zmizelo za dalším kopcem. Jeli jsme asi půl míle, když naši koně odmítli jít dále. Asi ve vzdálenosti sto yardů jsme viděli, jak se se světly pohybují dvě osoby. Uchopili jsme své winchestrovky, protože jsme byli nyní důkladně probráni důležitostí situace a požadovali jsme od nich odpověď:

"Kdo jste a co tady děláte?"

Muž s dlouhým tmavým plnovousem vyšel s lucernou v ruce a poté, co jsme byli informováni, kdo je, nám bylo řečeno, že on a ostatní lidé - mladý muž a žena, cestují po Zemi vzducholodí. Mohli jsme jasně rozlišit obrysy plavidla, které bylo ve tvaru doutníku, dlouhé asi šedesát stop a vypadalo stejně jako obrázky, které se nedávno objevily v novinách. Byla tma, pršelo a mladý muž plnil velký pytel vodou, asi třicet yardů daleko, žena byla zvláštní, a zůstávala ve tmě. Nad hlavou držela deštník. Muž s vousy nás pozval, abychom se projeli s nimi a řekl, že nás může vzít tam, kde neprší. Řekli jsme mu, že mu věříme, ale že dáváme přednost dešti.

Zeptal jsem se muže, proč bylo zářivé světlo zapnuto a opět vypnuto, tak odpověděl, že světlo bylo tak silné, že spotřebovalo velkou část jeho hnací síly. Řekl, že by se rád na pár dní zastavil v Hot Springs a využil horké koupele, ale jeho čas byl omezený a tak nemohl. Dále řekl, že se chystají skončit v Nashvillu poté, co si důkladně prohlédnou naši zemi. Ve spěchu jsme odešli a po našem návratu, asi o čtyřicet minut později, nebylo již nic vidět. Neslyšeli jsme ani neviděli jak vzducholoď odletěla.


V Chicago Chronicle z 13. dubna 1897 se pod titulkem „Vzducholoď viděna v Iově“ objevil následující text:

Fontanelle, Iowa, 12. dubna. Jakási vzducholoď byla dnes večer viděna v 8:30 PM a spatřila ji celá populace. Letěla z jihovýchodu a nebyla výše, než 200 stop nad vrcholky stromů, pohybovala se velmi pomalu, rychlost nepřesáhla deset mil za hodinu. Stroj byl zřetelně viditelný, je popisován jako šedesát stop dlouhý a vibrace křídel byly jasně viditelné. Nesl obvyklá barevná světla a bylo slyšet fungování strojního pohonu, stejně jako zvuk hudby z orchestru. Objekt byl volán, ale letěl dále na sever a zdálo se, že zvyšuje rychlost, až zmizel. Ve Fontanelle nebylo pochyb o tom, že to byla skutečná věc, o čemž svědčili nejvýznamnější občané.

Vzducholoď, která se objevila kapitánu Hootonovi, jako obvyklé mechanické zařízení, zaujala spíše čarovným vzhledem. Srovnatelná situace je v následující zprávě ještě podivnější, jak zdůraznil vědec Donald Hanlon. Je převzata z Houston Daily Post, ze dne 28. dubna.

Merkel, Texas, 26. dubna. Někteří svědci, kteří se včera večer vraceli z kostela, si všimli velkého objektu, který táhl za sebou připojené lano. Sledovali ho, dokud se při přechodu přes trať nezachytil kotvou za kolejnici. Když vzhlédli, uviděli, jak předpokládali, že to je vzducholoď. Nebyla dost blízko, aby získali představu o rozměrech. Bylo vidět světlo linoucí se z několika oken a jedno jasné světlo svítilo vpředu, jako světlomet lokomotivy.

Asi po deseti minutách byl vidět muž, jak se spouští po laně dolů. Přiblížil se natolik, aby bylo jasně vidět, že má na sobě světle modrý námořnický oblek, muž byl velmi malý. Zastavil se, když objevil problém u kotvy, přeřízl lano pod sebou a odplul se vzducholodí severovýchodním směrem. Kotva je nyní vystavena v kovárně „Elliot a Miller“ a přitahuje pozornost stovek lidí.


Zní to příliš dobře na to, aby se to dalo brát na lehkou váhu,“ říká Hanlon, který dále připomíná incident v Sioux City, když byl Robert Hibbard tažen kotvou visící ze vzducholodi a Drakeovým a Wilkinovým popisem dvou incidentů, ke kterým došlo v roce 1211 nebo dříve. Podle irského příběhu:

Stalo se to jednu neděli ve čtvrti Cloera, zatímco lidé byli na mši, tak žasli. V tomto městě je kostel zasvěcený sv. Kinarovi. Bylo zřejmé, že byla spuštěna kotva z nebe, k níž bylo připojeno lano a jeden z háků se zachytil v oblouku nad dveřmi kostela. Lidé vyrazili z kostela a spatřili na obloze loď s lidmi na palubě, vznášející se na kotevním laně a viděli, jak jeden muž skočil přes palubu dolů ke kotvě, aby ji uvolnil. Vypadal, jako by plaval ve vodě. Lidé spěchali a pokusili se ho chytit. Ale biskup zakázal lidem, aby ho zadrželi, protože by ho mohli zabít, řekl. Muž byl tedy propuštěn a spěchal do lodi, kde posádka přerušila lano a loď odplula z dohledu. Kotva však zůstala v kostele a od té doby tam je, jako svědectví události.


V Gervase z Tilbury's Otis Imperialia se stal případ podobný tomu, co se odehrálo v Gravesendu v Kentu v Anglii. Kotva spuštěná z oblaků se zachytila v hromadě kamenů na hřbitově. Lidé slyšeli hlasy shora, lano se pohybovalo, jako by chtěli kotvu uvolnit. Poté byl viděn muž, který sklouzl po provaze a přerušil ho. V jednom případě pak vystoupil na palubu lodi, v jiném zemřel na udušení. Houston Post z 22. dubna 1897, má další zprávu:

Rockland: Pan John M. Barclay, žijící poblíž tohoto místa, hlásí, že včera v noci kolem jedenácté hodiny, poté, co odešel do důchodu, zaslechl zuřivě štěkajícího psa, když se ozval vrčivý zvuk, šel ke dveřím, aby zjistil, kde je problém a viděl něco, o čem říká, že na to vyvalil oči kvůli tomu, že četl o vzducholodi, která měla být v Texasu nebo nad Texasem, kdesi v lese.

Jednalo se o zvláštní tvar objektu s podlouhlým tvarem, s křídly a postranními úchyty různých velikostí a tvarů. Byla tam jasná světla, která vypadala mnohem jasnější, než elektrická světla. Když to poprvé viděl, zdálo se mu, že letí asi pět yardů od země. Objekt několikrát zakroužil a postupně sestupoval na zem, na pastvinu sousedící s jeho domem.

Vzal si winchestrovku a šel objekt sledovat. V tom loď, nebo cokoli to bylo, zhasla světla. Noc byla dost jasná na to, aby byl člověk schopen rozlišovat na několik yardů, a když byl asi třicet yardů od lodi, setkal se s obyčejným smrtelníkem, který ho požádal, aby zbraň odložil, protože nedošlo ke škodě. Poté následovala tato konverzace - pan Barclay se zeptal: „Kdo jste a co chcete?“ „Nezáleží na jménu, říkejte mi Smith. Chci nějaký mazací olej a pár ostrých dlát, pokud je dokážete sehnat a nějakou modrou skalici. Předpokládám, že máte nějaká dláta a telegrafní operátor má modrou skalici. Tady je desetidolarová bankovka, vezměte si ji a sežeňte tyto věci a drobné si nechte.

Pan Barclay řekl: „Co máte za problém? Ten, kdo chtěl být nazýván Smithem, řekl: „Ne, nemůžeme dovolit, abyste se přiblížil k našemu objektu, ale udělejte, co požadujeme a vaše laskavost bude oceněna. My vám zavoláme nějaký příští den a oplatíme vaši laskavost tím, že vás vezmeme na výlet."

Pan Barclay šel a pořídil mazadlo a dláta, ale nemohl sehnat modrou skalici. Neměl drobné nazpět, tak pan Barclay nabídl desetidolarovku zpět, ale tu Smith odmítl. Muž si s ním potřásl rukou, srdečně mu poděkoval a požádal ho, aby ho nenásledoval k lodi. Když odcházel, zavolal Barclay na něho a zeptal se, odkud je a kam jde. Odpověděl: Odkudkoli, ale zítra budeme v Řecku.“ Nastoupil na palubu, znovu zazněl vířící zvuk, a ta věc byla pryč, jak to vyjádřil pan Barclay - jako výstřel z pistole. Pan Barclay je naprosto spolehlivý informátor.

Stejnou noc o půl hodiny později (podle zprávy Houston Post z 26. dubna 1897, uváděné samostatně): Josserand. V této obvykle klidné vesnici převládá značné vzrušení, způsobené návštěvou známé vzducholodi, která byla spatřena na mnoha místech. Pan Frank Nichols, přední zemědělec, žijící asi dvě míle na východ odtud, muž nesporně pravdomluvný, byl probuzen v noci před dvanáctou hodinou hvízdavým zvukem, podobným hluku způsobovaným stroji. Když se podíval ven, vyděsilo ho, když viděl jasná světla, proudící z podivné lodi velkých rozměrů, která spočívala na zemi v jeho kukuřičném poli.


Přistání u řeky Eagle


Byl to neobvyklý den roku 1961, pro Food and Drug Laboratory amerického Ministerstva zdravotnictví, školství a sociálních věcí, když letectvo požadovalo analýzu kusu pšeničného koláče, který byl upečen ... na palubě létajícího talíře! Člověk, který získal tento koláč, byl Joe Simonton, šedesátiletý farmář, který žil sám v malém domě v blízkosti řeky Eagle ve Wisconsinu. Dostal tři kousky koláče, jeden z nich snědl a myslel si, že „chutnal jako lepenka“.

Letectvo to řeklo více vědecky:

Koláč byl složen z hydrogenovaného tuku, škrobu, pohankových otrub, sójových bobů a pšeničných otrub. Pro tento materiál měl normální obsah bakterií a záření. Na tomto materiálu byly provedeny chemické, infračervené a jiné destruktivní testy. Laboratoř potravin a léčiv amerického ministerstva zdravotnictví, školství a sociálních věcí dospěla k závěru, že materiál je obyčejnou potravinou pozemského původu.

Odkud se to vzalo? Čtenář se bude muset po přečtení této kapitoly sám rozhodnout, čemu se dá rozhodně věřit. Obsahuje to případ na řece Eagle, protože se jedná o zprávu z první ruky, danou absolutně upřímným člověkem. Dr. J. Allen Hynek, který vyšetřoval případ spolu s majorem Robertem Friendem a důstojníkem ze základny Sawyer Ais, řekl za americké letectvo: „Není pochyb o tom, že pan Simonton měl pocit, že jeho kontakt byl reálná zkušenost.“ Stalo se to

18. dubna 1961 přibližně v 11 hodin dopoledne, kdy byl Joe Simonton přitahován zajímavým zvukem podobným „šelestu pneumatik na mokrém chodníku“.

Vstoupil do dvora a ocitl se před stříbřitým talířem barvy „jasnější než chrom“, který vypadal, že se vznáší blízko u země, aniž by se jí skutečně dotýkal. Objekt byl velký asi dvanáct stop na výšku a třicet stop v průměru. Otevřel se poklop asi pět stop od země a Simonton viděl uvnitř objektu tři muže. Jeden byl oblečený v černém dvoudílném obleku. Tito lidé byli asi pět stop vysocí. Byli hladce oholeni a vypadali jako Italové. Měli tmavé vlasy a kůži, na sobě měli oblečení s roláky a pletenými čepicemi.

Jeden z mužů držel džbán, zřejmě ze stejného materiálu jako talíř. Podle jeho gesta se zdálo,

že naznačuje Joe Simontonovi, že potřebují vodu. Simonton vzal džbán, vešel do domu a naplnil ho. Když se vrátil, viděl, že jeden z mužů uvnitř talíře „smažil jídlo na nějakém bez plamenném grilu“. Vnitřek lodi byl černý, jako „barva kovaného železa“. Simonton viděl několik panelů s přístroji a zaslechl temný zvuk, podobný hučení generátoru. Když udělal pohyb naznačující, že se zajímá o jídlo, jeden z mužů, který byl také oblečený v černém, ale s úzkým červeným lemem podél kalhot, mu podal tři sušenky, o průměru asi tři palce, perforované malými otvory.

Celá záležitost trvala asi pět minut. Nakonec muž, který byl nejblíže svědkovi, připevnil na háček v oděvu jakýsi pásek a zavřel poklop tak, že Simonton sotva viděl jeho obrys. Potom se objekt zvedl asi dvacet stop od země, vzlétl přímo na jih a způsobil závan vzduchu, který ohnul některé blízké borovice.

Podle okraje talíře, jak si pamatuje svědek, bylo výfukové potrubí o průměru šesti nebo sedmi palců. Vstup byl asi šest stop vysoký a stopu široký, a ačkoli byl objekt popisován jako talíř, jeho skutečným tvarem byl tvar dvou misek převrácených na sobě. Když na scénu dorazili dva svědkové, poslaní šerifem Schroederem, který Simontona znal čtrnáct let, nemohli najít žádný podpůrný důkaz. Šerif prohlásil, že svědek zjevně věřil tomu, co říká a o incidentu mluvil velmi rozumně.


Jídlo z pohádky


Případ od řeky Eagle nebyl nikdy vyřešen. Letectvo věří, že Joe Simonton, který žil sám, měl náhlý živý sen, zřejmě se vzbudil a vložil svůj sen do souvislosti s událostmí kolem něj, o nichž věděl. Chápu, že několik psychologů v Daytonu v Ohiu bylo tímto vysvětlením docela spokojeno. Stejně tak to hodnotili nejdůležitější amatérští ufologové té doby. Běda jim! Ufologie, stejně jako psychologie, se stala tak úzkou oblastí specializace, že odborníci nemají čas na obecnou povahu jevu. Jsou tak zaneprázdněni racionálním výkladem příběhů jiných lidí, že už sami nesní, ani nečtou pohádky. Pokud by to udělali, možná by se mnohem podrobněji podívali na případ Joe Simontona a jeho sušenky. Věděli by o „venkovské šlechtě“ a jídlech z pohádky.

V roce 1909, americký vědec jménem Walter Evans-Wentz, který napsal práci o keltských tradicích v Bretani, věnoval mnoho času shromažďování lidových příběhů o nadpřirozených bytostech, jejich zvycích, jejich kontaktech s lidmi a jejich jídle. Například ve své knize Pohádková víra v keltských zemích vypráví příběh Paddy Feeneyho, Ira, o kterém víme jen to, že „žil dobře před těžkými časy“, což snad znamená hladomor v letech 1846–1847. Jednoho dne přišla do jeho domu malá žena a požádala o nějaké ovesné vločky:

Paddy jich měl tak málo, že se jí je styděl nabídnout, takže jí místo toho nabídl nějaké brambory, ale chtěla jen ovesné vločky, tak jí dal všechno, co měl. Řekla mu, aby je dal zpět do koše, dokud se pro ně nevrátí. Udělal to a příští ráno koš přetékal ovesnou kaší. Ta žena byla zřejmě někým z venkovské šlechty.5

Je nešťastné, že Paddy neuložil tyto cenné důkazy ve prospěch Ministerstva zdravotnictví, školství a laboratoře, pro potraviny a léčiva v USA. Možná by laboratoř vysvětlila tento zázrak rozmnožování ovesných vloček, spolu s dalšími zvláštními vlastnostmi pohádkového jídla, protože v Irsku je dobře známo, že pokud vás pozve venkovská šlechta, neměli byste nikdy ochutnat jídlo v jejich paláci. Jinak se už nikdy nevrátíte a stanete se jedním z nich.

Je zajímavé, že analýza provedená pro letectvo nezmínila přítomnost soli v palačinkách věnovaných Simontonovi. Ve skutečnosti Evans-Wentz řekl Irovi, který byl dobře obeznámen s touto šlechtou, že „nikdy neochutnají nic slaného, ale jedí čerstvé maso a pijí čistou vodu“. Čistá voda je to, co muži z létajícího talíře chtěli po Simontonovi.


Otázka jídla je jedním z nejčastěji řešených bodů v tradiční literatuře. Keltské legendy, společně se zdokumentovanými příběhy dětí unesených elfy, hovoří o pozemských zvířatech, které loví a odnášejí je. Než budeme studovat tento hojný materiál, měli bychom však poskytnout nějaké základní informace o tajemných lidech, které Irové nazývají Gentry a Skotové je nazývají dobrými lidmi Sleagh Maith: Gentry jsou skvělá velká rasa, která žije na moři a na horách a všichni jsou velmi dobří sousedé. Ti špatní nejsou lidé, jsou padlými anděly a žijí v lesích a moři,“ říká jeden z informátorů Evanse-Wentze.

Patrick Water uvádí tento popis jedné z bytostí:

Jednoho dne skupina chlapců na polích viděla skřítka s červenou čepicí. Kromě své výšky vypadal jako každý jiný člověk. Byl asi tři a půl stopy vysoký. Chlapci ho obklopili, ale prskal tak, že ho pustili. Zmizel, když rychle odcházel směrem ke staré pevnosti.

Po několika letech, v roce 1850 bylo takových stvořeních stále více vidět i ve Velké Británii nebo Francii. Všichni vypravěči a všichni populární kronikáři, souhlasí s tím, že s postupující civilizací se malí lidé stále více styděli a skrývali. Několik nedotčených míst doporučených Evansem-Wentzem je třeba údolí Yosemite v Kalifornii a oblasti Ben Bulben a Ross Point v hrabství Sligo v Irsku. O dublinských věštcích je známo, že podnikli mnoho výletů do Ben Bulbenu, slavného horského údolí se skrytými jeskyněmi. Na samém úpatí hory, „když se nad Ben Bulbenem a jeho sousedy snášely těžké bílé mlhy,“ jak říká Evans-Wentz, došlo k násle-dující události:

Když jsem byl mladý muž, chodil jsem často do hor, abych lovil pstruhy nebo zvěř. Bylo to v lednu za chladného suchého dne, když jsem vzal svou zbraň, a šli jsme se s kamarádem ven. Když jsme šli kolem Ben Bulbenu, poprvé jsem uviděl jednoho z Gentryů .... Tenhle byl oblečen v modrém oděvu s čelenkou zdobenou tím, co vypadalo jako cetky. Když přišel k nám, řekl sladkým a zvučným hlasem: „Málokdy přijdeš na tuto horu pane, jedna mladá dáma tě chce ale odtud vzít.“ Pak nám řekl, abychom nestříleli z našich zbraní, protože Gentryové nechtějí být rušeni hlukem. Vypadal, že je jako jejich voják na stráži. Když jsme odcházeli z hory, řekl nám, abychom se neohlíželi.


Evans-Wentz poté požádal o popis Gentryho a bylo mu řečeno toto:

Tito lidé jsou to nejlepší, co jsem kdy poznal. Jsou daleko lepší než my a proto se nazývají Gentry. Nejedná se o dělníky, ale o vojenskou aristokracii, vysokou a vznešenou. Jsou jedinečná rasa mezi naší rasou lidí a rasou duchů, jak mi řekli. Jejich schopnosti jsou obrovské: „Mohli bychom zničit polovinu lidské rasy, ale neuděláme to“ řekli, „protože očekáváme spasení.“ Znal jsem muže, který byl před třemi nebo čtyřmi lety jimi ochrnutý. Jejich pohled je tak pronikavý, že si myslím, že by mohli vidět i skrz zemi. Mají jasný hlas, rychlý a příjemný. Gentry žijí uvnitř hor v krásných hradech a je jich mnoho i v jiných zemích, zejména v Irsku. Někteří žijí ve Wicklowských horách poblíž Dublinu. Stejně jako armáda mají své stanice a pohybují se z jedné do druhé. Můj průvodce a informátor mi jednou řekl: „Velím jejich regimentu.“

Cestují velmi často a mohou se objevit v Paříži, Marseille, Neapoli, Janově, Turíně nebo Dublinu jako obyčejní lidé a dokonce i v davu. Milují zejména Španělsko, jižní Francii a jižní Evropu. Gentry se velmi zajímají o záležitosti lidí a vždy stojí za spravedlností a právem. Někdy však mezi sebou bojují. Zajímají mladé a inteligentní lidi, kteří jsou pro ně užiteční. Berou jejich celé tělo i duši a přenášejí ji do těla, jaké je jejich vlastní.

Jednou jsem se jich zeptal, jestli někdy umírají, a řekli mi: „Ne, jsme stále mladí.“ Jakmile vás zajmou a v jejich paláci ochutnáte jídlo, už se nemůžete vrátit. Nikdy nejedí nic slaného, ale jedí syrové maso a pijí čistou vodu. Žení se a mají děti. Jeden z nich by se mohl oženit s dobrým a čistým člověkem. Mohou se objevit v různých podobách. Jeden se mi jednou zjevil a vypadal asi čtyři stopy vysoký a pevně stavěný. Řekl mi: „Jsem větší, než se vám teď zdám. Můžeme se udělat staří, velcí, malí nebo ještě menší.“


Sušenky, které dostal Joe Simonton, se skládaly mimo jiné z pohanky. Pohanka je úzce spojena s legendami Bretaně, jedné z nejvíce konzervativních keltských oblastí. V tomto regionu Francie je víra ve víly stále rozšířená, ačkoli Evans-Wentz a Paul Sebillot měli velké potíže kolem roku 1900, když našli Bretaňce, kteří uvedli, že viděli víly. Jednou ze zvláštností bretaňské tradiční legendy je spojení víl nebo skřítků s rasou bytostí pojmenovaných fions.6

Kdysi černá kráva patřící malým jeskynním bytostem, zničila pohankové pole chudé ženy, která si hořce stěžovala na poškození. Tito fions s ní uzavřeli dohodu - dohlédnou na to, aby už nikdy neměla nedostatek pohanky na koláče, za předpokladu, že bude držet jazyk za zuby. Ona a její rodina skutečně zjistili, že jejich nabídka koláčů je nevyčerpatelná. Avšak běda! Jednoho dne žena dala část koláče muži, kterému svěřila tajemství jeho magického původu, a rodina se musela vrátit k obvyklému způsobu výroby koláčů z sušenek. Bible také uvádí několik příkladů magických zásob potravin, podobně nevyčerpatelných, jako byla mana z nebe. Příběhy vyprávě-né lidmi navíc poskytují podobné historky na toto téma. Ve své knize The Science of Fairy Tales je uveden výčet historek od Edwina S. Hartlanda, badatele populárních tradic:

Muž, který žil v Ystradfynlais v Bredknockshiru, vyšel jednoho dne, aby se postaral o svůj dobytek a ovce na hoře, kde najednou zmizel. Asi po třech týdnech, když se pátrání po něm zdálo marně a jeho žena ho považovala za mrtvého, se vrátil domů. Jeho žena se ho zeptala, kde byl poslední tři týdny. "Tři týdny? Jsou to tři týdny, když to byly jen tři hodiny?" řekl. Tlačila na něho, aby řekl, kde byl, a tak jí řekl, že hrál na svou flétnu, (kterou si obvykle bere s sebou na horu) na Llorfa, na místě poblíž Van Pool, když byl obklopen malými bytostmi jako lidmi, kteří se k němu blížili a šli stále blíže, dokud neutvořili velmi malý kroužek. Zpívali a tančili a tak ho ovlivnili, že zcela podlehl. Nabídli mu několik malých koláčků k jídlu, které snědl a ve svém životě se nikdy tak dobře nebavil.


Evans-Wentz má také několik příběhů o jídle z pověstí, shromážděných během jeho cest do keltských zemí, v prvních letech minulého století. John Mac Neil z Barry, starý muž, který nemluvil anglicky, řekl Michaelu Buchananovi, který přeložil jeho příběh z gaelštiny pro Evanse-Wentze, pěknou pohádku o dívce, kterou zajal Gentry. Vzal dívku do jejich obydlí a poručil jí, aby pracovala na pečení koláčů. Bez ohledu na to, kolik si vzala mouky z police, na polici vždy zůstalo stejné množství. Dále musela pečovat a pečení, dokud se starý neslitoval a neřekl: „Jsem si jistý, že jste již vyčerpala svůj čas a dlouho přemýšlíte, jak se dostanete z našich prostor a já se postarám o prostředky, které můžete získat. Když po upečení něco upadne z koláče, vloží se to do skříňky na jídlo, a to povzbudí mou ženu, abyste mohla odejít.“

Přirozeně to udělala podle jeho pokynů a utekla. John Mac Neil, který byl ve věku sedmdesáti až osmdesáti let, nesdělil datum události, ale protože řekl, že dívku viděl po jejím zážitku, takže událost se pravděpodobně stala ve druhé polovině devatenáctého století.

Vědecky naklonění lidé se takovým příběhům vysmívají velmi rozhořčeným způsobem. Skupina „národních“ vyšetřovatelů UFO, která byla kontaktována v souvislosti s incidentem na řece Eagle, uvedla, že nezamýšlí analyzovat soubory informací, neplánuje žádné další kroky a má mnohem důležitější věci, které je třeba vyšetřit. Dva týdny po pozorování Joe Simonton řekl reportérovi United Press International, že „pokud by se to stalo znovu, nemyslím si, že bych o tom někomu řekl“.

Pokud by létající talíře byly zařízením používaným pokročilou civilizací z vesmíru, očekávali bychom, že budou uvnitř elektronická zařízení, super-radary a velký, počítačem řízený špionážní přístroj. Avšak návštěvníci v lidské podobě, kteří dýchají vzduch a poflakují se v létajících kuchyňkách, to je na nás příliš, pane Simontone!

Návštěvníci hvězd nebyli vždy lidé nebo humanoidé. Neodvažovali by se sem přijít, aniž by dostali zdvořilé pozvání od našich výkonných radioteleskopů. Několik století by si vyměňovali vědecké informace s odborníky, jako je Dr. Carl Sagan, prostřednictvím vynikajících přístrojů a komplikovaných kódů. A i kdyby sem přišli, určitě by přistáli ve Washingtonu DC, kde by je pozdravil prezident Spojených států a „vědečtí ufologové“. Vyměňovaly by se dary. Nabídli bychom jim knihy o exobiologii a dali jim fotografie z naší Sluneční soustavy pořízené vesmírnými dalekohledy. Ale dírkované pohankové koláče ve tvaru palačinek? Jak strašně jste naivní, pane Simontone!


A přesto není pochyb o tom, že Joe Simonton věřil, že viděl létající talíř, bez plamenný gril a tři muže. Dal jim čistou vodu, oni mu dali tři palačinky. Pokud se zamyslíme nad touto velmi jednoduchou událostí, o tom, jak studenti folklóru přemýšlejí o výše uvedených příbězích, nemůžeme přehlédnout jednu možnost, že k události na řece Eagle došlo, a že to má význam jednoduchého, přesto však velkolepého obřadu.

Tuto teorii velmi dobře vyjádřil Hartland, když řekl, o výměně jídla s Gentry:

Téměř po celé Zemi se konají obřady pohostinnosti proto, abychom splnili příjemci naši povinnost a sjednotili je zvláštními vazbami na dárce. A dokonce i když pojem pohostinnosti není splněn, bylo to často spojeno se společným jídlem, aby to symbolizovalo, ne-li představovalo, spojení velmi posvátného druhu.

Tento význam je stále spojen s běžným jídlem, jak je běžné vidět na svatebních obřadech a jiných tradičních setkáních, kde je jídlo důležitou součástí, i když symbolická hodnota takových událostí je ztracena pro většinu našich současníků. Hartland jde tak daleko, že naznačuje, že zvyk pohřbívání mrtvých s nějakým jídlem, by mohl mít nějaký vztah k rozšířenému přesvědčení, že člověk musí mít zásoby pozemského jídla, když člověk dosáhne světa za hranicemi života nebo zcela opustí Zemi.

Ve starověké i nedávné tradici není příbytek našich nadpřirozených návštěvníků vždy odlišný od světa mrtvých. To je však sporné, protože to samé platí pro návštěvníky z nebe. Teologové, kteří se hádají o povaze andělů, to velmi dobře znají, ale alespoň myšlenka jídla poskytuje další spojení. Ve světle Hartlandových poznámek o obřadu pohostinnosti je pozoruhodná tato pasáž z Bible:

Nechť vám přinese trochu vody, umyjte si nohy a odpočiňte si pod stromem. A já přinesu sousto chleba a potěším vaše srdce, potom půjdete dál, protože jste přišli k vašemu služebníkovi. A oni řekli: Tak ano, jak jsi řekl. Vzali také máslo, mléko a telecí, které postavil před ně, stál u nich pod stromem a jedli.

Podle Genesis 19:3: Lot vzal dva anděly, které potkal u brány Sodomy, do svého domu „a učinil jim hostinu, upekl nekvašený chléb a jedli.“ Koneckonců, sdělení Joe Simontona by tedy mohlo představovat moderní ilustraci tohoto biblického doporučení: „Nezapomínejte pohostit cizince, přestože někteří andělé, si to neuvědomují.“


Kruhy v měsíčním svitu


Tato část je věnována několika typům artefaktů, o nichž se podle lidové tradice říká, že jsou nadpřirozeného původu, jako jsou „kruhy víl“ a létající talíře. Přestože odborníci při vyšetřování UFO považují tyto jevy za hraniční případy, domnívám se, že jevy si zaslouží více pozornosti, než aby pouze upoutaly vaši pozornost a měly by být také posuzovány ve světle specifických tradičních přesvědčení o významu „magických kruhů“, které po staletí zemědělci objevovali ve svých polích.

Literatura na toto téma je hojná a pro ilustraci je třeba vybrat jen několik případů: Ve čtvrtek 28. července 1966, ve večerních hodinách procházeli manželé Lacostovi v blízkosti Montsoreau v Maine-et-Loire, ve Francii. Najednou spatřili jak po obloze letí rudý meteor. Jako meteor se však dobře nechoval, protože se jim zdálo, že se dotýká země a znovu se zvedá, a po chvíli se vznáší ve střední výšce, než se ztratil z dohledu. Byla provedena kontrola vojenských experimentů v této oblasti, ale hlášeny nebyly žádné.

Následující den montsoreauský farmář Alain Rouillet informoval o tom, že část plochy jeho pole o velikosti devíti čtverečných yardů byla srovnaná a pokrytá nažloutlou mastnou látkou. Další vyšetřování odhalilo detaily o totožnosti svědků a odůvodnilo předpoklad, že tam nějaký zvláštní předmět skutečně přistál. Pan Lacoste je fotografem v Saumuru, ale bohužel v té době neměl s sebou fotoaparát. Popsal světlo vydávané koulí jako intenzivní, takže ozářilo celou krajinu. Koule se vznášela po několik vteřin, pak směřovala těsně k zemi. Svědci si byli jisti, že se jedná o vojenský přístroj s řidičem a šli do vzdálenosti asi 400 metrů od objektu, který odletěl a ztratil se někde za lesem. Celé pozorování trvalo čtyři minuty.


Před šesti měsíci se v Austrálii objevily zprávy o podobných pozorováních. „Další základna létajících talířú“, byla velká zpráva na přední straně listu Sydney Sun-Herald z 23. ledna 1966. V Queenslandu byly objeveny tři otisky - kruhové oblasti suchého rákosí, obklopené zeleným rákosím. Po zveřejnění zpráv hledaly stovky pozorovatelů více. Dne 19. ledna 1966, v 9:00, dvacetisedmiletý pěstitel banánů George Pedley řídil svůj traktor v blízkosti bažiny zvané Horseshoe Lagoon, když najednou uslyšel hlasitý syčivý zvuk. „Znělo to jako vzduch unikající z pneumatiky,“ řekl. Pak před sebou uviděl ve vzdálenosti dvaceti pěti yardů, jak z bažiny stoupá nějaký objekt. Byl modrošedý, asi dvacet pět stop v průměru a devět stop vysoký. Před vzletem se točil a zvedl se do výšky asi šedesát stop. „Bylo to jen na pár vteřin; pohybovalo se to úžasnou rychlostí,“ řekl Pedley. Pak našel první stopu v rákosí, stočeném ve směru hodinových ručiček.

List Sydney Sun-Herald poslal reportéra Bena Daviese, aby vyšetřil pozorování a bylo zjištěno, že desítky lidí v oblasti viděli podivný talíř, jako loď podobnou tomu, jakou ohlásil Pedley, většina z nich ještě před jeho pozorováním. Davies našel celkem pět „hnízd“ a zveřejnil následující popis:

Viděl jsem polehlé rákosí, odkud „oni“ vzlétli a bylo takové, jak to všichni popisovali. V kruhu o průměru asi třicet stop byl rákos seříznut a srovnán ve směru hodinových ručiček. Na jednom z míst byla plovoucí plošinka utržených kořenů a plevelů, očividně vytrhaná obrovskou silou z bahna, zpod pěti stop vody.

Druhé a třetí stopy byly nalezeny Tomem Warrenem, farmářem z Eurama, a panem Penningem, učitelem z Tully. Byly asi dvacet pět yardů od první stopy, ale skryté hustým křovím. Ve třetím hnízdě, které vypadalo docela čerstvé, bylo rákosí stočeno proti směru hodinových ručiček. Všechno rákosí bylo zvadlé, ale nebylo spálené. Na vodní hladině byla seříznuta tráva na ploše, asi čtyři stopy čtvereční a tři stopy od hranice stop prvního disku, čímž se přidal nový tajemný prvek. Průměr prstenců se měnil v rozmezí od osmi do třiceti stop. Ve všech kruzích, kromě nejmenších, bylo rákosí stlačeno ve směru hodinových ručiček.

Policisté shromáždili vzorky pro testy, vědci přišli s Geigerovými detektory a lidé z Royal Air Force byli všude. Různé zvěsti obviňovaly za to Sověty, že využívali obrovské volné prostory Austrálie k rozvoji vědeckých pokusů, daleko od Američanů. Proč by Sověti nemohli provádět tajné testování v rozlehlých otevřených prostorách Sibiře nebylo zveřejněno. Nebylo také odhaleno, proč piloti super tajné komunistické zbraně nemohli odolat pokušení od zvuku traktoru sedmadvacetiletého pěstitele banánů v kapitalistickém světě.


Naštěstí existovalo několik přirozených vysvětlení pro pozorování UFO nebo kruhů v rákosí, i když pouze jedna hypotéza, navrhovaná čtenářem Sydney Sun-Heraldem 30. ledna, zahrnovala obě vysvětlení. Věřil, že panika v prostorách Queenslandu byla způsobena „vysokým plachým ptákem s modrým tělem a červenými značkami na hlavě“. Byl to buď druh brolgy,7 nebo volavka modrá, ale muž neznal správné vědecké jméno.

Mnohokrát, jak se toulal bosý přes křoviny, řekl, viděl ptáky tančit, ale odletěli vysokou rychlostí, než je mohl dosáhnout: „Připomínali modrý oblak a určitě vydávali vířivý zvuk za letu.“ Bohužel tato hezká a imaginativní teorie nebyla podporováno biology. Muzejní ornitolog H. J. Disney si myslel, že brolga nemůže dělat kruhová hnízda symetrického tvaru. Obdobně byl skeptický ohledně teorie „ustřižených“ klasů, kterou vyvinul jiný muž, obyvatel Gooloogongu, Ken Adams. „Nikdy jsem o tomto zvyku ptáků neslyšel,“ řekl Disney.

Výzkumník Donald Hanlon poukázal na to, že vysvětlení hnízd bylo navrženo místně: jsou to „útočiště zamilovaných krokodýlů“. Plně sdílím Hanlonův skepticismus ohledně tohoto posledního vysvětlení, protože by se sotva mohlo vztahovat na hnízda nalezená v Ohiu, o nichž za chvíli projednám, nebo na poškozené pšeničné pole v Montsoreau. Obyvatel Queenslandu Alex Bordujenko, který ví o krokodýlech vše, tvrdí, že rákosí v Horseshoe Lagoon je příliš silné, než aby se mezi ním mohli pohybovat krokodýli.

Takže, tančící jeřábi jsou dle některých lidí zodpovědní za ohýbání rákosí, které je podle jiných lidí je tak silné, že ho neohnou ani krokodýli, kteří se jím nemohou pohybovat. Co skutečně způsobilo škodu? To nikdo neví...


Na cestě domů tu středu, se George Pedley rozhodl, že nikomu neřekne o „vesmírné lodi“ v bažině. Na modrošedém objektu nespatřil ani okénka ani antény, ani nikoho uvnitř, ani kolem něho neviděl žádné známky života. Navíc se vždycky smál zkazkám o létajících talířích. Poté se však setkal s Albertem Pennisim, majitelem Horseshoe Lagoon a sdělil mu své pozorování. Byl velmi překvapen, když mu Pennisi ihned uvěřil a řekl mu, že už týden sní o tom, že na jeho pozemku přistane létající talíř. Tento poslední detail dává hnízda UFO v Queenslandu do nejlepší tradice víry v mimozemšťany.

Doba šest měsíců před zkušeností z Queenslandu, v Delroy, Ohio. Dne 28. června 1965 uslyšel farmář John Stavano sérii výbuchů. O dva dny později objevil na zemi zvláštní stopy. Při analýze vzorků půdy a pšenice však nebyl prokázán žádný výbuch. Zdálo se, že pšenice byla jako vysávána ze země, stejně jako vytrhané rákosí v Queenslandu nebo vytrhaná tráva při francouzském přistání z roku 1954 v Poncey.

Incident v Ohiu byl pečlivě vyšetřen místními badateli. A. Candussem a Larry Moyersem za doprovodu Garyho Davise. Na Stavanově farmě, která se nachází na vrcholu kopce, našli podivný kruhový útvar. Uprostřed prstence byla kruhová prohlubeň o průměru asi 28 palců. Sondoval ji hůlkou, ale do hloubky devíti palců byla nalezena pouze volná půda. Mnoho pšenice bylo odstraněno i s kořeny a hlínou, která byla narušena do hloubky několika centimetrů. Pšenice byla položena jako paprsky kola, stejně jako u rákosových hnízd z Tully.


Pokud půjdeme z Austrálie a Ohia do Anglie, střetneme se s dalším případem. Jak uvádí zpráva The Flying Saucer Review od editora Waveney Girvan ze září 1963:

Datum 16. července 1963 bude dlouho vzpomínáno v análech britské ufologie. V ten den přistálo UFO na poli farmáře Roy Blancharda na Manor Farm, v Charltonu,ve Wiltshire. Stopy na zemi poprvé objevil farmář Reg Alexander. Pokrývaly bramborové pole. Stopy tvořily kruhové propadliny nebo krátery o průměru osmi stop a hloubce asi 4 palce. Ve středu této propadliny byla zjištěna hloubka tří stop, různě veliká s průměrem od pěti palců do jedné stopy. Z centrální díry vycházely čtyři paprsky, čtyři stopy dlouhé a jednu stopu široké. Objekt musel přistát - pokud to udělal - neviděn, ale pan Leonard Joliffe, mlékárník na farmě hlásil, že slyšel jednoho rána „výbuch přibližně v 6 hodin“.

Dne 23. července londýnský Daily Express oznámil, že téměř o dva týdny dříve, 10. července, policejní hejtman Anthony Penny viděl na obloze blikat oranžový předmět, který zmizel v blízkosti pole na Manor Farm. Na základě těchto částečných informací by se zdálo docela pravděpodobné, že Charltonský kráter způsobil meteorit. Když byl v díře ve středu kráteru nalezen malý kus kovu, šel britský astronom Patrick Moore do British Broadcasting Corporation a kategoricky prohlásil, že kráter byl způsoben „meteoritem velikosti krevety“, který spadl a proměnil se ve velmi efektivní výbušninu. Tím skončilo tajemství pro vědeckou veřejnost. Ale skutečná fakta o této záležitosti, jak jsme se dozvěděli od několika vědců, kteří ji sledovali a od armádních inženýrů, kteří měli na starosti vyšetřování, se všechna velmi lišila.


Farmář Roy Blanchard poslal zprávu na policii, která zase zavolala armádu. Kapitán John Rodgers, velitel armádní jednotky pro likvidaci bomb, prováděl většinu terénních vyšetřování. Jeho předběžná zpráva neukazovala žádné známky popálení nebo poškrábání a žádné stopy po explozi. Zatímco kapitán Rodgers uvedl, že on a jeho nadřízení jsou bezradní, farmář Roy Blanchard zveřejnil další informace:

Neexistují stopy v bramborách a ječmeni, které rostly tam, kde je nyní kráter. Žádné poškozené stonky, žádné kořeny, žádné listy? Ta věc byla dosti těžká, aby rozdrtila skálu a kameny na prášek? Přesto lehce dosedla. Neslyšeli jsme žádnou havárii a jakákoli energie, kterou to používá, nevyvolala žádné teplo ani hluk.

Poté, 19. července, bylo oznámeno, že kapitán Rodgers získal povolení k průzkumu kráteru. Získané hodnoty byly spíše neobvyklé. Konstatovaly kovový předmět nějaké velikosti, hluboce zapuštěný do země. Dále se zjistilo, že „detektory se chovaly divoce“, pravděpodobně proto, že dotyčný kovový předmět byl vysoce magnetický.

V této fázi by mělo být zdůrazněno, že vyšetřování bylo stále otevřené a poctivé, pravděpodobně proto, že se do něj zapojila spíše armáda, než britské ministerstvo letectví. Důstojník pro styk s veřejností pro jižní velitelství armády v Salisbury řekl Girvanovi, že objekt byl vyzvednut ze šachty. Byl poslán odborníkovi z Britského muzea a okamžitě identifikován jako kus obyčejného železitého nerostu, jaké lze nalézt po celé jižní Anglii. Britské muzeum sdělilo, že byl nějakou dobu v zemi, čímž eliminovalo myšlenku na podvod. Dr. F. Claringbull, také z muzea, zavrhl vysvětlení meteoritu a podle Yorkshire Post z 27. července uvedl: „Je v tom víc tajů, než se na první pohled zdá.“ Poslední slovo však zůstalo u jižního velení armády, které to moudře komentovalo: „Příčina jevu je stále nevysvětlitelná, ale není úkolem armády luštit taková tajemství.“


Pokud se pokusíme shrnout, co jsme se z těchto incidentů dozvěděli - kráter v Tully, kruhy v Ohiu a kráter Charlton - můžeme konstatovat následující:

1) veřejná pověst spojuje pozorování létajících talířů s objevením kruhových stop na povrchu země.

2) pokud je v lokalitě přítomna vegetace, projevuje se činnost vnější síly, která vytváří buď stacionární vzor („kola s paprsky“) nebo rotující vzor (ve směru nebo proti směru hodinových ručiček).

3) část vegetace je obvykle odstraněna, někdy s kořeny, listím atd.

4) je často zaznamenán účinek velmi silné svislé síly, o čemž svědčí půda a rostliny v místě.

5) silná magnetická aktivita byla zjištěna v jednom případě, kdy byl obyčejný železný nerost pohřben v blízkosti středu deprese.

6) ve středu je často přítomna hluboká díra o průměru několika palců. Musím připomenout čtenáři slavný zvyk elfů, nechávat za sebou podivné kruhy na polích a na prérii?


Jednu srpnovou neděli, když putoval po kopcích Howth, se Evans-Wentz setkal s místními lidmi, se kterými diskutoval o těchto starých příbězích. Poté, co si s jedním mužem a jeho dcerou dal čaj, odvedli ho na blízké pole, aby mu ukázali znamení „víl“ a když stál v kruhu, řekli mu:

Ano, víly existují, a tohle je místo, kde byly často vidět tancovat. Tráva nikdy neroste vysoko v oblasti kruhu, protože v ní roste jen nejkratší a nejlepší druh. Uprostřed rostou vílí houby v kruhu a víly je používají k sezení (!). Jsou to velmi malí lidé a velmi rádi tančí a zpívají. Nosí zelené pláště a někdy i červené čepice a červené pláště.

Dne 12. listopadu 1968 argentinský tisk informoval, že poblíž Necochea, 310 mil jižně od Buenos Aires, civilní pilot oznámil, že vidí na zemi zvláštní vzor, který pak zkoumal s několika vojáky. Když došli na místo, kde měl údajně přistát létající talíř, našli kruh o průměru šesti metrů, kde byla půda kalcinována. Uvnitř tohoto kruhu rostlo osm obřích bílých hub, z nichž jedna měla průměr téměř tři stopy.

V provincii Santa Fé byly za podobných okolností objeveny další mimořádné houby. Jiný pisatel, který informoval o skandinávských legendách poznamenal, že skřítci jsou zde vyobra-zeni jako bytosti s příliš velkými hlavami, malýma nohama a dlouhýma pažema: Jsou zodpo-vědní za jasně zelené kruhy, zvané elf-dans, které člověk vidí na trávníku. Dokonce i dnes, když se dánský farmář setká s takovým kruhem za úsvitu říká, že skřítci sem přišli během noci tančit.

Je zábavné poznamenat, že v prvních dnech racionalismu byly činěny pokusy vysvětlit vílí kruhy jako elektrické jevy, důsledek atmosférických efektů. Například P. Marranzino cituje malý úryvek z Erasma Darwina, dědečka anglického přírodovědce Charlese Darwina, napsaného v roce 1789: Takže z temných mraků vychází hravý blesk, řada pevných dubů nebo znamení víl.

Erasmus Darwin dodává: Je tu jev, který má být elektrický, a o kterém se dosud neuvažovalo. Mám na mysli pohádkové kruhy, jak se jim říká, které jsou tak často vidět na trávě.

Větší části výběžků mraků, které se časem pohybují, se občas spouštějí do vlhkých částí travnatých plání. Pak se tento roh mraku, co je přitahován k Zemi stane téměř válcovým, jako by to udělala volná vlna, kdyby byla vytažena do válce a udeřila na Zemi proudem elektřiny v kruhu o průměru asi dva až deset yardů. Jen vnější obvod toho válce spálí trávu.

Formulace této myšlenky z hlediska moderní plazmatické fyziky bude bezpochyby brzy potvrzena dychtivými vědci. Udělali by však dobře, kdybychom si všimli průměru válce uvedeného starším Darwinem - „dva až deset yardů“, to je obvyklý průměr UFO.


Andělé nebo ďáblové?


Už jsme zaznamenali několik případů spojení neznámých bytostí s krádeží zemědělských produktů. Levandule, hrozny nebo brambory, jak se zdá, záhadní malí mužové sebrali se stejnou obratností. V příbězích ze Severní a Jižní Ameriky i Evropy, jsou stvoření viděna vycházející z jejich lesklých lodí, sbírají rostliny a znovu vzlétají před ohromenými svědky. Takové chování je tak dobře popsáno, aby vyšetřovatelé takových příběhů předpokládali, že návštěvníci shroma-žďují vzorky s veškerou péčí a přesností zkušených exobiologů.

Konec konců nenavrhli jsme roboty, kteří budou pokračovat v analýze marťanského povrchu, když sonda Viking dosáhla této planety? V několika případech si návštěvníci dokonce najdou čas na rozhovor se svědky, po celou dobu zkoumání zemědělských ploch! Tak tomu bylo v případě přistání z roku 1964, které se kupodivu stalo v Tioga City ve státě New York v ten samý den, jako bylo přistání v Socorru a asi deset hodin před tím, než důstojník Lonie Zamora pozoroval lesklý vejcovitý objekt, který je nyní tak známý.


Gary T. Wilcox, farmář, rozmetával hnojivo na svém poli. Někdy před 10 hodinou se zastavil a pozoroval pole, obklopené lesy, asi kilometr od stodoly. Chtěl zjistit, zda půdní podmínky zde, by již umožnily orat. Když se přiblížil k poli, uviděl lesklý objekt, který nejprve považoval za starou ledničku, pak za přídavnou nádrž nebo jinou součást letadla. Když se přiblížil, uvědomil si, že objekt má tvar vejce, dlouhého asi 16 - 20 stop, má vzhled pevného kovu a nevypadá jako nic, co kdy viděl. Dotkl se objektu, který nebyl horký.

Neviděl žádné dveře ani poklop jakéhokoli druhu. Přesto se najednou objevily dvě lidské bytosti. Byli asi čtyři stopy vysoké a měly na sobě jednodílné kombinézy, pokrývky hlavy a celoobličejovou kapuci, která neumožňovala Wilcoxovi pozorovat rysy obličeje. Zdálo se mu, že mají ruce a nohy. Mluvili s ním „v plynulé angličtině“, ale jejich hlasy nevycházely z jejich hlav, pokud to Wilcox dokázal určit, ale z jejich těl. Nenechte se zneklidnit, už jsme s lidmi mluvili. Jsme z toho objektu, který vy lidé označujete jako planetu Mars,“ řekli.

Navzdory Garyho přesvědčení, že „někdo si ze mne musí dělat srandu“, podivná konverzace pokračovala. Obě bytosti se zajímaly o hnojiva a projevily značný zájem o jejich použití. Uvedli, že na Marsu pěstovali potraviny, ale že změny v životním prostředí způsobují problémy, které doufali vyřešit získáním informací o naší zemědělské technice. Jejich otázky byly docela naivní a zdálo se, že o předmětu této činnosti vůbec nic nevědí. Každý nesl podnos plný zeminy.

Když mluvili o vesmíru nebo jejich lodi, měl jsem potíže s porozuměním jejich vysvětlení. Říkali, že na tuto planetu cestují pouze každé dva roky a v současnosti používají západní polokouli,“ sdělil Wilcox. Vysvětlili, že zde přistáli během denních hodin, „protože jejich loď je za denního světla hůře vidět“, a řekli, že byli překvapeni, že Wilcox viděl jejich plavidlo. Také nabídli informace o vesmírném cestování. Říkali, že naši astronauti by nebyli úspěšní, protože by se jejich těla nepřizpůsobila kosmickým podmínkám. Nakonec požádali o sáček hnojiva, ale když Wilcox odešel, aby ho přinesl, plavidlo vzlétlo a během několika sekund zmizelo z dohledu. Svědek nechal na místě pytel hnojiva, které bylo další den pryč.

V mnoha jihoamerických přistáních byly popsány entity, které odcházejí se vzorky půdy, rostlinami a dokonce i kamením. Zdá se, že všechno v jejich chování nás přimělo věřit ve vesmírný původ těchto podivných bytostí a jejich lodí. A skutečně, takové absurdní incidenty výrazně ovlivnily vědce, včetně mě, kteří vážně myslí, že UFO jsou vesmírné sondy, vysílané mimozemskou civilizací.

Dne 1. listopadu 1954 se paní Rosa Lotti-Dainelli, stará čtyřicet let, chystala na hřbitov v Poggio d'Ambra, v Bucine, poblíž italského Arezza. Jako Bohu oddaná Italka, nesla vázu s květinami. Její mysl musela být daleko od sci-fi spekulací, ale to, co se jí stalo v příští minutě, představuje možná nejpodivnější příhodu z celé vlny incidentů z roku 1954. Když paní Lotti-Dainelli prošla kolem otevřeného travnatého prostoru, uviděla vertikální objekt ve tvaru torpéda, se špičatými konci - jinými slovy, objekt ve tvaru dvou kuželů se společnou základnou. Ve spodním kuželu byl otvor, skrz který byla vidět dvě malá sedadla. Plavidlo vypadalo jako kovové. Nepodobalo se ničemu, co svědek předtím viděl.

Vzadu za objektem se objevily dvě bytosti. Byli vysoké tři a půl až čtyři stopy. Vypadali radostně. Jejich úsměvy ukazovaly bílé a velmi tenké zuby. Měli na sobě šedé kombinézy a načervenalé kožené přilby podobné těm, které používají vojenští řidiči. Měli něco, co vypadalo jako vypouklina uprostřed čela. Mluvili nepochopitelným jazykem, ženu obklopili a jeden z nich vzal nádobu s květinami. Paní Lotti-Dainelliová se pokusila získat svůj majetek zpět, ale obě bytosti ji ignorovaly a vrátily se k lodi. Svědkyně začala křičet a utekla. Vrátila se na místo s dalšími lidmi, včetně policistů. Přišli už pozdě. Nezůstala tam ani žádná stopa po objektu. Zdá se však, že jiní lidé viděli toto plavidlo za letu, když zanechalo červenou a modrou stopu.


Tyto příběhy by byly úžasné, ale nic víc, kdyby to nebylo významné pro jednu skutečnost, známou od badatelů folklóru – je stálým znakem jedné skupiny legend, která zahrnuje nadpřiro-zené tvory, že bytosti přicházejí do našeho světa, aby kradly naše výrobky, naše zvířata a dokonce i - jak uvidíme v další kapitole - lidské bytosti. Prozatím se však zabýváme pouze chováním těchto bytostí při shromažďování vzorků a jejich požadavky na pozemské produkty.

V algonquinské legendě jsou obsaženy všechny vlastnosti vynikajícího příběhu, lovec spatří objekt jako balon, který sestupuje z nebe. Jeho „košík“ obsahuje dvanáct mladých dívek okouzlující krásy. Muž se k nim pokouší přiblížit, ale nebeská stvoření rychle vstoupí do koše, který rychle vystoupá z jeho dohledu.

Tentýž lovec, který byl svědkem sestupu tohoto podivného objektu, se k němu přiblíží a podaří se mu chytit jednu z dívek, kterou si vezme za ženu a se kterou má syna. Bohužel se nemůže jeho žena smířit se ztrátou společnosti svých sester, které odletěly s létajícím vozidlem. Jednoho dne si vyrobí malý koš a podle Hartlanda, poté, co do něj vstoupila i se svým dítětem, zazpívala kouzlo, které dříve použila se svými sestrami a znovu odletěla na hvězdu, odkud přišla.

Z té nebeské země se vrátila za dva roky a řekla: „Tvůj syn chce vidět svého otce. Řekla jsem mu: „Jdu tedy dolů na Zemi, navštívit svého manžela a řeknu mu, aby nám přinesl ukázky všech zvířat, která zabil.“ Udělala to. Lovec pak vystoupal za manželkou, viděl svého syna a zúčastnil se velké slavnosti, při které byla podávána zvířata, která přinesl.

V legendě o Algonquinquinech se nabízí komplexní směsice těchto témat. Některá z nich jsou přítomna v moderních příbězích o UFO, jiné pocházejí z tradičních témat, jako je výměna potravin.

Nové prvky jsou:

1) Touha vyjádřená nebeskými bytostmi k získání vzorků všech zvířat, které lovec zabije.

2) Myšlenka, že je možný sexuální kontakt mezi pozemskými a mimozemskými rasami.

Zatím jsme viděli naše návštěvníky brát rostliny a žádat různé předměty. Ale skutečně sami piloti zabili donesená zvířata? Vzali si náš dobytek? Jestli máme věřit příběhům vyprávěným mnoha svědky, tak ano. Zajímavým faktem však je, že zde opět najdeme společnou vlastnost pro ufonauty i pro lidi. Byly vidět davy elfů honících krávy a koně. A ve stejném rozhovoru s Walterem Evansem-Wentzem, zaznamenaným před rokem 1909, vypráví následující příběh „stará Patsy“ o člověku, který pokud je ještě naživu, je nyní v Americe, kam odešel před několika lety:

Na jižním ostrově, když se blížila noc, dával muž své krávě vodu ze studny a když se podíval na druhou stranu zdi viděl, jak mnoho podivných lidí hraje metanou. Když si všimli, že se na ně dívá, jeden vyšel, udeřil krávu silnou ranou a otočil se na muže, kterého ošklivě poškrábal na tváři i těle. Ten muž možná na tom nebyl tak špatně, protože se po prvním setkání vrátil ke studni a dostal čtyřikrát horší výprask.

Dne 6. listopadu 1957 otevřel dvanáctiletý Everett Clark z Dante v Tennessee dveře a nechal svého psa Frisky vyběhnout. Když tak učinil, uviděl zvláštní objekt na poli, asi sto yardů od domu. Myslel si, že sní a vrátil se dovnitř. Když o dvacet minut později zavolal na psa, zjistil, že objekt tam stále je a pes Frisky stojí vedle něj, spolu s několika psy z okolí. Blízko objektu byli dva muži a dvě ženy v běžném oblečení. Jeden z mužů se několikrát pokusil chytit Friskyho a později i jiného psa, ale musel dávat pozor, aby nebyl pokousán. Everett viděl ty podivné lidi, kteří mezi sebou mluvili „jako němečtí vojáci, které viděl ve filmech“, později vkročili přímo do boku objektu, který pak vzlétl přímo a bez hluku. Byl podlouhlý a neměl žádnou zvláštní barvu.

V další z dráždivých příhod o UFO, s nimiž se vědci nyní seznamují, se tentýž den stal další pokus o krádež psa, tentokrát v Everittstownu v New Jersey. Název města je ve druhém případě téměř totožný se jménem svědka v prvním případě. Zatímco k Clarkovu případu došlo v 6:30 ráno, John Trasco šel ven, aby nakrmil svého psa a před stodolou se vznášel jasný vejčitý předmět. Na cestě se setkal s bytostí s výškou asi tří stop „s tmavě zbarveným obličejem a velkýma žabíma očima,“ která řekla lámanou angličtinou: „Jsme pokojní lidé, chceme jen vašeho psa.“

Podivné bytosti řekl, aby v každém případě vrátila psa tam, kde ho vzala. Bytost utekla pryč a její stroj vzlétl vzhůru o několik okamžiků později. Paní Trascová údajně pozorovala samotný objekt z domu, ale nikoli tu bytost. Také se uvádí, že když se její manžel pokusil tu obludu chytit, dostal zásah na zápěstí nějakým zeleným práškem, který si smyl. Následující den si pod nehty všiml takového prášku. Ufonaut byl oblečený v zeleném obleku s lesklými knoflíky, měl zelenou čepicí podobnou nádražácké a rukavice s lesklým koncem na špičce každého prstu.

Ať už taková stvoření vystupují z létajících talířů nebo košů, ať už přicházejí z moře nebo ze skal, není to relevantní. To, co je důležité je to, co říkají a dělají: každé zanechává stopu v lidech, kteří jsou jedinými hmatatelnými svědky příběhu. Jejich chování nám přináší ukázku situací a reakcí člověka, které vyvolávají náš zájem, naši starost nebo náš smích. Joe Simontonův příběh s palačinkami je roztomilý, příběhy pohádkového jídla jsou zajímavé, obtížně vysledovatelné kruhy a hnízda jsou skutečné, ale pocity, které inspirují, jsou spíše romantičtější, než vědecké.

Pak existuje touha podivných bytostí sebrat něco z pozemské flóry a fauny. Příběhy citované v této souvislosti jsou spíše absurdní. Pokračovat v dalším vyšetřování vede k pocitům hrůzy. To je aspekt tohoto jevu, který již nemůžeme ignorovat.


Možná se mi podařilo vyvolat nové povědomí o paralele mezi dnešními příběhy a vírou našich předků, vírou o úžasných bojích s tajemným supermany, o kruzích, kde přetrvává magický vliv, a

o rasách trpaslíků, pronásledujících pozemšťany. V této kapitole jsem omezil argumenty na pouhé spojení moderních a starších příběhů. Slabé podezření na obrovské tajemství, mnohem větší, než jsou naše současné starosti o život na jiných planetách, mnohem hlubší sdělení, než pouhé zprávy o kličkujících světlech - možná bychom se měli snažit pokusit se porozumět tomu, co nám tyto příběhy, mýty a legendy sdělují.

Jaké zkazky jsou určeny k šíření? Jaké skryté potřeby naplňují? Pokud je to výmysl, proč by to mělo být tak absurdní? Existuje nějaký precedens v historii? Mohlo by to představovat silnější vliv k utváření činů lidí, než jeho dogmatické působení v politických strukturách, v tradičních církvích a v armádách? Pokud ano, lze tuto sílu použít? Používá se? Existuje zde oficiální téze o podvodu ve velkém měřítku, nebo mohla lidská mysl vytvořit své vlastní přízraky v impozantní kolektivní mytologii stvoření?


Představivost člověka, stejně jako každá známá síla, funguje podle pevných zákonů.“ Tato slova Hartlanda, napsaná v roce 1891, nabízejí vodítko. Ano, za těmito zdánlivě absurdními příběhy musí být objeven a zmapován hluboký podnět. Objevující se části základního vzoru byly objeveny a zmapovány ve věcech minulých, dávno mrtvými učenci. Dnes máme jedinečnou příležitost, abychom byli svědky znovuobjevení tohoto proudu, otevřeně, barevně, přirozeně a s našimi novými lidskými předsudky, naší zaujatostí vědou a touhou po zaslíbené zemi jiných planet. K překlenutí této ohromné mezery, při nesmyslnosti naší přítomnosti, by byla potřebná nová mytologie.


UFO ji poskytují! Ale čím jsou? Jsou to skutečné bytosti nebo duchové z našich vlastních snů? Mluvili s námi „plynulou angličtinou“. Nemluvili však s našimi vědci, neposílali sofistikované signály v jednoznačně dešifrovatelných kódech, jak by to měl udělat jakýkoli dobře vychovaný mimozemšťan, který se odvážil proniknout do naší Sluneční soustavy. Ne, místo toho vybrali Garyho Wilcoxe. Joe Simontona a Maurice Masseovou. Co jim říkali? Že jsou z Marsu. Že to jsou naši sousedé. A především, že nám jsou nadřazeni, že je musíme poslouchat. Že jsou dobří. Jděte do Valensole a zeptejte se na to Masse. Možná vám řekne, jak již řekl, jak byl zmatený, když najednou, bez varování, ucítil v sobě teplý, uklidňující pocit - jak dobří jsou naši sousedé. Jsou to dobří lidé. Velice se zajímali o záležitosti lidí a vždy apelovali na spravedlnost a právo. Mohli se objevit v různých podobách.

S nimi si Joe Simonton vyměnil jídlo. Takže, v dobách minulých i Irové mluvili s podobnými bytostmi. I v těch dnech byli nazýváni „dobrými lidmi“ a ve Skotsku dobrými sousedy - „Sleagh Maith“. Co tehdy řekli? „Jsme mnohem lepší než vy.“ „Mohli bychom vyhubit polovinu lidské rasy, kdybychom chtěli.“


Začne to dávat smysl. To jsou fakta, která jsme vynechali, bez nichž bychom nikdy nemohli složit skládačku o UFO dohromady. Kněží a učenci zanechali knihy o legendách své doby, týkající se těchto bytostí. Tyto knihy musely být nalezeny, shromážděny a studovány. Tyto příběhy společně představují ucelený obrázek o vzhledu, organizaci a metodách našich podivných návštěvníků.

Jak to vypadá - překvapilo vás to? Přesně jako u dnešních pilotů UFO. Metody byly stejné.

V noci to byla náhlá vize zářících objektů, které mohly létat, které měly zvláštní zářivá světla, a které nepotřebovaly palivo. Tvorové mohli své svědky ochromit a přemísťovat časem. Lovili zvířata a odnášeli lidi.


V knize The Magic Casement, (magická křídla), editované Alfredem Noyesem kolem roku 1910, jsem našel tuto malou báseň Williama Allinghama, kterou vyzývá všechny ufology, aby se ji naučili jako poctu Joe Simontonovi:


Nahoře ve vzdušné hoře,

dolů zrezivělým horským údolím,

nemáme strach z malých mužů;

Wee folk, good folk,

Patří všichni dohromady;

Zelená bunda, červená čepice a peří bílé sovy!

Dole podél skalnatého pobřeží

si někteří dělají domov,

žijí na křupavých lívancích ze žluté přílivové pěny.

Někteří v rákosí Černého horského jezera,

s žabkami jako hlídacími psy, celou noc vzhůru.
3. Tajné společenství


Postupujeme krok za krokem v houštině zpráv a faktů, pokrytých spekulacemi a teoriemi. Snažím se vyčistit podhoubí. V předchozích dvou kapitolách se již začal objevovat řád. Je uklidňující zjistit, že jev je v souladu s určitými zákony, byť je bizarní, a že zmátl naše předky stejně jako nás. Bylo by vážnou chybou se domnívat, že jsme na konci dvacátého století prvními chytrými lidmi, kteří si uvědomili, že tento jev je hoden zkoumání a dodržují určité pevné vzorce.

Věnoval jsem značný čas shromažďování, studiu a rekonstrukcím podrobných zpráv a jejich stopami, které byly dostupné seriózním vědcům z minulých století. To, že to byli spíše bádající teologové a přírodní filozofové, než lidé trénovaní ve vědě, mě neobtěžuje. Použili stejné zásady. Začali od příběhů, které jim byly hlášeny, navštívili svědky, aby si na tyto zprávy vytvořili osobní názor a když byli bezpečně doma, v klidu svého kláštera nebo studovny porovnali svá pozorování s těmi, které již shromáždili.

Vytáhli starověké knihy ze zaprášených polic stejně jako já. Otevřeli Pselluse vedle Paracelsa a Wiera, aby hledali návody těch, kteří jim předcházeli. Bylo by pro ně stejně snadné přejít k předčasným závěrům, jako je pro nás možné prohlásit, že UFO jsou mimozemští návštěvníci. Mohli tvrdit, že stvoření pocházejí z Měsíce nebo jsou to obyvatelé pekla. Je pozoruhodné, že měli otevřenou mysl. A předali nám překvapivě jasné a svěží prohlášení o věcech viděných na obloze a na zemi po celá staletí, příběhy, které se čtou jako moderní zprávy o UFO a mimo-zemských únosech.

Jeden z těchto badatelů, reverend Kirk, který žil ve Skotsku na konci sedmnáctého století, nám dokonce zanechal seznam šestnácti stručných a přesných závěrů o formě inteligence, která tento jev ovládá a o organizaci samotných entit. Tuto organizaci nazývá „Tajným společenstvím“.


Duchové a telex


Telexová zpráva dorazila do Daytonu v Ohiu 9. září 1966 vojenskými kanály. Celý text, dlouhý asi čtyři stránky, byl zcela nesrozumitelný, bez znalostí postupu letectva pro přenos zpráv o UFO. Tato konkrétní zpráva pocházela z letecké základny Kelly Air Force Base v Texasu a byla adresována velitelství leteckých sil - veliteli amerického letectva a jeho tajemníkovi. Nesla název Nezařazená rutina a Zprávy o UFO a byla odeslána v souladu se směrnicí AFR 200-2.

Letecká základna Kelly poslala něco velmi podobného strašidelnému příběhu. Zpráva odkazo-vala na dva samostatné incidenty, ke kterým došlo 6. srpna a 3. září 1966 v malém texaském městě. Autorem zprávy byl otec čtyř dětí. Říkejme mu Robert. Jeho dům se nachází na poměrně izolovaném místě a o případech nikdy nediskutoval se svými sousedy. Dne 6. srpna si tři nejmladší děti (ve věku od šesti do devíti let) všimly tmavého předmětu ve tvaru šálku vzhůru dnem. Ačkoli bylo odpoledne, děti neviděly přílet objektu. (Tyto podrobnosti, přirozeně, nebyly dány dětmi; příběh byl během vyšetřování rekonstruován.)

Byl tmavý, „bez barvy a bez světel“. Pak se objevilo čtvercové žluté světlo, jako z otevřených dveří a ve čtverci světla bylo vidět malé stvoření. Subjekt, vysoký tři až čtyři stopy, byl oblečený v černém oděvu, který odrážel žlutou nebo zlatou barvu. Pozorování trvalo několik minut, pak se dveře zavřely. Ozval se tichý bzučivý zvuk, objekt vzlétl směrem na severovýchod a prudce stoupal neobyčejnou rychlostí. Objekt se nikdy nedotkl země, vznášel se ve výšce asi patnácti stop, poblíž stromu, který byl později shledán nepoškozený a byl asi třicet pět stop od domu.

Druhé pozorování nastalo 3. září. Většina rodiny odešla, ale nejstarší dcera zůstala v domě s přítelem. Dívali se odpoledne na televizi, když obrazovka „zasněžila“ a pak zhasla. Dům byl osvětlen děsivým červeným a žlutým světlem, které vypadalo, že krouží kolem. Dívali se ven a uviděli objekt, který se vznášel ve stejné poloze a u stejného stromu, jako při prvním pozorování. Jeho tvar byl opět tvarem obráceného šálku s plochým dnem. Svítil, a krátce nato odletěl. Uvnitř ani mimo plavidla nebyly vidět žádné známky života.

O dva dny později byl Robert opřený o postel. Přes jeho dveře a přes chodbu viděl tmavé dveře, vedoucí do ložnice jeho synů. Najednou viděl, jak do temné ložnice vstupuje malá postava, vysoká tři a půl až čtyři stopy, oblečená v bílém, těsně přiléhajícím oděvu. Předpo-kládal, že to je jeho malá dcera, která šla mluvit s matkou, která spala v místnosti se svými syny. Asi o deset minut později viděl něco jako pruh světla a zdálo se mu, že se rozpadá. Vstal a šel do místnosti, kde našel svou manželku a chlapce, kteří také viděli sloupec světla. Neviděl zde tu osobu v bílé kombinéze a jeho manželka uvedla, že jejich dcera v místnosti nebyla. Neexistoval žádný fyzický důkaz, který by dokládal přítomnost té malé osoby v domě.


Skály jich byly plné


Na ostrově Aramore vyprávěl muž se jménem Old Patsy, se kterým jsme se setkali již ve druhé kapitole, Walteru Evans-Wentzovi „skutečný příběh o vílách“:

Asi před dvaceti lety, kolem Bedd Dermot a Grania, těsně nad námi na kopci, bylo vidět mnoho víl, celé jejich davy a jednoho jelena. Víly začaly pronásledovat jelena a honily ho přímo přes ostrov. Jindy podobní „malí lidé“ honili koně. Skály jich byly plné a byli to malí chlapci.

Další osoba řekla Evansu-Wentzovi: Moje matka mluvila o tom, že viděla tanec skřítků na polích poblíž Cardiganu a další lidé je viděli kolem kromlechu nahoře na kopci. Podle některých zpráv vypadali jako malé děti v šatech, jaké mají vojáci s červenými čepicemi.

Nyní, když se dostáváme k ústřední myšlence této knihy, cituji další dva příběhy, oba jsou zprávy o „přistání“ z nejbohatšího období v historii výskytu UFO, z hlediska počtu nahlášených výsadků na podzim roku 1954. Oba příběhy pocházejí z Francie.

První případ se stal 9. října 1954. Čtyři děti žijící v Pournoy-la-Chetive v kraji Moselle uvedly, že kolem 18:30 odpoledne, když jezdily na kolečkových bruslích, najednou viděly poblíž hřbitova něco svítícího:

Byl to kulatý objekt o průměru asi 2,5 metru, který stál na třech nohách. Brzy z něho vyšel člověk. V ruce držel svítící baterku, kterou nás oslepil. Ale viděli jsme, že má velké oči, tvář pokrytou vlasy a že je velmi malý, vysoký jen asi čtyři stopy. Byl oblečený do jakéhokoli černého pytle, jaký nosí mniši jako sutanu. Podíval se na nás a řekl něco, čemu jsme nerozuměli. Pak vypnul baterku. Báli jsme se a utekli. Když jsme se ohlédli, viděli jsme na obloze něco, co bylo velmi vysoko, bylo to velmi jasné a rychle to letělo.

Druhý případ je klasický. Stalo se to v neděli 26. září v Chabeuilu v Drome. Asi ve 14:30 paní Leboeufová trhala ostružiny podél živého plotu, když:

Pes začal štěkat a pak nešťastně vyl. Rozhlédla jsem se a uviděla malé zvíře stojící na okraji pšeničného pole, před něčím, co si nejprve myslela, že je to strašák, ale když se přiblížila, viděla, že "strašák" je nějaký malý skafandr vyrobený z průsvitného plastického materiálu, tři stopy vysoký nebo trochu vyšší, s hlavou, která byla také průsvitná a najednou si uvědomila, že uvnitř skafandru je bytost, a že za neostrou průhlednou „přilbou“ se na ni dívaly dvě oči. Alespoň měla dojem očí, ale zdálo se jí, že jsou větší než lidské. Když si to uvědomila, začal se skafandr pohybovat směrem k ní, jakýmsi rychlým a kolébavým pohybem.

V tuto chvíli utekla paní Leboeufová v hrůze a schovala se v blízké houští. Když se pokusila najít tu bytost, nebylo nic vidět, ale všichni psi ve vesnici zuřivě štěkali. Od blízkých stromů najednou vyletěl velký kovový kruhový objekt a vyrazil směrem na severovýchod. Lidé, kteří slyšeli výkřiky svědka, se brzy shromáždili kolem ní. V místě, kde viděli disk stoupat, byl nalezen kruh o průměru asi 10 stop, kde byly rozdrceny keře.

Z jednoho akátu na okraji tohoto kruhového obtisku visela větev tlustá více než tři palce, stlačená něčím shora. Další větve akátu, které visely nad kruhovým otiskem osm a půl stop nad zemí, byly zcela zbaveny listů. Prvních několik yardů pšenice, na trase objektu, který vyletěl přes pole, bylo zmáčknuto vyzařovanou energií.


Sotva potřebuji zdůraznit podobnost mezi stopou, kterou tento objekt zanechal, a různými druhy prstenců nebo hnízd, jaké již byly zmíněny.

Vraťme se nyní k fionům, k trpasličím rasám, které doprovázejí korrigany,8) a britské víly. Jsou vidět pouze za soumraku nebo v noci. Někteří nesou pochodeň velkou jako velšská pohřební svíčka. Meče nemají větší než špendlíky. Podle francouzského autora Villemarque by se mělo pečlivě rozlišovat mezi korrigany a trpaslíky. Posledně jmenovaní jsou příšernou rasou bytostí s tmavými nebo dokonce černými chlupatými těly, s hlasy jako staří muži a mají malé černé oči. Muž, který mi napsal po přečtení jedné z mých knih, poukázal na to, že ačkoli nebyl přesvědčen o existenci neidentifikovaných létajících objektů, objevil něco, o co by se podle mě mohl zají-mat. A tak pokračoval: Několik let jsem strávil výzkumem indiánů Cherokee, což je větev kmene Iroquois. Když se Čerokézové stěhovali do kopců v Tennessee, narazili na podivnou rasu lidí s „očima jako měsíc“, kteří za denního světla neviděli. Čerokézové, kteří nedokázali porozumět „těmto ubohým“ tvorům, je vyhnali ....

Barton v roce 1797 uvádí: „tito lidé byli podivná bílá rasa, daleko pokročilejší, než my a žili v domech.“ Heywood o 26 let později, prohlašuje, že napadají Čerokézy a našel tyto bílé lidi poblíž hlavního města Little Tennessee v pevnostech, sahajících až k řece Chickamauga.

Uvádí umístění tří z těchto pevností. Potvrzení zprávy mého korespondenta se nachází ve vynikající knize Roberta Silverberga Mound Builders of Ancient America - Archeologie mýtu.

Bylo by hezké držet se společného přesvědčení, že UFO jsou plavidla vyspělé vesmírné civilizace, protože toto je hypotéza, kterou science fiction učinila široce přijatelnou, přestože jsme zcela nepřipraveni vědecky a možná ani vojensky, vypořádat se s takovými návštěvníky.

Teorie, že létající talíře jsou hmotné objekty z vesmíru s posádkou rasy, pocházející z jiné planety, bohužel není dobrá. Jakkoli je současná víra v UFO z vesmíru silná, nemůže být silnější než keltská víra v elfy a víly nebo středověká víra ve skřítky, nebo strach v křesťanských zemích v prvních stoletích naší éry z démonů, satyrů a faunů. Určitě to nemůže být silnější než víra, která inspirovala rané přispěvatele k Bibli - víra, která se zdá být zakořeněna na osobních zkušenostech, považovaných za andělské návštěvy.

Ti, kteří předpokládají, že moderní pozorování UFO musí být výsledkem mimozemských experimentů - „vědecké“ nebo dokonce „pavědecké“ povahy, prováděných rasou vesmírných cestovatelů, mohou být oběťmi své neznalosti starého folklóru. Akademičtí pedanti prostřed-nictvím společného předsudku, který by psychologové možná vysvětlili, pokud by nebyli jeho prvními oběťmi, protože tak zakryli víru vírou se stejným výsměchem, jakým ostatní jevy nyní zakrývají jevem UFO. Takové příběhy uvádějí do pohybu silné mentální mechanismy, což velmi ztěžuje přijetí faktů. Tato fakta ignorují hranice vyznání a rasy, vzdorují racionálnímu prohlášení a obracejí nejlogičtější očekávání, jako by to byly pouhé hračky.


Je obtížné vyrovnat se s fenoménem UFO, Ačkoli se problém jasně vyvíjí skrze různé fáze, jeho účinky jsou rozptýlené. Musíme se spoléhat na legendy, zprávy z doslechu a extrapolace. Evans-Wentz, jak jsme viděli, našel několik lidí v keltských zemích, kteří viděli Gentry nebo znali lidi, kteří byli zajati vílami. V Bretani měl mnohem větší potíže:

Obecná víra uvnitř Bretaně je, že takové bytosti kdysi existovaly, ale že zmizely, když se jejich země změnila moderními podmínkami. V oblasti Mene a Erce (Ille-et-Vilaine) se říká, že po více než století neexistovaly žádné víly a na mořském pobřeží se pevně věří, že víly obývaly určité jeskyně v útesech, je názor, že zmizely na začátku minulého století. Nejstarší Bretoňci říkají, že jejich rodiče nebo prarodiče často mluvili o tom, že viděli víly, ale velmi zřídka říkají, že je viděli sami. Paul Sebillot našel pouze dva lidi, kteří je viděli. Jeden z nich byla stará švadlena z Saint-Cast, která z nich měla takový strach, že kdyby byla na cestě za prací a byla noc, vždy by se vydala dlouhou okružní cestou, aby se vyhnula přechodu poblíž pole známého jako Couvent des Fees. (Klášter víl.) Druhou osobou byla Marie Chehu, žena stará 88 let.

Ústřední otázkou v analýze fenoménu UFO bylo vždy to, že za zjevně účelným chováním objektů byla řídící inteligence. Prozatím mi dovolte znovu konstatovat, že moderní globální víra v létající talíře a jejich obyvatele je totožná s dřívější vírou v „dobré lidi“. Subjekty popisované jako piloti plavidla jsou nerozeznatelní od elfů, sylfů a lutinů středověku. Pozorováním neidentifikovaných létajících objektů se zabýváme věcmi, které naši předkové dobře znali a s úctou uznávali. Vstupujeme do záležitostí Tajného společenství.

Můžeme s jistotou tvrdit, že obě víry jsou skutečně totožné? Věřím, že můžeme. Už jsem uvedl několik příkladů dopravních prostředků používaných sylfy. Schopnost Gentry překročit konti-nenty nemohla uniknout pozornosti čtenáře. Dosud jsem však z populárního folklóru nevyvodil příběhy, které by přímo podporovaly myšlenku, že v historii byly ve spojitosti s „malými lidmi“ vidět podivné létající objekty. Nyní objasníme tento bod.


Létající rasy: Farfadet a Sleagh Maith9


Po roce 1850 přežila jedna rasa lutinů ve Francii, v oblasti Poitou, která byla v posledních letech oblíbenou přistávací plochou pro létající talíře. Lutinové v Poitou byli známí jako farfa-dets, a Bibliotheque Nationale v Paříži obsahuje několik nádherných zkazek jejich nezbedných činů. Jaké byly hlavní vlastnosti fadetů nebo farfadetů? Byli to malí mužíčci, velmi tmaví a chlupatí. Celý den žili v jeskyních a v noci se rádi přibližovali k farmám. Literatura uvádí, že jejich oblíbenou zábavou bylo dělat šprýmy vyděšeným svědkům. Jejich obydlí byla umístěna s určitou přesností.

Například C. Puichaud na přednášce uvedl, že farfadéti žili po dlouhou dobu v La Boulardiere poblíž Terve v Deux-Sevres v podzemních tunelech. Obyvatelé La Boissiere popisují fadety jako chlupaté trpaslíky, kteří dělali nejrůznější žerty. Jednu noc v 50. letech 20. století, poblíž břehu řeky Egray, se venku bavila skupina žen asi do půlnoci. Když se vraceli do vesnice - právě překročili most - uslyšeli hrozný hluk a viděli něco, až jim ztuhla krev v žilách. Nějaký předmět - který pro nedostatek lepšího termínu nazvali „kňučící kočár“ - jel do kopce úžasnou rychlostí. Táhly ho farfadeti. Vyděšené ženy se držely pohromadě, když viděly toto zjevení. Jedna z nich,

i když napůl mrtvá strachem, udělala znamení kříže. Podivný vůz letěl přes vinici a ztratil se ve tmě. Ženy spěchaly domů a vyprávěly příběh svým manželům, kteří se rozhodli věc vyšetřit. Jakmile slunce vyšlo, statečně šli na to místo. Samozřejmě, nebylo už co vidět.

Již jsme se dozvěděli o cestovatelských zvycích Dobrých lidí. To, co ještě nebylo zmíněno, je přesvědčení, zejména v Irsku, že podmínky života lidí souvisejí s cestami Dobrých lidí. Evans-Wentz říká, že podle Johna Glynna, městského úředníka v Tuamu:

V letech 1846-47 byla úroda brambor v Irsku špatná, což vyústilo v mnoho utrpení. V té době lidé v těchto částech země prožívali hladomor, díky narušeným podmínkám v pohádkovém světě. Starý Tedhy Stead mi jednou vyprávěl o podmínkách, které převládaly: „Jistě, nemohli bychom přežít žádným jiným způsobem a já jsem viděl Dobré lidi, a také stovky lidí kromě mě je viděli, jak bojují na obloze nad Knock Magh a dále směrem ke Galway.“ Slyšel jsem, že ostatní říkají, že je viděli také bojovat.

Podle jiné populární irské víry mají elfové každý rok dva velké svátky. První se odehrává na začátku jara, kdy hrdina O'Donoghue, který vládne nad zemí, stoupá do nebe na bílém koni, obklopen zářící společností elfů. Naštěstí, to je Ir, který ho vidí, jak se zvedá z hlubin Killarneyského jezera! V jiné části Evropy, v lednu 1537, viděli lidé Franconie mezi Pabenberp a Durynským lesem hvězdu úžasné velikosti. Spadla dolů a vypadala jako velký bílý kruh, ze kterého vycházel vichr a oheň. Kusy ohně roztápěly hlavice oštěpů a kování, aniž by poško-zovaly lidské bytosti nebo jejich domy. Oblíbený příbytek Gentryů však nebyl vždy ve vzduchu. V mnoha příbězích souvisejících s badateli folklóru, jako v moderní literatuře badateli o UFO, často podivné bytosti vycházejí z moře. Evans-Wentz se tak dozvěděl, že: Mezi ostrovem Innismurray a pobřežím naproti Grange je neviditelný ostrov, na kterém má sídlit část Gentryů. Je-li viditelný, je to pouze na krátkou dobu.


V legendách Evropy byly nebeské divy vidět nejčastěji vidět mezi osmým a desátým stoletím. Knihy o magii a démonologii však spojují nadpřirozené bytosti s nebeskými znameními. Podivná kategorie ďáblů zvaná „Páteční démoni“ je popsána v Magických pracích Henri-Corneille Agrippy. Tito ďáblové jsou středně vysocí, spíše hezcí. Jejich příchodu předchází jasná hvězda. Podle západních kabalistů létaly sylfy vzduchem rychlostí blesku a jezdily na „zvláštním oblaku“. Je také pozoruhodné, že ve Francii mají některé víly nést svítící kámen, takový objekt je často součástí vybavení létajících talířů. Mnoho malých mužíčků má světlo na opasku, hrudi nebo helmě. Ve francouzské tradici, která přežívá v moderních románech, má štěstí smrtelník, který může ukrást světelný kámen víl, má pak jistotu celoživotního štěstí.

Dne 17. června 1790, poblíž Alenconu ve Francii, bylo zjevení tak podivné a tak znepokojivé, že policejní inspektor Liabeuf, který byl svědkem událostí za přítomnosti lékaře, starostů dvou okolních měst a dalších tří úředníků, je poučen, aby provedl důkladné vyšetřování. Část jeho zprávy zní: V 5 hodin ráno, 12.června 1790 několik farmářů zahlédlo obrovské světlo, které se zdálo obklopeno plameny. Nejprve si mysleli, že to byl balón, který vzplál, ale velká rychlost a hvízdavý zvuk, který vyšel z tohoto objektu, je zaujal. Koule zpomalila, udělala několik kmitů, narazila na vrchol kopce a vyryla rostliny podél svahu. Teplo, které z ní vyzařovalo, bylo tak intenzivní, že brzy začala tráva a malé stromy hořet. Rolníkům se podařilo zvládnout oheň, který hrozil, že se rozšíří do celé oblasti.

Tato koule byla dostatečně velká, aby pojala celý kočár, však letem neutrpěla. Bylo to tak vzrušující, že lidé přišli z celého okolí, aby to viděli. Pak se v ní najednou otevřely dveře a stala se zajímavá věc - vyšel z nich člověk jako my, ale byl oblečen podivně, měl na sobě přiléhavou kombinézu, a když viděl ten dav, řekl jakási slova, která nebyla pochopena a utekl do lesa. Okamžitě rolníci ve strachu ustoupili a to je zachránilo, protože brzy poté koule tiše explodovala, vystřelovala všude kousky, které hořely, dokud se nezměnily na prášek. Svědkové byli vyzvání, aby našli tajemného muže, ale zdálo se, že zcela zmizel.


Pojďme nyní sledovat podivné bytosti z celého světa do Mexika, kde americký antropolog Brian Stross hlásí, že tzeltalští Indiáni mají své vlastní podivné legendy. Jednou v noci Stross a jeho indiánský asistent diskutovali o těchto legendách ikalů, malých černých bytostí poté, co viděli podivné světlo putující po mexické obloze. Tito ikalové jsou tři stopy vysocí, chlupatí, černí humanoidi, se kterými se domorodci často setkávají, jak se Stross dozvěděl:

Asi před dvaceti lety nebo méně, bylo toto stvoření mnohokrát pozorováno a několik lidí se zjevně pokusilo s nimi bojovat s mačetami. Jeden muž také viděl malou kouli, která ho sledovala asi z pěti stop. Po mnoha pokusech ji konečně zasáhl mačetou a rozpadla se, takže zůstala pouze látka jako popel.

Takové bytosti byly také pozorovány již ve starověku. Létají, útočí na lidi a v moderních zprávách nosí na zádech jakýsi druh rakety a unášejí Indiány. Strossovi bylo občas řečeno, že lidé byli „ochrnutí“, když se setkali s ikaly, o nichž se říká, že žijí v jeskyních, do kterých si místní dávají pozor, aby nevstoupili.


Gordon Creighton, redaktor The Flying Saucer Review, lingvistický odborník a bývalý diplomat britské zahraniční služby, měl během několika pobytů v Latinské Americe příležitost studovat indiánský folklór. V komentáři ke Strossově zprávě Creighton poukázal na to, že ve všech dialektech jazykové skupiny May-Soke byla nalezena slova jako id a ikal:

Tzeltalská slova „ihk“ a „ihk'al“ (adjektivum) prostě znamenají černou bytost nebo „černý.“ ...V jazyce Mayů, zjistíme, že „ik“ znamená vzduch nebo vítr a ikal znamená ducha, zatímco „ek“ znamená černá. U Kekchi Mayů, v oblasti Alta Vera Paz v Guatemale, se mluví o kek. což znamená černý v Kekchi dialektu Mayů, kteří říkají, že ikal vypadá jako kentaur, který střeží dům svého patrona v noci a děsí lidi za soumraku. Černý, ošklivý, chlupatý tvor, je napůl člověk, má lidské ruce, ale kopyta koně.


Mexické legendy zcela přesvědčivě ukazují, že mnoho, snad každý region světa, má o těchto tvorech své vlastní tradice a velmi jistě je spojuje s myšlenkou nadpřirozeného původu. V kosmologii Tzeltalů je Země plochá a nesená na čtyřech sloupech. Na základně těchto sloupů žije rasa černých trpaslíků a Creighton poukazuje na to, že jejich temná barva je způsobena – jak říká indiánská teorie, spálením sluncem, když se každou noc blíží k nim, jak prochází podsvětím.

Podle indiánů Paiute byla Kalifornie kdysi osídlena vyšší civilizací Hav-Masuvové. kteří mimo další zajímavá zařízení používali „létající kánoe“, které byly stříbřité a měly křídla. Létaly jako orli a vydávaly vibrující zvuk. Také používali velmi podivnou zbraň - malou trubičku, kterou bylo možné držet v jedné ruce a omráčit jí své nepřátele, což vyvolalo trvalé ochrnutí a pocit podobný spršce ostnů z kaktusu. Jak by mohly primitivní kmeny lépe popsat stejný jev, který v naší době lidé, jako Maurice Masse, popsal?


Je zajímavé shromáždit takové příběhy z Ameriky. V Evropě jsou archivy římskokatolické církve plné takových incidentů a nelze pochybovat o tom, že mnoho obvinění z čarodějnictví vycházelo z víry v podivné bytosti, které mohly létat vzduchem a blížily se k lidem za soumraku nebo v noci. Občas tyto „démony“ vidělo mnoho lidí i za denního světla. V této souvislosti nemluvím o neurčitých přiznáních získaných mučením chudých mužů a žen, kteří upadli do spárů inkvizice, (i když tento materiál by si zasloužil paralelní studii). Cituji oficiální záznamy z této doby, shromážděné ze svědectví duchovních a policistů, z nichž jsou typické následující údaje.

Na počátku sedmnáctého století měla katedrála ve francouzském Quimper-Corentinu na střeše pyramidu pokrytou olovem. Dne 1. února 1620, mezi 19. a 20 hodinou večer, do té pyramidy uhodil blesk, který explodoval s úžasným hlukem a zapálil ji. Lidé se vrhli do katedrály ze všech částí města a spatřili uprostřed blesku a kouře démona zelené barvy s dlouhým zeleným ocasem, jak se snaží udržovat oheň v činnosti! Tento případ, který byl zveřejněn v Paříži, je doplněn úplnější verzí vytištěnou v Rennes. Tato druhá verze dodává, že démona „viděli všichni jasně uvnitř ohně, někdy byl zelený, někdy modrý nebo žlutý“.

Jak reagovaly úřady? Hodili do pekelného ohně množství posvěcených předmětů, téměř sto padesát kbelíků vody a čtyřicet až padesát kopek hnoje, vše bylo k ničemu. Démon tam byl pořád a oheň stále hořel. Muselo se udělat něco drastického - svěcená hostie byla umístěna do bochníku chleba a vhozena do plamenů, potom byla svěcená voda smíchána s mlékem, které jeptiška s modlitbami rozprostřela nad démonem a hořící pyramidou. To nemohl pekelný návštěvník vydržet, hvízdl tím nejstrašnějším způsobem a odletěl pryč. Recept mohu doporučit americkému letectvu, pouze pokud najdou jeptišku se správnou kvalifikací.


Osm set let dříve (tj. asi roku 830) ve dnech císaře Lothaireho byly v severních částech Nizozemska často vidět bytosti podobné elementálům. Podle Corneil Van Kempenové se jim říkalo Bílé dámy. Srovnává je s nymfami starověku. Bydlely v jeskyních a útočily na lidi, kteří cestovali v noci. Pastýři jimi byli také obtěžováni. Ženy, které měly novorozené děti, musely být velmi opatrné, protože jim je ukradly a odnesly pryč. V jejich doupěti bylo slyšet nejrůznější podivné zvuky, nejasná slova, kterým nikdo nerozuměl a různé hudební tóny.


Šestnáct závěrů reverenda Kirka


Ve druhé polovině sedmnáctého století, skotský učenec shromáždil všechny příběhy, které mohl najít o Sleagh Maith, a v roce 1691 napsal úžasný rukopis nazvaný Tajné společenství elfů, faunů a víl. Byl to první systematický pokus popsat metody a organizaci podivných tvorů, kteří trápili skotské farmáře. Autor knihy, reverend Kirk z Aberfoyle, studoval teologii na St. Andrews a obdržel titul profesora v Edinburghu. Později sloužil jako ministr farností Balquedder a Aberfoyle a zemřel v roce 1692.

Kirk zavedl název „Tajné společenství“, které popisuje organizaci elfů. Není možné citovat celý text jeho pojednání, ale jeho zjištění o elfech a jiných létajících tvorech můžeme shrnout následujícím způsobem:


1. Mají charakteristiku, která je něco mezi mezi člověkem a anděly.

2. Fyzicky mají velmi lehká a vzdušná těla, která jsou srovnatelná s hustým mrakem. Jsou vidět zejména za soumraku. Mohou se objevit a podle libosti zmizet.

3. Intelektuálně jsou inteligentní a zvědaví.

4. Mají sílu odnést cokoli, co se jim zlíbí.

5. Žijí uvnitř země v jeskyních, které mohou dosáhnout jakoukoli štěrbinou nebo otvorem, kde prochází vzduch.

6. Když lidé neobývali většinu světa, stvoření tam žila a měla vlastní zemědělství. Jejich civilizace zanechala stopy ve vysokých horách a vzkvétala v době, kdy celá krajina nebyla ničím jiným než zemí pokrytou lesy.

7. Na začátku každého tříměsíčního období mění sídlo, protože nemohou zůstat dlouho na jednom místě. Kromě toho rádi cestují. To je důsledek toho, že lidé s nimi mají děsivá setkání, dokonce ve všech domácnostech.

8. Jejich přizpůsobivá těla jim umožňují plavat vzduchem po celém jejich osídlení.

9. Jsou rozděleny do kmenů. Stejně jako my mají děti, sestry, sňatky, pohřby atd., nedělají to, aby zesměšňovaly naše vlastní zvyky nebo předpovídaly pozemské události.

10. O jejich domech se říká, že jsou úžasně velké a krásné, ale ve většině případů jsou pro lidské oči neviditelné. Kirk je srovnává s kouzelnými ostrovy. Domy jsou vybaveny lampami, které stále hoří a ohněm, který nepotřebuje palivo.

11. Mluví velmi málo. Když mluví mezi sebou, jejich jazyk se podobá pískavému zvuku.

12. Jejich zvyky a jazyk, když mluví s lidmi, jsou podobné těm, které mají místní obyvatelé.

13. Jejich filozofický systém je založen na následujících myšlenkách: nic neumírá; vše se cyklicky vyvíjí tak, aby se v každém cyklu vše obnovovalo a zlepšovalo. Pohyb je univerzální zákon.

14. Říká se, že mají hierarchii vůdců, ale nemají žádnou zjevnou oddanost Bohu a žádné náboženství.

15. Mají mnoho příjemných a lehkých knih, ale také seriózní a složité knihy zabývající se abstraktními záležitostmi.

16. Mohou způsobit, že se před námi objeví prostřednictvím magie.


Podobnosti mezi těmito poznatky a příběhem souvisejícím s Faciem Cardanem, který předešel Kirkův rukopis přesně o dvě stě let, jsou jasné. Cardano i Paracelsus píší, stejně jako Kirk, že s těmito stvořeními je možné uzavřít pakt, a že je lze přimět, aby se objevili a odpovídali na otázky podle libosti. Paracelsus nechtěl prozradit, co ten pakt je, „kvůli nemocem, které by mohly postihnout ty, kdo by to zkusili“. Kirk je v tomto ohledu stejně diskrétní. A samozřejmě jít hlouběji do této záležitosti by otevřelo celou oblast čarodějnictví a ceremoniální magie, což je mimo účel této knihy.

Kirkův závěr je, že každý věk zanechal tajemství pro své objevitele. Říká, že dříve, než si myslíme, budou vztahy s létajícími bytostmi pro nás stejně přirozené jako, tiskařský lis nebo navigace – všechny tyto věci, které způsobily značné překvapení, když byly poprvé představeny. Můžeme ho jen následovat a pokorně pozdravit tohoto muže, kterému se podařilo shromáždit takový kompletní popis našich podivných návštěvníků.

Je to pozoruhodné, ale člověk nemůže najít jiného spisovatele, který tvrdí, že zná fyzickou povahu těchto stvoření. Dávají nám své osobní názory nebo zprávy o různých teoriích, které vznikaly během jejich doby, ale ujišťují nás, že neznají konečnou odpověď. Pro Kirka mají dobří lidé těla jemnosti duchů, která mohou rozložit nebo složit, aby se objevili nebo zmizeli pro naše potěšení. Někteří mají těla neboli své nosiče tak hnusná, tenká a prázdná, že jsou udržována pouze sáním některých jemných spirituálních sil, které procházejí čistým vzduchem.


Podle středověkých okultistů lze všechny neviditelné bytosti rozdělit do tříd: Andělé, stará božstva, ďáblové nebo démoni, padlí andělé, duše mrtvých a elementární duchové, kteří odpovídají Kirkovu Tajnému společenství. Ve čtvrté skupině jsou trpaslíci, kteří obývají Zemi a odpovídají důlním strašidlům - skřítkům, korrigáni, leprechaunové, domácí skřítci z ruských legend a sylfy, které obývají vzduch. Tato členění jsou zjevně libovolná a Paracelsus sám připouští, že je velmi obtížné stanovit definice pro tyto různé třídy. Těla elementálů jsou „elastické poloprůsvitné podstaty, dostatečně éterická, aby nebyly detekovány fyzickým zrakem, a mohou měnit své formy podle určitých zákonů“. Od Johna Mac Neila z Barry se Evans-Wentz dozvěděl:

Staří lidé říkali, že nevěděli, jestli jsou víly z masa a krve nebo jsou to duchové. Viděli je jako bytosti menší velikosti, než naše vlastní rasa. Slyšel jsem, že můj otec říkal, že víly chodily a mluvily s přírodními lidmi a pak zmizely, zatímco se na ně člověk díval. Pohádkové ženy chodily do domů, mluvily a pak zmizely. Obecná víra byla, že víly jsou duchové, kteří se mohou podle libosti zviditelnit nebo zmizet, ale když sebrali lidi, měli tělo a duši pohromadě.


Jiný muž, s nímž hovořil Evans-Wentz, trval na tom, že „víly vzduchu se liší od těch ve skalách“. Podobně v Bretani rozděluje lidová tradice víly do dvou skupin - pygmické entity vybavené magickými schopnostmi a znalostmi proroctví a bílé létající víly. Bytosti v první kategorii jsou černé a chlupaté, jejich ruce končí drápy. Mají staré tváře a zapadlé oči, malé a jasné jako hořící uhlíky. Jejich hlasy jsou nízké, jako by „sešlostí věkem“.

S poznámkou o proroctví jsme zpět ve vztahu mezi činy Tajného společenství a lidskými záležitostmi. Evans-Wentz, citující starověkou poezii, říká, že během posledního boje velkého hrdiny Ulstera a Cuchulainna (který byl favoritem sidhe nebo víl), jedna z těchto bytostí jménem Morrigu přeletěla nad Cuchulainnovou hlavou, když bojoval ve svém válečném voze. Podobně se víly účastnily bitvy o Clontarf (23. dubna 1014), poskytující pro irskou stranu to, co by se v moderním vojenském jazyce nazývalo „letecké krytí“. Před bitvou přišla víla - žena do Dunlang jako O'Hartiganova víla a prosila ho, aby bojoval. Věděla, že ho může zastavit jen smrt (zde znovu najdeme prorocké schopnosti víl). Ujistil ji, že je připraven zemřít pro Irsko. Jak přeložil W. H. Hennessy v Review Celte, obě armády se setkaly poblíž Dublinu:

Popis tohoto obrovského střetnutí bude zahrnovat jeden z divů soudného dne. Vznikl divoký, bláznivý, šílený, neúprosný, zuřivý, temný, trhavý, nemilosrdný, bojovný, stálý boj, který hlučel a třásl se nad jejich hlavami. A povstali také satyrové a skřítci ... a ničili démony vzduchu, nebeské klenby a démonský přízrak hostitele.


Můžeme studovat moderní zprávy o UFO, aniž bychom znovu otevřeli celý problém zjevení? Pro většinu pisatelů o UFO je odpověď ano. Neidentifikované létající objekty, jak argumentují, zanechávají fyzické stopy a chovají se jako kosmické sondy. Je jim zřejmé, že UFO jsou vědecká zařízení, která nemají nic společného s mysticko-náboženským kontextem středověkých zjevení a nemají nic společného s bytostmi studovanými Kirkem, protože - jak jsme právě viděli - tyto se mohly objevit a zmizet ze své vůle. Tento pohled již není udržitelný. Zprávy o mnoha nedávných pozorováních popisují také objekty, které se objevují a mizí.

Je to proto, že tyto zprávy nejsou zveřejňovány. Badatelé UFO se stále zdráhají to publikovat. Samotní svědkové nečekají, až přijdou s příběhy, o nichž vědí, že jsou neuvěřitelné. Během diskuse, kterou jsem měl s Aimé Michelem na toto téma, Michel poukázal na negativní reakce vědců na jeho analýzu francouzských pozorování. Tvrdili, že takové fantastické příběhy mohou pocházet pouze z paranoidní mysli. „Co by asi tito vědci řekli jiného“ poznamenal, „kdybych zveřejnil všechny údaje!“

Mezi případy, které si zaslouží důkladné prozkoumání, ale které byly zameteny pod koberec samotnými věřícími v UFO, je pozorování v Nouatre ve Francii ze 30. září 1954. Asi v 16:30 Georges Gatay, vedoucí skupiny osmi stavebních dělníků, odcházel od ostatních. Cítil „zvláštní ospalost“ a najednou přemýšlel, kam jde. Potom bez varování čelil nejpodivnějšímu zjevení.

Méně než třicet stop nad ním šel po svahu muž. Hlavu měl zakrytou neprůhlednou skleněnou helmou s otvorem směrem k hrudi. Měl na sobě šedou kombinézu a krátké boty. V ruce držel podlouhlý předmět: „Mohla to být pistole nebo kovová tyčka.“ Na jeho hrudi byl světelný projektor.

Podivný muž stál před velkou zářící kupolí, která se vznášela asi tři stopy nad zemí. Nad kupolí stroje bylo něco jako rotující křídla. Pak najednou ten podivný muž zmizel a já jsem nemohl vysvětlit, jak to udělal, protože nezmizel z mého zorného pole tak, že odešel, ale zmizel jako obraz, který náhle zmizí. Pak jsem uslyšel silný pískavý zvuk, který přehlušil hluk našich bagrů. Objekt se trhaně zvedl svislým směrem, a pak náhle zmizel v jakémsi modravém oparu, jakoby zázrakem.

Gatay se pokusil utéct, ale zůstal bezmocně přibitý na místě. Během celého pozorování byl jako „ochrnutý“. Stejně tak tuhých zůstalo sedm jeho spolupracovníků, v ojedinělém případě kolektivní fyziologické reakce. Žádný z nich dříve nevěřil na realitu takzvaných létajících talířů. Jakmile se znovu dokázal pohnout, Gatay spěchal zpět ke svým mužům a vykřikl: „Viděli jsi něco?“ Pan Beurrois mu odvětil: „Ano - létající talíř!“ Muž, který byl řidičem rypadla, pan Lubanovič, dodal: „Před ním byl muž oblečený jako potápěč.“ Podrobnosti pozorování potvrdili čtyři další - paní Sechet, Villeneuve, Rougier a Amiraut, řidič kamionu. Je třeba zdůraznit, že k incidentu došlo v odlehlé venkovské oblasti. V té době vlna francouzských zpráv o UFO právě začala.

Gatay, který během války bojoval v odboji a byl zraněn u Lucemburku, však uvedl, že není zvyklý na fantastické příhody. Po incidentu trpěl nespavostí, silnými bolestmi hlavy a ztrátou chuti k jídlu celý týden. Je ironií, že osm ostatních mužů stále není přesvědčeno, že létající talíře jsou mimozemské. Zdálo se mu, že jistě se jedná o tajný vývoj pozemského vozidla, pravdě-podobně z Francie.


Začátkem září 1965 byl v mexické Jalapě spatřen vznášející se objekt, se světelnými zdroji po obvodu a černě oděnou bytostí, jejíž oči zářily jako kočičí oči, která držela zářící kovovou tyč. Subjekt náhle zmizel, zatímco byl pozorován místním reportérem, dvěma taxikáři a toreadorem na ulici v Jalapě. V Carazinho v Brazílii, bylo 26. července 1965, spatřeno pět trpaslíků oblečených v tmavých uniformách a malých botách. Bylo nám řečeno, že „jeden z nich měl v pravé ruce jasně svítící předmět, jako nějakou hůlku.“

Dne 28. ledna 1967 se náhle objevil záblesk na Studham Common, poblíž zoologické zahrady Whipsnade Park, na osamělém místě v Chiltern Hills, v Anglii. Pršelo a atmosféra byla těžká, řekl anglický vědec R. H. B. Winder, který tento případ šetřil pro The Flying Saucer Review. Sedm chlapců bylo na cestě do školy v blízkosti Dell - mělkého údolí a ideálního místa na hru na schovávanou. Desetiletý Alex Butler, se díval na jih, směrem nad Dell, když zřetelně uviděl „malého modrého muže s vysokým kloboukem a vousy.“

Alex zavolal na svého kamaráda a běželi k postavě. Byli asi dvacet yardů daleko, když „zmizel v kouři“. Chlapci byli samozřejmě velmi překvapeni, ale nic v postoji podivné postavy nevzbudilo strach ani nevzbuzovalo hrozbu, takže stále hledali „malého modrého muže“ a znovu ho uviděli na opačné straně keřů, kde prve stál. Šli směrem k němu. Ještě jednou zmizel a znovu se objevil na dně Dell. Tentokrát uslyšeli hlasy v blízkých keřích a trochu se báli. Hlasy jim připomněly „cize znějící blábolení“. Nakonec viděli toho muže počtvrté, než byli hvizdem povoláni zpět do školy.

Jejich učitelka, slečna Newcombová, si všimla, jak jsou nadšení a přes jejich varování, že jim nikdo nebude věřit, je okamžitě rozdělila a přiměla každého ze sedmi chlapců, aby si zapsal svou zkušenost svými vlastními slovy. Jejich zápisy byly poté shromážděny do knihy nazvané Malý modrý muž na Studham Common, kterou cituje Winder, jako „fascinující čtení, které bezpochyby zaujme čestné místo v archivech Základní školy ve Studham Village“. Šetření odhalilo několik místních pozorování UFO - mezi nimi dvě přistání v blízkosti místa, během několika měsíců od lednového pozorování. Vyšetřovatelé se přirozeně nejvíce zajímali o výslech chlapců, kteří sami uváděli podrobnosti o vzhledu tvora. Podle zprávy Windera:

Odhadují toho malého tvora na 3 stopy vysokého (ve srovnání se sebou samými) a další 2 stopy, představovala helma nebo čepice, nejlépe popsaná jako vysoká nadhazovačská, tj. se zaobleným vrcholem. Modrá barva se ukázala jako matná šedomodrá záře, která měla sklon skrývat obrysy a detaily. Mohli však rozeznat linii, která byla buď kadeřemi vlasů nebo spodním okrajem čepice, dvě kulaté oči, malý zdánlivě plochý trojúhelník místo nosu a jednodílný oděv, sahající po široký černý opasek, nesoucí vpředu černou skříňku, velikosti asi šest palců. Paže vypadaly krátké a vždy byly drženy přímo dolů vedle sebe. Nohy a chodidla byly nejasné. Co se týče „kouře kolem těla“, zjevně to byl vířící oblak žlutomodré mlhy, mířící k pronásledovatelům.


Kouzelné křídlo


Ctihodný Robert Kirk si nedělá žádné iluze o tom, že skřítci jednou obývali Zemi. Dnes je na severu Skotska stále běžné přesvědčení, že Sithové10 nebo víly kdysi existovali, víra, která přežívá v názvu „Dobří sousedé“, i když mohou být vůči člověku také nepřátelští.

Zatímco Sithové neměli vrozený antagonismus vůči lidským bytostem a občas bylo známo, že

svým oblíbencům prokazovali dobré skutky, se velmi rychle uráželi, chovali se ošklivě a měli potěšeni z prováděných žertů na svých smrtelných sousedech. Tyto výstřelky musely být trpělivě snášeny, protože odpor nebo nepřátelství by mohl vést k hrozným represím - únosům dětí nebo dokonce dospělých. Postoj pasivní přívětivosti na lidské straně byl proto považován za nesmírně žádoucí.


Sir Walter Scott se o tom zmiňuje, když Bailie Nicol Jarvie v Rob Royovi řekne svému společníkovi, když míjejí pohádkový kopec poblíž Aberfoyle:

Říkají jim ... Daoine Sith, což znamená, jak chápu, muži míru, tedy to znamená, že projevili dobrou vůli. Můžeme jim také říkat rod Osbaldistonů, protože v jeho intencích je špatné hovořit o statkářích.

Gaelský učenec Campbell, ministr na ostrově Tiree (Skotsko), vydal příběh s názvem „Na-Amhuisgean – Trpaslíci Pygmejové“, ve kterém uvádí:

Existence Pygmejů v nějakém neznámém regionu, hraničícím s „královstvím chladu“, pokud netvoří jeho součást, je zajímavá tím, že naznačuje určitou souvislost mezi mírností člověka a chladným podnebím, což vede ke spekulacím o prvnímu rozšíření lidské rasy a spojením kmenů, které jsou nyní daleko od sebe vzdáleny ve vzhledu, oblékání, způsobu života a dialektech.

Spojení mezi klimatem a velikostí postavy není příliš udržitelné, Campbellovy poznámky otevírají cestu k zajímavým spekulacím. Poznamenává, že termín Lapnach se vztahuje na jistého „malého, hutného, nevýznamného člověka“, jaký figuruje v mnoha příbězích a dodává:

Existuje mnoho tradičních příběhů na Vysočině, o které je velký zájem ... ve kterých jsou malí muži - trpaslíci, a dokonce i velikosti Pygmejů, označeni jako dobří lukostřelci, kteří zabíjejí muže běžné velikosti mocnou silou, díky své obratnosti v používání luku a šípů.

Přes jejich malou velikost, jsou schopni velmi značné síly. Nebyli „poddimenzovaní stejným způsobem jako děti, ale jako dospělí jedinci, sice menší, ale šlachovití a svalnatí“.


Tito trpaslíci se nazývají Na Amhuisgean nebo, přesněji, Na h-Amhuisgean. Anglická fonetika pro gaelský amhisg by byla poněkud „bláznivá“. Stejné bytosti se někdy nacházejí pod jmény Tamhaisg a Amhuish a tato slova jednotně označují trpaslíky. Je proto ironické, že v jednom příběhu („The Lad with the Skin Garments“ - Chlapec v koženém oděvu), citovaném výzkumníkem folklóru MacDougallem, se zabývají lidským vetřelcem jako „malým človíčkem“, zatímco oni sami se nazývají „velkými muži“.

Byly mezi západními obyvateli a středoevropany ve starověku rasy trpaslíků? Byly legendy o vílách a elfech založeny na skutečnosti, že starověcí obyvatelé severních částí Britských ostrovů byli takovou rasou? Historikové a archeologové rozhodně říkají, že ne. Přesto několik spisovatelů, jako je folklorní vědec David MacRitchie, tvrdí, že v tomto směru existují nějaké náznaky.

V Tysonově eseji o trpaslících v antice, publikované v Londýně v roce 1894, profesor Windle z Birminghamu znovu naznačuje, že rasa trpaslíků poskytla nejlepší bojovníky a tělesné strážce několika králům. Tyson provedl rozsáhlou studii o trpasličích rasách a cituje řeckého historika Ctesiase:

Střední Indii obývá rasa černochů, kteří se nazývají Pygmejové a používají stejný jazyk jako ostatní Indové ... těchto Pygmejů má král Indie ve svém vojsku tři tisíce, protože jsou velmi zruční lukostřelci. A dodává: Zdá se, že v Persii byli poblíž jezera Zerrah kmeny Negrito (černí Pygmejové), kteří jsou pravděpodobně domorodci, a možná vytvořily historickou černou stráž starodávných králů Susanie.

Tysonovo dílo, kterému Windle poskytl předmluvu, bylo napsáno v sedmnáctém století. Poté, co Ctesias upozornil na poznámku, tak pokračuje: Talentonius a Bartholine si myslí, že to, co Ctesias popisuje jako Pygmeje, protože jsou velmi dobří lukostřelci, tento text Ezechiela velmi dobře ilustruje.

Daný text Ezechiela se tak objevuje v Bibli krále Jakuba: Muži z Arvadu byli se svou armádou kolem tvých hradeb a Gammadimové byli ve tvých věžích ...

Bible dle anglických biskupů z roku 1572 a 1575 skutečně nezná „gammadimy“, ale jen „pygmeje“. Aniž bychom se tím podrobněji zabývali, je jasné, že gaelský příběh o stráži trpaslíků není ojedinělým případem.


Pokud se nyní vrátíme k citátu Davida MacRitchieho z vlámského folklorního časopisu Ons Volksleven, můžeme se dozvědět více:

Fenlandové (rasa žijící v naší zemi před Kelty) byli malí, ale silní, obratní a dobří plavci, živili se lovem a rybolovem. Adam z Brém v jedenáctém století také zobrazuje své potomky nebo rasu: „Měli velké hlavy, ploché tváře, ploché nosy a velká ústa. Žili v jeskyních ve skalách, které opouštěli v noci za účelem páchání krvavých obřadů.“ Keltové a později i německá rasa, tak vysoká a silná, se stěží mohli dívat na tak malé lidi, jako na lidské bytosti. Museli je považovat za podivná, tajemná stvoření. Když tito černoši nebo Fenlandové žili dostatečně dlouho skrytí ze strachu z lidí ve svých jeskyních, zvláště když v důsledku chudoby vymřeli nebo vymizeli, změnili se v představivosti snících Germánů do tajemných bytostí, duchů nebo bohů.

V poznámce pod čarou MacRitchie uvádí, že si „není vědom, na jakém základě o nich autor mluví jako o černoších“, ale připouští, že tito trpaslíci Fenlandové by mohli být považováni za originál bytostí dle gaelské legendy.

Tradice na Orknejských ostrovech nabízí paralelu s výše uvedeným příběhem. Někdy v první části patnáctého století biskup Thomas Tulloch z Orknejí podrobně popsal v De Orcadibus Insulis tradici, že souostroví bylo o šest století dříve obýváno Papae a rasou trpaslíků. Papae byli irští kněží. Trpaslíci byli Piktové. V tomto, MacRitchie následuje Barryho spis Orkneje, kde čteme:

Zjevně nejsou ničím jiným než Peiths, Picts nebo Pikts .... Skandinávští spisovatelé je obecně nazývají Piks, Peti nebo Pets a jeden z nich používá termín Petia místo Pictland (Saxo-Gram) a kromě toho průliv, který odděluje Orkneje od Caithness, je obvykle v islandských ságách označován jako Petland Fiord.


MacRitchie říká, že souvislost těchto starodávných ras je skutečně pozoruhodná. Irští kněží následovali svatého Columba, který byl vnukem Conalla Gulbana, který, jak se uvádí v tradici, měl tvrdé atřety s rasou trpaslíků. Conall Gulbanovy boje s trpaslíky jsou původcem řady příběhů, které se někdy připisují jiným legendárním hrdinům. Pokud se pokusíme přiblížit původnímu příběhu co nejblíže, dostaneme toto:

Podle J. F. Campbella z Islay byl Conall Gulban synem slavného Neila, předka O'Neillse z Ulsteru. Byl pradědečkem sv. Columby. Jeho dobrodružství začíná na severozápadě Irska, „někde na úsvitu pátého století“. Po různých zkušenostech přistál Gulban v „říši Lochlannu“, obecně považované za Skandinávii, která sama o sobě měla v té době poněkud vágní význam. Tam byl Gulban fascinován podivným objektem a zeptal se svého průvodce: „Co je to za špičatý dům?“

To je dům Tamhaisgu, nejlepších válečníků, kteří jsou v říši Lochlannu,“ odpověděl průvodce.

Slyšel jsem, že můj děda mluvil o Tamhaisgu,“ řekl Conall, „ale nikdy jsem ho neviděl. Půjdu se za nimi podívat.“

Tohle bych ti neradil!“ byla poslední slova průvodce. Tuto radu, samozřejmě, Conall Gulban ignoroval. Šel přímo do paláce krále Lochlanna a vyzval ho k boji. Tak to bylo zaznamenáno Campbellem z Islaye a bylo mu řečeno:

V tuto noční dobu bys neměl bojovat, ale měl by ses ubytovat v domě amhusů (bláznů), kde je osmnáct set amhusů ... Šel a vešel dovnitř a tam nebyli žádní amhusové, kteří by se šklebili. Když viděl, že se šklebili, šklebil se sám.

"Jaký to má význam, když se na nás šklebíš?" řekl amhusg.

"Jaký měl váš škleb smysl pro mě?" řekl Conall. Řekli mu: „Naše šklebení pro tebe znamenalo, že tvoje čerstvá královská krev bude naše, abychom uhasili naši žízeň, a tvoje čerstvé královské maso, abychom vyleštili své zuby.“

I řekl Conall: „Smyslem mého úsměvu je to, že budu hledat toho, který má největší knoflík a nejtenčí stopku, a vyrazím jím mozek z jeho hlavy a jeho mozek knoflíky z jeho zbytku.“


Je zřejmé, že malí muži v této době a místě ještě nevynalezli jejich paralyzující paprsek! Příběh Conalla Gulbana, zaznamenaný Campbellem z Islaye ve West Highland Tales, pokračuje v mnoha úžasných pověstech v jiných zemích. Například ve Francii vyhrává Conall stejným absurdním způsobem nad „domem Tamhaisgů, nejlepších válečníků, jaké měl francouzský král“. MacRitchie to uzavřel:

Je pochopitelné, že tato pověst v její stávající podobě je stejně nemožná, jako je směšná. To však nezasahuje do předpokladu, že základem příběhu může být skutečné setkání mezi muži vysoké postavy a rasou trpaslíků. Vysoký počet posledně jmenovaných a snadnost, s jakou je hrdina ovládá, je jen vylepšením vyprávěči příběhů v pozdějších dobách.

Pokud jde o zdánlivou nemožnost, aby příběh mohl být předáván po patnáct století a přesto zůstal historický, MacRitchie dodává: Je třeba si uvědomit, že ústně předávaná historie a genealogie, se snahou o nejpřesnější pozornost na jazyk a podrobnosti, byla dokonalou vědou mezi gaelsky mluvícími národy.

Co se ale stalo s rasou trpaslíků? Podle MacRitchieho v Scots Lore (1895), trpaslíci byli zničeni nebo se skryli v šestém století, když Columba a jeho následovníci pokračovali v náboženské válce proti Pictům. Zároveň tvrdí, že Irové také používali sílu proti stejným lidem na severu Irska. Protože noví majitelé země pociťovali u svých starověkých nepřátel směs viny a strachu, zrodily se četné pověsti o duších Piktů, kteří se stále toulali po zemi. A to zase vedlo k elfům a vílám. Tato teorie - obecně označovaná jako „pygmejská teorie“, již není udržitelná tváří v tvář důkazům, které historici shromáždili o Piktech.


Název "Pictové" podle Wainwrighta v The Problem of the Picts (1955) se objevuje poprvé v roce 297 n. l. a od té doby se používá pro všechny národy, kteří žily severně od Antoniova valu a nebyly Skoty. Ve skutečnosti se zabýváme předchůdci Pictů, kteří vytvořili různé skupiny zvané „Protopictové“. Mohly MacRitchieho Pygmejové figurovat mezi Protopicty? Měli bychom uvěřit, že mezi nimi byli trpaslíci, kteří byli považováni za domorodce? A odkud tedy přišli? MacRitchieova teorie nabízí pouze zmatek a je zábavné pozorovat jeho rozpaky, když musí hlásat, že Fenlandové nebyli jen trpaslíci, ale také černí. Je možné, že v severní Evropě byli na počátku zaznamenané historie tito icalové?

V závěru své diskuse o Pygmejích uvádím teorii, kterou odmítá jak Hartland, tak Evans-Wentz a poznamenává, že nechává všechny problémy historického původu víl nevyřešené, protože je zjevně globální a neomezuje se jen na keltské země. Také A. Lang ve svém úvodu k vydání Kirkovy knihy z roku 1922 uvádí, že „alespoň podle mého názoru nejsou obyvatelé podzemí v části knihy pana Kirka tak tradiční vzpomínkou na skutečnou rasu trpaslíků, žijících v podzemí (hypotéza). Sir Walter Scott je uvádí jako přetrvávající vzpomínka na chthonské11 bytosti, že to byli předchůdci Pictů.

Folklór v jejich tvorbě


Bez ohledu na to, jak zajímavé může být spekulování o původu těchto starodávných názorů, je možné pozorovat folklór při výrobě ještě atraktivnějších zvěstí. Když moderní fámy upadnou do stejných vzorců, které zmátly celé generace vědců, teologů a literárních vědců, tak pocit, který člověk získá, je směsí zázraků a potěšení. Když zazvoní telefon na letecké základně Wright Patterson a místní zpravodajská kancelář přebírá pozorování motoristy, který právě viděl to, co popisuje jako létající talíř s podivnými chlupatými trpaslíky, bokem od silnice, jsme svědky jedinečného spojení moderního světa s jeho technologií a starobylé hrůzy se vší mocí její náhlé, prchavé, iracionální povahy.

Jsme ve velmi privilegované pozici. Evans-Wentz ani Hartland nebyli schopni vyslechnout lidi, kteří právě pozorovali jevy, které studovali. Většina jejich svědků hovořila o uplynulých dnech nebo o příbězích slyšených u krbu. Naproti tomu máme pocit, že se můžeme téměř natáhnout do noci a chytit ony entity. Jsme na horké stopě, vzduch stále vibruje vzrušením, vůně síry je tam stále, když zaznamenáváme takový příběh.


Vezměme si například příběh plukovníka letectva, který v noci řídil auto po osamělé Illinoiské silnici, když si všiml, že nad jeho autem letí podivný objekt. Vypadal jako pták, řekl, ale bylo to velikost malého letadla. Pták by zamával křídly a odletěl. To je typ hororových příběhů, které adolescenti někdy rádi vykládají, když přijdou pozdě domů a jsou trochu nervózní. Ale pluko-vník letectva? Během listopadu a prosince 1966 byla Západní Virginie sužována podobným „ptákem“, který imaginární reportéři nazývali „Mothman“ (Molí muž).

Jeden svědek, pětadvacetiletý Thomas Ury, který žije v Clarksburgu, potkal tvora 25. listopadu 1966, ve 21:15 v blízkosti Point Pleasant. Z blízkého pole se vynořila velká šedá věc. „Vyletělo to jako vrtulník a otočilo se nad mým autem,“ řekl Ury americkému výzkumníkovi Johnu Keelovi, specializovanému vyšetřovateli, který strávil mnoho dní v této oblasti analýzou zpráv. Ury zrychlil na 75 mil/h, ale „pták“ tam byl stále a náhodně kroužil kolem auta. Vypadalo to, že je dlouhý asi šest stop, s rozpětím křídel osm až deset stop. Podle dalších svědků citovaných Keelem měla postava velké, kulaté a červeně zářící oči.

Dne 11. ledna 1967 viděla paní McDanielová toho „ptáka“ za denního světla. Byla mimo domov, když pozorovala něco, co vypadalo jako malé letadlo létající podle silnice, téměř na úrovni stromů. Když se blížila, uvědomila si, že jde o objekt ve tvaru muže s křídly. Sklouzl nízko nad její hlavu a obletěl nedalekou restauraci, než zmizel z dohledu.

Paní McDanielová je v komunitě známa jako racionální a odpovědná osoba. Nyní zvažte tuto její zprávu: Vetřelec byl vysoký, hubený a silný. Měl výrazný nos a kostnaté prsty nesmírné síly, které připomínaly drápy. Byl neuvěřitelně obratný. Měl na sobě dlouhý, splývavý plášť, jaký nosívají operní pěvci, vojáci nebo herci. Na hlavě měl vysokou, kovově vypadající helmu. Pod pláštěm byl těsně přiléhající oděv z nějakého třpytivého materiálu, jako je lesklá kůže nebo kovová síťka. Na jeho hrudi byla připevněna lampa. Nejpodivnější ze všeho bylo, že měl špičaté uši jako nějaké zvíře.

Byl to nějaký vtipálek v Batmanových šatech? Zdá se to zcela možné, zejména když vezmeme v úvahu skutečnost, že „pták“ nesl něco na zádech a dělal neuvěřitelné skoky a skutečně létal při každé příležitosti. S tímto vysvětlením je jen jeden problém - druhá epizoda se neuskutečnila v Západní Virginii v roce 1966, ale v temných uličkách londýnského předměstí v listopadu 1837.

Stejně jako Molí muž z Point Pleasant, i mysteriózní létající muž v Londýně byl úřady ignorován tak dlouho, jak to bylo možné. Konečně, obyvatel Peckhamu napsal dopis starostovi a cenzuru už nemohla být zadržována. V noci procházely hlídky na koních krajinou; Admirál Codrington založil fond odměn (mimochodem stále nepožadovaných). A. J. Vyner, v pozo-ruhodném článku o záhadě, nás informuje, že i „starý vévoda z Wellingtonu sám dal pistole do sedlové brašny a po setmění vyrazil na hledání Pekelného Jacka.“

Dne 20. února 1838 zaslechla jedna osmnáctiletá dívka Jane Alsopová z Old Fordu v Londýně násilné zvonění u předních dveří. Když vyšla ven, čelila „nejstrašlivějšímu vzhledu“ Pekelného Jacka. Měl na hrudi lesklé šaty a blikající lampu. Jeho oči připomínaly zářící ohnivé koule. Když slečna Alsopová vykřikla, vetřelec ji chytil za paži svými prsty, ale její sestra se vrhla na její záchranu. Návštěvník foukl Jane do tváře ohnivý plyn a ona upadla do bezvědomí. Pak Jack uprchl a upustil plášť, který ihned zvedl další stín, který běžel za ním.

O dva dny dříve, ačkoliv to nebylo zjištěno ihned, ale až poté, co incident v Old Fordu vyvolal titulky v novinách, procházela po Green Dragon Alley slečna Scalesová z Limehouse. Ulička vedla zšeřelou chodbou vedle veřejného domu, když uviděla ve stínu číhající vysokou postavu, tak slečna Scalesová zaváhala a čekala na sestru, která šla za ní. Sestra, popsala postavu jako „vysokého a hubeného žebráka s blikající lucernou (zřejmě jeho charakteristika) a přišla včas, aby viděla jeho dlouhý plášť odhozený stranou a vyděšenou dívku. Nebyl čas křičet, Jackův podivný modrý plamen vrazil do obličeje jeho oběti, ona padla na zem v hlubokých mdlobách a Jack klidně odešel.

Vyner naznačuje, že Jack měl zřejmě schůzku v Green Dragon Alley a chtěl se zbavit svědků. Týden po incidentu v Old Fordu někdo zaklepal na dveře domu pana Ashwortha v Turner Street a ptal se na něho. Sluha, který otevřel dveře, vykřikl a Jack uprchl. Už ho nikdy neviděli, alespoň v této londýnské čtvrti. Byl navázán kontakt? Je skutečně zvláštní, jak poznamenává Vyner, že Pekelný Jack měl během dvou dnů udělat dvě návštěvy domů, méně než kilometr od sebe, jejichž majitelé se jmenovali Alsop a Ashworth.

Dva z hlavních svědků, stejně jako v Západní Virginii, byly mladé ženy. S nimi byly ve dvou případech jejich sestry. Zdá se, že zde existuje typický případ, ale spíše je to opět absurdní. V roce 1877 byl Jack v přiléhavém oděvu a zářící helmě opět vidět v Aldershotu, v Hampshire, v Anglii. Při této příležitosti přeletěl nad dvěma strážnými, kteří na něj vystřelili. Odpověděl výbuchem modrého ohně, který je zanechal ohromené a zmizel. Vyner věří, že Jack měl znovu za vinu strašení koncem srpna 1944 v Matontu v Illinois. V noci byl viděn, jak se díval do domů okny „jako při hledání někoho známého“. Většina svědků byly ženy; některé z nich hlásily, že upadly do bezvědomí poté, co návštěvník na ně ukázal přístrojem, který zanechával podivný zápach.

Na jaře roku 1960 jel italský klenotník Salvatore Cianci autem na Sicílii poblíž Syrakus, když se ve světle světlometů objevila malá bytost v zářících šatech s potápěčskou přilbou. Neměla žádné zbraně, jen dvě „malá křídla“. Pan Cianci z toho utrpěl nervový šok.

V sobotu 16. listopadu 1963 šli čtyři teenageři blízko Sandling Parku, poblíž Hythe v Kentu, Anglie. Jeden ze čtyř sedmnáctiletých hochů, John Flaxton popisuje, že se báli objektu, který nejprve zářil jako hvězda: Bylo to záhadné. Červenožluté světlo vycházelo z oblohy pod úhlem šedesáti stupňů. Jak dopadlo na zem, zdálo se, že se něco pomalu vznáší.

V poli blízko nich se najednou objevilo jasné zlaté světlo poté, co byl první objekt skrytý několika stromy: Bylo to asi osmdesát yardů daleko a vznášelo se to asi deset stop nad zemí. Zdálo se, že se pohybuje spolu s námi a zastavuje se, když jsme se zastavili, jako by nás to sledovalo. Světlo bylo oválné, asi patnáct až dvacet stop dlouhé, s jasným pevným středem. Zmizelo to za stromy a o pár sekund později se vynořila temná postava. Byla celá černá, velikosti člověka, ale bez hlavy. Vypadalo to, že to má křídla jako netopýr, po obou stranách těla a vydalo se to k nám. Nečekali jsme, že to budeme zkoumat.


Folklór v rozkvětu! Od farfadetů jsme se přesunuli do moderní doby s Pekelným Jackem a Molím mužem. Viděli jsme, jak se arzenál našich návštěvníků upřesňuje. Jackova lucerna a paprsková zbraň přežily v moderních příbězích, v komických knihách dvacátého století a v televizních seriálech. Skutečná otázka však zní: Mohlo by to být skutečné? A pokud ne, jak můžeme vysvětlit konzistentnost těchto popisů v době, kdy neexistovali šprýmaři ani televize?

Italský umělec R. L. Johannis měl pozoruhodný zážitek v roce 1947, v době, kdy název „létající talíř“ byl již populární ve Spojených státech, ale když dokumentace o přistáních zatím neexistovala. Stalo se to 14. srpna 1947. Šel pěšky sám podle malého potoka v hornaté oblasti mezi Itálií a Jugoslávií. Mezi kameny najednou spatřil velký, zářivě červený objekt ve tvaru talíře, asi deset metrů v průměru. Blízko toho spatřil dva lidi, které nejprve považoval za děti, dokud si neuvědomil, že jsou to trpaslíci - typu, který nikdy předtím neviděl.

Obě bytosti byly menší než tři stopy a jejich hlavy byly větší než hlava člověka. Neměli žádné vlasy, řasy ani obočí. Jejich obličeje byly nazelenalé, nosy rovné, ústa jen široká štěrbina, což mu připomínalo rybu. Jejich oči byly obrovské, kulaté a výrazné, jejich barva byla žlutozelená. Kůže kolem očí tvořila spíše kroužky, než víčka. Když se Johannis pohnul, jedna z bytostí se dotkla svého opasku. Okamžitě ze středu opasku vyletělo něco jako paprsek a obláček páry. Johannis pocítil elektrický výboj a ocitl se na zemi, bezmocný a velmi slabý. Když odešli, sebral veškerou svou energii, aby otočil hlavu a obě bytosti pozoroval. O chvíli později byli pryč.


V roce 1965 byl americkému letectvu oznámen případ velmi podobný Johannisovu. Dr. J. Allen Hynek a já jsme se marně pokoušeli o aktivní vyšetřování v projektu Blue Book - pozorování UFO od amerického letectva v 60. letech. Nakonec byl případ podle mého návrhu předán civilní skupině, která provedla rychlou a pečlivou studii zprávy jediného svědka, pana S.

Podrobnosti o svědectví jsou nyní k dispozici ve vynikající knize velitele civilní skupiny, jako případ Lorenzens. Tato událost je „nejúžasnější zpráva, kterou jsme zkoumali,“ se stala 4. září 1964 v horách v severní Kalifornii, asi osm kilometrů od Cisco Grove. Pan S. zde lovil, když se oddělil od lovecké party a ztratil se. Padala noc, takže zapálil několik ohňů, aby ukázal svou pozici. Brzy zpozoroval na obloze světlo, o kterém si myslel, že ho hledá vrtulník. Když se však světlo zastavilo a tiše se vznášelo poblíž, uvědomil si, že to je neobvyklý objekt a vyšplhal se na velký strom, aby ho pozoroval z tohoto výhodného bodu. Světlo oblétalo strom. Vtom uviděl záblesk a temný předmět padající na zem.

Pak si všiml, že nějaká postava prochází lesem a pod ní se druhá pohybuje pomalu jiným směrem. Obě postavy se přiblížily ke stromu a dívaly se na něj. Byli vysocí něco přes pět stop, podle odhadů svědků, a byli oblečeni byli do stříbrné uniformy, která zakrývala i jejich hlavy. Později se objevilo třetí stvoření, které se chovalo spíše jako mechanická bytost, než zvíře nebo člověk. Bylo tmavší a mělo dvě červenooranžové „oči“. Nemělo ústa, ale spíše štěrbinový otvor, který se otvíral asi jako dveře trouby u sporáku.

Po zbytek doby, co byl pan S. při vědomí, entity používaly různé prostředky, aby se pokusily přimět ho, aby spadl se stromu. Podařilo se mu držet je dál od sebe tím, že na ně házel zapálené kousky papíru a své oblečení, na které reagovali se strachem. Hlavní zbraň použitá proti němu byla velmi zajímavá. Pokud máme uvěřit této zprávě, entita „podobná robotu“ nechala klesnout svou „dolní čelist“, pak položila svou „ruku“ do takto odhalené obdélníkové dutiny a vyslala kouř do směru pana S. Dým se šířil jako mlha a když ho dosáhl, tak ztratil vědomí. Jeho účinky byly srovnatelné s náhlým nedostatkem kyslíku, řekl pan S...

Příběhu je těžké uvěřit. Copak nebyly takové bytosti schopny vylézt na strom? Pokud vystoupily z létajícího talíře, proč nemohly vyletět nahoru k jeho úkrytu? Je však stejně obtížné dokázat, že pan S. měl prostě jen noční můru. Svědek se tak nechoval a když se za úsvitu probral, stále připoutaný ke stromu pomocí svého opasku, všechny předměty, které házel na vetřelce, dole stále ležely. Potom je zde popis podivného účinku plynu, který hraje v příběhu tak důležitou roli, jako tomu bylo v případě incidentů souvisejících s Pekelným Jackem, pozo-rováním Johannise a případem Sonny Desvergerse ze srpna 1952.


Podle zprávy kapitána Ruppelta z jeho vyšetřování na Floridě, se skaut Desvergers ocitl v závanu stejného zvláštního plynu, když vstoupil do lesa, aby prozkoumal podivné světlo a čelil, jak řekl, nějaké hrozné bytosti, která se na něj dívala z kabiny létajícího stroje, odlišného od všeho, co kdy viděl. Ztuhl tam kde stál a všiml si, že se k němu začala snášet malá ohnivá koule. Když se blížila, rozpínala se na oblak červené mlhy. Upustil světlo a mačetu a položil si ruce na obličej. Když ho zahalila mlha, tak omdlel.

Potvrzuje to nepublikovaná zpráva, kterou Ruppelt napsal 12. září 1952 po jeho návratu z West Palm Beach. Kapitán Ruppelt a poručík R. M. Olsson zahájili vyšetřování ráno 9. září 1952.

Konala se konference s kapitánem Corneyem, aby se zjistilo, zda v tomto případě došlo k pozdějšímu vývoji, se kterým dva důstojníci ATIC12 nebyli obeznámeni. Capt. Corney uvedl, že podle jeho znalostí to nebylo nic výjimečného, co se stalo. Byl dotázán na fakta údajných anonymních výhružných telefonních hovorů, které pan Desvergers obdržel. Uvedl, že ho Desvergers zavolal přibližně před dvěma týdny, když uvedl, že během práce v zařízení, ve kterém je zaměstnán, přijímal anonymní výhružné telefonní hovory. Podstata hovorů říkala Desvergerovi, aby zapomněl na svůj příběh, a že kdyby to neudělal, bude mu to líto a několik dalších věcí.

Tomuto tvrzení však nebyla věnována velká pozornost a Ruppelt pokračoval ve svém vyšetřování rozhovory s lidmi, kteří znali skauta a zejména dalšími členy skautské skupiny, kteří byli s ním v autě, když se rozhodl jít do lesa. Dal chlapcům pokyn, aby šli pro pomoc, pokud nebude zpět za deset minut a šel do lesa. Chlapci tvrdili, že viděli svit jeho baterky, jak se vracel do lesa. Od této chvíle se příběhy chlapců do jisté míry lišily.

První chlapec uvádí:

Neviděl jsem první světlo, které viděl Desvergers, avšak krátce poté, co Desvergers odešel, jsem učinil poznámku o létajících talířích a vrátil se do automobilu, podíval se z okna a uviděl půlkruh bílých světel, tři palce v průměru, klesající v úhlu 45 stupňů do lesa. Nikdo z ostatních skautů to neviděl. Poté řekl, že viděl, jak se Desvergers vrací zpět do lesa, a že další věc, kterou viděl, byla řada červených světel na mýtině. Jakmile spatřil červená světla, tak uviděl Sonnyho „ztuhnout“ a spadnout.

Podle druhého chlapce:

Oba jsme viděli, jak Desvergers prochází lesem a viděli jsme na stromech blikající světla, která poté na několik sekund zmizela, alespoň světlo se ztratilo. Další věc, kterou jsme viděli, byla série červených světel. Říkali jsme si, že vypadají jako světlice nebo rakety. Světla netvořila žádný určitý útvar, některá z nich svítila nahoru, jiná dolů nebo létala kolem dokola. Zdálo se, že se jedná o skupinu šesti nebo osmi červených světel, která létala všemi směry. Tentokrát jsme se již rozběhli po silnici, abychom našli pomoc.

Zde máme potvrzení červených světel. Svědci však nebyli dostatečně blízko, aby zažili účinky, ale je zajímavé poznamenat, že světla stále „chodila a obcházela“ poté, co byl skaut (podle jeho vlastních slov) již v bezvědomí. V této souvislosti je také zajímavé poznamenat, že před více než stoletím sdělil Leroux de Lincy ve svých Livre des Legendes o elfech:

Pokud se k nim přiblíží smrtelná bytost, otevřou ústa a udeří svým dechem, který z nich unikne, a pokud ho člověk vdechne, bude otrávený.


Dne 7. října 1954 viděl pan Margaillon objekt, který přistál na poli ve francouzském Monteuxu. Měl tvar polokoule o průměru asi dva a půl metru. Svědek zalapal po dechu a při pozorování se cítil ochromený. Náhlý nedostatek vzduchu zaznamenaný v případě Cisco Grove je často hlášen svědky přistání, stejně jako zvláštní oči malých entit – červenooranžové a zářící ve tmě.

Dne 9. října 1954 v Lavouxu v oblasti Vienne, ve Francii, jeden farmář, který jel na kole, se náhle zastavil, když uviděl postavu oblečenou v jakémsi „potápěčském obleku“, který na něj namířil dva paprsky světla. Bytost, která vypadala, že má „boty bez podpatků“, měla velmi světlé oči a velmi chlupatou hruď, měla na přední straně obleku dva „světlomety“, jeden pod druhým.

O devět dní později, ve Fontenay-Torcy, také ve Francii, muž a jeho manželka uvedli, že na obloze spatřili objekt ve tvaru červeného doutníku. Najednou se k nim snesl, zanechal načervenalou stopu a přistál za keři. Po dosažení vrcholu kopce se svědci ocitli před s objemnou bytostí s lidským vzhledem, ale jen asi tři stopy vysokou. Měla na hlavě helmu a její oči zářily oranžovým světlem. Jeden ze svědků ztratil vědomí. Čtyři další lidé viděli objekt za letu z jiného místa. Třetí skupina nezávislých svědků v jiném městě, Sanson-la-Poterie viděla, jak plavidlo letí obrovskou rychlostí na západ. Krajina jím byla osvětlena v oblasti široké jeden až dva kilometry.

Je skutečně vhodné vykládat vyšetřovateli takových případů (slovy Roberta Herricka z jeho knihy „Noční kus Julie“):

Její oči tě jako žhavý červ sledují,

padající hvězdy vás navštěvují;

A elfové také.

Čí malé oči to září?

Stejně jako jiskry ohně, přátelí se s tebou.


Obyvatelé UFO, stejně jako staří elfové, nejsou mimozemšťané. Jsou to obyvatelé jiné reality.ČÁST DRUHÁ: JINÁ REALITA


Během jízdy mezi Burfordem a Stratfordem jsem měl několik překvapení a podle mě nové vhledy do toho, co mohu označit jen za povahu reality. Byl jsem nějakým způsobem spojen s tímto zářícím diskem, co měl na mě hluboký účinek, což způsobovalo to, co se obecně nazývá změna osobnosti. Nebudu se snažit vysvětlit, co tyto postřehy byly, protože téměř všechna náboženství světa se to pokusily udělat a selhaly.

(Dopis autorovi od svědka UFO)


Ústřední otázka, kterou tento jev vyvolává, je: Co se stane se svědky, kteří zažijí blízké setkání? Jsou „únosy“ skutečné? A pokud ano, kam tito lidé jdou? Znovu je nezdvořilé vyřadit příběhy ze severoamerického kontextu z dvacátého století a přiblížit je k širšímu výběru zpráv z jiných časů a z jiných míst. Tajné společenství už koneckonců odvedlo obyčejné lidi pryč. Stejně tak obyvatelé Magonie a lidé z nebe u amerických indiánských pověstí. Druhá část této knihy se zabývá přímou interakcí mezi lidmi a těmito údajnými bytostmi a s tím, co víme o jejich fyzické realitě a jejich vlivu na nás.


Jak postupujeme od kapitoly ke kapitole v tomto hledání, čtenář uvidí nástin hlavní skutečnosti, tyčící se nad mlhou našich teorií a křehkých snů. Toto není jen případ několika příběhů týkajících se setkání několika lidí a podivnými bytostmi z nebe. Toto je prastarý a celosvětový mýtus, který utvářel naše struktury víry, naše vědecká očekávání a náš pohled na sebe.

Nepoužívám zde slovo mýtus pro něco imaginárního, ale naopak pro něco, co je pravdivé na tak hluboké úrovni, že to ovlivňuje základní prvky našich myšlenek. K tomuto mýtu existují čtyři složky: emocionální složka zkoumaná v kapitole čtyři, která má podobu svádění z kosmu, včetně některých příběhů o sexuálních setkáních, která se mohou zdát šokující nebo pobuřující, ale tvoří významnou část celkového problému. Dále v kapitole pět najdeme nebeskou složku, která zahrnuje nebeské znaky, nároky na kontakt s anděly a stvořeními z jiných planet - jinými slovy celou sérii vnějších zásahů do lidských záležitostí. Opatrně zde používám kuriózní slovo nebeské místo přesnějšího a pohodlnějšího slova mimozemské, kvůli nešťastným mylným před-stavám, které v naší kultuře nese tento termín.

V šesté kapitole zkoumáme nejobtížnější téma výzkumu UFO: psychickou složku pozorování. Je to aspekt tohoto jevu, kterému se všechny oficiální studie a většina soukromých pokusily vyhnout, ale je to tam, a my k tomu již nemůžeme zavřít oči a naši mysl. Obyčejná logika se nevztahuje na nadpřirozené. Vytvořil jsem slovo metalogický, abych popsal vnitřní soudržnost zkušenosti, která často zahrnuje pozorování, která jsou na povrchu logicky absurdní.

Nakonec v sedmé kapitole přicházíme k nejsilnějšímu a nejděsivějšímu aspektu mýtu UFO: duchovní složce, která nám dala to, co jsem nazval „morfologie zázraků“. Od Ohnivého sloupu a Hořícího keře až po zjevení Panny Marie ve Fatimě a vidění Josepha Smitha, ohledně Anděla Moroniho, neboť všechny hlavní zázraky zaznamenané v lidské historii zapadají do mýtického rámce, který jsme si vytyčili.

Dalek od toho, abych všem vyhověl, reaguji na toto pozorování směsí úcty a pokory, před samotnými dimenzemi problému, který se pokoušíme popsat, s omezeným lidským porozuměním a s vědeckými zdroji, které nebyly zmírněny ohnivými podvodníky z podsvětí nebo štětcem inspirovaným křídly archandělů.4. Emoční složka: Kosmická svádění


Případ Gerryho Irwina:


Ve své knize o folklóru v keltských zemích Walter Evans-Wentz uvádí, že mysl člověka vycházejícího z Pohádkové země je obvykle prázdná ohledně toho, co tam viděl a dělal. Totéž platí o mnoha moderních zprávách o UFO. Když se probudil 2. března 1959 v Cedar City Hospital, mysl vojína první třídy Gerryho Irwina byla skutečně prázdná. Dvacet tři hodin byl v bezvědomí, občas něco zamračeně a nesměle mumlal o „bundě na keři“. Když se zcela probral, jeho první otázka byla: „Přežil to někdo?“

Příběh vojína Irwina je záhadný, ale pro jeho objasnění bylo provedeno jen velmi málo. V literatuře UFO se o něm dříve zmínil pouze jednou James Lorenzen, ředitel skupiny APRO, a podle mého nejlepšího vědomí nebyl předmětem dalšího vyšetřování. Takové vyšetřování by však odhalilo sociologický kontext zpráv o UFO. Možná, jak naznačuje Lorenzen, došlo k vo-jenskému vyšetřování, které bylo udržováno v tajnosti. Pokud ano, tajemství ze strany úřadů, pokud se opravdu zajímají o klid národa, není nejlepším řešením. Dobře zavedená fakta o případu Irwina, která slouží jako úvod do diskuse o problému nebo „kontaktu“ ukazují, že otevřený výzkum je nyní nezbytný ve všech aspektech tohoto jevu.


Na konci měsíce, 28. února 1959, Gerry Irwin, raketový technik od Nike, jel z Nampa v Idaho, zpět do kasáren ve Fort Bliss v El Pasu, v Texasu. Dojel do Cedar City v Utahu a stočil se na jihovýchod na silnici č. 14, když zpozoroval šest mil po odbočení neobvyklý jev. Krajina se rozzářila a zářící objekt přešel po obloze zprava doleva. Irwin zastavil auto a vystoupil. Sledoval, jak objekt pokračuje na východ, dokud ho neskryl hřeben. Svědek se rozhodl, že mohl vidět letoun, jak se pokouší o nouzové přistání, a v takovém případě nelze ztrácet čas. V důsledku toho, místo aby pokračoval v cestě, Irwin napsal sdělení: „Šel jsem vyšetřit možnou havárii letadla. Zavolejte prosím policejní důstojníky,“ a dal ji na volant svého auta. Pomocí krému na boty napsal na bok svého auta „STOP“, aby se ujistil, že lidé najdou jeho poznámku, a pak vyrazil pěšky.

Přibližně o třicet minut později se zde zastavil inspektor ryb a zvěřiny. Předal zprávu šerifovi Cedar City Otto Pfiefovi, který shromáždil skupinu dobrovolníků a vrátil se na místo. Devadesát minut poté, co spatřil podivný předmět, byl Gerry Irwin objeven v bezvědomí a odvezen do nemocnice. Nebyly nalezeny žádné stopy po havárii letadla.


V nemocnici doktor Broadbent poznamenal, že Irwinova teplota a dýchání jsou normální. Vypadal jen jako spící, ale nemohl se probudit. Dr. Broadbent diagnostikovala hysterii. Když se Irwin probudil, cítil se dobře, i když byl stále zmaten objektem, který viděl. Byl také zmaten zmizením jeho bundy. Ujistili ho, že ji neměl, když ho našla pátrací skupina. Irwin byl letecky převezen zpět do Fort Bliss a umístěn na čtyři dny na pozorování ve vojenské nemocnici Williama Beaumonta, poté se vrátil do služby. Jeho bezpečnostní prověrka však byla zrušena.

O několik dní později, Irwin při procházce v táboře omdlel, ale rychle se vzpamatoval. Několik dní poté, v neděli 15. března, znovu omdlel v ulici v El Pasu, a byl převezen do nemocnice Southwest General Hospital. Tam byl jeho fyzický stav shledán dobrým, podobně jako v Cedar City. V pondělí se probudil kolem 2:00 ráno a zeptal se: „Kde jsou přeživší?“ Bylo mu řečeno, že nyní není 28. února, ale 16. března. Ještě jednou byl převezen do nemocnice Williama Beaumonta a psychiatři ho sledovali. Zůstal tam přes měsíc. Lorenzen uvádí, že podle kapitána Valentina, výsledky jeho testů naznačují, že Irwin je normální. 17. dubna byl propuštěn z nemocnice.

Následující den, po velmi silném nutkání, opustil bez dovolení pevnost Bliss, chytil autobus v El Pasu a dorazil do Cedar City v neděli odpoledne (19. dubna) a šel na místo, kde viděl objekt. Opustil silnici, šel nahoru přes kopce - přímo ke keři, kde ležela jeho bunda. V knoflíkové dírce byla tužka s pevně navinutým kusem papíru. Vzal papír a spálil ho. Pak vypadal, jako by vyšel z transu. Musel hledat cestu zpět. Nerozuměl tomu, proč tam přišel, otočil se a setkal se se šerifem Otto Pfiefem, který mu poskytl podrobnosti o prvním incidentu.

Lorenzens kontaktoval Irwina poté, co se vrátil do Fort Bliss a podstoupil nové psychologické vyšetření, stejně marné jako ta předchozí. Jeho případ se dostal na vědomí generálního inspektora, který nařídil nové vyšetřování. Dne 10. července byl Irwin přijat do nemocnice, ale

1. srpna se však nehlásil do služby. O měsíc později byl již veden jako dezertér. Už ho nikdy nespatřili...


Případ v New Hampshire


Případ Irwina připomíná další incident, který se stal jedním ze standardů moderního amerického folklóru - zpráva Betty a Barney Hillových a jejich zkoumání pod hypnózou Dr. Benjaminem Simonem, což dokumentoval John Longer ve své vynikající knize Přerušená cesta. Čtenář musí mít na paměti hlavní rysy případů Irwina a Hillových, aby mohl sledovat diskusi, která je předmětem této kapitoly.

Zpráva č. 100-1-61, v záznamech 100. bombardovací peruti, Strategic Air Command, ze základny Pease Air Force Base, v New Hampshire, byla připravena majorem Paulem W. Hendersonem. Jediný oficiální dokument, který se týká případu Hillových, obsahuje detail, o kterém dr. Simon i John Fuller nevěděli: objekt viděný nad kopci byl odhalen vojenským radarem.

Při neformálním rozhovoru dne 22. září 1961 mezi majorem B. Reynoldssem, od 100. B. S. DC01 a kapitánem Robertem O. Daughadayem, velitelem 1917-2 AACS DIT, z letecké základny Pease AFB, bylo zjištěno, že k podivné události došlo ve 02:14 místního času, v noci na 20. září. V té době nebyl incidentu přikládán žádný význam.


Vizuální pozorování samotné je shrnuto takto:

V noci z 19. na 20. září mezi 20. a 21. hod. cestovali pan a paní Hillovi na jih, po silnici č. 3, poblíž Lincolnu v New Hampshire, když pozorovali přes čelní sklo svého auta na obloze zvláštní objekt. Všimli si ho kvůli jeho tvaru a intenzitě jeho světla, ve srovnání s hvězdami na obloze. V té době bylo jasné počasí i obloha.

V samotné zprávě čteme hlášení Betty Hillové o pozorování, jak ho zaznamenali úředníci základny Pease Air Force: Svědkové cestovali autem jižním směrem na trase 3, jižně od Lincolnu v N. H., když si všimli jasně osvětleného objektu před svým autem, v úhlu sklonu přibližně 45°. Vypadal zvláštně, protože měl tvar a intenzitu světla větší, ve srovnání s hvězdami na obloze. Počasí a obloha byla jasná. Několik minut pozorovali předmět z jedoucího auta a pak zastavili. Po zastavení auta občas používali dalekohled.

Uvádějí, že tento objekt letěl na sever velmi rychle. Hlásí, že změnil směr poněkud náhle, a pak zamířil na jih. Krátce nato se zastavil a vznášel se ve vzduchu. Až dosud nebyl slyšet žádný zvuk. Oba pozorovatelé v tomto okamžiku použili dalekohled. Zatímco se vznášel, začaly vylézat z objektu plochy, které popisují jako křídla, která vytvořila tvar V, a poté se prodloužila.

Křídla“ měla na koncích červená světla ... Objekt pokračoval v sestupu, až se zdál být jen asi stovku stop nad jejich autem. V tu chvíli se rozhodli rychle odjet z této oblasti. Hlásili, že zatímco objekt byl nad nimi, poté se snesl dolů, uslyšeli sérii krátkých hlasitých „zabzučení”, které jak popisovali, znělo jako by někdo upustil vidličku. Hlásili, že tyto bzučivé zvuky vnímali ve svém autě.

U tohoto objektu nebylo zaznamenáno žádné další vizuální pozorování. Pokračovali po cestě a když dorazili do blízkosti Ashlandu, asi třicet mil od Lincolnu, zaslechli opět „bzučivý“ zvuk objektu, ale v tuto chvíli ho neviděli. Paní Hillová hlásila, že letová trasa „objektu“ byla nevyzpytatelná, měnil směr a rychlost, během svého letu velmi rychle stoupal a klesal. Jeho let byl popisován jako trhaný a nikoli hladký.


Tato zpráva je pozoruhodná tím, co neobsahuje. V tomto směru je to pravděpodobně typické pro velkou skupinu záznamů leteckých sil (většina je od těch svědků, kteří se nacházeli v těsné blízkosti UFO), kde nejvýznamnější informace eliminovala buď neochota svědka, nebo nedo-statek adekvátní kontroly. V tomto případě svědci neposkytli letectvu žádné informace o by-tostech, které mohli vidět na palubě plavidla, během jejich pozorování dalekohledem. Řádné vyšetřování by odhalilo prvek, kterého si nebyli okamžitě vědomi - nevypovídali o časovém odstupu dvou hodin, mezi dvěma periodami bzučivých zvuků. Ve skutečnosti si nemohli vzpomenout, jak ujeli třicet pět kilometrů mezi Indian Head a Ashlandem, které se náhodou uváděly ve zprávě letectva.

Oba svědci měli řadu podivných nočních můr. Tyto sny je vedly k návštěvě psychiatra, který pomocí hypnózy objevil kořen problému, a teprve tehdy bylo zjištěno, že původ nočních můr lze vysledovat po tom, kdy chyběly ty dvě hodiny cesty. Pod samostatnou hypnózou Betty a Barney Hillovi uvedli, že je podivné bytosti vzali do UFO.


Slyšel jsem část nahrávek pokrývajících „únos“ Betty a Barneyho. Strávil jsem dva dny v New Hampshire se svědky Dr. Simonem a Johnem Fullerem. Případ představuje obecný vzorec, který nelze oddělit od celkového jevu. Za prvé je zajímavé poznamenat, že jelikož další podrobnosti přicházejí ze vzpomínek Hillových po hypnóze, tak případ dostal více aspektů přítomných v ji-ných kontaktech s UFO, o nichž Hillovi nemohli slyšet. Jedním takovým detailem je vzpomínka Betty Hillové, že poté, co bylo jejich auto zastaveno a přišla k nim skupina bytostí, tak tato stvoření otevřela dveře vozidla a ukázala na ni malým přístrojem. Když jsem se jí zeptal, s jakým obvyklým předmětem by to mohla porovnat, řekla mi: „Mohla to být tužka.“

Není nutné opakovat popisy, které uvádí Hillovi o způsobu, jakým byly uneseni, ani o podmínkách uvnitř objektu. Stačí říci, že prohlášení učiněná pod hypnózou Betty a Barneyho se obecně shodují. Rovněž je užitečné prostudovat podrobný popis subjektů vydaných svědky. Betty uvádí:

Většina mužů byli mojí výšky ... Žádný nebyl tak vysoký jako Barney, takže bych je považovala za vysoké 5' až 5'4". Jejich hrudníky jsou mohutnější než naše; jejich nosy byly větší (delší), než je naše průměrná velikost, i když jsem viděl lidi s nosy jako byly jejich - jako Jimmy Durante. Jejich pleť měla šedý odstín, jako šedá barva s černým podkladem, jejich rty měly namodralý nádech. Vlasy a oči byly velmi tmavé, možná dokonce černé.

V jistém smyslu vypadali jako mongoloidní... Takový druh kulaté tváře a širokého čela, spolu s určitým druhem hrubosti. Povrch jejich kůže vypadal jako namodrale šedá, ale pravděpodobně trochu bělejší. Jejich oči se hýbaly a měli zorničky. Nějak jsem měla pocit, že jsou spíše jako kočičí oči.

Barney naproti tomu říká:

Muži měli poněkud podivně tvarované hlavy s velkou lebkou, zmenšující se velikosti směrem k bradě. Oči pokračovaly až na bok hlavy, takže se zdálo, že vidí i několik stupňů za skrytý rozsah našeho vidění. Bylo to pro mě překvapivé .... Ústa byla podobné tomu, když nakreslím jen jednu vodorovnou linku, s krátkou kolmou linkou na každém konci. Tato vodorovná čára by představovala rty bez svalu, jaký máme my. Když se otevíraly, vydávaly takový bručivý zvuk. Struktura kůže, jak jsem si pamatoval z mého rychlého pohledu, byla šedivá a téměř kovového vzhledu. Nevšiml jsem si žádných vlasů nebo pokrývky hlavy. Nevšiml jsem si dále žádného výrazného nosu, jen se mi zdálo, že jsou to dvě štěrbiny, které představují nosní dírky.

Mezi těmito dvěma popisy existují zjevné rozpory. Betty mluví o velmi tmavých vlasech; Barney si toho nevšiml. Muže, které popsal Barney, v mé mysli přesně nevyvolávají obraz Jimmyho Duranta! Na druhé straně, stvoření nápadně připomínají posádky UFO, dle velkého počtu příběhů neznámých v té době, mimo velmi malé skupiny specialistů. Kromě absence nosu a rtů se prohlášení Betty shodovalo s popisem Barneyho ve tvaru hlavy, barvě a vzhledu kůže. Další poznámka Betty je v tomto ohledu důležitá: „Mám dojem, že vůdcové jejich průzkumné skupiny se lišili od ostatních členů posádky. Těžko říci čím, protože jsem se na ně opravdu nechtěla dívat.“

V tomto případě jsou překvapující dva další prvky. Jedním z nich je způsob komunikace s podivnými bytostmi. Komunikovali mezi sebou prostřednictvím slyšitelného jazyka, který vůbec nebyl pro svědky pochopitelný. Když však komunikovali telepaticky s Hillovými, jejich myš-lenky vysílali v angličtině. Betty si myslí, že mluvili anglicky „s přízvukem“, zatímco Barney má pocit, že slova a výslovnost entit byly dvě různé věci: Neslyšel jsem skutečný hlas. Ale v mé mysli jsem věděl, co říká. Nebylo to tak, jako by se mnou mluvil s otevřenýma očima a seděl naproti mně. Bylo to spíš, jako by ta slova byla mou součástí, a on byl mimo mě tvůrcem samotných slov.

Toto pozoruhodné tvrzení je vynikajícím popisem mechanismu, kterým probíhala komunikace, a může být klíčem k celé epizodě a jistě staví tento případ do oblasti Teorie zjevení, jak s ním zachází například parapsychologický průkopník G. N. M. Tyrrell ve svých oslavovaných přednáškách Myers Lectures z roku 1942, před Britskou společností pro psychický výzkum, jejíž byl prezidentem.

Je tedy pozoruhodné, že zjevná absurdita sledu událostí, které tvoří tuto epizodu, by měla být redukovatelná na spuštění vzorců vnímání, na vysoké úrovni v mozku svědka, a ne nutně prostřednictvím jakéhokoli běžného fyziologického procesu. Tato vlastnost zase připomíná neurofyziologické experimenty a zprávy nejspolehlivějších pozorovatelů „duchů“, ačkoli duchové se samozřejmě odlišují od třídy jevů, které zde studujeme, díky absenci materiálních stop - což usnadňuje jejich interpretaci.

Zatímco je možné, že úplná teorie duchů se mohla omezit na vazby v lidském nervovém systému, to samé neplatí pro UFO. Z tohoto důvodu je proto zásadní nutností pokračovat ve vyšetřování minulých zjevení ve vztahu ke zprávám, jako je zpráva od Hillových.


Pozoruhodný je také „experiment“ provedený bytostmi na Betty Hillové. Je třeba připomenout, že zatímco byla v lodi, Betty byla podrobena simulované lékařské prohlídce. Pod hypnózou uvedla, že do jejího pupku byla vložena dlouhá jehla, že cítila bolest, a že bolest zmizela, když jí vůdce skupiny udělal určité gesto rukou před očima. Francouzský kalendář z 15. století, Kalendrier des Bergiers, popisuje mučení způsobené démony lidem, které odnesli - démoni jsou zde vyobrazeni, jak propichují břicha obětí dlouhými jehlami.

Ve skutečnosti je psychologická podobnost ve všech těchto příbězích nezaměnitelná. Problém tedy nelze identifikovat, nýbrž je třeba ho racionálním způsobem spojit s fyzickými vlastnostmi, s nimiž se během případů setkáváme - například se sledováním UFO které viděli Hillovi, vojenskými radarovými operátory. Možná bychom měli ilustrovat obtížnost tohoto problému použitím případu méně známého než incident Hillových, i když je to docela dramatické. Nikdy se v anglické literatuře UFO neobjevilo, a proto nemohlo ovlivnit americkou tradici UFO.

I ve Francii je UFO prakticky neznámé. Jeho svědkem byla žena, a incident nastal 20. května 1950 kolem 16 hod., v centrálním regionu Francie, v blízkosti řeky Loiry. Bylo provedeno oficiální vyšetřování francouzskou místní policií, který zdůvodnila fyzické stopy zmíněné v této zprávě, které svědek popsal takto:

Spěchala jsem domů, abych připravila večeři. Byla jsem šťastná a spokojená a zpívala jsem si populární melodii. Všechno bylo klidné a tiché, bez vánku nebo větru. Byla jsem na cestě sama.

Najednou jsem se ocitla v jasném oslepujícím světle a viděla jsem před sebou dvě obrovské černé ruce. Každá z nich měla pět prstů černé barvy s nažloutlým nádechem, asi jako měď. Prsty byly hrubě tvarované, lehce vibrovaly nebo se chvěly. Tyto ruce se neobjevily zpoza mě, ale shora, jako by visely nad mou hlavou a čekaly na vhodný okamžik, aby mě chytily.

Černé ruce mi okamžitě nesáhly na hlavu. Pravděpodobně jsem ještě udělala dva nebo tři kroky, než se mě dotkly. Ruce neměly viditelné paže! Obě černé ruce byly přitisknuty na mou tvář násilím a stiskly mi hlavu, jako když dravý pták uchopí svou nešťastnou, bezmocnou oběť. Přitáhly mi hlavu velmi tvrdě k hrudi nějaké bytosti, která se zdála být jako ze železa. Cítila jsem chlad přes vlasy a za krkem, ale žádný kontakt s oblečením. Ruce mi tiskly hlavu jako hrozný svěrák, ne náhle, ale postupně. Byly velmi chladné a jejich dotyk mě přiměl myslet si, že nejsou z masa. Velké prsty byly položeny na mé oči, takže jsem nic neviděla a na můj nos, abych nemohla dýchat, a také na moje ústa, aby mi zabránily volat.

Nešlo se bránit, unesená žena byla dána na milost a nemilost entity: Když jsem byla obklopena silným oslepujícím světlem, měla jsem pocit, že jsem ochrnutá, a když se mě ty ruce dotkly, měla jsem zřetelný dojem silného elektrického výboje, jako bych byla zasažena bleskem. Celé mé tělo bylo ochablé, bezmocné a bez reflexů.

Slyšela, jak se její útočník zasmál a řekla, že ji zasáhla rána do zad, jako by kovového předmětu. Pak byla protažena skrz křoví: Útočník mě protáhl keři, dokud jsme nedosáhli malou mýtinu, kde se najednou zastavil. Proč? Jeho ruce mi postupně sklouzly po tváři a já jsem se snažila volat o pomoc, ale nevydala jsem ani hlásek, ale jen krátký, pronikavý výkřik. Po chvíli jsem seděla mezi ostružinami. Velmi obtížně jsem mohla dýchat. Stále jsem měla v ruce tašku s penězi. Nakonec jsem byla schopna vstát navzdory své slabosti, a pak jsem zaslechla nějaký zvuk po levé straně, uvnitř keřů. Myslela jsem, že uvidím svého únosce a rozpoznám jeho tvář, ale nic jsem neviděla!

Pouze větve keřů se pohybovaly a mávaly ve vzduchu. Viděla jsem a slyšela, jak ostružiní škrábe prázdný prostor a stlačovanou trávu, jako by pod nohama nějaké neviditelné bytosti. Byla jsem zděšena. Tiše jsem se znovu vydala na cestu a obtížně jsem šla zpět. Moje nohy byly poškrábány ostružinami do krve. Cítila jsem zvláštní pocit nervového vyčerpání, nedefinovatelný pocit, jako bych byla zasažena silným elektrickým proudem. V ústech jsem měla odpornou, kovovou, hořkou pachuť, moje svaly mě neposlouchaly. Přes ramena jsem cítila něco jako překážku a v zádech bolestivé teplo, jako bych byla vystavena plamenům nebo horkému paprsku. Občas jsem se cítila, jako bych byla otírána neviditelným štětcem. Musela jsem takhle jít pět nebo šest minut. Na konci cesty jsem došla k odbočce a odtud jsem viděla domy, pak se bolest trochu zmenšila.


Další pozoruhodný zážitek teprve přijde:

Všechno trvalo asi čtvrt hodiny nebo dvacet minut a zdálo se mi, že jsem byla v neskutečném světě. Najednou jsem zaslechla silný zvuk, jako prudký vítr během bouře a náhlý závan teplého vzduchu nebo prudkého větru. Viděla jsem, jak se stromy ohýbají, jako za prudké bouře, a byla jsem téměř svržena k zemi. Současně se objevilo silné, oslepující bílé světlo. Měla jsem pocit, že vzduchem něco rychle proletělo, ale nic jsem neviděla. Brzy se vše opět uklidnilo.

Cítila jsem se mizerně a měla nevolnost. Došla jsem k domu správce zámku, a když jsem otevřela dveře, přistoupil ke mně a zeptal se, co se mi stalo, protože také z jejich domu viděli světlo. Manželka správce zámku se mě zeptala, co se stalo. Když jsem byla konečně schopna mluvit, řekli mi, že na mé tváři jsou stále hluboce otištěny všechny prsty, kde tvořily velké červené pruhy. Na škrábance na mých nohou aplikovali peroxid a mast, a omývali mě tvář studenou vodou. Moje ruce byly také značně poškrábány.

Po dlouhé době jsem se opět vydala směrem k městu, abych si koupila pár věcí, aniž bych někomu něco řekla, a vrátila jsem se s obtížemi jinou cestou domů.


Předchozí večer, jiný svědek v tomto případě pozoroval „druh padající hvězdy“, která se náhle zastavila, a pak se mu zdálo, že chvíli stoupá a zůstala mezi ostatními hvězdami, pak se zvětšila a začala plavat, její světlo se střídavě objevovalo a mizelo. Najednou odletěla po zakřivené trase a dosáhla obzoru velmi vysokou rychlostí. V té době již případ vypustil ze své mysli. Oficiální vyšetřování se nikam nedostalo a bylo ukončeno. Případ je však stále veden jako nedokončený pokus o únos.

Co můžeme říci o takových zprávách? Nejsou víceméně neuvěřitelnější, než jiná pozorování UFO, a jsou v souladu s některými z nejdramatičtějších příběhů ze starší doby, které inspirovaly pohádky. Jsou také v souladu s vizemi vzducholodí z roku 1897 a událostmi, které je násle-dovaly. Nyní mám ve svých spisech několik dalších spolehlivých případů, kde byly bytosti - a v některých případech i samotná UFO neviditelné.

Záznamy ANZAC (australský a novozélandský armádní sbor) obsahují další případ únosu, ke kterému došlo 21. srpna 1915. V tomto incidentu, který jsem nemohl potvrdit, byl celý pluk označen jako „zmizelý“.


Uneseni větrem


Nyní jsme zkoumali několik tvrzení o únosech a pokusech o únos údajnými posádkami létajících talířů. Tyto epizody jsou nedílnou součástí celkového problému jevu UFO, a nelze je vyřešit samostatně. Historické důkazy shromážděné Evansem-Wentzem ukazují stejným směrem. Tento druh víry, že víly dokážou lidi unést, byl velmi běžný a existuje ve velké části západního Irska.

Dobří lidé (The Good People) jsou tam často vidět (ukazuje to na Knoch Magh) ve velkých davech, hrajících hurley (irská hra a míčkem). Často je mezi nimi vidět mladé muže, ženy a děti, které byly uneseny. Nejenže jsou lidé odvezeni, ale stejně jako v příbězích létajících talířů, mohou být také vyzvednuti a znovu vráceni.

Muž jménem John Campbell řekl Evansu-Wentzovi: „Člověk, kterého jsem viděl - Roderick Mac Neil, byl vyzvednut návštěvníky a zanechán tři kilometry od místa, kde ho vzali. Návštěvníci přišli kolem půlnoci.“

Reverend Kirk uvádí několik příběhů o podobných mimořádných únosech, ale nejúžasnější legenda ze všech je ta, která je vázána k samotnému Kirkovi. Tento reverend věřil, že ho unesli podivné bytosti: Paní J. MacGregorová, která má klíč od starého hřbitova, kde je hrobka Kirka, ačkoli mnozí říkají, že v ní není nic jiného než rakev plná kamenů, mi řekla, že Kirk byl vzat do pohádkové země Knoll a je ještě tam, a ukázala na malé údolí před námi, protože kopec je plný jeskyní a v nich mají „dobří lidé“ své domovy. Dodala, že Kirk se zjevil jejímu příbuznému poté, co byl unesen.

Evans-Wentz, který vypráví tento zajímavý příběh, provedl další šetření týkající se okolností Kirkovy smrti. Šel navštívit nástupce Kirka v Aberfoylu, reverenda Taylora, který tento příběh objasnil: V době jeho zmizení lidé říkali, že byl vzat, protože víly nebyly spokojeny s tím, že prozradil tajemství veřejným způsobem. V každém případě se zdá pravděpodobné, že Kirk najednou onemocněl něčím jako apoplexií,13 zatímco ho víly unesly do Knoll, kde zemřel. Prohledal jsem presbytariánské knihy a nenašel jsem žádný záznam o tom, jak Kirk skutečně zemřel, ale samozřejmě není pochyb o tom, že jeho tělo je v hrobě.


Kirk věřil ve schopnost dobrých lidí provádět únosy a tato myšlenka byla tak rozšířená, že se k nám dostala prostřednictvím různých kanálů. Tato skutečnost nám umožňuje podrobně prozkoumat čtyři aspekty pověstí, které se přímo vztahují k naší studii:

1) podmínky a účel únosu;

2) případy propuštění z Magonie a dary přijaté vděčnými elfy, když unesená lidská bytost během svého pobytu vykonala nějakou cennou službu;

3) víra v únosové aktivity víl,

4) to co nazývám relativistické aspekty cesty do Magonie.

Hartland sděluje, že švédská kniha vydaná v roce 1775 obsahuje právní prohlášení svědka, pod slavnostní přísahou z 12. dubna 1671, že je manželem porodní asistentky, která byla vzata do pohádkové říše, aby pomohla manželce trolla porodit dítě. Zdá se, že autor prohlášení byl duchovní.

Pokud jde o autoritu tohoto prohlášení, byli jsme vyzváni, abychom věřili, že se zaznamenaná událost skutečně odehrála v roce 1660. Peter Rahm tvrdí, že on a jeho manželka byli na farmě jednoho dne pozdě večer, když přišel malý muž - trpaslík oblečený v šedé barvě, který prosil manželku svědka, aby přišla a pomohla jeho ženě v práci. Informátor, který poznal, že mají co do činění s trollem, se modlil nad svou ženou, požehnal jí a žádal ve jménu Božím, aby šla s cizincem. Vypadalo to, jako by byla nesena větrem. Uvádí se, že se vrátila domů „stejným způsobem“. Odmítla jakékoli jídlo, které jí bylo nabídnuto, zatímco byla v trollově společnosti.


V jiném příběhu manžel doprovázel porodní asistentku lesem. Vedl je pozemský skřítek, který ji požádal o pomoc. Prošli mechovými dveřmi, potom dřevěnými dveřmi a později dveřmi z lesklého kovu. Schodiště je vedlo dovnitř obydlí, do velkolepé komory, kde odpočívala „pozemská žena“. Kirk říká, že v případě, o kterém osobně věděl, tam unesená žena našla domov Malých lidí naplněný světlem, ale neviděla tam žádnou lampu ani oheň.

Ctihodný Kirk také říká, že později, ve společnosti jiného duchovního, navštívil tu ženu, tehdy čtyřicetiletou, a položil jí otázky týkající se její zkušenosti s vílami. Říkala, že po řadu let neužívala téměř žádnou stravu, a že často zůstávala pozdě do noci na polích, kde se starala o své ovce, a že se tam setkala a mluvila s lidmi, které neznala. Jednu noc spala na kopci a byla před východem slunce odnesena na jiné místo. Tato žena, říká Kirk, byla vždy melancholická a tichá.

Magonie, jak je v takových příbězích nazývána tato odlehlá země, je neviditelným ostrovem na nějakém vzdáleném místě, kam se lze dostat pouze dlouhou cestou. Skutečně, v některých příbězích, je to nebeská země, podobně jako v indickém příběhu, citovaném dříve. Je to podobné s vírou v mimozemský původ UFO, jak to je dnes populární. Druhou, stejně rozšířenou teorií je však to, že Magonie představuje jakýsi paralelní vesmír, který koexistuje s naším vlastním. Je zviditelněn a hmatatelný pouze pro vybrané lidi a vstupy, které tam vedou, jsou tangenciálními body, známými pouze elfům a několika zasvěcencům.


Hartland uvádí příběhy, které ilustrují druhou teorii, jako například následující:

V Nithsdale víla odmění laskavost mladé matky, které se zavázaly kojit její dítě tím, že ji navštíví v pohádkové zemi. Dveře do ní se otevřely v zeleném svahu a odhalily verandu, do které vstoupila sestra a její průvodkyně, která tam upustila tři kapky vzácné rosy na levé víčko sestry a byli přijati do krásné země, napájené meandrující říčkou a osázené žlutou kukuřicí, kde byly stromy plné ovoce, které chutnalo jako med. Sestra zde byla zahrnuta magickými dary a když zelená ruka pohladila její pravé oko, bylo jí umožněno spatřit další zázraky. Když se víla vrátila, dotkla se oka ženy a obnovila její přirozené síly.

Tento příběh nás přivádí k našemu druhému bodu, k vděčnosti, kterou projevují elfové za služby poskytované lidmi, a k formě, jakou má taková vděčnost. Samotná vděčnost je doložena mnoha příběhy elfích darů ve skandinávských a severoevropských příbězích, jako je tento:

Německá porodní asistentka, kterou povolal „Vodní muž“ neboli Nix, aby pomohla jeho ženě při porodu, která řekla: „Jsem křesťanka jako vy, a byla jsem unesena Vodníkem, který mě změnil. Když teď přijde můj manžel a nabídne vám peníze, neberte od něj víc, než berete obvykle, jinak by vám zakroutil krkem. Dávejte si pozor!"

V jiném příběhu se elf porodní asistentky zeptá, kolik chce. Odpovídá, že od něho nebude brát víc než od jiných lidí, a elf odpoví: „To je pro tebe štěstí. Kdybys chtěla víc, bylo by to s tebou špatné.“ Přesto dostala zástěru plnou zlata. V pomořanském příběhu porodní asistentka podobně odpovídá na stejnou otázku a bytost říká: „Nyní tedy zvedněte svou zástěru!“ a naplní ji odpadky, které ležely v rohu místnosti. Potom vezme lucernu a zdvořile ji doprovodí domů. Když však žena potřese zástěrou, padne na zem čisté zlato.

Dary elfů mají magický charakter, který lze ilustrovat příběhy prakticky z jakékoli země. Četné příklady toho uvádí zejména čínský folklór. V jednom příběhu trpaslík naplní ženskou zástěru něčím, na co se nesmí podívat dříve, než dorazí do svého domu. Přirozeně se podívá, ihned jakmile trpaslík zmizí a vidí, že nese černé uhlí. Rozhněvaná je odhodí pryč a ponechala si jen dva kousky jako důkaz špatného zacházení trpaslíka. Přijede domů a zjistí, že černé uhlí se proměnilo v drahé kamení. Když se vrátí na místo, aby našla další uhlí, které předtím vysypala, všechno je pryč.


Existují četné příběhy lidí, kteří odešli do Magonie z vlastní vůle, ať už přinesou zprávy zpět nebo zde vykonávají nějakou službu pro nadpřirozené bytosti, které tam žijí. Ale - a to je můj třetí bod - máme také četné zprávy o únosech vílami. Stejně jako v případě UFO únosů zveřejněných Buddem Hopkinsem v jeho knize Vetřelci, berou muže i ženy, zejména těhotné ženy nebo mladé matky, a také odcizí malé děti. Někdy se říká, že nahrazují falešné dítě za skutečné, a zanechávají na místě skutečného dítěte koště s koberečky omotanými kolem něj, nebo jedno z jejich dětí, které zde zanechaly náhradou.

Vírou ve výměnu mám na mysli víru, že víly a jiné imaginární bytosti mění malé děti nebo ... někdy i dospělé lidi, takže mohou, pokud je najdou nestřežené, zmocnit se jich a odnést je, případně nechat své dítě místo jednoho z nich. Tato víra není omezena jen na Evropu. Také je v odlehlých regionech daleko od Evropy, jako je Čína a americké tichomořské pobřeží, jakmile rodiče zjistí, že jejich dítě bylo uneseno, co by měli dělat?

Hartland říká, že metoda používaná v jejich prospěch v severním Skotsku, je vzít podezřelé elfí dítě na nějaké známé strašidelné místo, obecně se říká na nějaké místo, kde jsou slyšet podivné zvuky jako kašel, nebo na nějakou mohylu nebo kamenný kruh, a položit ho na něj. Dítě tam musí být položeno s chlebem, máslem, mlékem, sýrem, vejci a masem nebo drůbeží.

Někdy byly použity radikálnější metody a my můžeme litovat chudé dětí, se kterými bylo špatně zacházeno, protože jejich pověrčiví rodiče si mysleli, že vypadají jako elfí děti. Až dne 17. května 1884 bylo v londýnském listu Daily Telegraph hlášeno, že dvě ženy byly zatčeny v Clonmelu a obviněny z krutosti vůči tříletému dítěti. Mysleli si, že jejich dítě je vyměněné a špatným zacházením s ním doufaly, že získají zpět skutečné dítě od elfů! Není pochyb o tom, že ve středověku vedla stejná pověra k smrti dětí, které měly vrozené vady. Někdy stejné zacházení platí pro dospělé, kteří byli „vyměněni“, a Hartland uvádí příklad takového případu:

Příběh od Badenochu představuje muže, který objevil změnu v chování jeho ženy, která byla mírná a nejednou se stala dračicí. Proto nahromadil velkou hranici dříví a hrozil, že se upálí, pokud mu neřekne, co s ní stalo. Poté se přiznala, že jeho žena byla unesena a byla nahrazena jí, jako nástupkyní. Jeho odhodláním se mu naštěstí podařilo chytit svou vlastní ženu na jistém pohádkovém pahorku poblíž Inverness.


Mýtus o UFO samozřejmě ještě nedosáhl takových rozměrů, ale možná jsme od něj docela blízko. Americké televizní seriály, jako je „The Twilight Zone“, využily tohoto aspektu v epizodách, které předpokládají, že lidská rasa byla infiltrována mimozemšťany, kteří se liší od lidí pouze v malém detailu. Toto není nový nápad, ale jak se ukazuje, víra se nemění. Jaký je účel takových únosů? Myšlenka, kterou vypravěči lidových příběhů předložili, je opět velmi blízká současné teorii o UFO, že účel takového kontaktu je genetický.

Motivem víl v severských příbězích je zachování a vylepšování jejich rasy, na jedné straně tím, že unáší lidské děti, aby byly vychovány mezi elfy, aby se s nimi sjednotily, a na druhé straně získání mléka a podpora péče o lidské matky a jejich vlastní potomky.


Podobně, Budd Hopkins, vědec a umělec, který se stal jedním z nejviditelnějších „odborníků“ na únosy, napsal v roce 1987:

Chtějí posádky UFO zmenšit rozdíly mezi naší rasou a jejich rasou, aby nakonec přistáli a připojili se k nám na naší planetě? Nebo si tito mimozemšťané jen přejí obohatit vlastní znalosti a poté odletět stejně záhadně, jako sem dorazili?

To však není vždy účelem únosu a lidé jsou elfy často navráceni po něčem jiném, než po tanci nebo hře s nimi. Často však dochází k podivnému jevu: lidé, kteří strávili den v elfí zemi, se vracejí na tento svět o rok nebo o více starší! Toto je náš čtvrtý bod a docela pozoruhodný. Čas tam neubíhá stejně jako zde. V takových příbězích máme první potvrzení relativity času. Jak mohla tato myšlenka napadnout vypravěče před lety? Co je inspirovalo? Nikdo nemůže na takové otázky odpovědět. Je však skutečností, že nesoulad časového prvku mezi Magonií a naším světem je obvykle přítomna v příbězích ze všech zemí.


Když diskutujeme o tomto nadpřirozeném světě, Hartland vypráví skutečný příběh Rhys a Llewellyna, zaznamenaný asi v roce 1825 ve Vale of Neath ve Walesu. Rhys a Llewellyn byli služebníky farmáře. Když se jednou v noci vraceli domů, Rhys řekl svému příteli, aby zastavil a poslouchal hudbu. Llewellyn neslyšel žádnou hudbu, ale Rhys musel tančit podle jakési melodie, kterou slyšel stokrát po sobě. Prosil Llewellyna, aby šel s koňmi napřed a řekl mu, že ho brzy dojde, ale Llewellyn dorazil domů sám. Další den byl Rhys podezřelý z vraždy a byl uvězněn. Ale farmář, který byl zkušený v tajemných věcech, uhodl pravdu. Několik mužů se shromáždilo - mezi nimi i vypravěč příběhu a vzal Llewellyna na místo, kde řekl, že jeho společník zmizel.

Najednou, „Hush!“ vykřikl Llewellyn. „Slyším hudbu, slyším sladké harfy.“ Všichni poslou-chali, ale nic neslyšeli. Llewellynova noha byla totiž na vnějším okraji vílího kroužku. Řekl vypravěči, aby na něj také položil nohu, a pak také zaslechl zvuky mnoha harf a viděl, jak v kruhu o průměru dvaceti stop tančí několik „malých lidí“. Po něm každý z pátračů udělal totéž a pozoroval je. Mezi tančícími malými lidmi byl i Rhys. Llewellyn ho chytil za ruku, když prošel kolem nich a vytáhl ho z kruhu. Rhys se najednou zeptal: „Kde jsou koně?“ a požádal ho, aby ho nechal dokončit tanec, který netrval déle než pět minut. Nikdy se však nemohl přesvědčit o době, která mezitím uplynula. Stal se z něj melancholik, onemocněl a brzy poté zemřel.


Takové příběhy lze nalézt v Keightlyově The Fairy Mythology a dalších knihách. Příběh Rhys a Llewellyna je pozoruhodný, protože pochází z devatenáctého století, a tak zajišťuje kontinuitu mezi pohádkou o trpaslících a tradicí UFO. V příbězích tohoto typu je nabízeno několik způsobů zotavení zajatých osob. Jeden z nich spočívá v dotyku uneseného muže kouskem železa, neboť odpor nadpřirozených bytostí vůči tomuto kovu je jedním z témat pověstí.

U Bridgendu ve Walesu je místo, kde se uvádí, že žena, kterou zajaly víly, se vrátila o deset let později a myslela si, že nebyla pryč déle než deset dní. Hartland dává další okouzlující příběh na stejné téma, týkající se chlapce jménem Gitto Bach, malého zemědělce, který zmizel:

Během dvou celých let se o něm nic nevědělo, ale jednoho rána, když jeho matka, která ho dlouho a hořce oplakávala, otevřela dveře a uviděla ho sedět na prahu, s uzlíčkem pod paží. Byl oblečený a vypadal přesně tak, jako když ho viděla naposledy, protože se ani trochu nezměnil. "Kde jsi byl celou tu dobu?", zeptala se ho matka. „Proč se ptáš, teprve včera jsem odešel,“ odpověděl a otevřel uzlíček a ukázal jí šaty, které mu daly „malé děti“, jak jim říkal, za to, že s nimi tančil. Šaty byly z bílého papíru, beze švů. S mateřskou opatrností je dala do ohně.


Nejznámější příběhy, v nichž je hlavní téma relativita času, jsou samozřejmě typu jako od „Rip van Winkla“, které vycházejí z četných lidových příběhů, které se údajně týkají skutečných událostí. Kupodivu jsme opět našli totožné téma ve starověkém čínském folklóru. Podívejte se na příběh Wang Chih, jednoho ze svatých mužů - taoistů.

Jednoho dne, když Wang Chih putoval po horách Ku Chow a sbíral palivové dříví, tak uviděl jeskyni, kde hráli nějací „staří lidé“ šachy. Vstoupil, aby sledoval jejich hru a odložil sekeru. Jeden ze starých mužů mu dal něco jako kámen a nařídil mu, aby ho vložil do úst. "To bych neudělal, ani kdybych měl zemřít hladem a žízní." O něco později mu jeden ze starých hráčů řekl: „Je to už dávno, co jsi sem přišel, měl bys teď jít domů.“ Když se otočil, aby zvedl sekeru, Wang Chih zjistil, že se rukojeť proměnila v prach. Došel do údolí, ale nenašel zde nic, protože neuplynuly ani hodiny ani dny, ale celá staletí a na světě nezůstalo nic, jak to znal.

Podobná tradice existuje v Dánsku. V příběhu, který je pro tento vzor typický, nevěsta bezmyšlenkovitě procházela polem, během jejího svatebního dne a míjela hromadu, „kde se skřítci veselili.“ (Opět zde máme popis Malých lidí, v blízkosti magického objektu, který je někdy označován jako velký, plochý, kulatý stůl, někdy jako kopec. Tomuto popisu by vyho-voval disk nebo velký kužel spočívající na zemi. O vílách knollů, Hartland píše: "Objekt stál, jak je obvyklé při takových příležitostech, na červených sloupech!"

Malí lidé“ nabídli nevěstě šálek vína, a ona se připojila k tanci s nimi. Potom spěchala domů, kde nemohla najít svou rodinu. Ve vesnici se všechno změnilo. Nakonec, když slyšela její výkřiky, velmi stará žena zvolala: „Byla jsi to ty, kdo zmizel na svatbě bratra dědečka, před sto lety?“ Po těchto slovech chudá dívka upadla a zemřela. Je skutečně fascinující najít takové příběhy, které po staletí předznamenaly Einsteinova a Langevinova relativistického cestovatele.


Nadpřirozené plynutí času v Magonii je často spojeno s tématem lásky mezi uneseným člověkem a jednou z tamních bytostí. Takový je i příběh Ossiana nebo Oisina. Jednou, když Oisin usnul pod stromem, se náhle probudil a našel vedle sebe bohatě oblečenou dámu „více než nesmrtelné krásy“. Byla královnou legendární země Tir na n'Og a pozvala ho, aby se s ní podělil o její palác. Oisin a královna byli zamilovaní a šťastní, ale hrdina byl varován, aby nešel do palácových zahrad ani nestál na určitém plochém kameni. Přirozeně zákaz porušil a když stál na tom kameni, uviděl svou rodnou zemi, trpící útlakem a násilím. Šel ke královně a řekl jí, že se musí vrátit. „Jak dlouho si myslíš, že jsi se mnou?“ zeptala se. „Třikrát sedm dní,“ řekl. „Třikrát sedm let,“ odpověděla.

Stále se však chtěl vrátit. Poté mu dala černého koně, z jehož zad nesmí při své cestě do jiného světa sestoupit, protože by na něj najednou dopadla moc času. Zapomněl na její varování, když ho incident přiměl k sesednutí, a okamžitě se stal slabým, slepým a bezmocným starcem. Není třeba trávit čas a podrobně se zabývat příběhy ostrova Avalon, Morganem Fayem, legendou Ogiera Dana a magickými cestami krále Artuše. Všechny tyto tradice trvají na zvláštní povaze času v „jiném světě“. Ani tohle není omezeno na evropskou historii, jak opět zdůrazňuje Hartland: Mnoho ras, které mají v tradicích kultury bohy - tj. Vyšší bytosti, které je naučily země-dělství, umění života a vedly je k vítězství nad jejich nepřáteli, tak dodává, že od nich ony na chvíli odešly, a že najednou se vrátí. Quetzalcoatl a Viracocha byli bohové kultur v Mexiku a Peru, jsou takovými známými příklady.

Podobně měl Višnu deset inkarnací, než dosáhl konečného zničení tohoto zlého světa. Na konci dnešní doby bude podle hindské tradice spatřen na obloze, jak sedí na bílém koni a drží planoucí meč. Takovými velkými tradicemi jsou i běžné pověsti, jako únosy Enocha, Ezechiela, Eliáše a dalších svatých v Bibli. Není všeobecně známo, že takové legendy byly postaveny na všeo-becném přesvědčení v četné skutečné příběhy méně slavného, běžnějšího a osobnějšího typu, které jsme zde zkoumali.

Například, zatímco všechny knihy o Mexiku uvádějí Quetzalcoatla, a obvykle ignorují místní víru v malé černé bytosti - ikaly, jejichž žerty jsme již zmínili, zatímco jejich vztah k moderní latinskoamerické tradici UFO je jasný, poskytují také zjevnou paralelu s vírou ve víly. Ve své studii příběhů o Tenejapě, antropolog Brian Stross zmiňuje ikaly:

Oni jsou bytosti z jiného světa, někteří byli viděni jak létají s nějakým druhem rakety, jakoby připevněné k zádům. S touto raketou, jak se říká, občas odnášejí lidi.

Podobně Gordon Creighton píše:

Ikalové z Tzotzils létají vzduchem. Někdy ukradnou ženy a takto přijaté ženy jsou pak pozoruhodně plodné a mohou dítě porodit jednou týdně, jednou měsíčně, či dokonce denně. Potomci jsou černí a naučí se umění létat uvnitř jeskyně svého otce.

Indičtí informátoři Briana Strossa ho informovali, že asi před dvaceti lety“ bylo vidět spousty ikalů - což by nás zavedlo zpět do roku 1947, tedy roku, kdy pilot Kenneth Arnold pozoroval nad Mt. Rainier ve Washingtonu něco, co nazval pojmem létající talíř. Bylo to velmi významné období v historii UFO.


Bezdůvodně


V posledních dvaceti letech studovali zprávy o UFO seriózní lidé, kteří se je pokusili umístit je do rámce vesmírné vědy, moderní fyziky, psychologie nebo historie. Zdánlivě nejpřitažlivější z navrhovaných teorií je mimozemská teorie, která považuje UFO za lodě z jiné planety. Přesto však chybí vysvětlení jevů v jejich historickém vývoji. Dnešní talíře nelze hodnotit bez odkazu na vzducholoď z roku 1897, nebo na dřívější pozorování podobných objektů. Teprve pak je třeba porovnat teorii prostých návštěv s předpokladem, že návštěvníci vědí mnohem více z fyziky, než my - ve skutečnosti tolik, že interpretace z hlediska fyzikálních teorií, které jsou nám známy, musí skončit neúspěchem a rozpory.

Druhá hlavní chyba ve všech dosud navrhovaných teoriích, se nachází v popisu entit a jejich chování. Jak uvidíme níže, každá teorie může vysvětlit jen některé z těchto zpráv, ale pouze na úkor svévolného odmítnutí mnohem větší skupiny. Jednoduše řečeno, jev UFO vůbec neproka-zuje, že je mimozemský. Místo toho se zdá, že je multidimenzionální a manipuluje s fyzic-kými realitami mimo naše vlastní časoprostorové kontinuum.


Dne 12. října 1963 mezi Monte Maiz a Isla Verde v Argentině Eugenio Douglas řídil svůj náklaďák naložený uhlím, za silného deště. Dawn se blížil. Najednou viděl Douglas na silnici před sebou jasné místo, jako světlomety blížícího se vozidla, až na to, že to bylo jediné oslepující světlo. Aby zabránil kolizi, Douglas zpomalil. Světlo bylo tak intenzivní, že musel sklonit hlavu a dát ji stranou. Zastavil vůz a vystoupil. Světlo zmizelo. Za deště mohl nyní Eugenio Douglas vidět kruhové kovové plavidlo, veliké asi třicet pět stop. Byl v něm viditelný otvor, odkud svítilo druhé světlo, bylo méně intenzivní a objevily se tři postavy. Vypadaly jako muži, ale měly na sobě zvláštní pokrývky hlavy se zařízením, jako připojené antény. Byly vysoké přes dvanáct stop. Na bytostech nebylo nic odpudivého, řekl Douglas, ale byl strašně vyděšený.

Jakmile ho postavy spatřily, na místo kde stál, vypálily paprsek červeného světla, který ho pálil. Popadl revolver, vystřelil na ty tři bytosti a utekl směrem k Monte Maiz. Svítící červené světlo ho pronásledovalo až do vesnice, kde zasáhlo pouliční osvětlení a změnilo je na fialové a azelené. Douglas cítil štiplavý plyn. Krása a dramatický charakter této scény je působivý. V popi-sech ságy o UFO je to pravděpodobně pozorování, které by nejlépe dalo jeho celkový význam.

Douglas běžel k nejbližšímu domu a křičel o pomoc. Majitel domu Ribas zemřel včera v noci,

jeho rodina se shromáždila kolem těla a hlásila, že současně co slyšeli Douga, by místní elektrárna mohla však jen stěží zodpovídat za změnu barvy světla svíček! Douglas byl pak vyšetřen lékařem, který uvedl, že popáleniny byly způsobeny zářením podobným infra-červenému záření (podle Douglase cítil pálení, když byl vystaven červenému paprsku). Když vesničané šli na místo, kde byl stále jeho vůz zaparkovaný, našli na zemi velké stopy, téměř dvacet centimetrů dlouhé, ale krátce nato byly odplaveny deštěm.


Na konci srpna 1963 v blízkosti města Sagrada Familia v Brazílii, šli do zahrady tři chlapci - jedenáctiletý Eustagio, jeho devítiletý bratr Fernando a sousedův jménem Marcos, a začali ze studny nabírat vodu. Najednou si uvědomili vznášející se kouli nad stromy. Viděli dokonce čtyři nebo pět řad lidí uvnitř koule. Byli viditelní otvorem na spodku koule, ze kterého vystřelily dva paprsky světla směrem dolů. Pak vystoupila štíhlá, asi deset stop vysoká bytost, která jako by klouzala po těch dvou paprscích světla. Seskočila na zahradu a šla asi dvacet stop zvláštním způsobem - její záda vypadala ztuhlá, nohy roznožené a paže natažené. Otočila tělo zleva dopra-va, jako by se snažila najít rovnováhu, a pak se posadila na skálu.

Tři chlapci si všimli, že měla průhlednou přilbu a uprostřed čela něco, co vypadalo jako tmavé oko. Měla na sobě vysoké boty, z nichž každá byla vybavena podivným trojúhelníkovým bodcem, který dělal na měkké zemi stopy, které i po několika dnech byly vidět. Oděv bytosti byl lesklý a nafoukl se, jakmile se bytost dotkla země. Zdálo se, že kalhoty jsou pevně spojeny s botami. Měla na hrudi zvláštní čtvercový balíček, který přerušovaně vyzařoval záblesky světla.

Uvnitř koule, stále visící nehybně nad zahradou, viděli tři kluci za ovládacími panely posádku „otáčet knoflíky a přepínat přepínače“. Když obr v zahradě udělal pohyb, jako by chtěl chytit jednoho z chlapců, Fernando zvedl kámen, ale zjistil, že s ním nemůže nic dělat, protože mimozemšťan se mu podíval přímo do očí. Obr se pak vrátil do koule a stále používal paprsky světla jako "výtah", tentokrát držel ruce blízko těla. Chlapci se už nebáli, i když za tuto změnu svých pocitů nemohli odpovídat. Když koule odletěla, byli si jisti, že jim obrovský mimozemšťan neublíží, a stejně tak iracionálním způsobem věděli, že se znovu vrátí.


V Brazílii, o šest let dříve, získala událost v UFO literatuře místo, které si určitě zaslouží, díky vynikajícímu vyšetřování emeritního profesora Olavo Fontese z Národní lékařské fakulty v Rio de Janeiro, který vyslechl svědka Antonia Villase-Boase ze Sao Francisco de Sales, státu Minas Gerais:

V noci z 5. října 1957 šli Antonio a jeho bratr spát asi v 23 hodin. Noc byla horká, a když otevřel okno, uviděl Antonio v ohradě stříbřité světlo podobné tomu, jaké dělá silný světlomet. Později té noci si oba bratři všimli, že světlo tam stále je. Pak se přesunulo směrem k domu a přeletělo střechu, než zmizelo.

Asi ve 14 hodin, 14. října 1975, Antonio oral se svým traktorem, když na severním konci pole viděl oslepující bílé světlo. Pokaždé, když se podíval, světlo se pohnulo. Stalo se to asi dvacet-krát, i když na něj světlo vždy čekalo. Jeho druhý bratr sledoval scénu, když to Antonio nakonec vzdal. Světlo prostě zmizelo. Následující večer byl Antonio na stejném místě sám. Noc byla chladná, jasná a hvězdná. V 1 hodinu v noci viděl něco jako červenou hvězdu, která rostla až byla velká jako vejce, jasný objekt, který se vznášel nad jeho traktorem a pak tiše přistál.

Antonio se pokusil odjet, ale motor traktoru nenaskočil. Seskočil dolů a udělal dva kroky, ale někdo ho chytil za paži. Po krátkém boji ho čtyři muži přenesli dovnitř plavidla. Bytosti mezi sebou komunikovaly pomalu vydávaným zavrčením, rozdílného od jakéhokoli zvuku, který mohl svědek reprodukovat, „nebyli ani vysocí, ani příliš malí“. I přes jeho odpor ho stvoření svlékla, umyla jeho tělo něčím jako mokrou houbou a odvedli ho do jiné místnosti, skrz podivně označené dveře.

Není mým cílem zde zaznamenávat všechny podrobnosti o činech prováděných návštěvníky Villasu-Boasovi, které byly náležitě zdokumentovány Fontesem a Creightonem a později i Lorenzensem, který poskytl kompletní svědectví, spolu s odborným názorem Dr. Fontese po jeho lékařském vyšetření svědka, ve své knize Flying Saucer Occupants.

Antonio zůstal sám v místnosti po velmi dlouhou dobu. Když uslyšel ve dveřích hluk, otočil se a dostal „děsný šok“ - dveře byly otevřené a z nich vcházela nahá žena. Měla blond vlasy, s pěšinkou uprostřed. Měla modré oči, spíše protáhlé než kulaté, skloněné do boku. Měla rovný nos a výrazné lícní kosti. Její tvář vypadala velmi široká, „širší než mají indiánští domorodci“. Tvář končila špičatou bradou. Rty měla velmi tenké, téměř neznatelné. Uši měla malé, ale obyčejné. Byla mnohem menší než on, její hlava mu dosahovala jen k jeho rameni. Rychle mu objasnila, jaký je účel její návštěvy. Brzy po sexuální epizodě přišel nějaký muž a pokynul ženě, která si ukázala na břicho, usmála se, ukázala na oblohu a následovala muže pryč.

Muži se vrátili s Antoniovým oblečením a pak ho vzali do místnosti, kde seděli ostatní členové posádky a vrčeli mezi sebou. Svědek, který si byl jistý, že mu teď nikdo neublíží, pečlivě pozoroval své okolí. Mimo jiné, všechny jeho poznámky jsou zajímavé si všiml krabičky se skleněným víkem, která vypadala jako budík. Tyto „hodiny“ měly jen jednu ručičku a několik značek, které by odpovídaly třem, šesti, devíti a dvanácti hodinám. Přestože uběhl nějaký čas, ručička se nepohybovala a Antonio dospěl k závěru, že to nejsou hodiny.

Symbolika v této poznámce Villase-Boase je jasná. Připomíná nám to příběhy, dříve uvedené o zemi, kde čas neplyne a příběh toho velkého básníka, který měl ve svém pokoji obrovské bílé hodiny bez ručiček, pronášející slova: „Je později, než si myslíte.“ Ve skutečnosti je to poetická kvalita takových detailů v mnoha pozorováních UFO, která upoutá pozornost, navzdory iracionální nebo zjevně absurdní povaze příběhu, a činí ho tak podobným snu.

Antonio to však musel znát, protože přemýšlel, že musí přinést nějaké důkazy zpět, a pokusil se ukrást ty „hodiny“. Okamžitě ho však jeden z mužů rozzuřeně odstrčil stranou. Tento pokus o zajištění důkazů je stálým rysem pohádek, a připomíná nám také snahu Betty Hillové přesvědčit její věznitele, aby ji nechali vzít si zvláštní „knihu“, kterou viděla v jejich lodi. Stejně jako v případě incidentu Villase-Boase jí muži odepřeli příležitost přesvědčit svět o tom, že ten zážitek byl skutečný. (Také si všimla podivné mapy, o které se budeme bavit v další kapitole.)

Nakonec jeden z mužů pokynul Antoniovi, aby ho následoval na kruhovou plošinu. Poté dostal podrobnou informaci o stroji, byl přiveden na kovový žebřík a poručili mu, aby sestoupil. Antonio sledoval všechny podrobnosti přípravy na vzlet a pozoroval plavidlo, jak se zvedlo a odletělo během několika sekund. Všiml si, že je 5:30 ráno, strávil tedy v podivném stroji přes čtyři hodiny.

Je třeba poznamenat, že svědek dobrovolně informoval o případu obecně, když se v novinách objevilo oznámení vyžadující zprávy o UFO. Byl velmi neochotný diskutovat o osobních aspektech případu a své zkušenosti sděloval pouze tehdy, když byl naléhavě dotazován Fontesem. Stejně jako Maurice Masse i Villas-Boas trpěl nadměrnou spavostí, ještě asi měsíc po incidentu.


Sexuální epizody


Když se folklór rozpadne na menší literární formy, protože víra ve víly byla degradována na pohádky, které dnes známe, tak přirozeně ztratí většinu svého obsahu, tedy přesně ty „dospělé“ detaily, které nemohou zůstat v dětských knihách. Přímým výsledkem cenzury košilatých detailů v těchto úžasných příbězích je to, že se staly pouhými příležitostmi k úžasu. Případ Villase-Boase je stěží vhodný pro posluchače v mateřských školkách, ale vyloučení ženy z příběhu by z toho udělalo příběh bez hluboké symbolické nebo psychologické hodnoty. Sexuální kontext je přesně tím, co dává těmto příhodám jejich význam a dopad. Sexuální (a v některých případech zmiňovaná sadomasochistická složka, zmiňovaná Buddem Hopkinsem), je složka příběhů o únosu, poskytující emocionální „kódování“, díky kterému jsou nezapomenutelné.

Bez sexuálního kontextu - kromě příběhů z channelingu, o lidských porodních asistentkách, manželství s muži, o nichž jsme nikdy v moderních pohádkách neslyšeli - je pochybné, že by tradice o vílách přežila věky. To také neplatí pouze pro víly - nejpozoruhodnější případy sexuálního styku s nelidskými druhy se nenacházejí v zemitých historkách o UFO ani v legendách o vílách a odpočívají bezpečně uloženy v archivech katolické církve. Abychom je našli, musíme se nejprve naučit latinsky a získat vstup do několika knihoven, kde jsou tyto jedinečné záznamy uchovány. Ale příběhy, které tam najdeme, dělají případ Villase-Boase a současné knihy o UFO blednoucími ve srovnání s nimi, proto věřím, že čtenář s tím bude souhlasit před koncem této kapitoly.


Nejprve si jasně stanovíme, že víra v možnost sňatku mezi lidskými a nehumanoidními rasami je důsledkem zkazek ve všech historických pramenech. To je také zřejmé v biblických příbězích, které jen stěží potřebují přepracovat. Pohlaví andělů je nejasné u všech teologických otázek.

V románu Anatola France Revolt of the Angels to je Arcade, jedna z nebeských bytostí, která říká mladému Francouzi jménem Maurice, který ho obviňuje z krádeže své přítelkyně:

Není nad to mít dobré reference. Abych se ujistil, že tě neklamu, Maurici, podívej se na téma milostného objetí andělů a žen, podívej se Justina, v díle I a II, Flavia Josephuse, na židovské starožitnosti, kniha I, kapitola III; Athenagora, co se týká Vzkříšení, Lactantius, kniha II, kapitola XV; Tertulliana, Na závoj panen, Marcuse z Efezu v Psellus, Eusebiuse v Praepartio Evangelica, kniha V, kapitola IV, Svatého Ambrože v jeho knize Noe a Archa, kapitola V, Svatého Augustina v jeho městě Božím, kniha XV, kapitola XXIII a Otce Meldonata, jezuity, v pojednání o démonech, strana 248.

Takto promluvil Arcade, jeho strážný anděl, k ubohému Mauriciovi, když se mu pokusil omluvit za to, že ukradl jeho milenku, paní Gil Gilberte. A dodal nestydatě: Muselo to tak být, všichni ostatní neposlušní andělé by udělali, co jsem udělal s Gilberte. "Ženy, jak praví apoštol, by se měly modlit kvůli andělům se skloněnými hlavami."

To je dost jasné. Ale víly a elfové? Podléhají takovým tělesným touhám? Zvažte následující skutečnosti. V předmluvě ságy Hrolfa Torfeuse, dánského historika ze sedmnáctého století, zaznamenává prohlášení o skřítcích Einard Gusmond, islandský učenec:

Jsem přesvědčen, že skutečně existují, a jsou to stvoření Boží; že se vdávají jako my a mají děti obou pohlaví - máme o tom důkaz v tom, co víme o styku některých jejich žen s obyčejnými smrtelníky.

William Grant Stewart, v knize Populární pověry a slavnostní zábavy Skotů z Vysočiny, věnuje druhou část své diskuse stejnému problému. V kapitole nazvané „Z vášní a náklonností víl“ uvádí toto o sexuálním styku s nimi:

Víly jsou pozoruhodné pro zamilovanost dle svých dispozic a nejsou příliš zaostalé ve vytváření připoutanosti a spojení s lidmi, kteří nemohou být prostě nazýváni svým vlastním druhem.

Toto je krásný příklad spletité frazeologie. Vypravěč je méně zjevně v rozpacích, když hlásí, že k takovým událostem již nedochází mezi lidmi a vílami:

Vděčíme za to spravedlnosti jak v dnešní lidské, tak i v pohádkové komunitě, že takový styk, který se odehrává mezi nimi, je nyní mimořádně vzácný, s jedinou výjimkou starého dobrého ševce, který v poslední době žil ve vesnici Tomantoul, který se přiznává, že v jeho mladších letech byla jakási spřízněnost s vílami. Osobně neznám nikoho, kdo by přinesl zprávu tohoto druhu.


Kdyby se Stewart vrátil dnes, musel by toto prohlášení po přečtení materiálu o UFO revidovat. Ctihodný Kirk uvedl tento případ jasněji, když řekl: „V našem Skotsku existuje mnoho krásných tvorů tohoto létajícího druhu, kteří často pořádají schůzky s lascivními mladými muži, jako sukubové nebo jako inkubové - prostitutky, kterým se říká „Leannain Sith“. Sotva potřebuji čtenáři připomenout důležitost takových známých duchů ve středověkém okultismu, zejména v rosikruciánských teoriích. Nemusím také zmiňovat počet obviněných čarodějnic, které byly odsouzeny k smrti, na důkaz toho, že měly styk s duchy. Stejně jako moderní únosci, vyšetřovaní Buddem Hopkinsem, i ženy obviněné z čarodějnictví měly někde na těle podivné znaménko nebo jizvu.

Mezi vírou a ufologií ohledně sexuální otázky je souvislost. Vyplývá to ze studie Evanse-Wentze, která zaznamenává následující příběh:

Moje babička Catherine MacInnis vyprávěla o muži jménem Laughlin, o kterém věděla, že je zamilovaný do pohádkové víly. Víla-žena to chtěla, jak to Laughlin přiznal, každou noc, takže byl z toho unavený a začal se jí bát. Nakonec to bylo tak špatné, že se rozhodl odejít do Ameriky, aby unikl té pohádkové ženě. Jakmile byl plán stanoven a chystal se emigrovat, slyšely ženy, které při západu slunce na loukách kosily, jak víla zpívá tuto píseň:„Co bude hnědovlasá žena dělat, když bude Lachie na vlnách?“

Lachie emigroval na mys Breton a přistál v Pictu v Novém Skotsku, a ve svém prvním dopise domů svým přátelům uvedl, že stejná víla ho pronásleduje i v Americe. Komentář Evanse-Wentze k tomuto případu je důležitý:

Objevit příběh tak vzácný a zajímavý, jako je tento, je jistě ze všech našich důkazů nejzajíma-vější. Kromě své vysoké literární hodnoty přesvědčivě dokazuje, že pohádkové ženy, které lákají smrtelníky k lásce v moderní době, jsou téměř stejné, ne-li zcela stejné, jako sukubové středověkých mystiků.


To nám umožňuje vrátit se k výše uvedeným náboženským záznamům, které nabízejí některé z nejpozoruhodnějších případů zjevení, se kterými se kdy někdo setkal. Je těžké uvěřit, že existují příběhy, které překonávají, kvůli jejich úžasnému obsahu nebo šokujícím rysům, některé zprávy, které jsme již prostudovali, jako je například případ Hillových nebo zpráva Villase-Boase.

Pozoruhodné však je, že tyto dva příběhy se týkají pouze jednoho aspektu celého fenoménu - mohou být interpretovány až poté, co jsou umístěny do kontinua stovek méně známých případů, které poskytují potřebné pozadí.

Kniha Isidora Liseuxe, kterou autor připsal teologovi jménem Sinistrari ukazuje, že učenci z církve byli zmateni zprávami o inkubech a sukubech, protože nejmodernější studenti tradice UFO jsou spíše zaujati případem Villase-Boase. Vzhledem k tomu, že základní texty církve k těmto případům nedávají jednoznačný názor, přemýšlel jsem o tom, jak by měly být posuzovány podle náboženského dogmatu. V záznamech církve (zejména v procesech s čarodějnicemi) je mnoho případů, ve kterých dochází ke styku s inkuby. Z pohledu církve to vyvolává několik problémů. Za prvé, je takový styk fyzicky možný? Za druhé, jak se liší démonialita od bestiality? Za třetí, jaký hřích páchají ti, kdo se účastní takového styku? Za čtvrté, jaký by měl být jejich trest?

Dřívější autor, J. Caramuel, používá slovo demonialitas v jeho Theologia Fundamentalis. Před ním nikdo nerozlišoval mezi démonialitou a bestialitou. Všichni moralisté, kteří studovali Svatého Tomáše Akvinského, chápali bestialitou „jakýkoli druh tělesného styku s bytostí jiného druhu“. Cajetan tedy ve svém komentáři ke Svatému Tomáši vkládá do kategorie bestiality styk s démonem, stejně jako Sylvester, když definuje Luxurii a Bonacinu v De Matrimonio. V tomto ohledu poznámka Villase-Boase, že jeho styk s mimozemskou ženou v něm vyvolal dojem, že souloží se zvířetem, asi kvůli jejímu „vrčení“, je překvapující.

V této jemné teologii Sinistrari dochází k závěru, že Svatý Tomáš nikdy nechtěl, aby styk s démony spadal do jeho definice bestiality. Sinistrari říká, že různými druhy může světec označovat pouze druhy živých bytostí, ale to stěží platí pro ďábla. Podobně, pokud by člověk toto dělal, nejedná se o bestialitu, zejména podle doktríny Sv. Tomáše, ale o sodomii. Totéž by platilo pro muže, který se s tělem zvířete spojí. Je docela fascinující sledovat Sinistrariho myšlenky v oblasti, která je relevantní pro zprávy o UFO. Villas-Boas by před inkvizitory určitě těžko prošel, kdyby žil v dřívější době. Skutečně, neboť muž jménem Benoit de Berne, který se v sedmdesáti pěti letech přiznal, že po čtyřicet let měl pohlavní styky se sukubem jménem Mermeline, byl odsouzen a upálen zaživa.

Akt lásky, píše Sinistrari, má za svůj cíl udržet lidskou populaci. Nepřirozená inseminace, tedy styk, který nemůže způsobit rozmnožování, představuje hřích proti přírodě. To je ale předmětem této inseminace, která odlišuje různé hříchy pod tímto druhem. Pokud by démonství a bestialita byly ve stejné kategorii, mohl by člověk, který se s démonem smířil, jednoduše říct svému zpovědníkovi: „Spáchal jsem hřích bestiality.“ Přesto očividně ten hřích nespáchal.

Značné problémy by vyvstaly, když by člověk musel identifikovat fyzický proces styku s démony. To je zjevně nejobtížnější bod (stejně obtížný jako identifikace fyzické podstaty létajících talířů). Sinistrari o tom pozoruhodně diskutuje. Poukazuje na to, že hlavním předmětem diskuse je stanovení druhu trestu, který si tyto hříchy zaslouží a snaží se vyjmenovat všechny různé způsoby, jakými lze spáchat hřích démoničnosti. Nejprve poznamenává:

Existuje poměrně málo lidí, kteří jsou naplněni tak malými znalostmi, že se opovažují popřít, co napsali nejmoudřejší autoři a jaké každodenní zkušenosti konkrétně dokazují, že démon, ať už inkubus nebo sukubus, má tělesnou spojitost nejen s muži a ženami, ale i se zvířaty.

Sinistrari nepopírá, že některé mladé ženy mají často vize a představují si, že se zúčastnily sabatu. Obdobně byly církví klasifikovány běžné erotické sny, zcela odděleně od otázky, kterou studujeme. Dle Sinistrariho to neznamená takové psychologické jevy, když mluví o démo-ničnosti, odkazuje se na skutečný fyzický styk, o kterém diskutují základní texty o čarodějnictví. Gnaccius tedy v kompendiu Maleficarum uvádí osmnáct případů v historií čarodějnic, které měly tělesný kontakt s démony. Všechny případy jsou schváleny učenci, jejichž svědectví je nad věcí. Svatý Augustin kromě toho nejistě říká:

Je rozšířeným názorem potvrzeným přímým nebo nepřímým svědectvím důvěryhodných osob, že Sylfy a Faunové, běžně nazývaní Inkubové, často mučili ženy, žádali o ně a měli s nimi pohlavní styk. Existují dokonce i démoni, kteří se nazývají Duses (tj. Lutiny) u Galů, kteří často používají takové nečisté praktiky. Je to zaručeno tak četnými a vysokými autoritami, že by bylo drzé to popřít.

Nyní ďábel v těchto tělesných kontaktech využívá dva způsoby. Jeden, který se používá mezi čaroději a čarodějnicemi, druhý mezi muži a ženami, dokonale cizími k čarodějnictví. Sinistrari zde říká, že dva druhy lidí mohou přijít do styku s bytostmi, které nazývá démony: ti, kteří s nimi uzavřeli formální smlouvu a podrobně popisuje postup, jak tento pakt uzavřít, a ti, kteří se prostě stávají jejich kontaktéry. Důsledky srovnání tohoto základního prohlášení okultismu pro inter-pretaci víl a moderních příběhů o UFO by měly být zřejmé.


Ďábel nemá tělo. Jak se tedy může stýkat s muži a ženami? Jak mohou ženy mít děti z takových spojení? Teologové odpovídají, že ďábel si půjčuje mrtvou lidskou bytost, buď mužského nebo ženského pohlaví, nebo pro tento účel vytváří z jiných materiálů nové tělo. Ve skutečnosti zde najdeme stejnou teorii jako je ta, která byla vyjádřena jedním z gentlemanů a citována Evansem-Wentzem: „Můžeme je udělat staré, velké, malé i velké.“ Říká se tedy, že ďábel postupuje jedním ze dvou způsobů. Buď nejprve nabývá podoby ženské sukuby a poté má pohlavní styk s mužem, jinak sukuba vyvolá u spícího muže chlípné sny a využívá výsledné „znečištění“ semenem, aby ďábel mohl provést druhou část operace.

Toto je teorie, kterou vyučoval Gnaccius, a která uvádí mnoho příkladů. Stejně tak Hector Boethius v Historia Scotorum dokumentuje případ mladého Skota, který byl několik měsíců navštěvován ve své ložnici, jejíž okna a dveře byly uzavřeny, sukubou nejohavnějšího vzhledu. Dělala všechno, co mohla, aby s ním měla styk, ale nedal na její laskání a prosby.

Jeden bod Sinistrariho mne velmi zaujal: tito démoni neposlouchají exorcisty a nebojí se relikvií a jiných svatých předmětů, nespadají tedy do stejné kategorie jako ďáblové, kterými jsou lidé posedlí. Ale jsou to opravdu ďábelská stvoření? Neměli bychom je zařadit do samostatné kategorie s elfy a elementály, kterým se také podobají? A pak, pokud taková stvoření mají svá vlastní těla, držím se tradiční teorie, že inkubové a sukuby jsou démoni, kteří si půjčují lidská těla. Může to vysvětlit, jak se děti z takových spojení rodí? Jaké jsou fyzická těla takových dětí?

Můžeme s Lebrunem souhlasit, když píše: „Pokud se tělo těchto dětí liší od těl jiných dětí, jejich duše bude mít určitě vlastnosti, které nebudou pro ostatní společné, proto si kardinál Bellarmin myslí, že se ženě narodí Antikrist, která měla pohlavní styk s inkubem.Pokud připustíme, že zprávy o UFO citované dříve v této kapitole naznačují, že jev má genetický obsah, pak jsou výše uvedené otázky zásadní a není důležité vidět, jak jim tradice rozuměla. Podle Sinistrariho:

Teologové a filozofové považují za fakt, že z kopulace lidí (ať mužů nebo žen) s démonem se někdy rodí lidské bytosti. Tímto procesem se musí narodit Antikrist, podle řady lékařů ... Kromě toho pozorují, že v důsledku docela přirozené příčiny jsou děti počaté tímto způsobem díky inkubům vysoké, velmi silné, velmi odvážné, velkolepé a velmi zlé.


Literatura tak zmiňuje jako možné syny démonů seznam historických postav, které sahají od Platóna a Alexandra až po Caesara, Merlina a dokonce i „toho zatraceného hřebce, jehož jméno je Martin Luther!“. Sinistrari však nesouhlasí s touto teorií:

I přes veškerou úctu, kterou dlužím tolika velkým lékařům, nechápu, jak jejich názor obstojí. Jak Pererius velmi dobře poznamenává v kapitole „Komentář ke Genesis,“ (šestá kapitola), tak veškerá síla lidského spermatu, která pochází od duše, se vypaří a zmizí, jakmile se uvolní z genitálních dutin, kam bylo vloženo. Lékaři se na tom shodnou. Proto není možné, aby démon udržel sperma, které obdržel, v dostatečném stavu použitelnosti, aby produkoval další generaci, protože bez ohledu na to, čím je nádoba, kde by se ho mohl pokusit udržet, by tato nádoba musela mít teplotu rovnou přirozené teplotě lidských genitálních orgánů, která se však nenachází nikde jinde, než v těchto orgánech. Tedy v nádobě, kde teplo není přirozené, ale umělé, duše zaniknou a není možný vznik žádné další generace.

V Písmu Svatém (Genesis 6:4) jsme také četli, že obři se rodili v důsledku styku mezi Božími syny a dcerami člověka - to je samotný výtah z posvátného textu Bible. Je řečeno, tito obři byli muži vysoké postavy, jak je uvedeno v Baruchovi 3:26, a byli mnohem silnější, než ostatní muži. Kromě své příšerné velikosti vzbuzovali pozornost svou silou, svými činy a tyranií. Podle zločinů těchto obrů, jim musíme připisovat hlavní a primární příčinu potopy, podle Corenliuse Lapida v komentáři ke Genesis.

Pokud dotyčný pohlavní styk způsobil zrození bytostí monstrózních rozměrů, nemůžeme v tom vidět obyčejný pohlavní styk mužů se ženami, nýbrž operaci inkubů, které lze vzhledem k jejich povaze velmi dobře nazvat Božími syny. Tento názor není v rozporu s názorem Tertulliana, podle kterého by těmito inkuby mohli být andělé, kteří se dopustili hříchu stykem se ženami.

Máme tu celou teorii kontaktu mezi naší lidskou rasou a jinou rasou, nelidskou, odlišnou fyzicky i povahově, ale biologicky s námi kompatibilní. Andělé, démoni, víly, stvoření z nebe, pekla nebo Magonie, inspirují naše nejpodivnější představy, utvářejí naše osudy, kradou naše touhy. ... Ale kdo jsou skutečně?


5. Nebeská složka: Znamení na nebi


Zjevení


Mluví všemi jazyky Země. Znají všechno o minulosti a budoucnosti lidské rasy a jakékoli lidské bytosti.“ Toto prohlášení bylo učiněno v roce 1968 španělským úředníkem, který tvrdí, že byl v kontaktu s mimozemšťany od roku 1954. „Obyvatelé planety Volf 424 jsou mezi námi v lidské podobě a s falešnými totožnostmi, jsou velmi mírumilovní. Jsem s nimi v neustálém kontaktu. Buď mi píšou nebo se mnou mluví. Setkáváme se.“

Jak kontaktoval tyto údajně vyšší entity? Zdá se, že v roce 1954 UFO spustilo do University Gardens v Madridu kámen pokrytý hieroglyfy. Fernando Sesma tyto symboly zkopíroval a začala obousměrná komunikace. Takové absurdní příběhy jsou jádrem mnoha moderních kultů.

Ve Velké Británii se šíří podobné fantastické zvěsti. Někteří lidé tvrdí, že britští vědci byli prostřednictvím rádia kontaktováni tajemným zdrojem a na žádost mimozemšťanů se zapojili do tajných aktivit. Někteří z těchto vědců zmizeli. Díky takovým kontaktům, mimozemšťané doufají, že ovládnou naši historii. Za jakým účelem?

Já sám jsem obdržel dopisy od individuí, kteří prohlašovali, že jsou členy tajných organizací, jejichž ústředí je doslova z jiného světa. Tito korespondenti mě informovali, že účelem jejich skupiny je zabránit lidstvu v proniknutí do jiných světů ve vesmíru. Ostatní kontaktní osoby samozřejmě uplatňují přesně opačné nároky. Faktem zůstává, že iracionální víra v mimo-zemské ovládání pozemských osudů je stará jako běžná lidská politika.


Madridský novinář Armando Puente tak tvrdí, že ho Sesma varoval tři měsíce před atentátem na Roberta Kennedyho, že senátor bude zabit. Sesma podobně předpověděl vlnu pozorování UFO v Argentině (mnohem jednodušší úkol!).

Stejná moc, jaká je připisovaná lidem z UFO, byla kdysi výhradním vlastnictvím víl. Tomu věřili i nevědomí středověcí rolníci a učenci. Jednou z prvních otázek, které položili Janě z Arku její inkvizitoři, tedy byla: „jestli měla nějaké znalosti nebo nepomohla vílám na shromážděních konaných ve fontáně víl poblíž Domremy, kolem které tančili zlovolní duchové“. Také byla zaznamenána další otázka a odpověď: „Na otázku, zda věří, že víly jsou zlovolní duchové, odpověděla, že to nevěděla.“ Bez znovuotevření celého problému čarodějnictví je důležité zaznamenat kontinuitu víry, která vede přímo od primitivní magie, přes mystickou zkušenost, víru a náboženství až k moderním létajícím talířům.


Studie čarodějnictví ukázala, že tyto objekty spolu úzce souvisejí. A přestože se v této kapitole nezajímáme o individuální přesvědčení, ale zajímají nás sociální důsledky takových fám, které jsou zcela reálné, ať jsou fakta pravdivá nebo nepravdivá. Sílu těchto zjevení lze nejlépe vidět v některých hlavních „zázracích“ v historii.

V Knocku v Irsku v roce 1852 svědkové viděli světelné bytosti, mezi nimi i Pannu Marii, která

držela ruce natažené směrem vzhůru v poloze, kterou žádný ze svědků nemohl vidět na žádné soše nebo obrázku. Tři svědci si všimli, že má bosé nohy. Jedna žena, Bridget Trench, byla jejíma očima natolik unesena, že šla vroucně ke zjevení, aby objala panenské nohy. Její ruce se však zavřely v prázdnu.

V objetí jsem necítila nic než zeď, ale postavy se zdály tak plné a živé, že jsem tomu nerozuměla a přemýšlela, proč moje ruce necítily to, co bylo pro můj zrak tak jasné a zřetelné.

Bridget také poznamenala, jak silně poté pršelo, ale dodala: Opatrně jsem se dotkla země rukama a byla naprosto suchá. Vítr foukal od jihu, přímo proti štítu, ale na tu část štítu, kde byly postavy, nespadl žádný déšť.

Svatý Jan stál bokem k ostatním postavám. Byl oblečený jako biskup a držel v levé ruce velkou otevřenou knihu. Prsty pravé ruky byly zvednuty gestem učence. Jeden ze svědků, Patrick Hill, šel natolik blízko, aby viděl řádky a písmena v knize. Když farář mluvil o zjevení, řekl, že to může být odraz od vitráží oken kostela, a zbytek večera trávil klidně doma. Tento jev trval několik hodin. Oblečení svědků prosáklo deštěm a všichni svědci šli domů před půlnocí. Následujícího rána nebylo již nic vidět.

Deset dní po incidentu bylo vyléčeno hluché dítě a po cestě do Knocku začal vidět slepec. Brzy bylo hlášeno sedm nebo osm vyléčení týdně: Umírající muž, který byl tak nemocný, že zvracel krev, byl přivezen do Knocku a obdržel po svém příjezdu poslední pomazání od arciděkana, byl poté okamžitě vyléčen po vypití vody, ve které byla rozpuštěna drť cementu ze stěny štítu kostela.

To vše přišlo v nešťastné době pro katolickou církev v Irsku. Většina kolegů arciděkana Cavanagha o tom pochybovala a nesouhlasila. Kostel v Knocku byl postaven teprve před padesáti lety, kdy se irští katolíci vynořili z úkrytu, a stejně jako v Lurdech a ve Fatimě se duchovní nejprve snažili nezúčastnit se poutí. Duchovní požádali místní a národní noviny, aby upustily od propagace zjevení, zatímco noviny nepřátelské ke katolicismu o tom tiskly příznivé články.


Byly provedeny pokusy vysvětlit tento jev fyzickými prostředky. Profesor přírodních věd z Maynoothu provedl testy pro oficiální vyšetřovací komisi jmenovanou arcibiskupem z Tuamu. Použil kameru obscuru k promítání fotografických obrazů na štítovou zeď, za přítomnosti dvace-ti kněží a svědčil o tom, že testy vylučovaly možnost, že zjevení bylo produktem fotografického podvodu. Korespondent londýnského listu Daily Telegraph provedl později své vlastní testy a uvedl, že „přestože byla ohlášená zjevení viděna, nemohla být způsobena projekcí obrazů“.

Mnoho rysů v této zprávě je totožné s rysy ve fenoménu UFO - podivné koule, světla různé intenzity, světelné bytosti uvnitř nebo v blízkosti objektu, nepřítomnost deště v místě zjevení a konečně údajná zázračná vyléčení. Všechny tyto funkce jsou přítomny v současné tradici UFO v Americe.

Pro ty, kteří nečetli pečlivě odbornou literaturu o UFO, bude překvapením tvrzení, že pozorování UFO zahrnuje i záhadná vyléčení. Vezměme si například zprávu z Damonu v Texasu ze dne 3. září 1965, kde byl policista údajně vyléčen ze zranění na ruce, když byl vystaven světlu ze vznášejícího se objektu. Nebo v Petropolis v Brazílii, je zpráva z 25. října 1957, ve které nám bylo řečeno, že dívka umírající na rakovinu byla zachráněna fantastickou operací, provedenou dvěma muži, kteří přišli z nebe. Nebo případ „Dr. X“ - francouzského lékaře, který pozoroval dva podivné objekty poblíž svého domu v říjnu 1968, a následně byl vyléčen z velkého hematomu a ochrnutí. Je zřejmé, že se zde jedná o případy, připomínající středověký folklór.

Případ z Knocku není nejpozoruhodnějším případem podobnosti mezi náboženskými zjeveními a pozorováním UFO, což je téma, k němuž se vrátíme v sedmé kapitole. A i když k tomu došlo v Irsku, zázračný aspekt nejvíce připomíná standardní rysy víry ve víly. Incident, ke kterému došlo za rozbřesku v sobotu 9. prosince 1531 v Mexiku, představuje vyvrcholení všeho, o čem jsme diskutovali. Má obrovský sociologický a psychologický dopad a zanechal fyzické stopy, které lze stále vidět, a ve skutečnosti jsou dodnes předmětem víry.


Padesátisedmiletý Aztécký indián, jehož jméno Nahuatl znamená „zpívajícího orla“ a jehož španělské jméno bylo Juan Diego, šel do kostela v Tlaltelolco, poblíž města Mexico City. Najednou ztuhl v chůzi, když zaslechl koncert zpívajících ptáků, jasný a sladký. Vzduch byl velmi chladný, žádný pták dle jeho znalostí, by nezpíval v takovou hodinu, a přesto harmonická hudba pokračovala a náhle byla ukončena. Pak někdo ženským hlasem volal jméno Juana Diega. Hlas přicházel z vrcholu kopce, který byl skryt v „mrazivé mlze a jasném oblaku“. Když vylezl na kopec, uviděl ji. Jak píše Ethel Cook Eliot v Woman Clothed with Sun: Slunce nebylo ještě nad obzorem, ale Juan ji viděl, jako by proti slunci, kvůli zlatým paprskům, které padaly na její postavu od hlavy k nohám. Byla to mladá mexická dívka, asi čtrnáctiletá a mimořádně krásná.

Zde máme dokonalý začátek pro standardní zjevení víl, ale v následném dialogu bylo Juanu Diegovi řečeno, že dívka je Panna Maria a že na tomto konkrétním místě by chtěla postavit chrám: „Tak běžte nyní do Tenochtitlanu (Mexico City) a řekněte lordu Bishopovi vše, co jste viděl a slyšel.“

To bylo jednodušší vyslovit, než toho dosáhnout. Chudí Indiáni neměli ve zvyku chodit do španělské části města a ještě méně do biskupského paláce. Juan statečně seběhl s hory a prosil urozeného biskupa Dona Fray Juana de Zumarraga, aby vyslechl jeho příběh. Přirozeně, biskup, i když byl k Indiánovi laskavý, neuvěřil ani slovu o jeho příběhu, takže Juan šel zpět přes hory a potkal se s Pannou Marií podruhé. Doporučil jí, aby poslala biskupovi vhodnějšího posla, byl k ní docela neomalený.

Poslouchej, chlapečku,“ byla ostrá odpověď. „Je mnoho těch, které jsem mohla poslat. Pro tento úkol jsem si však vybrala tebe. Takže zítra ráno se vrať k biskupovi. Řekni mu, že to byla Panna Maria, která tě posílá a opakuj mu mou velkou touhu po kostele na tomto místě.“

Následující ráno se Juan Diego vrátil do Mexico City a znovu se setkal s trpělivým biskupem. Juan Diego byl tak neoblomný a vypadal tak upřímně, když vyprávěl svůj příběh, že Fray Juan de Zumarraga byl otřesen. Řekl Juanovi, aby požádal zjevení o hmatatelné znamení, a přikázal dvěma sluhům, aby následovali Indiána a pamatovali si jeho činy. Sledovali ho městem a viděli, že s nikým nemluvil, viděli ho stoupat na kopce ... a pak najednou zmizel. Prohledali celou oblast, aniž by ho našli. (Opět, perfektní pohádka.) Ale Juan šel na kopec. Předal zjevení biskupovu odpověď a ona řekla: Velmi dobře, malý synu. Vrať se zítra za svítání. Dám ti pro něj znamení. Udělal jsi pro mne mnoho práce a já se ti za to odměním. Jdi klidně domů a odpočiň si.

Následující ráno však Juan nepřišel. Jeho strýc - jeho jediný příbuzný umíral. Juan strávil celý den snahou zbavit ho jeho utrpení a teprve v úterý, poslal pro kněze. Když běžel k Tlaltelolco, zjevení se znovu objevilo. V rozpacích jí řekl, proč nedodržel její pokyny a ona řekla:

Můj malý synu, neboj se. Nejsem to snad já, kdo je tvá matka? Nejsi pod mým stínem a ochranou? Tvůj strýc v tuto chvíli nezemře. Právě v tuto chvíli je jeho zdraví obnoveno. Neexistuje nyní žádný důvod k tomu, kam jsi šel, a můžeš se klidně věnovat mému přání. Jdi nahoru na vrchol kopce, natrhej tam rostoucí květiny a přines je ke mně.

Na vrcholu kopce však žádné květiny nerostly, to Juan Diego věděl velmi dobře. V polovině prosince tam nemohl být žádný květ, ale po dosažení místa našel kastilské růže a jejich okvětní plátky mokré rosou. Nařezal je a pomocí svého dlouhého indiánského pláště - své tilmy, je chránil před zimou a přinesl je zpět ke zjevení. Svázala květiny, které jí dal do kytice a pak svázala rohy jeho tilmy za krkem tak, aby žádná z růží nezvadla. Doporučila mu, aby nikoho kromě biskupa nenechal podívat se důkazy, které mu dala a pak zmizela. Juan Diego se s ní už nikdy nesetkal.


V biskupském paláci si několik sluhů z indiánského vizionáře udělalo legraci. Strkali ho dokola a pokusili se ukrást mu květiny. Když ale pozorovali, jak se jim zdálo, že se růže rozpouští, když se za nimi natáhnou, tak užasli a nechali ho jít. Juan byl znovu přijat biskupem.

Juan Diego zvedl obě ruce a rozvázal rohy pláště za krkem. Zaoblený záhyb pláště spadl a květiny co považoval za vzácné znamení vypadly a ležely na neuspořádané hromadě na podlaze. Běda pro jejich pečlivé svázání! Juanův zmatek nad touto nehodou však nebyl ničím proti tomu, co cítil bezprostředně po ní. Během několika sekund vstal biskup ze svého křesla, klekl u Juanových nohou a během minuty všechny ostatní osoby v místnosti vyrazily vpřed a klečely také.

Biskup poklekl před Juanovou tilmou a jak poznamenává Ethel Cook Eliot, „od té doby před ním klečely miliony lidí“, protože byla umístěna nad hlavním oltářem v bazilice Panny Marie Guadalupské v Mexico City. Tilma se skládá ze dvou částí, tkané z vláken a části šité, měřící 66 x 41 palců. Na tomto hrubém materiálu, jehož barva je barvou neběleného prádla, byla vidět krásná postava vysoká 56 palců.

Byla obklopena zlatými paprsky, vynořila se z paprsků světla, jasně a zřetelně viditelná v každém detailu linie i barvy. Její hlava byla lehce a velmi elegantně skloněna doprava a vyhýbala se dlouhému švu. Oči se dívaly dolů, ale zorničky byly viditelné. To vzbuzuje nadpozemský dojem láskyplnosti a lásky. Plášť postavy, který zakrýval hlavu a spadal až na chodidla, byl zelenkavě modrý, s okrajem z čistého zlata a rozptýlenými zlatými hvězdami. Tunika byla růžová, vzorovaná krajkovým vzorem ze zlatých květů. Níže byl půlměsíc a pod ním se objevila hlava a paže cherubína.


Juanův strýc byl vyléčen. Zatímco čekal na kněze a byl příliš slabý na to, aby vypil lék, který jeho synovec připravil, viděl, jak se jeho pokoj náhle naplnil měkkým světlem. V jeho blízkosti se objevila světelná postava mladé ženy. Řekla mu, že se uzdraví a informovala ho o misi Juana Diega. Řekla také: „Zavolej mi a nazvi můj obrázek Santa Maria de Guadalupe“ - tak její zprávu pochopil.

Za šest let, které následovaly po incidentu, bylo pokřtěno přes osm milionů Indiánů. V poslední době stále chodí každý den patnáct set osob klečet před tilmou Juana Diega. Tento případ nám připomíná několik důležitých aspektů mnoha příběhů o vílách, které jsme přezkoumali: tajemná, sladká hudba oznamující, že se víla přibližuje, květiny (opět růže), které rostou na nemožném místě a znamení daná lidskému poslovi, které mění svou přirozenost když odchází, stejně jako uhlí, které se změnilo na zlato, dané lidským porodním asistentkám od trpaslíků; četné podobné symboly nalezneme v nesčetných příbězích.

Opravdu si nemůžeme pomoci, ale zde si musíme vzpomenout na slova Hartlanda v jeho Science of Fairy Tales: Tento dar předmětu, který je zjevně bezcenný, jak se ukazuje v pozorovaných podmínkách, má nejvyšší hodnotu a je běžnou součástí pohádkových transakcí. Je to jeden z nejzjevnějších projevů nadlidské moci.“ Posledním aspektem je kosmický symbo-lismus, půlměsíc pod nohama Panny, jako v textu Zjevení: A v nebi se objevilo velké znamení - žena oblečená do slunce a s měsícem pod nohama a na hlavě korunu z dvanácti hvězd.


Funkční lež


Co to všechno znamená? Je rozumné dělat paralelu mezi náboženskými zjeveními, vílami, zprávami o trpasličích bytostech s nadpřirozenou mocí, příběhy vzducholodí ve Spojených státech v minulém století, a současnými příběhy o přistáních UFO?

Silně bych tvrdil, že to jsou - z jednoho prostého důvodu totožné mechanismy, které vyvolaly různé následky. Jejich lidský kontext a jejich vliv na člověka jsou konstantní. Pozorování tohoto velmi hlubokého mechanismu je zásadní. Má jen málo společného s problémem, zda jsou UFO fyzickými objekty nebo ne. Pokoušet se pochopit význam a účel takzvaných létajících talířů, jak se dnes mnoho lidí pokouší, je stejně marné, jako snaha o pochopení víl, pokud někdo dělá tu chybu, že si plete vzhled a realitu. Tento jev má stabilní, neměnné rysy, z nichž některé jsme se pokusili jasně identifikovat a označit. Také jsme si však museli pečlivě všimnout chameleon-ského charakteru sekundárních atributů pozorování - tvary objektů, vzhled jejich posádek a jejich popis se liší v závislosti na kulturním prostředí, do kterého se promítají.

Jak jsme viděli u příběhů o vzducholodích v druhé kapitole, na Středozápadě a jinde se v roce 1897 objevilo velké množství vousatých postav, aby si žádaly vodu ze studny, kameny nebo jiné podobné věci. Příběhy, které svědci vyprávěly, byly stěží uvěřitelné a poněkud ohromující pro americké farmáře té doby. Vzducholoď sama odpovídala populárnímu konceptu složitého létajícího stroje - měla kola, turbíny, křídla a výkonná světla. Je zde ještě jeden detail, kterým jsem se ještě nezabýval: skutečnost, že vzducholoď, i když je věrohodná pro svědky z roku 1897, pro nás již není důvěryhodná. Víme, že popsané zařízení by nemohlo létat, ledaže by jeho vnější vzhled byl navržen tak, aby zaujal potenciální svědky. Ale pokud ano, proč tomu tak bylo? A co to vlastně bylo? Jaký byl účel takové simulace?


Možná, že vzducholodi, stejně jako pohádkové triky a létající talíře, byla iluze tak dobře navržená, že její obraz se mohl vnořit velmi hluboko do lidského vědomí a pak byl zapomenut, jako jsou přistání UFO pravidelně zapomenuty a stejně jako byl vzhled nadpřirozených bytostí ze středověku zapomenut. Ale jsou opravdu zapomenuté?

Lidské činy jsou založeny na fantazii a víře, nikoli na objektivním pozorování - jak dobře znají vojenští a političtí odborníci. Věda, která tvrdí, že její metody a teorie jsou racionálně rozvíjeny, je formována emocemi a fantazií nebo strachem. A ovládat lidskou fantazii znamená utvářet kolektivní osud lidstva.

Kromě otázky fyzické povahy UFO je nezbytné, abychom studovali hlubší problém jejich dopadu na naši představivost a kulturu. Jaké jevy UFO nás v dlouhodobém horizontu ovlivní, je nemožné měřit našimi vědeckými názory, náboženstvím nebo zkoumáním vesmíru. Zdá se však, že tento jev má skutečný účinek. Zvláštním rysem tohoto mechanismu je to, že ovlivňuje stejně ty, kdo na ně věří, a i ty, kteří se kategoricky staví proti jejich realitě.

Prozatím lze pozorovat, že je možné přimět velkou část jakékoli populace, aby věřila v existenci nadpřirozených bytostí, v neznámé létající stroje, v množství obydlených světů tím, že je vystaví několika pečlivě vytvořeným scénám, jejichž podrobnosti jsou přizpůsobeny kultuře a symbolům konkrétního času a místa. Schůzky s entitami UFO by mohly být navrženy tak, aby ovlivňovaly naše přesvědčení. Zvažte jejich měnící se charakter. Ve Spojených státech se objevují jako sci-fi monstra. V Jižní Americe jsou to krvežíznivé bytosti (Chupacabras?) a rychle se dostávají do akce. Ve Francii se chovají jako racionální, kartéziánští turisté milující mír. Irští gentlemani (Gentry), pokud věříme vypravěčům, byla aristokratická rasa, organizovaná poněkud jako nábožensko-vojenský řád. Piloti vzducholodí byli silně induvidualistickými postavami se všemi rysy amerického farmáře.

Nyní se zamysleme nad následujícím případem, který to ilustruje. Stalo se to 23. října 1954, na místě poblíž Tripolisu v Libyi. Asi ve 3 hod. v noci, uviděl italský zemědělec několik desítek metrů od něj létající plavidlo. Bylo ve tvaru vejce, položeného vodorovně. Horní polovina byla průhledná a zaplavená velmi jasným bílým světlem, spodní polovina se zdála být kovová. Přední část měla dva boční otvory; střední část měla vnější žebřík. Zadní část měla dvě svisle uspořá-daná kola, jedno nad druhým a dvě válcovité vyčnívající roury. Zatímco klesala, loď vydávala zvuk podobný hluku kompresoru „jako co se používá k nafouknutí pneumatik automobilu.“ Nebyla viditelná žádná vrtule. Trup měl na povrchu dvě antény, jedna za druhou, a dole jakýsi podvozek se šesti koly (dva páry v přední části plavidla, jeden pár vzadu). Stroj byl asi šest yardů dlouhý a tři yardy široký. Uvnitř bylo šest mužů v nažloutlých kombinézách s plynovými maskami. Jeden z nich si sundal masku, aby mohl foukat do nějaké trubice. Jeho tvář vypadala jako u normální lidské bytosti.

Když se svědek přiblížil k objektu a položil ruku na žebřík, dostal silný elektrický úder, po kterém padl na zem. Jeden z cestujících učinil gesto, aby ho varoval, aby se držel dál od plavidla. Další vytáhl jakési kolo a znovu ho vrátil tam, kde bylo dříve. Poté stiskl knoflík a způsobil, že kola zakryl jakýsi poloprázdný kontejner. Uvnitř kokpitu byl vidět jakýsi druh rádia, s mnoha dráty, ovládaný mužem se sluchátky. Všech šest členů posádky bylo zaneprázdněno přístrojo-vými panely v kabině. Incident trval asi dvacet minut. Pak objekt tiše vzlétl a dosáhl výšky asi padesáti yardů. Nakonec odletěl na východ závratnou rychlostí.

Otisky zanechané koly podvozku na měkké půdě byly vyfotografovány. Připomínaly normální gumová kola. Délka otisků byla jen asi dvě stopy. Kdyby bylo možné vyrobit trojrozměrné otisky a promítnout je v čase, řekl bych, že tak to viděl zemědělec. Tímto způsobem bychom vysvětlili mnoho zjevení. V mnoha případech UFO a v některých náboženských zázracích se bytosti objevily jako trojrozměrné bytosti, jejichž nohy se ve skutečnosti nedotýkaly země. Ale co další fyzické reakce, jako jsou elektrické šoky?

Jak čteme v případě libyjského přistání, je lákavé předpokládat, že zemědělec byl nedaleko od náhodného přistání meziplanetárních návštěvníků úmyslně vystaven scéně, navržené tak, aby ji pochopil a přenesl k nám, tedy plynové masky, přístrojová deska a rádiová souprava „kompletní i s dráty“.

Totéž platí pro následující italský případ, který se stal v Abbiate Buazzone nedaleko Varese, dne 24. dubna 1950: Asi v 22 hodin Bruno Facchini slyšel a viděl jiskry, které přisoudil bouři, ale brzy objevil temnou hmotu mezi polem a stromem, dvě stě yardů od jeho domu. Zdálo se, že objekt opravuje nějaký muž, oblečený v přiléhavé kombinéze s helmou. Kolem obrovského plavidla pracovaly další tři postavy. Jak jejich práce skončila, objekt, ze kterého svítilo světlo, se uzavřel, a ta věc vzlétla.

Další podrobnosti byly následující - objekt vydal zvuk podobný bzučení obřího úlu a vzduch kolem něj se tetelil jako horký. Dva z mužů stáli na zemi poblíž žebříku, třetí byl na teleskopickém výtahu, jehož základna se dotýkala země, a držel něco poblíž skupiny trubek, vytvářejících jiskry, které viděl Facchini. Byli vysocí asi pět stop devět palců, oblečeni v šedých overalech s oválnou průhlednou přilbou na hlavě, jejich tváře byly skryty za šedými maskami. Z přední části masek, na úrovni úst vyčnívala pružná trubka. Měli na uších sluchátka.

Uvnitř plavidla bylo vidět řadu bomb na kyslík a mnoho číselníků. Když Facchini nabídl pomoc, muži mezi sebou mluvili přerušovanými zvuky, a jeden z nich vzal do ruky zařízení, které měl kolem krku, podobné fotoaparátu a vyslal na Facchiniho paprsek světla, který odletěl o několik yardů. Poté ho zachytil proud vzduchu a smýkl s ním na zem. Následně ho ignorovali a vystoupili výtahem dovnitř plavidla, které vzlétlo.

Po bezesné noci se Facchini vrátil na místo a našel několik kovových úlomků, které zbyly při sváření, také čtyři kruhové otisky podvozku a skvrny spálené trávy. Svůj zážitek odhalil až o deset dní později, když ho jeho lékař léčil kvůli bolestem a modřinám způsobených jeho pádem a doporučil mu, aby to ohlásil policii. Technici ministerstva obrany, kteří zkoumali vzorky kovů, zjistili, že se skládají z „materiálu odolnému tření, který je velmi odolný vůči teplu“. Incident měl další svědky, kteří svědčili samostatně.

Byl Facchini úmyslně vystaven falešnému zjevení vesmírných bytostí? Jaký by mohl být účel tak komplikovaného podvodu? Kdo si může dovolit vymyslet takové složité schéma události s tak malým zjevným výsledkem? Je lidská představivost sama o sobě schopna takové triky přehrát sama sobě? Nebo bychom měli předpokládat, že pokročilá rasa někde z vesmíru, by nám někdy v budoucnu ukazovala takové trojrozměrné scény, v posledních dvou tisících let, ve snaze svést někam naši civilizaci? Pokud ano, zaslouží si to naše uznání?


Nemáme místo toho co do činění s paralelním vesmírem - další dimenzí, kde žijí lidské rasy a kam můžeme cestovat na naše náklady, abychom se nikdy nevrátili do současnosti? Jsou tyto rasy jen pololidské, takže pro udržení kontaktu s námi potřebují křížence své rasy s muži a ženami z naší planety? Je to původ mnoha příběhů a legend, kde hraje genetika velkou roli - symbolika Panny Marie v okultismu a náboženství, pověsti zahrnující lidské porodní asistentky a měňavce, sexuální podtext u posádek létajících talířů a biblické příběhy o manželství mezi anděly Páně a pozemskými ženami, jejichž potomci byli obři?

Z tohoto mystického vesmíru vycházejí vyšší rasy, které se mohou materializovat a demateri-alizovat podle libosti? Jsou UFO spíše „okna do vesmíru“ než „hmotné objekty“? Neexistuje nic, co by tyto předpoklady podporovalo a přesto, vzhledem k historické kontinuitě tohoto jevu, je obtížné najít jiné alternativy, pokud nezpochybníme realitu všech skutečností, jaké bychom pro klid naší mysli upřednostňovali.


Problém zatím nelze vyřešit. Pokud musíme absolutně v něco věřit, měli bychom se připojit

k jedné z četných skupin lidí, kteří mají na všechno odpovědi. Přečtěte si Menzelovy knihy nebo Condonovu zprávu, takový pěkný doklad vědecké bezohlednosti. Nebo se přihlaste k odběru časopisů, které dokazují, že „létající talíře jsou skutečné a jsou z vesmíru“. Nepíšu pro takové lidi, ale pro těch nemnoho, kteří prošli tímto vším a absolvovali vyšší a čistší úroveň vnímání celkového smyslu tohoto snu, který je základem mnoha nočních můr v lidské historii - pro ty, kteří poznali jemné páky kolektivního nevědomí.Dohady


Může se zdát zbytečné dohadovat se o tajemství, které i podle všech důkazů zůstává neidentifikované. V této knize jsme však již viděli, že fenomén UFO zanechal jasnou řadu známek ve víře a atributech našich současníků, a to nejen způsobem identifikovatelným, ale v žádném případě ne bezprecedentním. Není zbytečné pokoušet se vymyslet kritické testy, jak sociologické, tak fyziologické, aby se určilo, zda je nějaký záměrný design zapojen do jevů, které svědkové popisují?

Pokaždé, když se objeví nějaký soubor neobvyklých okolností, je v přirozenosti lidské mysli jej analyzovat, dokud se na nějaké úrovni nestane racionálním případem. Je však zcela nemy-slitelné, že by nám příroda měla představovat okolnosti tak hluboce organizované, že naše pozorovací a logické omyly zcela zamaskují vzor, který má být identifikován. Pro vědce není v tomto prohlášení nic překvapivého. Dějiny vědy spočívají na dvojím pokroku: zdokonalování pozorovacích technik a zdokonalení analytických metod.

Na druhé straně je také teoreticky přípustné tvrzení, že vesmír by mohl obsahovat inteligentní stvoření, představující takovou organizaci, že žádný model by nemohl být konstruován na základě současných lidských konceptů. Chování takových bytostí by se nutně jevilo jako náhodné nebo absurdní nebo nebylo zjištěno, zvláště pokud by tyto bytosti disponovaly fyzickými prostředky k odchodu do oblastí za hranicemi lidského vnímání, nebo do jiných dimenzí. Takové fyzické činy by se ve vědeckých záznamech objevovaly jako pouhé náhodné neshody, snadno připisovatelné chybě přístrojů nebo řadě přírodních příčin. Vzhledem k tomu, že jev UFO je zvláštním příkladem této zásadnější otázky, dostáváme dvojí možnost - dlouhodobé neřešitelnosti a pokračujícího projevu, a to platí i v případě, zda je tento jev přiro-zený nebo umělý.


Vývoj nového mýtu živícího se touto dualitou je zcela předvídatelný. Při absenci racionálního řešení záhady a vzhledem k intenzivnímu veřejnému zájmu je docela pravděpodobné, že se v nadcházejících letech každý příznak šarlatánství použije jako základ, i když není možné předví-dat jeho přesnou podobu. Můžeme velmi dobře žít v prvních letech nového mytologického hnutí a nakonec to může dát našemu technologickému věku svůj Olymp nebo Valhallu, ať už takový vývoj považujeme za přínos nebo za ránu naší kultuře.

Protože se mnoho pozorování jevů UFO jeví jako nesoudržné a současně neslučitelné s vědeckými znalostmi, bylo zde vytvořeno logické vakuum, které se lidská představivost snaží naplnit fantazií. Takové situace byly v minulosti často pozorovány a daly nám nejvyšší a nej-základnější formy náboženské, poetické a politické činnosti. Je zcela možné, že jev UFO vyvolá podobný vývoj, protože jeho projevy se shodují s obnovou zájmu o hodnotu lidské technologie.

Fenomén UFO je zajímavý právě proto, že věda je proces, díky kterému lze nevyřešitelné emoční argumenty transformovat do organizovaných souborů dílčích problémů, přístupných racionální analýze. Proto říci, že UFO nejsou vědeckým problémem, nebo nám dokonce kladou otázku, zda jsou nebo nejsou, je vyslovená absurdita. Neexistuje nic jako vědecký problém - je to člověk, který se dívá na problém, kdo je nebo není ve svém přístupu vědecký. Věda je objektem v lidské mysli, není charakteristikou, kde máme svobodu buď přijat, nebo ustoupit od každé vtipně vyhlížející teorie, která nás napadne, když něco letí po obloze.

Jedinou platnou otázkou pro vědce je rozhodnout, zda studovat jev samotný, nebo zda se jedná o případ hlubšího problému. Tato kniha se pokouší ilustrovat pouze druhý přístup. Můj závěr je, že díky fenoménu UFO máme jedinečné příležitosti pozorovat folklór při tvorbě, a shromaž-ďovat vědecký materiál od nejhlubšího zdroje lidské fantazie. Budeme předmětem velkého pohrdání budoucích studentů naší civilizace, pokud dovolíme, aby se tento materiál ztratil, protože tradice je meteor, který jakmile spadne, nemůže být znovu zavěšen na oblohu“.

Pokud se rozhodneme vyhnout se extrémním spekulacím, ale ze stávajících údajů učiníme některé základní důsledky, z naší analýzy doposud jednoznačně vyčnívá pět hlavních skutečností:

Skutečnost 1. Od poloviny roku 1946 existuje ve všech zemích veřejná velmi aktivní tvorba rozličných fám. Soustředí se na značné množství pozorování neznámých objektů blízko země ve ve venkovských oblastech, fyzických stop zanechaných těmito stroji a jejich různých účinků na lidi a zvířata.

Skutečnost 2. Když se z těchto pověstí získají základní archetypy, je vidět, že mimozemský mýtus se do značné míry shoduje s vírou ve víly v keltských zemích, s pozorováním učenců minulých věků a všeobecnou vírou všech národů v subjekty, jejichž fyzický a psychologický popis je zařazuje do stejné kategorie, jako zařazujeme dnešní posádky UFO.

Skutečnost 3. Svědkové hlásí, že viděli, slyšeli a dotkli se entit různých biologických typů. Mezi nimi jsou bytosti obří postavy, lidé k nerozeznání od nás, okřídlená stvoření a různé druhy monster. Většina z takzvaných pilotů UFO jsou však trpaslíci a tvoří dvě hlavní skupiny:

1) tmavé, chlupaté bytosti, které jsou identické se skřítky středověkých pověstí, s malýma, jasnýma očima a hlubokými, drsnými „starými“ hlasy a za:

2) bytosti, které odpovídají popisu sylfů ze středověku nebo elfům a vílám s lidskou pletí, velkými hlavami a „stříbrnými“ hlasy. Všechny bytosti byly popsány buď s dýchacím přístrojem nebo i bez něj. Bytosti různých kategorií byly hlášeny společně. Převážná většina je humano-idního druhu.

Skutečnost 4. Hlášené chování subjektů je stejně absurdní, jako vzhled jejich plavidel. V mnoha případech byla slovní komunikace s nimi dle tvrzení svědků systematicky zavádějící. To platí pro všechny zaznamenané případy, od setkání s Gentry na britských ostrovech, až po rozhovory s inženýry ze vzducholodí během mise Midwest v roce 1897, a diskuse s údajnými Marťany v Evropě, Severní a Jižní Americe i jinde. Toto absurdní chování vedlo k tomu, že odborní vědci se drželi dál od oblasti, kde se tato činnost odehrávala. Sloužilo to také k tomu, aby posádky létajících talířů poskytly své náboženské a mystické názory.

Skutečnost 5. Mechanismus zjevení, v legendární historické a moderní době, je standardní a sleduje model náboženských zázraků. Několik případů, které nesou úřední razítko katolické církve (jako jsou například případy ve Fatimě a Guadalupe), nejsou ve skutečnosti - pokud to někdo striktně uplatňuje - nic jiného než jevy UFO, kde svědek vydal zprávu týkající se náboženské víry, spíše než z vesmíru, tak z reálného světa. Vzhledem k výše uvedeným pěti skutečnostem se domnívám, že jsou následující tři výroky pravdivé:


Výrok 1. Chování nadřazené rasy se lidskému pozorovateli nezdálo nezbytně účelné. Vědci, kteří se vyhýbají zprávám o UFO, protože „zjevně inteligentní návštěvníci by se takhle nechovali“, jednoduše nevěnovali seriózní pozornost problému nelidské inteligence. Pozorování a dedukce ve skutečnosti souhlasí s tím, že organizovaná akce nadřazené rasy se musí té nižší jevit jako absurdní. To, že to nevylučuje kontakt a dokonce ani soužití, je zřejmým faktem každodenního života na naší planetě, kde lidé, zvířata a hmyz mají srovnatelné aktivity i přes různé úrovně organizace nervového systému.

Výrok 2. Pokud si uvědomíme, že struktura a povaha času je pro moderní fyziky stejnou záhadou jako například pro reverenda Kirka, pak z toho vyplývá, že jakákoli teorie vesmíru, která nezohledňuje naši nevědomost, musí zůstat pouze akademickým cvičením.

Výrok 3. Celé tajemství, o kterém diskutujeme, obsahuje všechny prvky mýtu, které by mohly být použity pro účely dlouhodobé sociální manipulace, jak ilustruje zvědavá souvislost mezi obsahem zpráv a vývojem lidské technologie - od řiditelných vzducholodí, přes naše rakety k létajícím talířům a k biogenetickému inženýrství, jako spojení, které nikdy nepřijalo uspokojivou interpretaci v sociologickém rámci.

Pokud jde o poslední výrok, považuji za pozoruhodné, že první výskyt vlivu způsobeného UFO by měl být nalezen v Twilight Baru, což je hra napsaná Arthurem Koestlerem v roce 1933. Během hry, která se koná na malém nejmenovaném ostrově, kde se chystá vypuknout občanská válka, proletí nad městem obrovský meteor se silným pískáním a všechna světla zhasnou. Objekt spadne do moře a dvě bytosti, oblečené v bílých kombinézách, pohybující se jako v transu, přicházejí na břeh a představí se jako poslové, kteří varují lidstvo, že má jen pouhé tři dny, aby své chování napravili. Bytosti říkají, že jinak bude lidstvo zničeno, a Země bude znovu osídlena vyšší rasou.


První zmínka o účincích UFO na zapalování automobilů přišla v románu napsaném v roce 1950 Bernardem Newmanem, nazvaným The Flying Saucer. Je pravda, že když byla napsána Newmanova kniha, oba vlivy UFO, týkající se magnetických poruch (kompasu) již byly známy. Již v roce 1944 armáda shromáždila mnoho informací o neidentifikovaných létajících objektech, přičemž první velké vědecké výzkumy provedl Národní úřad pro normalizaci v předchozím roce. Faktem však zůstává, že shoda mezi těmito představami a skutečnými detaily zpráv, které přicházejí od veřejnosti, je pozoruhodná a otevírá cestu k neomezeným spekulacím.

Znalost struktury času by znamenala lepší znalost osudu (používám slovo „osud“, abych označil ne osud jednotlivců, ale mechanismus, kterým se fyzické události odvíjejí a místo, na kterém jsou prováděny). Než přejdeme k otázce psychické složky zážitku, možná bych měl také připomenout čtenáři dva body, kterými jsme se dříve zabývali:

(1) Relativita času v Magonii, jako teorie, která se v mnoha příbězích předávala a zkontrolovali jsme to, a:

(2) Ta ohromující malá poznámka učiněná sylfem Faciusovi Cardanovi, který o čtyři století předešel kvantovou teorii: „Dodal, že Bůh tvořil vesmír od okamžiku k okamžiku, takže kdyby ho měl na okamžik přestat tvořit, svět by neexistoval.“ Jak říká Jerome Cardan: „Buď je to fakt nebo bajka, ale tak to prostě je.“


6. Psychická složka: Metalogický návrat spektra událostí


Pro veřejnost je obtížné tolerovat tajemství, které odmítá. Když byla v první polovině října 1973, po sedmi klidných letech, najednou ve Spojených státech hlášena setkání s neidentifi-kovanými létajícími předměty, po celých sedmi klidných letech, a když dva muži z Pascagouly, v Mississippi, vyprávěli svůj příběh únosu groteskními robotickými bytostmi, poznali lidé návrat jevu, který věda prohlásila za mrtvý a pohřbila ho s velkou pompou, právě před těmi několika lety.

Pohřeb jevu provedla University of Colorado za cenu půl milionu dolarů a v osmisetstrán-kovém spisu jasně uvedla, že studium UFO „nelze ospravedlnit očekáváním, že tím vědecká podpora pokročí“. Profesor Edward Condon, který vedl tuto studii se cítil tak silný vůči zbytečnosti celé věci, že zničil soubory projektu. Tři dny před svou smrtí, v březnu 1974, stále naléhal na přítele fyzika, aby přestal studovat UFO. Když bylo Condonovi řečeno, že se připra-vuje dokument o UFO, obhajoval spálení všech záběrů. Letectvo následně s podobným prohláše-ním uzavřelo svůj úřad pro styk s veřejností, pro sledování zpráv o pozorováních (Projekt Modrá kniha). Když pozorování znovu zaplnila světový tisk, bylo jasné, že předmět UFO je stejně živý jako byl vždy. Pro nadšence létajících talířů bylo vždy snadné zvolat: „Už jsme vám to řekli!“. Pro svědky však nebylo snadné pochopit, co viděli. Právě pro ně bylo ještě těžší zapomenout. Někteří nikdy nezapomenou.


Manžele, kteří řídili náklaďák na středozápadě, propustili z práce, když ohlásili, že je jeden objekt sledoval podél cesty v Missouri, o jedné říjnové noci a vyzařoval světlo, které oslepilo manžela (způsobilo mu určitou ztrátu zraku) a způsobilo roztavení plastového rámečku jeho brýlí. Stejně jako příběh Pascagouly o monstrech podobných robotům, byla to fakta pro místní vědce neuvěřitelná, protože je zkoumali v kontextu celkového jevu.

Profesor Condon měl stejný problém. Je neuvěřitelné, že všichni členové jeho týmu byli vybráni proto, protože neměli žádné předchozí znalosti o předmětu bádání! Přesto je možné dosáhnout určitého stupně porozumění teprve tehdy, když člověk analyzuje tisíce podobných událostí ve všech zemích, za posledních čtyřicet let.

Během 70. let se zdálo, že zprávy o nadpřirozených událostech, v souvislosti s blízkými setkáními s UFO se staly spíše pravidlem než výjimkou, a většina vyšetřovatelů považovala za velmi obtížné zabývat se tímto aspektem případů, protože neodpovídal jejich očekáváním, což by byla obvykle mimozemská návštěva. Takové paranormální události mohly mít podobu drobných nevysvětlitelných náhod, ve kterých člověk mohl mít před pozorováním jevu sen (nebo odpovídat na klepání na dveře, když tam pak nikoho nenašel, jak se stalo policistovi, který později tentýž večer ohlásil paralyzování dvěma cestujícími z neznámého plavidla).

Někdy byla událost významnější. Řada svědků například hlásila, že v hlavě vnímají zřetelné zprávy, což interpretovali jako příznak telepatické schopnosti ze strany posádek UFO. Ještě další kategorie psychických událostí jsou hlášeny svědky, jako změny průběhu času a prostoru a zjev-ná porušení fyzikálních zákonů, představovaná náhlým objevením a zmizením fyzického plavidla. Jak jsme viděli v předchozích kapitolách, přímí pozorovatelé často hlásí něco podobného výletu do paralelního časového toku. Tato pozorování společně tvoří to, čemu říkám „psychická složka“ jevu UFO.

Dalším aspektem pozorování, který považuji za zajímavý, je ten samý případ, který přiměl vědce z jiných oborů, aby se znechuceně odvrátili. Mám na mysli jejich zjevnou absurditu. Mým výzkumným oborem je povaha informací, jejich použití lidmi, jejich záznam ve formě dokumentů, jejich aplikace umělou inteligencí a jejich prezentace, jako chování automatů. Techniku tohoto oboru lze použít pro sestavování pozorování, jejich třídění a hledání nových vzorců. Několik vědců tento úkol plní, navzdory zjevné absurditě údajů. Jejich práce na odhalení záhady UFO se stále více zaměřuje na psychickou složku zpráv, která svědčí o skutečné komu-nikaci se svědkem nebo o přímém vlivu nevysvětlitelném běžnými fyzickými prostředky.


Nad urychlovačem


Na úpatí kalifornského pobřežního pásma, západně od města Menlo Park, kde se lineární urychlovač Stanfordské university noří přímo pod nově vybudovanou rychlostní silnici, je místo neobvyklé krásy. Je situováno asi kilometr od hustě obydlené oblasti, přesto dává člověku pocit naprosté osamělosti. Lineární urychlovač zabíhá hluboko do tohoto údolí, střeženého drátěnými ploty, ale pole kolem něj mají stále jakési venkovské kouzlo. Tam, kde končí urychlovač, dochází ke zúžení ve tvaru trychtýře, které není z cesty vidět. U této deprese jeden člověk viděl, jak se jednoho večera, v únoru 1972 objevil neobvyklý objekt.

Muž byl nejprve přitahován objektem - bzučivým zvukem, který vydával (ještě jednou si povšimněte, že bzučivé zvuky srovnatelné s rojem včel jsou běžně hlášeny jako sluchové vjemy spojené s UFO). Zastavil auto a s jeho společníkem vystoupili. Jak se objekt objevil, hukot se stal výraznějším. Zářil červeně. Letěl rovně do kopce, jako by sledoval střechu podlouhlého tunelu urychlovače. Pak opět letěl dolů a ztratil se z dohledu v údolí. Ale ne nadlouho. Brzy se vrátil v dohledu a tentokrát vzlétl, stoupal vysoko a velmi rychle, pak jim proletěl nad hlavou.

Oba dva muži ho viděli jasně: říkali, že to bylo jako dívat se přímo do slunce, i když obrysy světla nebyly ostré. Nabyli dojmu, jako při pozorování silného projektoru připojeného k létají-címu objektu. Bylo to spíš jako dívat se oknem, které „se otevřelo uvnitř hvězdy“. Svědek, který mi vyprávěl tento příběh se zmínil, že předtím již viděl neidentifikované objekty. Při jisté příležitosti v Montaně pozoroval, jak přes cestu přelétají dvě diskovitá plavidla, která přistála na poli. Přistoupil k nim blíže a přiblížil se asi na sedmdesát pět stop. Měl silný pocit, že je sledován, dokonce i v této vzdálenosti. Použil slovo „komunikace“. „Jak to můžete říct?“, zeptal jsem se ho. „Nezmínil jste žádné okno v objektu, nic nenasvědčuje tomu, že by tam někdo byl.“

Už jste někdy byl blízko velryby?“ svědek se mě zeptal, tím naznačoval, že měl nejasný pocit, že si ho objekt nějak uvědomoval, protože také divoké zvíře si je vás vědomo, ale zdá se, že přítomnost vaší osoby ignoruje.


Neohlaste to!


Případy, jako je tento, který jsem právě citoval, patří do oblasti psychických vjemů, příliš málo lidí, kteří se zajímají o paranormální jevy, se s takovým jevem setkalo. Za posledních dvacet pět let bylo zaznamenáno nejméně deset tisíc pozorování neidentifikovaných létajících objektů, které nevysvětlili příslušní vyšetřovatelé (nehovořím zde o počtu hlášených případů, ale pouze o nevyřešených případech a můj pohled je spíše konzervativní), ale dosud nebyl vytvořen žádný most mezi tímto souborem údajů a důkazy, které existují pro psychické jevy, jako je předběžné rozpoznání, psychokineze a telepatie.

Taková souvislost je nutná nejen proto, že současný výzkum parapsychologie by mohl osvětlit některé z nejvíce mystifikujících případů UFO, ale také proto, že pochopení povahy jevu UFO by na oplátku mohlo poskytnout nový pohled na neobvyklé události, které nebyly napodobeny v laboratoři. Dalo by to vodítko pro mechanismus některých psychických procesů.

Podstatu problému lze ilustrovat dalším příkladem - zprávou, kterou mi dala žena žijící v Berkeley v Kalifornii, která kdysi pozorovala skupinu pěti kulatých objektů, přecházejících oblohu nad východním zálivem u San Francisca. Okamžitě myslela, že to musí být balónky. Pak první zrychlil a po dosažení určitého bodu vystřelil přímo z dohledu neuvěřitelnou rychlostí. Druhý objekt udělal totéž o několik okamžiků později. Potom se i třetí objekt rozběhl dopředu a zmizel na obloze. A konečně i čtvrtý a pátý. Nebe bylo opět prázdné.

Ale v mysli svědka uvízla podivná myšlenka a silný pocit, že „to bylo dobré vidět“. Bylo to doprovázeno další myšlenkou, která přišla jako téměř explicitní zpráva, že to nebylo nic, co by měla někomu vyprávět. Ve skutečnosti šla domů, aniž by komukoli sdělila o této události, dokud se nezúčastnila přednášky, kde jsem nastolil otázku možnosti bezvědomí nebo potlačeného vnímání. Bylo zaznamenáno, jak často se svědci rozhodnou neposkytovat tento druh informací.

Pokud nebereme ohled na poslední část svědectví ženy, je to prostě další osoba mezi miliony Američanů, kteří věří, že jednou viděli UFO. Máme však právo tuto část její zprávy ignorovat?

A co se stane, když vezmeme v úvahu skutečnost, že se zřetelně projevila přímá imperativní zpráva, která jí byla implantována do mysli, a že to bylo stejně tak součástí toho, jako její smyslové pozorování pěti světelných objektů? Co se stane, když prozkoumáme soubory pozorování s otevřenou myslí, s ohledem na tyto psychické složky? Zjistili jsme, že jevy jako předpovědi, telepatie a dokonce i uzdravení nejsou ve zprávách neobvyklé, zejména pokud se jedná o pozorování blízkého objektu nebo o přímé vystavení se jeho světlu.


Případ Dr. X


Následující případ patří mezi nejdůkladněji zkoumané zprávy o interakci mezi lidskými pozorovateli, (tedy těmi, kteří tento fenomén vnímali) a jevem UFO. Jedná se o lékaře, který má významné postavení v jižní Francii. Co je neobvyklého na tomto případě, ke kterému došlo v noci 1. listopadu 1968 je to, že kompetentní vyšetřovatelé, (včetně astrofyzika, psychiatra a fyziologa) byli schopni získat rychlý přístup k údajům a sledovat vývoj dalších událostí, bez zasahování tisku nebo vládních úřadů. Svědek v souvislosti se svými zkušenostmi nechce absolutně žádnou publicitu. O jeho zkušenostech nevědí ani jeho pacienti, ani jeho nejbližší rodina.

Krátce před 4. hodinou ráno byl doktor probuzen voláním svého 14-ti měsíčního dítěte. Pocítil bolest, protože před třemi dny si zranil nohu při sekání dřeva a stále měl na ní velký hematom (oblast nahromaděné krve pod kůží). Vstal a našel dítě, jak vzrušeně ukazovalo směrem k oknu. Přes žaluzie viděl doktor to, co nejprve považoval za blesk, tak tomu věnoval jen malou pozor-nost, dal dítěti láhev s vodou a pokračoval v prohlídce domu, neboť velmi silně pršelo, (i když nebylo slyšet žádné hřmění). Světelné záblesky venku pokračovaly a vycházely ze západní části volné krajiny, která je vidět jižně od domu, který je postaven na úbočí kopce. Svědek otevřel velké okno, které vedlo na terasu, a chvíli pozoroval dva objekty ve tvaru disku, ploché, nahoře stříbřitě bílé a jasně červené dole.

Mezi další podrobnosti o objektech, které si dokázal později upamatovat, patřily horizontální „antény“ dole a vertikální antény nahoře, zatímco pod disky byla mlha, odkud svítil kuželovitý paprsek bílého světla. Záblesky, které se objevovaly s periodicitou asi jedné sekundy, byly doprovázeny krátkým zvýšením svítivosti obou disků, následovaným náhlým výtryskem světla mezi nimi.

Oba objekty se pohybovaly doleva - tj. směrem ke středu zorného pole lékaře a přibližovaly se, jejich poměrná velikost se zvětšovala a objekt, který byl nejdále, se srovnal s bližším. Zatímco se stále přibližovaly (podle trajektorie paprsků na zemi mohl svědek zjistit, že se skutečně přibližují), tyto dva disky prošly pozoruhodnou transformací - jejich „antény“ se spojily, dva paprsky také, blikající světla se zastavila a obě plavidla se spojila do jednoho objektu.

Nyní tam existoval jediný disk, přímo obrácený k oknu a stále se přibližující, pod ním svítil jediný paprsek bílého světla. Po čase (svědek si nedokáže vzpomenout, za jak dlouho) se disk začal překlápět z vodorovné do svislé polohy, dokud nevypadal jako kruh stojící na hraně. Paprsek světla, který byl touto rotací nasměrován k domu, osvětlil celou jeho přední stranu a zářil přímo do doktorova obličeje. V tu chvíli uslyšel třesk, disk odletěl a zanechal za sebou bělavou mlhu, která byla pomalu rozfoukána větrem.

O těchto událostech napsal svědek podrobný popis svého pozorování i s náčrtky. Probudil svou ženu a řekl jí, co se stalo. V tu chvíli s velkým údivem zpozoroval, že otok a bolest v jeho noze úplně zmizely. V následujících dnech si uvědomil, že také všechny následky zranění, které utržil během alžírské války, nečekaně zmizely.


Francouzský spisovatel a badatel v oboru sci-fi Aimé Michel, z francouzské rozhlasové a televizní organizace, navštívil svědka 8. listopadu, šest dní po jeho pozorování, a zjistil, že svědek je unavený. Ode dne pozorování zhubl a byl velmi zneklidněn tím, co se mu stalo. Téhož dne zažil křeče a bolesti v břiše a kolem pupku se mu objevila červená pigmentace, která tvořila trojúhelník. Dne 17. listopadu byl tento zdánlivě absurdní jev dobře vyvinutý. Vyšetření derma-tologem vedlo k negativním výsledkům, ale odborník byl touto trojúhelníkovou pigmentací natolik zaujatý, že se rozhodl ji zdokumentovat, jako zprávu pro Francouzskou lékařskou akademii.

Svědek, který neřekl odborníkovi, že vše začalo jeho pozorováním UFO požadoval, aby naopak tento jev neevidoval. V noci z 13. na 14. listopadu měl doktor sen, ve kterém byl vidět trojúhelníkový vzor, spojený s létajícím diskem. Stejný trojúhelník se objevil na břiše dítěte, den nebo dva po výslechu svědka. Psychosomatické vysvětlení, které poprvé navrhl Aimé Michel, muselo být zamítnuto.

Když vyšetřovatel, (který svědka pečlivě sledoval) zveřejňoval výsledky svého dvouletého sledování případu, poznamenal, že nedošlo k opakovanému výskytu následků setkání ani obnově rány na noze. Zvláštní trojúhelník se však stále objevoval u otce i u syna, a zůstal viditelný po dva až tři dny, i když bylo dítě pryč a zůstalo u babičky, která o tom nic nevěděla a byla velmi znepokojená, když viděla trojúhelníkovou pigmentaci. Opakování trojúhelníků bylo pozorováno každý rok a bylo znovu zaznamenáno na film v roce 1986.

Stejně jako babička, tak i přátelé rodiny stále nic nevěděli, ale všimli si změn v mentálních postojích lékaře a jeho manželky: zdá se, že získali téměř mystický souhlas s událostmi života a smrti, což bylo záhadné pro ty, kteří je znali dříve. Konečně, je to záležitost paranormálních jevů, které se nyní odehrávají kolem nich. Jsou často hlášeny případy telepatické komunikace a lékař údajně alespoň při jedné příležitosti zažil levitaci, aniž by ji mohl ovládat. Digitální hodinky a elektrické obvody jím také byly ovlivněny, zjevně bez příčiny.

Takové jevy nejsou bezprecedentní. V souvislosti s UFO byly hlášeny případy nekontrolo-vaných levitací nebo jiných gravitačních účinků. V jednom případě, který se odehrál v roce 1954 na francouzském venkově, muž, který se vracel z polí s koněm, se musel pustit uzdy, protože zvíře bylo zvednuto několik stop do vzduchu, když tmavý kruhový objekt rychle letěl nad cestou, kterou jeli.

Také změna životních zvyků není neobvyklou skutečností, mezi svědky blízkých setkání s takovými objekty. U lidí, jako byl Edgar Cayce, takové pozorování vzbuzovalo povědomí o nadpřirozenosti. Jako dítě se Cayce setkal se ženou, která se objevila ze sféry zářícího světla a řekla mu, že jednou, až vyroste, bude schopen uzdravovat nemocné. Podle slov Thomase Sugrue:

Jakmile bylo dobré počasí, vrátil se ke svému vstupu do lesa. Tam si jedno květnové odpoledne uvědomil přítomnost někoho jiného. Vzhlédl, a před ním stála žena. „Vaše modlitby byly vysly-šeny,“ řekla, „řekněte mi, co by se vám líbilo nejvíce, abych vám to mohla dát.“

"Především bych rád pomáhal ostatním, a zejména dětem, když jsou nemocné." Najednou tam nebyla. Podíval se na místo, kde stála, snažil se ji spatřit v paprscích světla, ale byla pryč.

Pozorování Edgara Cayce připomíná několik případů, které spadají do kategorie náboženských zážitků, ačkoli počáteční pozorování je často spojeno s neobvyklým létajícím objektem, jako v „zázracích“ v Lurdech a Fatimě, které budeme analyzovat v sedmé kapitole a ve vizích, které vedly k založení mormonské církve. Takové zázraky často dávají příjemcům léčivé nebo prorocké síly.


Metalogické jevy


Co víme o povaze komunikace, která se objevuje mezi lidskými svědky a posádkami UFO? Již dříve jsem poznamenal, že povrchně se taková komunikace jeví jednoduše jako absurdní. Slovo absurdní je však zavádějící, proto upřednostňuji výraz metalogický. Když se svědek setká s obyvatelem UFO, který se ho zeptá: „Kolik je hodin?“ a on odpověděl: „Je 2:30,“ jen řekl upřímně: „Lžete, jsou 4 hodiny“. (Ve skutečnosti se to stalo ve Francii v roce 1954), takže příběh není prostě absurdní, má symbolický význam, mimo zjevný rozpor v dialogu.

Je možné, že skutečným smyslem dialogu je, že „čas není to, co si myslítme, že je“, nebo „jakékoli měření času může být pouze relativní“? V roce 1961 se Barney Hill také ocitl ve snaze vysvětlit humanoidům, kteří ho zkoumali, že čas je pro nás na Zemi důležitý prvek. Zdá se, že humanoid nechápal, co tím myslí. Vypadá to, že smyslem těchto incidentů bylo zprostředkovat skutečnost, že vědomí samo o sobě přesahuje čas.

Situace, jako jsou tyto, mají často hlubokou poetickou a paradoxní kvalitu východních náboženských příběhů, jako „jaký je zvuk tleskání jedné ruky?“ a mystické výrazy Kabaly, jako jsou odkazy na „temný plamen“. Pokud se snažíte sdělit pravdu, která leží za sémantickou úrovní umožněnou jazykem publika, musíte vytvořit zjevné rozpory, pokud jde o obyčejný význam. Ve výše uvedeném případu kontaktu ve Francii, byla další otázka o vesmíru a opět byla absurdní. („Jsem v Itálii nebo Německu?“ zeptal se pilot UFO.)

Který vědec by takový příběh bral vážně? Dokonce i kněz by se mohl vyhnout odpovědi, ze strachu z démonů! Ve skutečnosti si někteří svědci mysleli, že viděli démony, protože stvoření bylo nepředvídatelné a zlomyslně spojené s populárními koncepty ďábla. Pokud byste chtěli obejít inteligenci a církev, a zůstat nezjistitelní vojenským systémem, nechat nenarušenou poli-tickou a administrativní úroveň společnosti a zároveň hluboko vpravit do této společnosti dalekosáhlé pochybnosti o jejích základních filozofických principech, toto je přesně to, jak byste museli jednat.

Současně by však takový proces musel poskytnout své vlastní vysvětlení, aby bylo nemožné konečné odhalení změnit. Jinými slovy, muselo by promítat obraz těsně za strukturu přesvědčení cílové společnosti. Muselo by zároveň rušit a uklidňovat, využívajíce jak důvěřivost fanatiků, tak úzkostlivou odvahu lidí. Přesně tohle dělá fenomén UFO.


Metalogická je i forma konzistence, nalezená v prohlášeních jako: „Má jednorožec roh uprostřed čela?“ Ano. „Existuje něco jako jednorožec?“ Ne!

Zdůraznil jsem, že současný koncept u většiny nadšenců létajících talířů, že neidentifikované létající objekty jsou jednoduše plavidla, používaná návštěvníky z jiné planety, je naivní. Vysvětlení je příliš prosté na to, aby zohledňovalo rozmanitost hlášeného chování jejich posádek a jejich vnímanou interakci s lidskými bytostmi. Tento koncept by mohl posloužit přesně jako diverzní role při maskování skutečné, nekonečně složitější povahy technologie, která je pozorována?

Pozorování podobná přistání v Pascagoule (kde dva rybáři tvrdili, že byli uneseni muži s drápy), byla každoročně ve Spojených státech prováděna od roku 1947. Katalog dobře zdokumentovaných případů blízkých setkání by obsahoval podrobnosti o více než dvou tisících případů tohoto typu ze všech zemí, což naznačuje, že na naši kolektivní psychiku to má obrovský dopad. Jaká stopa by vedla k vědeckému úsilí o odhalení? Opravdu malá: několik odvážných astronomů začíná revidovat odhady pravděpodobnosti pro jiné civilizace ve vesmíru, hodně se děje v možnosti detekce rádiových signálů z jiných solárních systémů a několik fyziků začíná vyjadřovat své pochybnosti, ohledně zaujatosti Dr. Condona. Na tomto pozadí se obávám, že moje vlastní spekulace mohou být v rozporu jak s myšlenkami věřících v UFO, tak s předpo-klady skeptiků.


Zde je stručné prohlášení o pěti nových teoriích, založených na materiálu, který jsme dosud přezkoumali:

1) Objekty, které nazýváme neidentifikovanými létajícími předměty, nejsou ani objekty, ani létající. Mohou se dematerializovat, jak se zdá, že některé fotografie spolehlivé ukazují, a porušují zákony pohybu, jak je známe.

2) UFO byly vidět v celé historii a důsledně dostávaly (nebo poskytovaly) své vlastní vysvětlení v rámci každé kultury. Ve starověku byli jejich obyvatelé považováni za bohy, ve středověku za kouzelníky, v devatenáctém století za vědecké génie, v naší době za meziplanetární cestovatele. (Prohlášení učiněná obyvateli „vzducholodí“ z roku 1897 obsahovala taková prohlášení, jako „Jsme z Kansasu“ a dokonce „Jsme odkudkoli ... ale zítra budeme v Řecku.“)

3) Zprávy o UFO nemusí být nutně způsobeny návštěvami cestujících z vesmíru. Tento jev může být projevem mnohem složitější technologie. Pokud struktura času a prostoru není tak jednoduchá, jak předpokládali fyzikové až dosud, pak otázka „odkud pocházejí?“ může být bezvýznamná; mohli přijít z místa v čase. Pokud se vědomí může projevit mimo tělo, pak rozsah hypotéz může být ještě širší.

4) Klíč k pochopení tohoto jevu spočívá v psychických účincích, které vyvolává (nebo v psychickém povědomí, které umožňuje) u svých pozorovatelů. Jejich životy jsou často hluboce změněny a rozvíjejí neobvyklé schopnosti, jaké bude obtížné zvládnout. Podíl svědků, kteří se přihlásí a zveřejní tyto zkušenosti, je poměrně nízký; většina z nich se rozhodne mlčet.

5) Ke kontaktu mezi lidskými příjemci a jevem UFO dochází vždy za podmínek kontrolovaných těmito lidmi. Jeho charakteristickým rysem je faktor absurdity, který vede k odmítnutí příběhu horními vrstvami cílové společnosti a absorpci symbolů, zprostředkovaných setkáním v hlubo-kém bezvědomí. Mechanismus této rezonance mezi symbolem UFO a archetypy lidského podvědomí byl hojně demonstrován Carlem Gustavem Jungem, jehož kniha Flying Saucers uvádí mnoho odkazů na časový význam jevů na obloze.


Fenomén UFO nepovažuji za nepoznatelnou, nekontrolovatelnou hru vyššího řádu bytostí. Podle mého názoru není také pravděpodobné, že by setkání s UFO přidalo člověku cokoli, co ještě neměl. Všechno funguje, jako by byl fenomén produktem technologie, která se řídila přesně definovanými pravidly a vzory, byť fantastickými, než běžnými lidskými standardy. Doposud nepředstavuje žádnou zjevnou hrozbu pro národní obranu a zdá se být lhostejným k dobrým životním podmínkám jednotlivých svědků, což vede mnohé k předpokladu, že se můžeme vypořádat s dosud neobjeveným přírodním jevem („to nemůže být inteligentní,“ říkají někteří lidé, „protože nás nenapadli!“). Jeho dopad na utváření dlouhodobé kreativity a podvědomí člověka je však pravděpodobně obrovský. Skutečnost, že nemáme žádnou metodologii, jak se vypořádat s takovým dopadem, je pouze známkou toho, jak málo toho víme o našem vlastním psychickém světě.


Aveyron neboli podstata proroctví


Dva dobře vyšetřené případy obsahovaly nápadné psychické prvky. Jeden se stal ve francouz-ském městě Aveyronu a druhý v Kansasu. Podporují výše zmíněných pět předpokladů.

Dne 15. června 1966 v Aveyronu (oblast Francie ležící poblíž Pyrenejí) udělala sedmdesáti-šestiletá žena první z dlouhé a fascinující série pozorování na opuštěné farmě. Samotný statek je starý, s deseti pokoji, jejichž okna směřují na jih a mají výborný výhled.

Byl jsem u oken jen na okamžik, protože v mém věku potřebujete závan čerstvého vzduchu, ať jste kdekoli. Ale nikdy jsem neviděl taková světla ani takové věci! Nebyla to jen světla, byly to ohně! Stará žena se začala bát a slova, která použila k popisu svého utrpení, vyjadřují přesný pocit, který se mnozí svědci pokusili vyjádřit ve všech jazycích:

Všechny tyto ohně - jsem příliš stará a nechci vidět takové věci. Pokud se tato věc bude takhle pohybovat, co se s námi všemi stane? Poté se znovu pohnuly za rohem vinice, jak si vzpomínám (mluvila se svým zetěm), když jsem vás zavolala, tehdy, když jsem byla vyděšená, ale pokud se to přiblíží a půjde to dovnitř stodoly, tak všechno skončí v plamenech, dům a my s ním - tak jsem zavolala.


Pan Fernand Lagarde, místní badatel, který provedl velmi důkladné vyšetřování událostí, uvedl, že „strašidelná myšlenka na oheň děsí všechny venkovské lidi, a tak roztržitá a vyděšená, zavolala svému zeťovi o pomoc a jak nám později řekl, šla spát úplně oblečená, ze strachu z toho, co by mohlo přijít. Tohle je její příběh se vším všudy. Ohnivé objekty byly kulové a cíleným pohybem přeletěly přes pole. Tchán, který pracoval na farmě, také pozoroval, co stará žena viděla, a vyšel ven to prozkoumat. Tyto objekty, řekl, byly zaoblené nahoře, poněkud zploštělé a na místě zmizely, jako by byly ovládány vypínačem. Na jednom místě jich bylo šest, méně než míli daleko, pohybovaly se v jedné linii rychlostí traktoru a vstoupily do většího světelného objektu, který vypadal jako jakýsi ohnivý strom, jako osvětlená skořápka. Všechno zmizelo a svědci odešli za úplného zmatku.

Tento pocit byl stále velmi jasný v nahraných rozhovorech, které jsem slyšel během cesty do Francie a Lagarde mi potvrdil, že se svědkům vše zdálo znepokojivé a iracionální. Události pokračovaly „v klidné noci, bez zvuků, skutečných i snových“. Světelné koule se vrátily na farmu v Aveyronu o šest měsíců později, 6. ledna 1967. Farmář šel ven zkontrolovat zvířata, když najednou viděl jednu kouli vzdálenou ne více než padesát metrů. Rozhodl se, že se „za touhle koulí pustí, aby viděl, co to je,“ předpokládal, že má přední a zadní stranu, ale když se dostal mimo vrata, koule byla vedle nich a čekala na něj. Před chvílí ji zanechal na dvoře. Muž se poté rozhodl vydat se krátkou cestou přes pole a znovu se dostat za ten objekt, ale koule ho začala pronásledovat asi na šedesát yardů a zablokovala mu vstup na cestu!

Ta věc mě sledovala asi šedesát yardů, byla dost blízko ... a pak tam byla úzká cestička, kudy jsem chtěl projít a hledal jsem ... jak kouli obejít a pak mě pronásledovala hned vpravo podél cestičky ... dokud jsem se nezastavil, chtěl jsem se tam dostat okolo a ten objekt také zastavil, přímo u úzké cestičky. Takže říkám, teď ...není užitečné se hádat.... Nemůžu se dostat přes ni!

Jak se vrátil do domu, zavolal farmář svému synovi a vyšel ven, tentokrát viděl šest koulí a bál se, aby se nedostaly dovnitř domu. Byl tam také větší objekt ve tvaru vejce, který vyzařoval paprsek světla, jako by něco hledal. Přímo na konci toho objektu byl světlomet, který svítil do okna, a tak osvítil celou místnost... nechal jsem naproti otevřené okno.

Byl to rozptýlený paprsek nebo spíše soustředěný?“

Oh, koncentrovaný, velmi koncentrovaný.“

A osvítilo to váš pokoj?“

Ano, osvítilo, je to v pořádku ... vypnulo a zapnulo se to, ...točilo se to, točilo ... stále se to točilo.“

Otáčelo se to dokola jako maják? Ano, občas se rozsvítila i další místnost dole ... stále se to točilo ... ale to už bylo 23 hod., možná 23:15, nějak tak. Pak to najednou všechno zhaslo. Všechno zhaslo a nic víc jsem neviděl. Nevím, jestli to zmizelo, nebo jestli tam ještě něco bylo.“


Vyvrcholení série pozorování v Aveyronu se stalo 11. ledna 1967, kdy syn viděl, jak se do blízkosti domu blíží ta oblá „skořápka“. Přistoupil k oknu a viděl, že to bylo opravdu velké. Vstoupily do ni dvě menší koule, pak se to stalo velmi jasné a svědek uslyšel pískavý zvuk. „Skořápka“ se naklonila v úhlu čtyřiceti pěti stupňů a odletěla pryč neuvěřitelnou rychlostí. Pak se objevil další objekt. Byl ve tvaru disku, se dvěma průhlednými kupolemi nahoře a uvnitř ...

Tedy uvnitř, ... zdálo se mi, že se uvnitř rozsvítilo zelené světlo ... uvnitř dvou kopulí ... a viděl jsem ... myslím ale, že si tím nemůžu být jistý ... byla velká tma, možná jste řekli, že se objevila nějaká mlha, ať už uvnitř nebo vně ... nevím, která byla ... uvnitř nebo vně obou kopulí. Každopádně jsem si myslel, že jsem viděl dva ... no, viděl jsem dva lidi jako ... lidské bytosti, vite? ... Jako kosmonauti. Měli na sobě kombinézy jako letecké, zelené zdobené bílou.

Samotný objekt se vznášel a pohyboval dopředu a dozadu, nadskakoval a valil se. Vyšetřovatel se zeptal: „Měli jste během této doby zavřené dveře u auta?“ Reakce byla: Ano, ano ... myslím, že jsem musel otevřít okno ... Nebo možná to bylo později, když to šlo, když jsem otevřel okno ... pocítil jsem vlnu tepla a cítil jsem se sám téměř ochrnutý... nemohl jsem pohnout rukou ani nohou, dokud to trvalo.


Asi po týdnu začal mít svědek potíže se spaním. Spal až dvacet hodin denně a navzdory radám svých rodičů to nechtěl konzultovat u lékaře. Když ho zasáhlo to vyčerpání, nemohl zůstat na nohou, a tak to pokračovalo asi dva měsíce. V souvislosti s jeho spánkem se mu stalo i něco jiného - v časných ranních hodinách mezi 4. a 5. hodinou ráno mu připadalo, že se „vznáší“. Jeho mysl byla čilá, i když jeho tělo bylo ochrnuté a cítil, jak jeho vědomí opouští tělo. V pozdějších rozhovorech s vyšetřovateli jsem se dozvěděl o změnách v chování svědka a systému jeho víry.

Překvapil každého v této odlehlé oblasti Francie tím, že doporučoval mladým lidem, aby studovali s velkou péčí astronomii a vědu obecně. A v soukromé diskusi s jedním z vědců, kteří již několik let sledovali tento pozoruhodný případ, se náhodně zmínil, že bude možná brzy muset napsat knihu. Bylo poukázáno na to, že stěží dokáže napsat i ten nejjednodušší dopis. Řekli mi, abych se toho nebál,“ odpověděl. „Až bude ten správný čas, budu vědět, co dát na papír.“

Dotýkáme se zde samotné podstaty proroctví. Oni mu to řekli .... Ale kdo jsou to oni? Zdá se, že v opakujících se snech, od incidentu s létajícím diskem, viděl několik mužů oblečených v červené barvě, každý držel knihu a ukázal na ni. Ve snu se nic jiného nedělo. Jen muži a kniha.

V poslední době cestoval přes dvě stě kilometrů, aby navštívil vyšetřovatele tohoto případu, který by mu nechal přesné pokyny, aby ho informoval o každém novém, důležitém vývoji. Když byl v domě vyšetřovatele, měl něco důležitého na paměti, ale nemohl mluvit! Část jeho mozku, která zpracovávala slovní vyjadřování a mechanismus jazyka, nemohla zpracovat údaje, o nichž věděl, že tam jsou.


Případ Delphos


Večer 2. listopadu 1971, na Johnsonově farmě, která se nachází poblíž Delphosu v Kansasu, bylo ohlášeno, že neznámý objekt klesl téměř na úroveň terénu a poté vzlétl. Viděl to mladý muž a později i jeho rodiče, a jednoduše se to dostalo do análů ufologie, jako jeden z mnoha tisíc přistání, pokud by nebyly vytvořeny podmínky pro několik sekundárních efektů - zasáhlo to i zvířata, na zemi to zanechalo zvláštní stopy a stejně jako ve francouzském případě z Aveyronu to ovlivnilo spánek svědka.

Hlavním svědkem byl mladý syn farmáře. Když se to stalo, šestnáctiletý Ronald Johnson hlídal ovce spolu se svým psem. Najednou uviděl objekt vypadající jako klobouk houby, osvětlený různobarevnými světly po celé jeho ploše, vznášející se dvacet pět yardů od něj, ve výšce dvou stop od země. Jeho průměr byl asi devět stop. Záře objektu byla taková, že Ronald neviděl žádné podrobnosti a znělo to jako „stará pračka, která vibruje“. Pak se objekt rozjasnil na základně a vzlétl. Svědek údajně dočasně oslepl.

Během toho všeho byl jeho pes „velmi tichý“. Po několika minutách Ronald znovu viděl, vběhl do domu, aby to oznámil svým rodičům, všichni vyšli ven, aby viděli ten objekt, který byl nyní vysoko na obloze, velikosti přes polovinu úplňku. Najednou zmizel v dálce. Tito tři svědci šli kolem domu na místo přistání a byli překvapeni, když tam viděli na zemi zářící prstenec. Zářící byly také části okolních stromů. Struktura půdy, jak hlásil zkušený vyšetřovatel, pan Ted Phillips, mu „připadala zvláštní, jako hladká kůra, jako by půda byla vykrystalizována.“

Paní Johnsonová si všimla, že její prsty byly znecitlivěné, jako by bylo na ně použito lokální anestetikum. Je zdravotní sestrou v nedaleké nemocnici a po dobu dvou týdnů jí tento stav bránil v nahmatání pulzu jejích pacientů. Následující den byl prstenec stále jasně viditelný, se suchým a „křupavým“ vzhledem. Vnitřek a vnějšek prstence byly vlhké od nedávných dešťů, ale prstenec sám byl dokonale suchý! O třicet dva dní později, když Ted Phillips mohl jít ven, napadl sníh a roztál venku i uvnitř prstence, ale prstenec široký asi jednu stopu byl dokonale bílý.

Odstranili jsme sníh z jedné části prstence a nalili jsme vodu do exponované prstencové oblasti, půda ale nedovolila, aby se voda vsákla pod povrch. To bylo nezajímavější, protože tam bylo na několik palců kolem mokro a sníh.

Phillips odstranil nános z prstence a zjistil, že obsahuje vysokou koncentraci bělavého materiálu. Půda pod prstencem byla suchá do hloubky alespoň jedné stopy. Toto nebyl jediný výskyt. Shromáždily se stovky zpráv o prstencových vzorech a mnoho z nich se týkalo bílé látky nebo prášku na místě kruhu. Podobné události se odehrály na Novém Zélandu v místě zvaném Waihoke v lednu 1965. Prstenec tam byl viditelný po dobu čtyř let, než byl nakonec pokryt trávou.

Je zvláštní, že navzdory veškerému vzrušení způsobenému případem Delphos a pozornosti, kterou získal od „vědeckých“ ufologů i od skeptiků, nikdo - věřící ani skeptik, se nikdy neobtěžoval identifikovat samotnou bílou látku. Byly však provedeny důkladné analýzy půdy, které neprokázaly žádný významný rozdíl mezi vnitřkem a vnějškem kruhu. Nakonec jsem získal vzorek bílé látky od pana Phillipse a předal jsem ho do biologické laboratoře ve Francii, kde byla vyšetřena pod mikroskopem se zvětšením v rozsahu od několika přiblížení až po maximální možné zvětšení imerzní technikou.14

Bílá látka byla členěna na vlákna (čímž zničila „vysvětlení“ případu, který uvedl Philip Klass ve své knize UFO´s Explained, kde tvrdil, že látka byla produkována močí ovcí, pasoucích se v kruhové oblasti. Vlákna byla rostlinné povahy a patřila k organismu řádu Actinomycetales, který je prostředníkem mezi bakteriemi a houbami. (Francouzský biolog, který ji identifikoval a který si přál, aby nebyl v této knize uveden, určil, že organismus patří do rodu Aktinomycete a druhu Nocardia.) Často se vyskytuje společně s houbou řádu Bacidiomycepte, které za určitých podmínek mohou fluoreskovat.

Tato houba může vytvořit kruhový vzor, který byl viditelný na povrchu země. Toto je bezpochyby vysvětlení některých prstenců UFO, ale shoda tohoto prstence a houby s pozoro-váním Johnsonů musí být ještě vysvětlena. Jednou z možných interpretací je, že stimulace vysokou energií spustila velkolepý růst Nocardie a houby, a způsobila fluorescenci této houby.

Účinky žhavého objektu, které zasáhly zvířata, byly v souladu s ostatními případy přistání. Během samotného kontaktu byl pes velmi tichý. Ovce však bečely, ale stejně jako pes byly téměř přilepené na místě. Chlapec se nemohl ani pohnout, ale nebylo mu jasné, zda je to kvůli strachu nebo z jiné příčiny. Chování zvířat během pozorování jevu bylo pozoruhodné. Asi dva týdny, každý večer při západu slunce, ovce vyskočily z místa a divoce odběhly. Pes se za soumraku pokoušel dostat dovnitř do domu. Prakticky zničil dveře a jediný způsob, jak ho udržet venku, bylo opatřit vstup silnějšími kovovými dveřmi.

Také na samotného svědka působily nápadné účinky. Nejprve trpěl silným podrážděním očí - jeho oči byly červené a slzely. Pak přišly bolesti hlavy a noční můry. Tyto noční můry, trvající asi jeden týden, byly tak živé, že probouzel své rodiče hlasitým křikem. Měl stejný sen, noc co noc, ve kterém se do okna zvenku dívaly bytosti podobné lidem. Když dvakrát nebo třikrát přišel do ložnice, zjistil, že jeho rodiče křičí a stojí u okna.


Technika jemného přeformulování při kontaktním rituálu


Dříve jsem vyprávěl příběh svědka, který byl požádán o sdělení času od cestujícího z UFO. „Jsou 2:30,“ odpověděl svědek. Lžeš, jsou čtyři hodiny,“ řekl cestující.

Jsem dlužen Geraldovi Askevoldovi za to, že mě upozornil na fascinující příběh Dr. Miltona Ericksona, průkopníka moderní hypnózy, týkajícího se „jemného umění přeformulování“:

Jednoho větrného dne spěchal muž za roh budovy a tvrdě vyrazil proti mně, když jsem tam stál a skrýval se před větrem. Než jsem se stačil vzpamatovat z překvapení, muž na mě promluvil. Důkladně jsem se podíval na hodinky a zdvořile, jako by se ptal na denní dobu, jsem řekl: „Je přesně za deset minut dvě,“ ačkoli bylo ve skutečnosti blíže k 16:00 a šel jsem dál. Asi o půl bloku dále jsem se otočil a viděl, jak se na mě stále dívá, nepochybně stále zmatený mou odpovědí.

Poté, co citoval tento příběh, psycholog Paul Watzlawick komentuje ve své knize Změna:

Takto popsal Erickson incident, který jej vedl k vývoji neobvyklé metody hypnotické indukce, kterou později nazval „Technika zmatku“. Co se stalo?

Případ osob narážejících na sebe vytvořil kontext, ve kterém by zjevnou konvenční reakcí byly vzájemné omluvy. Reakce Dr. Ericksona náhle a nečekaně znovu definovala stejný případ jako velmi odlišný, než ten, který by byl společensky vhodný, kdyby se ho druhý muž zeptal na denní dobu, ale i to by bylo zmatené kvůli nesprávnosti informace, na rozdíl od zdvořilého, starostli-vého způsobu, jakým byla poskytnuta. Výsledkem byl zmatek, který nebyl zmírněn žádnými dalšími informacemi, které by uspořádaly kousky skládačky do srozumitelného nového referen-čního rámce.

Jak Erickson zdůrazňuje, nutnost dostat se ze zmatku tím, že najde tento nový rámec události, dělá subjekt zvláště připravený a dychtivý držet se pevně další konkrétní informace, které mu jsou dány. Zmatek a nastavení fáze pro přeformulování, se tak stává důležitým krokem v procesu provádění změn druhého řádu a předvedení „ukázat mouše cestu ven z láhve“.


Pokoušel se údajný pilot UFO ukázat svědkovi cestu ven z podobného bludiště? Používá se tato technika záměny záměrně k provádění změn ve velkém měřítku? Odpověď na takové otázky by nám také mohla pomoci pochopit podobnost, že kdokoli, kdo prozkoumal víru esoterických skupin, si nedokázal všimnout podobnosti mezi určitými setkáními s UFO, a iniciačními rituály tajných společností. Toto „otevření mysli“ nové sadě symbolů, které hlásí mnoho svědků, je přesně to, čeho se snaží různé okultní tradice dosáhnout.


Případ José Antonia


Příkladem je příběh José Antonia, vojenského policisty ve státě Minas Gerais, který byl zařazen do jednotky, pod velením Celia Ferreiry, který v té době velel strážnímu praporu. Šetření bylo provedené panem Brantem Aleixem a zveřejněné v The Flying Saucer Review (listopad /prosinec 1973) odhalilo, že jednoho nedělního odpoledne v květnu 1969, José Antonio lovil ryby na laguně severně od Belo Horizonte, když si najednou uvědomil postavy, pohybující se za ním. Viděl, jak na jeho nohy narazil „záblesk světla“ a cítil jejich necitlivost, která způsobila, že upustil rybářský prut a padl na kolena. Chytili ho dva maskovaní jedinci asi čtyři stopy vysocí, co na sobě měli matné, jako stříbrné overaly a vzali ho ke stroji, který vypadal jako svislý válec. Uvnitř tohoto objektu mu bytosti daly helmu podobnou té jejich, svázaly ho a vzlétly,

Čím výše stroj stoupal, tím těžší bylo pro vojáka dýchání, a v jedné fázi, vedle svého stavu upadajícího vědomí cítil, jako by celé jeho tělo bylo fyzicky unavené a téměř ochromené. V této poloze se cítil stále více nepohodlně, kvůli tvrdosti a tvaru sedadla, necitlivosti v nohou a hmotnosti přilby, jejíž okraje mu pohmoždily ramena a krk.

Po době cesty, která se zdála být nekonečná, přistál stroj s jeho chmurnými pocity, a malí muži José Antonia rozvázali. Dali mu do helmy pásku přes oči a nesli ho s koleny taženými po zemi. Slyšel kroky a zvuky, jako by mnoho lidí mluvilo. Nakonec byl posazen na sedačku bez opěradla a páska z očí byla odstraněna. José Antonio se ocitl ve velké čtyřúhelníkové místnosti, dlouhé asi třicet až čtyřicet stop, asi patnáct stop od robustního trpaslíka, který na něj „se zjevným uspokojením zíral“. Trpaslík byl nesmírně chlupatý.

Jeho dlouhé chlupy, načervenalé a zvlněné, padaly od jeho ramen až k pasu; jeho vous byl dlouhý a mohutný a padal mu až na břicho. Měl široké obočí, na dva prsty silné, běžící přímo přes celé čelo. Jeho kůže byla světlá a velmi bledá. Oči měl kulaté, větší, než lidé, byly zeleného odstínu, jako barva zelných listů, které začínají usychat.


Začaly přicházet další bytosti podobného vzhledu, dokud v místnosti nebylo asi patnáct trpaslíků. Voják předpokládal, že mimo jeho zorné pole jsou vzadu dveře. Tři stěny, které viděl, neměly okna ani dveře. Po jeho levici byla nízká police s těly čtyř mužů, z nichž jeden byl černoch. Myslel si, že je zabili tito „homunkulové“. Zdálo se, že celá místnost je z kamene.

V jednom okamžiku dostal José Antonio něco k pití z hranaté skleněné nádoby, která měla tvar obrácené pyramidy, obsahující tmavě zelenou tekutinu,.

Osvětlení v místnosti bylo rovnoměrné, intenzivně jasné a nebylo možné identifikovat jeho zdroj. Na levé stěně místnosti byly obrazy zvířat: jaguár, opice, žirafa, slon, také vozidla a domy. V pravém rohu místnosti bylo něco, co vypadalo jako závodní auto vzhůru koly. Sledoval, jak homunkulové zkoumali jeho veškeré rybářské náčiní a pečlivě vybrali jednu z každé položky, co byla ve více exemplářích - vzali jeden kus každého typu rybářského háčku a jednu bankovku z celkem 35 000 starých kruzeiros.

Vůdce trpaslíků zahájil podivný rozhovor s vojákem. Prováděl to výhradně gesty a kresbami, a točilo se to kolem pojmu zbraně. (Jose Antonio si myslí, že si museli uvědomit, že je voják a ilustrovali to svými činy.) Jednou vystřelil malý muž proti kamenné zdi paprsek světla. Zdálo se, že tato ukázka byla žádostí, aby José Antonio pomohl malým bytostem v jejich kontaktech se Zemí. Byl by jejich průvodce mezi lidmi? Tomu Antonio nerozuměl. Pokynul gestem odmítnutí a začal se modlit. Prsty přesouval růženec, který s sebou vždy nosil:

Vůdce k němu přistoupil a poprvé projevil podráždění, chytil krucifix růžence a utrhl ho. Jeden z korálků spadl na podlahu a byl zvednut jedním z malých mužů, který ho ukázal ostatním. Stejně tak si prohlíželi krucifix, který vzbuzoval zvědavost všech.

Zatímco probíhala diskuse mezi homunkuly, José Antonio měl vizi Krista, „jeho oči byly čisté a klidné,“ byl bosý a na sobě měl tmavé roucho. Toto zjevení viděl jen José Antonio, který je odmítal prozradit. Zjevení zmizelo, podráždění trpaslíci ho znovu svázali a byl transportován zpět na Zemi. Když stroj přistál, cítil, jak ho někam táhnou a opět ztratil vědomí. Probudil se sám u města Vittoria ve státě Espirito Santo, dvě stě mil od místa, kde předtím lovil. Byl pryč čtyři a půl dne.


S tímto případem je svázána zajímavá paralelní zkušenost Roberta Monroe, jehož vyšetřování „mimotělních“ cest již byla zmíněna. Při jedné zvláštní příležitosti měl pocit, že je mimo své tělo a bojuje se dvěma malými bytostmi:

V zoufalém postavení jsem přemýšlel o ohni a zdálo se mi, že to trochu pomáhá. Měl jsem však dojem, že byli oba pobaveni, jako by se nic nedělo a nevěděl jsem, co bych mohl udělat, abych jim ublížil. Tentokrát jsem volal o pomoc.

Pak jsem viděl někoho jiného, jak vychází od boku mého zorného pole. Nejprve jsem si myslel, že je to někdo jiný, ale rozhodně to byl muž. Jednoduše se zastavil blízko mne a sledoval, co se děje, s velmi vážným výrazem na tváři. Měl tmavé roucho až dolů ke kotníkům. Neviděl jsem jeho nohy.

Stejně jako v případě José Antonia bylo objevení vyššího muže signálem konce jeho utrpení.

Iniciační rituály jsou charakterizovány následujícími fázemi nebo obecnými scénami, často kombinovanými nebo rozpracovanými do složitých témat:

1. Kandidát je kontaktován členy okultní skupiny, kteří nosí zvláštní kostýmy.

2. Je svázán.

3. Je veden za paže drsnou a obtížnou cestou.

4. Je přiveden do speciálně navržené komory, bez oken a je umístěn tak, aby viděl pouze její část.

5. Je přiveden do přítomnosti „Mistra“.

6. Je podroben testům a nucen odpovídat na otázky.

7. Je mu ukázána celá řada symbolů, které mu připomínají smrt.

8. Situace naznačuje, že takové utrpení nemůže přežít.

9. Dostává rituální jídlo nebo pití.

10. Je znovu svázán a vyveden ven.

Všechny tyto prvky jsou přítomny v případě José Antonia. K tomu musíme dodat, že všechno v místnosti vypadalo, že je vyrobeno z kamene. Nádoba s nápojem tvaru obrácené pyramidy je vynikající poslední ukázkou.


Případ Paula Gaetana


Další pozoruhodný případ z Jižní Ameriky uzavře tuto kapitolu a zvýší další možnosti pro povahu konfrontace. Dne 17. listopadu 1971 ve 21:30 večer, vyjel na služební cestu z města Natividad de Carangola, Brazilec jménem Paulo Gaetano. S ním seděl v autě další muž, pan Elvio B. Když míjeli město Bananeiras, Paulo cítil, že auto normálně netáhne a zmínil se o tom svému společníkovi, který reagoval pouze tím, že je unavený a chtěl spát. Motor se najednou zastavil a Paulo musel odstavit auto po straně silnice. Potom uviděl nějaký objekt, asi dvanáct stop daleko. Na auto se promítal červený paprsek světla a zdálo se mu, že způsobil otevření dveří. Objevilo se několik malých bytostí, vzalo Paula do plavidla a přinutilo ho lehnout si na malý stůl.

Upevnili mu paže a spustili ze stropu aparát, který připomínal rentgenový přístroj. Cítil, jak se mu do lokte něco zařízlo a bytosti mu odebraly krev. (Vyšetřovatelé z výzkumné skupiny SBEVD v Brazílii viděli a vyfotografovali ránu o tři dny později.) Poté mu byly ukázány dva panely, jeden z nich byl plán města Itaperuna, druhý byl obrázek atomové exploze. Paulo se cítil špatně. Vzpomíná si na pomoc Elvia, ale nepamatuje si, jak se vrátili domů. Zajímavé je, že svědek nebyl sám. Viděl Elvio také létající talíř? Ne. Viděl jen autobus!

Elvio ohlásil, že v blízkosti Bananeiras začal Paulo projevovat známky nervozity. Řekl mu, že je doprovází létající talíř, když ve skutečnosti za nimi jel autobus, který se držel v přiměřené vzdálenosti za autem. Elvio dodal, že auto zpomalilo a zastavilo, a že přišel pomoci Paulovi poté, co spadl na zem za autem, přičemž dveře na straně řidiče zůstaly otevřené. Elviovi se podařilo dostat Paula na nohy, a jel s ním autobusem směrem k Itaperuně, kde byl Paulo vyšetřen lékařem první pomoci.

Policie poslala na místo hlídku a na dálnici našla Paulovo auto. Elvio nedokázal vysvětlit, co se stalo Paulovi a proč byly dveře otevřené. Nepamatoval si, kdy se Paulo dostal ven a nedokázal vysvětlit, proč nasedli do autobusu. Policie nenašla na autě žádnou stopu, která by vysvětlovala ránu na Paulově paži. Některé experimenty s mikrovlnami naznačují, že je technicky proveditel-né, aby se smyslové vjemy promítaly do myslí lidí na dálku. Je to součást technologie, která se podílí na jevu UFO?

Znovu se musíme zeptat, zda se setkáváme s technologií, která systematicky mate svědky? Pokud ano, musí být možné ji duplikovat. Pokud lze určité oblasti lidského mozku vzdáleně stimulovat, pak není nemožné myslet na vysílání symbolů, doslova zasahující velká území. Taková technologie by mohla být důležitým faktorem při konfrontaci s pokročilými psychotro-nickými zařízeními.7. Duchovní složka: Morfologie zázraků


Co se stalo ve Fatimě


Mnoho popisů jevů UFO nás nutí jednat současně se dvěma kategoriemi, které se vždy snažíme oddělit - fyzickou (neboli technickou) a duchovní (nebo božskou). Četní svědci ve svých prohlášeních po blízkém setkání pravdivě tvrdí, že prožívání jevu má pro ně náboženský význam. Možná ano. Možná p